Nieuw beleid ‘onbegrepen’ gedrag
AANSLUITING BIJ LANDELIJKE AANDACHT VOOR VERWARDE PERSONEN

Nieuw beleid ‘onbegrepen’ gedrag

“Er was eigenlijk een moord voor nodig”, verklaart wethouder Martin Velten de nieuwe aanpak van de problematiek rond verwarde personen. “Er moet altijd eerst iets verschrikkelijks gebeuren voordat Den Haag wakker wordt.” Hij doelt op de moord op oud-minister Els Borst, die in 2014 door een man met ernstige psychische problemen werd neergestoken. De waanideeën waar de dader onder andere aan leed, bleken achteraf bij diverse instanties bekend.

 

Er werd een nieuwe aanpak aangekondigd. Er moest een goed werkend, sluitend en passend ondersteuningsaanbod voor mensen met verward gedrag komen. De aanpak moest landelijk, regionaal en lokaal op elkaar aansluiten. Het werd een langdurig proces, waar haast achter gezet werd toen de politie aankondigde per 1 oktober 2018 niet langer te kunnen en willen zorgen voor het vervoer van verwarde personen van crisissituatie naar zorginstelling of politiecel en weer terug. Er kwam een ‘schakelteam’ dat gemeenten ‘bouwstenen’ aanreikte waar het lokale beleid op moest aansluiten. En dat beleid moest er voor 1 oktober 2018 komen.

 

Onbegrepen gedrag

Borne ging er, samen met ketenpartners, mee aan de slag. Er ligt nu een conceptbeleid klaar. Om te beginnen wordt in Borne niet gesproken over ‘verward’ gedrag, maar over ‘onbegrepen’ gedrag. “’Verward’ houdt al een negatieve beoordeling in. Daarom hebben we het liever over ‘onbegrepen’ gedrag.” De groep mensen waar het beleid zich op richt is heel divers. “Het zijn niet alleen mensen met een psychiatrische aandoening. Oorzaken voor onbegrepen gedrag kunnen ook bijvoorbeeld verslaving, eenzaamheid of schuldproblematiek zijn. Vaak zijn het combinaties van problemen.” Niet iedereen veroorzaakt overlast of is een gevaar voor zichzelf of de samenleving. Voor een deel blijft de doelgroep ‘onder de radar’ van hulpinstellingen. “Mensen komen vaak pas in beeld als de situatie escaleert.”

 

Hulp van inwoners nodig

Een belangrijk deel van het beleid is dan ook gericht op vroegsignalering en preventie. “We hebben daarbij de hulp van inwoners hard nodig, anders is het kansloos. Meer dan ooit moeten we omzien naar elkaar. Buurtbewoners en familie hebben veel sneller in de gaten dat het niet goed gaat met iemand. Meld het dan. Maakt niet uit waar. Bij Wijkracht, WMO, Jeugdhulp… Zorg dat het probleem zo snel mogelijk bij de professionele instanties terecht komt. Dan kunnen we er ook wat mee. Het voornaamste doel van het beleid is dat mensen met onbegrepen gedrag, voor zover mogelijk, zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de maatschappij.”

 

Meer begrip

Een ander belangrijk punt in het beleid is gericht op het verminderen van stigmatisering. “Bedoeld voor alle inwoners, met onbegrepen gedrag of zonder, en ook voor professionals. We willen duidelijk maken wat het bijvoorbeeld betekent om een psychose te hebben. Wat gaat er dan in zo iemand om en welke schaamte brengt dat met zich mee? Daarin willen we ook het Zelfregieteam in Borne een belangrijke rol laten spelen. Ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld vertellen hoe goedbedoelde hulp soms heel verkeerd kan overkomen.”

 

Psycholance

Een beetje in dat verlengde wordt er in regionaal verband gekeken naar de inzet van een Psycholance. Tot op heden vervoert de politie in acute situaties na melding bij de meldkamer van de politie, personen met onbegrepen gedrag. Dat is vaak geen wenselijke situatie als de inwoner geen strafbare feiten heeft gepleegd. “Het zijn dan geen criminelen, maar het lijkt misschien voor de buurt wel zo.” In de psycholance is ook gespecialiseerde hulp aanwezig. Tot het einde van het jaar wordt dit uitgevoerd door de ambulancedienst, maar de bedoeling is dat er vanaf 1 januari 2019 een Twentse psycholancedienst gestart wordt.

 

Uitwisseling van gegevens

Een groot deel van het nieuwe beleid gaat ook over afstemming tussen instanties. “Verschuil je niet achter de privacywetgeving. Het is belangrijk dat gemeenten op de hoogte zijn en de regie kunnen voeren. Vaak willen mensen met problemen dit ook zelf wel. Wij hebben hier op onze afdeling Welzijn hele goede mensen zitten, die hoog opgeleid zijn. Die doen al heel erg veel op maat.” Veel van het nieuwe beleid kan opgevangen worden in de reguliere organisatie. Neemt niet weg dat de uitvoering van het beleid rond mensen met onbegrepen gedrag tussen de 35.000 en 40.000 euro extra gaat kosten. De gemeenteraad moet daar nog een beslissing over nemen. (AJ)

 

(Op de foto boven wethouder Martin Velten met een deel van het team Welzijn van de gemeente Borne)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021

Coronaproof stemmen Tweede Kamer verkiezingen

In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Om dat coronaproof te doen is er een aantal...
13-01-2021