Weleveld verweert zich
ZIENSWIJZE OP DISCUSSIE IN POLITIEK EN PERS

Weleveld verweert zich

Voor het eerst reageert Golfbaan Weleveld in het openbaar op de commotie die is ontstaan rondom de in het clubhuis gevestigde Bistro Weleveld, waarvan de activiteiten niet zouden passen in het geldende bestemmingsplan. Via een ingediende zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders verdedigt Weleveld zich tegen de negatieve berichtenstroom in de media en vanuit de openbare raadsvergaderingen.

 

'Verplichting'

Belangrijkste argument van de golfbaan is dat in de veilingvoorwaarden van de openbare veiling in augustus 2017 onder ‘gebruik’ van het clubhuis expliciet is opgenomen de exploitatie van een ‘openbare horecagelegenheid.’ Veilingvoorwaarden opgesteld door onder anderen de gemeente Borne zelf, als één van de verkopers. De nieuwe eigenaar Frank Agterbos heeft dit opgevat als een ‘verplichting’. Via advocatenkantoor Damsté laat hij weten: ‘Aan een gewone burger kun je niet uitleggen hoe het kan dat de gemeente aan de ene kant een verplichting oplegt en het college aan de andere kant komt handhaven zodra die verplichting wordt nagekomen.” Dat het bestemmingplan zelfstandige horeca uitsluit, wordt niet bestreden. “Er is sprake van een controverse die de gemeente Borne zelf in de hand heeft gewerkt. Die controverse kan het eenvoudigst worden opgelost door het bestemmingsplan te wijzigen.”

 

'Onterechte aantijgingen'

Die aanvraag is ook ingediend, mede naar aanleiding van een gesprek tussen Frank Agterbos en burgemeester Rob Welten. Eerstgenoemde zegt verrast te zijn door het negatieve advies dat vervolgens door het college aan de Raad is meegegeven. Inmiddels is er ook een vooraankondiging tot last onder dwangsom naar Weleveld gestuurd, waarin wordt vermeld dat Golfbaan Weleveld zich niet aan de afspraken met de burgemeester heeft gehouden. Het gaat dan om het staken en gestaakt houden van activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan, geen reclame te maken en geen partijen en feesten meer aan te nemen. In ieder geval zolang de procedure tot bestemmingsplanwijziging loopt. In de ingediende zienswijze zegt de golfbaan dit ook niet te hebben gedaan en zich aan de afspraken te hebben gehouden. “Het is pertinent onjuist dat Weleveld de afspraken niet nakomt. Weleveld wordt daardoor weggezet als een onderneming die het niet zo nauw met de regels neemt. Dat is onterecht.”

 

Ondertussen is Bistro Weleveld alleen geopend voor de lunch. Mede vanwege een foutief aangevraagde drank- en horecavergunning. Abusievelijk was daar blijkbaar ingevuld ‘van zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang’, niet realiserend dat daarmee in de wintertijd de mogelijkheden te beperkend zouden zijn.

 

Het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan moet nog door de gemeenteraad behandeld worden. Het verzoek om ook e-bikes te mogen verhuren heeft Weleveld inmiddels laten vallen. Zelfstandige horeca vindt de golfbaan echter noodzakelijk. Op 6 november is het één van de agendapunten van het Politiek Beraad. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Yvonne — 01 nov 2018
@Ron Zou een creatieve oplossing zijn!
Ron Hartman — 01 nov 2018
@Yvonne. Dat is een probleem van andere orde. Volgordelijk moet eerst het publieksrechtelijke probleem worden opgelost, daarna het private. Je zou natuurlijk privaat, kunnen streven naar een oplossing waarbij de Bistro, gezamenlijk eigendom wordt van het Italiaanse restaurant en de Golfbaan en de exploitatie wordt uitbesteed. (bv aan de huidige exploitant). De Italiaan zal dan echter ook een duit in het zakje moeten doen.
Yvonne — 01 nov 2018
Lijkt een mooie oplossing. Alleen heeft een andere partij afgezien van de golfbaan om de beperkte horeca en heeft zich vlakbij gevestigd waar volledige horeca wel is toegestaan. Is het voor dit restaurant eerlijk als de golfbaan nu ook volledige horeca mag gaan uitvoeren?
Ron Hartman — 01 nov 2018
Wellicht is in dit geval een oplossing te vinden door het verschil in gebruikswaarde te laten taxeren door 2 experts. Je hebt dan de feitelijke prijs die betaald is tijdens de veiling (met beperkte horeca) en de prijs die de feitelijke waarde is inclusief het brede gebruiksrecht van de Horeca. Dit verschil moet dan uiteraard betaald worden aan de gemeente zodat het verlies op de golfbaan voor de burgers, minder wordt. De bestemmingsplanwijziging kan dan snel verlopen, ipv dure rechtszaken aan te gaan.
T Huiskes — 31 okt 2018
Borne op zijn smalst!
Werkgelegen staat op het spel en bestemmingsplan wijzigen moet toch geen bezwaar zijn of ...is Zenderen opeens Amsterdam qua horeca gelegenheden? Er zijn er nu een paar, dus eentje kan daar m.i. nog wel bij. Een bedrijf bestaat per definitie van de klandizie die het opbouwt en hoe meer klandizie hoe beter een bedrijf presteert en ook hangt daarmee samen het aannemen van voldoende werknemers - hoe klein in aantal ook - is en blijft een cruciaal punt voor het voortbestaan van elk bedrijf.
Ron Hartman — 31 okt 2018
Borne Boeit.
Yvonne — 30 okt 2018
In de verkoopdocumentatie die de huidige eigenaar zal hebben ingezien staat wel degelijk dat openbare horeca niet is toegestaan (deze is op internet nog gewoon te vinden). Zijn kritiek vind ik daarom ook niet helemaal terecht.
Mchak — 30 okt 2018
Bestuursrecht gaat boven privaatrecht, dus een onduidelijke doorvertaling van bestemming naar akte. Knullig, klopt.

Maar hoe de media is bespeelt om een bepaald beeld te creeeren is onbehoorlijk!
Herbert Koebrugge — 30 okt 2018
Logisch dat gemeente Borne in de veilingakte de verplichting voor een openbare horecagelegenheid heeft opgenomen: men hoopte daarmee de prijs van het te verkopen goed op te drijven en daardoor hun schadelast te beperken. Anderszijds zou een bestemmingsplanwijziging gevolgen hebben voor de gemeente omdat gefailleerden en andere horecagelegenheden zich daardoor tekort gedaan zouden voelen en zelfs claims kunnen indienen, ik denk dat de eerste door de curator van Weleveld zou zijn gedeponeerd, er werden immers gelden aan het faillissement onthouden door de opstelling van de gemeente. Dus regelt de gemeente het op haar geijkte wijze: knullig, met achterkamertjespolitiek, verborgen agenda’s en ongefundeerde openbare kritiek. Want het eigen disfunctioneren van gemeente, wat ook al vóór en door het faillissement is gebleken moet het aanblijven van de verantwoordelijken mogelijk maken. Zoals ook in de landelijke politiek: Rutte-moves, maar dan op gemeentelijk niveau!

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021