Raad en College samen in beroep
RICHTING RAAD VAN STATE TEGEN MESTVERWERKER OP ELHORST-VLOEDBELT

Raad en College samen in beroep

In een ingelaste raadsvergadering stemde de gemeenteraad in meerderheid voor het collegevoorstel om gezamenlijk als Raad en College beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het besluit van de Provincie om middels een provinciaal inpassingsplan (PIP) een mestverwerkingsinstallatie mogelijk te maken op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen en tegen het verlenen van een bijbehorende omgevingsvergunning aan Twence. De fracties van VVD en GroenLinks/PvdA stemden tegen. Als Raad nog eens apart een beroepschrift indienen kon op geen enkele steun rekenen. Afwezig waren de fractie van D66, Jan de Vries van GroenLinks/Pvda en Mike de Boer van GB90. De stemming resulteerde in 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

 

Ingewikkeld

Het ingewikkelde van de kwestie was dat men om verschillende, soms tegengestelde redenen, vóór dan wel tégen kon stemmen. Zo is een deel tegen de mestvergister op zich en wil eigenlijk alles uit de kast halen om de installatie tegen te houden. Borne-Nu bijvoorbeeld en de SP. Instemmen met het collegevoorstel was voor beiden eigenlijk ‘second best’, maar om verschillende redenen. Borne-Nu wist na intensief overleg met de coalitiepartijen dat er geen meerderheid zou zijn voor een apart beroepschrift van de Raad. Ook Voor Borne had eigenlijk liever een extra beroepsprocedure van de Raad gezien. De SP liet deze mogelijkheid afvallen omdat het kostbaar zou zijn en bovendien waarschijnlijk in de tijd niet haalbaar (er dient voor 24 april actie ondernomen te zijn).

 

Diverse argumenten om voor of tegen te stemmen

Het vóór stemmen van GB90 en CDA bleek voornamelijk als doel te hebben om ‘weer aan tafel te komen’ met de Provincie om daarmee mogelijke voordelen voor Zenderen (leefbaarheid, veiligheid, energiepark op de locatie, enzovoort) te kunnen behalen. Dat wilde tegenstemmer GroenLinks/PvdA ook wel, maar het was voor de lijstcombinatie juist een reden om tegen te stemmen. Dat had voornamelijk te maken met het feit dat men dacht dat de argumenten in het voorliggende beroepschrift niet overtuigend genoeg waren om via de juridische weg ‘weer de regie te krijgen’. GroenLinks/PvdA is juist voorstander van de mestverwerker, als je daarmee dan tenminste ook iets nuttigs voor Zenderen kunt bereiken. Bram Donkers opperde een juridische ‘second opinion’ over het beroepschrift.

 

Aanvullingen en bedenkingen

Ook andere fracties hadden de nodige aanvullingen en bedenkingen, mede naar aanleiding van de inspraaksessie van Ed Mossel van de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt. De VVD ging daarin het verst en sprak van een stuk met ‘veel fouten en onduidelijkheden’. De VVD vond de rol van de Raad uitgespeeld. Anka Jacobs: “Het is niet wijs om nu nog beroep in te stellen. Dit loopt al sinds 2007. Hoeveel verder wil je gaan en hoeveel geld zijn we al kwijt?” De VVD stemde tegen het voorstel om als Raad achter het beroepschrift van het College te staan.

 

Er waren kortom zeer verschillende argumenten om voor dan wel tegen te stemmen. Hoe dan ook was het eind van het liedje dat de gemeenteraad niet zelf ook nog eens een beroepschrift gaat opstellen en indienen en dat het College verder kan gaan om, mede namens de Raad beroep in te stellen, met eventuele aanvullingen en mogelijk extra juridisch advies. (AJ)

 

Lees ook onze eerdere berichtgeving: Spoedberaad bezwaar tegen PIP Elhorst-Vloedbelt

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Gemeente start met Duurzaam Wonen Lening

Het college van burgemeester en wethouders wil de Duurzaam Wonen Lening invoeren. De lening moet...
30-01-2023

Flexwonen: vergrootglas op communicatie

Voor de raadsleden is goede communicatie en een helder participatietraject van essentieel belang...
26-01-2023

Start onderzoek mogelijke locaties voor flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Tijdelijke flexwoningen...
26-01-2023

Ontwerp Vloedbeltverbinding ter inzage

Het ontwerp voor het Provinciaal Inpassingsplan Plan (PIP) Vloedbeltverbinding ligt ter inzage...
25-01-2023

’t Wooldrik bevindt zich in een achtbaan

Het project ’t Wooldrik is, na diverse keren vertraagd te zijn geweest, aanbeland in een...
24-01-2023

De visies vliegen je om de oren

We zagen al een Groenambitieplan en een Mobiliteitsvisie langskomen. Het proces om te komen tot...
19-01-2023