Toch horeca bij Weleveld
TIJDELIJKE ONTHEFFING VAN BESTEMMINGSPLAN MET ‘KRUIMELREGELING’

Toch horeca bij Weleveld

Het college van burgemeester en wethouders wil Frank Agterbos van Golfbaan Weleveld toch toestaan om de horecamogelijkheden te verruimen. Dat wil zeggen dat er horeca is toegestaan tot 23.00 uur, met dien verstande dat het om ‘ondersteunende horeca’ gaat, golfgerelateerd. Er mag geen reclame gemaakt worden en er mogen geen niet-golfgerelateerde feesten en partijen gegeven worden, maar van de ondernemer wordt ook niet verwacht dat er aan bezoekers gevraagd wordt of ze gegolft hebben, dan wel passanten zijn.

 

Voorgeschiedenis

Een opvallend besluit. Vorig jaar was de kwestie lang in het nieuws. Het restaurant in het markante clubhuis leek te fungeren als openbare horecagelegenheid. Dat paste niet in het bestemmingsplan en bovendien ontbraken de nodige vergunningen. De gemeenteraad besloot eind vorig jaar uiteindelijk dat het bestemmingsplan niet zou worden aangepast om de horeca alsnog legaal te maken, wel met de opmerking dat het College ‘de randen van het bestemmingsplan moest opzoeken’, om samen met Agterbos te kijken wat er dan wel mogelijk was. April/mei dit jaar resulteerde die verkenning nog in de conclusie dat er volgens het bestemmingsplan niets mogelijk was.

 

Draai van 180 graden

Kennelijk is de mening inmiddels omgedraaid en is er een ‘kruimelontheffing’ bedacht om, voor de duur van een jaar, het experiment aan te gaan en horeca (beperkt openbaar) toch toe te staan. “Een draai van 180 graden”, erkent wethouder Herman Mulder. “Maar voor mij is belangrijk dat het bestemmingsplan wel overeind blijft. Het principe geldt ‘bij twijfel niet inhalen’. Dat wil zeggen dat de ondernemer met ons in gesprek gaat op het moment dat er twijfels zijn of iets wel of niet mag. Als hij over de schreef gaat, dan worden alle mogelijkheden weer teruggedraaid. “

 

Ook waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel begrijpt dat het besluit ‘moeilijk uitlegbaar’ is. “Het gaat er ook om wat controleerbaar en handhaafbaar is. We hebben nu wel goede afspraken gemaakt. Met een kruimelregeling wijken we op een klein onderdeel af van het bestemmingsplan en geven tijdelijke ruimte in een al langslepende kwestie.”

 

'Achterkamertjespolitiek'

“Ik vind het verbijsterend”, reageert Leo Graafhuis namens de VVD, “en eigenlijk getuigen van onbehoorlijk bestuur. Eerst horen we dat er binnen het bestemmingplan nog minder mogelijk is dan gedacht en dan worden de fracties twee weken geleden ineens geconfronteerd met een convenant, als een duveltje uit een doosje! We hebben meteen gezegd dat je dit besluit in de openbaarheid moet brengen. Als je als College een kerel bent, dan kom je met een voorstel voor een wijziging van het bestemmingsplan. Daar kan dan in de openbaarheid over gesproken worden en bezwaar tegen aangetekend worden. Dit is gewoon achterkamertjespolitiek.”

 

'Vrijstaat'

Volgens Graafhuis is de nu gekozen ‘kruimelontheffing’ juridisch niet houdbaar. “Daar moet je als gemeente een beleid voor ontwikkeld hebben en dat is er niet. Juridisch lijkt dit nergens op. Er zijn niet eens sancties afgesproken en feitelijk maak je van Weleveld een vrijstaat, waar menig inwoner die iets niet mag vanwege de regels, jaloers op zal zijn. Wij gunnen Frank Agterbos een goedlopende zaak, maar wel gelijke monniken, gelijke kappen en op een manier die juridisch houdbaar is. De VVD overweegt om een verzoek in te dienen om deze zaak te agenderen bij de eerstvolgende raadsvergadering, zodat het College zich in het openbaar kan verantwoorden.”

 

Tevreden Agterbos

Frank Agterbos is content met de nieuwe afspraken. “Ik ben blij dat de gemeente heeft ingezien dat er iets moest gebeuren. Er worden gesprekken met een nieuwe exploitant gevoerd, waarover binnenkort meer duidelijk wordt. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Roelof — 15 jun 2019
Schandalige vertoning, schaam u College
J. Bakker — 14 jun 2019
Drie jaar geleden had Nova Hakobian van Al Capone in Zenderen zelf interesse om een restaurant te beginnen bij de golfbaan.
Hakobian kreeg toen te horen dat het bestemmingsplan een restaurant in het clubhuis van de golfbaan niet toeliet.
Als de regels voor hem gelden, dan toch ook voor anderen. Hoe zeggen ze dat ook al weer? De brutalen hebben de halve wereld.

De huidige eigenaar heeft het complex toen voor ver onder de prijs kunnen aanschaffen. ABN Amro en de twee borgen (Gemeente Borne en de Stichting Waarborgfonds Sport) hebben tonnen moeten bijdragen bij de verkoop. Alleen al de Gemeente Borne heeft 385.000 euro gemeenschapsgeld moeten bijdragen aan dit particulier initiatief.

Heb je zorg, jeugdzorg, huishoudelijke hulp of een trapliftje (voor als je langer thuis moet/wilt blijven wonen) nodig dan gaat de “knip” op slot.
Ron Hartman schreef al eerder:
“Op onderhoud aan plantsoenen wordt beknibbeld op de cent ''omdat'' het moet passen in het budget en dat raakt de burger fors. Het old boys- en happy few netwerk, werkt nu eenmaal beter en wil kunnen golfen met een etentje. Dan regel je dat toch gewoon?”

Inderdaad, als je iets geregeld wilt hebben in Borne, nooit toestemming vragen. Achteraf krijg je meer voor elkaar.

Raar toch dat de mensen nog weinig vertrouwen hebben in de Overheid. (!?)
TM51 — 13 jun 2019
Ongelooflijk! B&W en gemeenteraad moeten zich diep schamen voor zoveel onbetrouwbaarheid en vriendjespolitiek.
Lichtgeel hesje — 13 jun 2019
De simpele vraag die nu op tafel ligt is, wat voor (een deel van) de Gemeenteraad de aanleiding is geweest om "de randen van het bestemmingsplan op te zoeken". Is dit een beleidsmatige keuze (wat zeer de vraag is) of spelen hier persoonlijke of partij-politieke belangen een rol. Duidelijk is in ieder geval dat hiermee iedere inwoner van de Gemeente Borne een vrijbrief heeft gekregen om de randen van het bestemmingsplan op te zoeken en hierbij zo nodig, met instemming van het College en de Raad zoals nu blijkt, deze grenzen ook te passeren zonder dat hierop een sanctie staat. Dergelijke zwalkende hap-snap besluiten door zowel het College als de Raad, leiden wederom niet tot herstel van het vertrouwen van inwoners van de Gemeente Borne is het gevoerde Gemeentebeleid.
McHak — 12 jun 2019
Zie de dorpse charme er van in; de wet houder vindt het belangrijk dat zij zich aan de wet houdt cq het bestemmingsplan; samen zoekt hij participerend naar de juridische mazen in de wet in plaats van om bestuurlijk de beginselen van de geest van de wet behoorlijk toe te passen. Een golfclub mag zoals iedere club een kantine hebben ( gelijkheidsbeginsel) ; past dat niet in de bestemming, dan moet je naar Zwolle. Wil je iets anders dan een kantine, tja; dan zou ik geen kruimel lusten.
Strreep door verbindingsweg — 12 jun 2019
Super besluit !!!!! Nu deze draai mogelijk is kan men ook zonder gezichtsverlies een streep zetten door de verbindingsweg
Gerard1 — 12 jun 2019
Tiger Woods; Die hebben hun pand niet ver onder de marktwaarde weten aan te schaffen en zitten met veel hogere lasten.
Gerard — 12 jun 2019
Tiger Woods, als het alternatief is dat je buiten het bestemmingsplan opereert heb ik liever een faillissement. Dat verhaal over concurrentie slaat natuurlijk nergens op. Als een andere ondernemer te verstaan wordt gegeven dat het niet kan -en daarop een besluit baseert- en vervolgens een andere ondernemer gewoon onder en boven de wet opereert en er nu mee wegkomt is dat natuurlijk volslagen idioot.
Lichtgeel hesje — 12 jun 2019
Als het College van B&W dezelfde move nu uithaalt met het onlangs genomen besluit over invoering van Diftar in Borne, d.w.z. dit absurde besluit terugdraait, is er in ieder geval sprake van "consequent beleid" door datzelfde College als het gaat om besluitvorming over 'gevoelige' kwesties..
Ton HUISKES — 12 jun 2019
Tja, inderdaad een draai van 180 graden - nu kan het opeens wel met een zogenaamd convenant tussen de wethouder en de golfbaan. Terecht dat de VVD eist dat het College zich dient te verantwoorden. Inderdaad, concurrentie is nooit slecht, dus het is geen slecht idee maar het lijkt mij nodig gewoon het bestemmingsplan te wijzigen voor horeca - met de nodige vergunningen. Zo trek je geen scheve ogen, en je houdt je bij je leest!
Tiger Woods — 12 jun 2019
Het alternatief was wachten op een faillissement. Wat hebben jullie liever? En al die klagende horeca-uitbaters in de omgeving zullen beter hun best moeten doen. Concurrentie is altijd goed voor de consument.
Gerard — 12 jun 2019
Met andere woorden: als je iets geregeld wilt hebben in Borne, nooit toestemming vragen. Achteraf krijg je meer voor elkaar.
Wim Ter keurs — 12 jun 2019
Zo zie je maar weer dat de gemeente borne wet en regelgeving uitlegt zoals het hun het beste uitkomt en overal mee wegkomt , wij spreken uit ervaring. Wim Ter Keurs

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024