Visie Centrum Noord in de maak
OOGSTKAART MET MENINGEN INPUT VOOR DENKRICHTINGEN

Visie Centrum Noord in de maak

Door de sluiting van de Eschschool aan de Oude Almeloseweg en de sluiting van Hubo Braakhuis aan de Grotestraat Noord was er een nieuwe visie nodig voor het gebied aan de noordkant van het centrum. Welke nieuwe ontwikkelingen zouden er gewenst zijn en hoe sluit dit aan bij het bestaande Centrumplan? Half maart mochten omwonenden en ondernemers hun meningen geven en ideeën spuien. Het resulteerde in een zogenaamde ‘oogstkaart’, die als input dient voor een ontwikkelvisie die ergens in september klaar zou moeten zijn en waarvan het eerste concept donderdagavond aan omwonenden en belangstellenden werd gespresenteerd.

 

Groen en water

Voor praktisch alle deelgebiedjes waren wensen geuit voor meer groen en water. Groen in de vorm van bomen, gevelbeplanting, heggen en iets dat in vakjargon ‘pocketparken’ blijkt te heten. Meer parkeerplaatsen ook, om de parkeerdruk te verlichten. Enigszins met elkaar op gespannen voet, maar mogelijk wel in zekere mate combineerbaar.

 

De Höfte

Veel opmerkingen waren er over de onveilige situatie bij de parkeerplaats van de Aldi en de Plus. Extra ontsluiting voor aan- en afvoer werd noodzakelijk geacht. Mogelijk zou dat kunnen richting Von Bönninghausenstraat (op termijn) of via het nieuw te ontwikkelen gebied van Hubo Braakhuis.

 

Woningen achter Hubo

Op het terrein achter de voormalige Hubo is woningbouw mogelijk. Misschien in de vorm van een hofje, of specifiek voor ouderen. Als er een investeerder is die belangstelling heeft om het gebied te ontwikkelen, zou een randvoorwaarde van de gemeente kunnen zijn dat er ruimte over moet blijven voor de extra ontsluiting van De Höfte.

 

Eschschool

Zoals bekend wil de Stichting Aveleijn de voormalige Eschschool gaan herontwikkelen voor de huisvesting van cliënten. Specifiek voor dit deelgebied zijn er extra bijeenkomsten geweest met direct omwonenden, die zich zorgen maken over bouwhoogtes, inkijk, zichtlijnen, groen en parkeren. De gemeente is van mening dat Aveleijn en de omwonenden er vooral samen uit moeten komen om er een ‘breedgedragen’ plan van te maken.

 

Verkeer en parkeren

Ideaal gesproken zou de parkeerplaats bij de blokhut aan de Esstraat vergroot moeten worden, maar ook groener met wandelroutes van Grotestraat Centrum richting De Höfte en van Bekenhorst richting Grotestraat Noord. Als op termijn de gymzaal naast de Esschool verdwijnt zou daar ook een autoroute kunnen komen, is het idee. Mede ingegeven door de wens dat het laatste stukje Grotestraat Centrum autoluw moet worden en verkeer vanaf de Oude Almeloseweg wel ergens naartoe moet kunnen.

 

Benadrukt werd dat het om een visie gaat, een ‘stip op de horizon’. Plannen zijn mede afhankelijk van particuliere initiatieven en wensen zijn nog niet direct gerealiseerd. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 15 jun 2019
Kopen voor eenhabbekrats? Ja, dat gebeurt, maar verhuren gaat gewoon marktconform zoals dat heet. Wel zo dat de max. huursubsidie kan worden bereikt.
Marion — 15 jun 2019
Zou het niet zo zijn dat projectontwikkelaars / particuliere beleggers de Eschschool aankopen met het doel dit te verhuren aan Aveleijn?
Dit dan liefst voor een habbekrats !!
Nico — 15 jun 2019
Op zich ben ik het eens met Ron maar ik zou dat aanzienlijk breder wilen trekken: goedkope huurwoningen in het algemeen! Het ontbreekt binnen Borne aan mogelijkheden voor jonge Bornenaren om richting zelfstandigheid te gaan en redelijk betaalbare huurwoningen te verkrijgen. Daar mag wel eens op ingestoken worden.
Ron Hartman — 15 jun 2019
Goedkope huurwoningen voor bejaarden met een laag inkomen op die vrijkomende plek van de Eschschool (grond is eigendom van de gemeeste die dat aan de Zonnebloemschool ook verkocht voor slechts 1 euro). Het in goede doen verkerende Aveleijn kan dan op de wat duurdere gronden van ex Hubo bouwen. Hoe simpel kan het zijn?

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020

Pittig begrotingsdebat

“Het roer moet om”, vindt Jan de Vries (GrLi/Pvda), “met een lekkende boot kun...
11-11-2020