Bezuinigen: deel 1
EERSTE EXTRA POLITIEK BERAAD OVER ELF THEMA’S

Bezuinigen: deel 1

Het eerste extra Politiek Beraad over de bezuinigingen zit er op. Elf thema’s maar liefst op de agenda donderdagavond en dat aantal in het kwadraat aan mogelijke bezuinigingsposten, -postjes, en keuzes in toekomstige investeringen. Geen enkele inspreker uit de samenleving die er iets over wilde zeggen en op de publieke tribune was het leeg, op wat aan de politiek gelieerde personen na en een enkele ambtenaar.

 

En toch gaat het wel ergens over. Vier miljoen bezuinigen en het spook van een forse belastingverhoging om de zaakjes rond te breien zwervend boven de hoofden. De gemeenteraadsleden beperken zich in dergelijke bijeenkomsten tot wat technische vragen, verzoeken om aanvullende informatie en zullen hun meningen, moties, amendementen en stevige statements bewaren tot de Algemene Beschouwingen.

 

'Proces van creatie'

Het college ondertussen mag tekst en uitleg geven over de voorlopige voorstellen om het huishoudboekje op orde te brengen. “Een proces van creatie”, vond burgemeester Gerard van den Hengel, “waar we samen de schouders onder moeten zetten.”

 

Er waren op de elf thema’s (economie, duurzaamheid, vastgoed, omgeving, mobiliteit, wonen, veiligheid, bestuur, dienstverlening, bedrijfsvoering en middelen) hier en daar wel wat mogelijkheden gevonden. Bijvoorbeeld de bijdrage aan de Netwerkstad (11.000 euro), versobering op onderhoud van de openbare ruimte (150.000 euro), veiligheid (66.000 euro) en verminderen van budget voor opleidingen en trainingen van ambtenaren (100.000 euro). Op veel terreinen valt niet te bezuinigen omdat het óf wettelijke verplichtingen zijn (duurzaamheidsopgaven), óf vastgebakken zit in gezamenlijke regelingen met andere gemeenten (VRT, Agenda voor Twente, etc.)

 

Niet ter discussie

Bij ‘mobiliteit’ kon gesproken worden over de uitvoering van een fietsplan en iets over 30-km zones, maar niet over de aanleg van de Verbindingsweg. Toch enkele miljoenen. “Daar is al budget voor”, zei wethouder Martin Velten. Het deed Bram Donkers (GrLi/PvdA) opmerken: “Is dat doorslaggevend? Eigenlijk geldt dat voor meer besluiten die nu wél ter discussie staan.” Het zal wellicht ook de achtergrond zijn geweest van het verzoek van Leo Graafhuis (VVD) om inzage te krijgen in de financiën die behoren bij het coalitieprogramma, waar die Verbindingsweg deel van uitmaakt.

 

Ook niet in de voorlopige bezuinigingsplannen opgenomen is de post voor het op orde brengen van de gemeentelijke organisatie (meer dan een miljoen) en de verbouwing van het gemeentehuis (in totaal 2,1 miljoen). De investeringen worden dringend noodzakelijk geacht. Karin Scholten (GB90) wilde wel eens weten wat precies er van die verbouwing nu wettelijk verplicht was (wegens Arbo-wetgeving) en wat niet. Het antwoord daarop komt nog.

 

OZB

En dan is er die OZB. Een gevoelig punt. Bram Donkers: “Wat heeft het college bewogen om dit zo te roepen. Bent u zich er wel bewust van hoe gevoelig dit ligt en welk commentaar er uit de samenleving op gekomen is?” “Het was makkelijker geweest als u had gezegd dat het ‘een denkrichting’ is. Nu gaat het een eigen leven leiden”, vond ook Bert Oude Lansink (CDA). Er werd nog maar eens benadrukt dat het allemaal nog ter bespreking ligt en het ook afhangt van wat de raad overeind wil houden van de ambities in het raadsprogramma. Ter zijde werd nog wel opgemerkt, na een vraag van Esther Apperloo (D66), dat er bovenop de verhoogde OZB ook nog de inflatiecorrectie komt en het dan wel eens 23 of 24 procent OZB-verhoging kon worden.

 

Volgende week gaat het over cultuur, sport en onderwijs. Dan grote bedragen aan de orde en gevoelige keuzes voor bijvoorbeeld ’t Wooldrik en nieuwbouw van scholen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Bartjens — 17 sep 2019
Tjonge Christiaan wat een geweldige hoeveelheid nuttige info heeft dat opgeleverd. Max. bereid om tot maximaal 10% meer gemeentelijke belastingen te betalen en dat geldt dus voor alle heffingen bij elkaar en niet alleen de OZB. Zou de enquête te koop zijn? Dat scheelt heel veel werk aan het opstellen van veel magerder vragen zoals bij het burgerpanel en levert heel veel info ( naast die max 10)
Christiaan — 17 sep 2019
Interessant in dit licht te benoemen zijn de ontwikkelingen in andere gemeenten. Vwbt de OZB - zelf ben ik niet woonachtig in Borne maar in de gemeente Hellendoorn (Nijverdal)., waar een bezuinigingsvoorstel is opgenomen van liefst 25% OZB verhoging om de begroting voor de komende jaren rond te krijgen. Een enquete is voorgelegd aan de burgers om mee te denken in de voorstellen / andere maatregelen, waarover vanmorgen de uitslag is gepubliceerd, hier te vinden: https://www.hellendoorn.nl/politiek-gemeente/publicatie/ombuigingsopgave-2020-2023
Ron Hartman — 17 sep 2019
Kleine tip: het gaat erom dat de oorspronkelijke artikelen inclusief de reacties, overzichtelijk bij elkaar blijven. Het eerdere experiment met het forum over de Verbindingsweg kreeg ook te weinig aandacht omdat mensen vaak spontaan onder het artikel reageren. Dan is de stoom eraf. De volgorde is al goed ingezet. Nummer 1 is geweest; op naar de volgende nummers.
BorneBoeit — 17 sep 2019
@Christian Sand. Discussieforum is een goede suggestie. We zullen kijken of we er een dezer dagen tijd voor vrij kunnen maken.
Bornenaar — 17 sep 2019
Een normale werknemer krijgt ontslag bij een dergelijk wanbeheer.

Waarom wordt er alleen bezuinigd op zaken die de gemeenteraad geen pijn doen? Het college maakt goede sier met de centen van de burger, maar als het krap wordt moet de burger bijspringen in plaats van excessen te schrappen. Ja, in dergelijke tijden past het mensen te ontslaan, uitgaven naar 0 te brengen als ze niet strikt noodzakelijk zijn en verantwoording te nemen en te tonen. En dat is inclusief een volledig open begroting waarin exact duidelijk is waar de centen van de gemeente (alle burgers van Borne) naar toe gaan.

Gemeentebelangen klinkt hier meer als gemeenteraadsbelangen.
Christian Sand — 17 sep 2019
@redactie Borne Boeit
Is het een idee om een discussieforum aan te maken m.b.t. de financiën van de Gemeente Borne?
Om de meningen van onze medeburgers te vernemen moet telkens het nieuwsdossier worden doorgenomen op zoek naar dat artikel dat steeds verder naar onder wordt geschoven.
Daarnaast denk ik dat de financiën van de Gemeente Borne de meeste inwoners dermate aangaat, dat een simpel overzicht in deze kwestie(s) te verantwoorden is.
Lichtgeel hesje — 17 sep 2019
Idem. Graag dan ook uitleg van de Wethouder (via BorneBoeit?) over zijn redenering "het raadsprogramma is het wensenlijstje uit de samenleving en daar kunnen dan ook offers van de samenleving voor gevraagd worden", en zijn koppeling van de financiering hiervan aan een absurde verhoging van 20% van de OZB. Ik had even de gedachte dat we (slechts) 1 (diftar-)Wethouder hadden in dit dorp met een politiek ernstig verstoorde antenne over wat er daadwerkelijk leeft bij de inwoners van Borne; het zijn er echter meer, zo blijkt wel uit deze redenering van deze Wethouder. Het is echter nu eenmaal gemakkelijk om geld uit te geven van anderen, waarbij het maar de vraag is of die anderen dit uberhaupt wel wenselijk c.q. nodig vinden (op dit moment). Heeft de Raad de 1,25 miljoen euro ook al toegezegd aan dit College om het ambtelijk apparaat als gevolg van mismanagement door diverse Colleges weer op orde te krijgen (zie eerdere berichten hierover uit juni op Borne Boeit)? Voor dit bedrag zal immers ook geen dekking zijn in de begroting, mag worden aangenomen. Verhoging van de OZB werkt echter structureel door in de inkomstenbron van de Gemeente, en zijn dus inkomsten die ook binnen blijven komen bij de Gemeente als dit Raadsprogramma al lang is verlopen. Wederom worden hier dus op lange termijn eigen-woning bezitters als melkkoe voor in de portemonnee gepakt door in ieder geval dit College, om zaken te kunnen realiseren die kennelijk bijdragen tot "een ontzettend goed niveau van voorzieningen (citaat van deze Wethouder in een artikel hierover van 3 september 2019 op Borne Boeit). Kortgeleden hebben we het mantra van dit College over Diftar mogen aanhoren; nu gaan over op het mantra van 'de samenleving wil een hoog voorzieningenniveau, en daar mag wat tegenover staan'. De regels van begroten werken echter nog steeds in de basis zo, dat er niet meer kan worden uitgegeven dan dat er binnenkomt. Als er minder binnenkomt, zal ofwel de tering naar de nering moeten gezet (het ambitieniveau van het Raadsprogramma dus bijstellen), ofwel de dekking voor ambities zal in eigen huis (het ambtelijk apparaat dus) moeten worden gevonden. De rekening voor ambities uit een Raadsprogramma c.q. Coalitieprogramma simpelweg neerleggen bij inwoners is een gotspe. Het is aan dit College en Raad om de eigen broek op te houden in deze. Dit geldt namelijk ook voor inwoners van Borne!
Ron Hartman — 16 sep 2019
Tja, waar gaat de Raad nou eigenlijk over? In theorie het machtigste orgaan, maar dan moet je die macht WEL aankunnen. Zijn de 2 miljoen euro kosten die toegerekend worden aan het Raads- en B&W werk nou toe te rekenen aan de plm 80 miljoen die totaal rondgaan in de gemeente, of is dat exclusief de 32 miljoen uit het Gemeentefonds omdat de Raad niets mag zeggen over door het Rijk opgelegde taken. Het maakt natuurlijk wel verschil of je 2 % moet bezuinigen of 3% en of je als Gemeenteraad ook een jaartje in eigen vlees of dat van de totale organisatie wil snijden. Die paar procent vind je heel snel. Waarom moeten we dat als burgers ophoesten, terwijl van alle kanten, alles duurder wordt? Tijd dus beste Raad om eerst te kijken of U doorgaat met deelproblemen te beoordelen zonder eerst het grote overzicht te kennen. Zelfs 3% van de organisatie vragen minus de 32 miljoen, is toch veel rechtvaardiger dan de burgers teveel of zelfs helemaal te belasten voor niet op tijd ingrijpen, ketsers en alle nonsens te schrappen? Ik snap de inbreng van Janny wel!
Janny Dijkstra — 16 sep 2019
Met veel plezier woon ik hier in Borne. Maar dat de WOZ omhoog zal gaan met 20%. Dat is veel te gek! Laat 'de gemeente' eerst eens kijken waar men kan bezuinigen en waar men minder 'geld over de balk gaat gooien'. Een voorbeeld van het laatst genoemde hebben wij meegemaakt: We kregen een brief van de gemeente. Men had een goed idee voor de eenzame ouderen. Een simpele vraag: " Eenzame ouderen? Hier? Of heeft men in de Randstad een probleem gesignaleerd?"
Wat een kosten zijn hiermee gemoeid! Reken maar uit: De brief moest opgesteld worden door een ambtenaar. Alle duizend? kopieën allemaal in een envellop met een postzegel erop. De gemeente had een ruimte afgehuurd in het Wooldrik. Ook een cursusleider zou aanwezig zijn. En broodjes werden aangeboden.
Ik vraag me af hoeveel mensen daar zijn geweest. Wij niet. De brief is linea recta in de papiermand verdwenen. We vonden het een beetje overdreven dat de gemeente zoiets organiseerde in 'het leukste dorp van Overijssel'.
Ron Hartman — 16 sep 2019
Inmiddels snap ik dat elk raadslid, die niet ooit een professioneel financieel expert was, de draad allang kwijt is. Dat komt vooral door het telkens opgedeeld brengen van deelproblemen zonder het complete overzicht (het financieel jaarverslag + daarin gemaakte tussenstanden en begrotingen) leidend te laten zijn. Voorbeeld? Waarom moet de burger via de OZB meebetalen aan het comfortabel +arbo maken van het Gemeentehuis, terwijl de bijdrage uit het Gemeentefonds van ruim 32 miljoen (die ook geconsumeerd worden, waaraan en met welke effectiviteit) nergens gespecificeerd wordt?
Ron.Hartman — 15 sep 2019
Ik heb nog wat zitten studeren in de nu niet meer vertrouwelijke financiële stukken. De oplossing zie je achterin, zoals altijd. De paragraaf waar het weerstandsvermogen afgesplitst wordt van de forse post bestemmingsvoorzieningen. Het halveren van de bestemmingsvoorzieningen EN het opschonen van de slechte bedrijfsvoering, zijn ruim voldoende om niet de burgers te laten opdraaien voor dit fiasco. Nu de bezem door alles, zal een gezonder en evenwichtiger samenleving opleveren.
Ron Hartman — 15 sep 2019
@Hesje: In een middelgrote woning en inclusief de opwaardering door de gestegen woningprijzen, zul je snel 500 euro per jaar meer moeten gaan betalen voor de ketser van de elite en bankzitters in de Raad, terwijl ze zelf niet voor een cent hoeven bij te dragen aan de door hen veroorzaakte ellende. In eigen huis oplossen dus? Schrap ook minimaal 1 prestige project waar de bevolking niet nadrukkelijk om heeft gevraagd.
Lichtgeel hesje — 15 sep 2019
@Ron Hartman: Ik kan meegaan in je analyse!
Ron Hartman — 14 sep 2019
Tja, je kijkt als toeschouwer verbijsterd toe hoe de Raad gechanteerd wordt met een te treffen bezuiniging op hun invloedsterrein, terwijl de veronderstelde schade gewoon bij het grondbedrijf moet worden genomen. Gewoon geen te goedkope handeltjes meer doen met grond, is al 1 oplossing. Dualisme probleem? Nee gewoon gladpraterij van de wethouders die dit allemaal lieten gebeuren en dat niet durven bekennen denk ik..
McHak — 14 sep 2019
Werkt het dualisme nog wel in Borne?
Ron Hartman — 14 sep 2019
@Hesje; je zit redelijk op het goeie spoor en het sluit wellicht ook aan op de uitlatingen dat er 1,2 miljoen in 1 jaar is ''ontspoord door enkelen''. Je mag vrezen dat die 1,2 miljoen nog 4 jaar lang terugkeert als 1/5 van een forse (m.i. terechte) claim. Het hele bedrag in 1 keer is weggemoffeld op die manier. Onder het huidige verscherpte accountantstoezicht zal dat ten koste zijn gegaan van de algemene reserve. Gewoon goed zoeken, omdat het ook pas in dit boekjaar kan worden verwerkt en dat zien we dan pas volgend jaar in de exploitatierekening. Boeiend, omdat dat dan ten koste moet gaan van andere reserveringen zoals bv voor de GVW. Als je dat nou als verantwoordelijken niet doet omdat het een prestigezaak is geworden, moet dat dan door de WMO worden opgehoest, die ook zomaar in de algemene middelen wordt bij en afgeboekt? De ''schuld'' komt dan alleen bij de afdeling WMO die dan heeft zitten slapen. Een bestuurlijke ketser van formaat op het bordje leggen van zorgbehoeftigen? Nee, dan laten we gewoon de burgers meer betalen en aan onze comfort zones en gegroeide onzin banen en -projecten in de bedrijfsvoering doen we mooi niets.
Lichtgeel hesje — 14 sep 2019
Kleine correctie: De jaarstukken van de Gemeente per 31-12-2017 en 31-12-2018 laten een reserve zien van circa 40 miljoen per 31-12-2017 en circa 37 miljoen per 31-12-2018. De verantwoordelijke Wethouder zegt echter in een interview in 2017 dat de reserve pakweg 30 miljoen bedraagt (dit blijkt dus eind 2017 40 miljoen te zijn) en er de komende jaren sprake is van een sluitende begroting en dat Borne financieel gezond is. In september 2019 blijkt dit alles niet zo te zijn, gezien het tekort van 2,5 miljoen uit het Coalitie-akkoord en 1,5 miljoen uit het Raadsakkoord. Kernvraag aan de Raad: Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Een reserve van 40 miljoen kan immers in nog geen 2 jaar tijd niet 'verdampen'!
Lichtgeel hesje — 14 sep 2019
Mijn bijdrage gaat over klip en klare uitspraken in 2017 en 2018 over reservepotjes, investeringen en een sluitende begroting tot (minimaal) 2021 door dezelfde Wethouder die nu met een concept begroting voor 2020 aan komt zetten, waarin een begrotingstekort van 4 miljoen euro moet worden weggepoetst, door onder meer een OZB-verhoging van 24% en bezuinigingen op maatschappelijke posten!. Wellicht dat de Raad hier op 18 september eerst maar eens over moet gaan praten met deze Wethouder vanuit haar verantwoordelijkheid als budgetbewaker. Budgetbewaking is namelijk 1 van de kerntaken van een Gemeenteraad! Het is dan ook niet meer dan passend dan dat de verantwoordelijke Wethouder verantwoording aflegt aan de inwoners van Borne (via de Raad) voor zijn uitspraken over onder meer een sluitende begroting t/m 2020 en een reservepot van 30 miljoen euro, en niet klakkeloos hier over heen stapt en alleen maar 'kibbelt' over de begroting van volgend jaar. Een afrekencultuur is niet bepaald een gangbare cultuur binnen een ambtelijke organisatie, maar hier geen adequate, kritische en inhoudelijke aandacht aan besteden als Raad, betekent geen controle (willen) hebben over budgetten en uitgaven, wat dan ook gelijk een diskwalificatie is van deze Raad.
Ron Hartman — 14 sep 2019
T is toch vrij simpel McHak. Juist omdat de Winst/Verliesrekening over 2017 die in nov. 2018 werd vastgesteld, voor het eerst in lange jaren redelijk goed leesbaar was, is het simpel om een kolom toe te voegen, waarin de afwijkingen van de exploitatie over het jaar 2018 zichtbaar wordt. De probleemposten zijn dan zichtbaar en DAAR ga je dan over discussiëren. Het is gênant hoe ieder zich in laat pakken door alleen te mogen kijken naar de wensen van het Raadsaccoord. Er zijn diepgaande bedrijfsmatige problemen en lijken in de kast die eerst uit het verschil tussen het exploitatiejaar 2017 en 2018 zichtbaar moeten worden. Pas daarna kun je (her)begroten zonder gemanipuleer.
McHak — 14 sep 2019
Is de gemeenteraad nog wel in control?
Ron Hartman — 13 sep 2019
@hesje: je stelt hele valide vragen. Ik vrees echter dat de meeste slechts te beantwoorden zijn via kennis van geheime dossiers. Wellicht kan Katgert op 1 van die dossiervragen, antwoord geven, maar dan wel in het geheim, anders moet ie ongetwijfeld terugbetalen. De post zal wellicht ook onder de algemene voorzieningen zijn geplaatst. Op zich niet zo heel erg zo'n bestuurlijke ketser (nou ja, laat alle juridische kosten die al 15 jaar zijn betaald door de burgers maar even zitten. Gewoon nu bedrijfsmatig en correct (beter dus) gaan werken, dan zet ook de burger wel een streep onder het verleden.
Lichtgeel hesje — 13 sep 2019
En nog eentje: In de Tubantia van 30 oktober 2018 staat dat de begroting voor 2019 het net heeft gehaald. Het College legt de gemeenteraad een programmabegroting voor, die voor 2019 een tekort van 508.000 euro laat zien. Dat gat wordt vooral veroorzaakt door hoge uitgaven aan jeugdzorg. De jaren erna vertoont de begroting weer een POSITIEF saldo. Daarom verzoekt het College het EENMALIGE tekort te dekken uit de reserve beleidsontwikkeling. Daarmee brengt Borne ‘de basis weer op orde’. Het gaat met name om de zin "brengt de basis weer op orde". In de Tubantia van 12 juli 2017 staat dat Borne met een sluitende begroting voor vier jaar (dus t/m 2020) en een totaal aan reservemiddelen van pakweg 30 miljoen euro (!) tot de financieel gezonde gemeenten behoort . In hetzelfde artikel geeft Wethouder Mulder aan met een gerust hart met de nieuwe begroting (2018) naar de Gemeenteraad te kunnen stappen. De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn keurig met elkaar in BALANS, en de reservemiddelen in diverse potjes zijn opgelopen tot 30 miljoen euro. Alleen al het positieve saldo van het Grondbedrijf, vooral dankzij de ontwikkeling van de Bornsche Maten, bedraagt 6 miljoen euro.Op de uitgaven voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdzorg hield de gemeente in 2017 3,5 miljoen euro over. Daarmee worden oplopende kortingen van het Rijk in de komende jaren opgevangen. Op de uitgaven voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdzorg hield de gemeente 3,5 miljoen euro over. Daarmee worden oplopende kortingen van het Rijk in de komende jaren opgevangen.
De Wethouder geeft in het artikel uit 2017 aan, dat er diverse voorstellen worden gedaan om EXTRA uitgaven te doen. Het gaat dan om met name investeringen in de HUISVESTING van het onderwijs. Daarvoor wordt 3,7 miljoen euro vrijgehouden. Andere voorstellen: herontwikkeling van vrijkomende schoollocaties (90.000 euro), vergroten informatieveiligheid (244.000 euro per jaar) en herinrichting gemeentehuis (347.000 euro). Vooral deze laatste post wekt verbazing, omdat het College in de vergadering van 12 september jl. het over een bedrag van 2,1 miljoen heeft, dus keer 6!
Wat is er door dit College en deze Raad nu eigenlijk effectief gedaan aan budgetbewaking vanaf 2017, als in september 2019 blijkt dat er een tekort is in de begroting van dit College van 2,5 miljoen euro. Waar zijn de reserves van onder meer 30 miljoen euro gebleven, te meer daar in 2017 en 2018 de verantwoordelijke Wethouder duidelijk uitspreekt dat er sprake is van een financieel positief perspectief en een positieve begroting de komende jaren???
Paul Cohn — 13 sep 2019
Wie niet alléén denkt aan "bezuinigen" komt al gauw bij "besparen".
En zeker op het gebied van gasverbruik door het openbaar bestuur heeft Borne daat alle reden toe: tussen 2011 en 2017 is het verbruik in die sector méér dan verdrievoudigd:
Rutte beloofde de VN in Katowice vele 10-tallen procenten vermindering an de CO2-emissie.
De Hoge Raad (in de Urgenda-zaak) verplicht de overheid tot nakomen van die beloften.
En Borne?.... dat lapt vermindering van gasverbruik en broeikasgasemissies simpel aan z'n laars
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Maatschappelijk-Vastgoed--Maatschappelijk_Vastgoed/
Ron Hartman — 13 sep 2019
@Henk: dat zijn nou juist geen onzinbanen. Echte onzinbanen zijn die voor overlegsituaties die gewoon gebeuren zonder dat iemand er ook maar wat mee doet. Zelfs de uitgebreide verslagen in de computer worden vaak niet of nauwelijks gelezen, het blijft hangen bij een souschef die ook niet weet wat te doen en het Bestuur/Raad weet al helemaal niet wat de praktijk doet met de forse bedragen die uiteindelijk de burger op moet brengen. Ook het nagaan of functies wel presteren wat je verwacht. Ik noemde eerder al het WOB (welzijn Ouderen). Hoeveel geld gaat daar totaal (incl. de ambtelijke steun) heen en wat is de echte impact voor de gemeenschap die zich moet voorbereiden op steeds meer vergrijzing, zelfzorg en andere (senioren)bouw. Vaak wordt gezegd dat de markt het wel regelt, maar die beinvloedt dan ook vooral die personen zonder eigen visie. Het zou zomaar kunnen dat het verhuren van de duo fiets naar bv het TMZ thuiszorg station kan (of een ander) en het organiseren van fietstochten de VVV (incl de vrijwilligers van nu) meer body kan geven. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven. Mijn eigen ervaring met de werkgroep ''energie'' waren voor mij veelzeggend. Vergadertijgers die naar deskundigheid zoeken die onder hun aansturing moeten werken. Helaas zelf zonder actuele kennis en wat hun drijft zijn meer zonnepanelen.....Daarmee kun je echter in een ongeisoleerde woning niet van het gas af. De gemeente vult vaak posities in ipv de juiste mensen bij een taakopdracht te zoeken.
Henk — 13 sep 2019
Vergeet niet de 3 boa's met de gehele uitrusting. Deze kan toch zeker weer terug gebracht worden tot maximaal 1 of geen.
Ron Hartman — 13 sep 2019
@McHak: Baveld was een uitvloeisel van het salonsocialisme dat werd belichaamd door de Burgemeester - Oud Wethouder, die juist in Deventer vanwege financieel wanbeheer was weggestuurd. Je hebt gelijk dat Rozendom een hele aardige man was/is toen hij redelijk maagdelijk in 2002 griffier werd, maar hij leerde dus wel van die niet bedrijfsmatige bedisselende ouwe hap en bracht zelf alleen een theorie-opleiding mee. Het is voor elke werknemer goed om op tijd andere bazen te hebben. Het is nu in elk geval tijd om het bed goed op te schudden en ingeslopen onzin banen en onzin subsidies (of die onvoldoende worden waargemaakt) door een onbevangen vrouw met ervaring te laten saneren. Grote schoonmaak is nog steeds hun specialiteit (grapje Karin!)
Lichtgeel hesje — 13 sep 2019
En nog eentje: In een artikel in de Tubantia van 12 juli jl. over bezuinigingen in Borne, zegt de waarnemend Burgemeester onder meer het volgende:"Verhoging van de onroerendezaakbelasting lijkt vooralsnog niet aan de orde, die levert namelijk te weinig op" einde citaat. Dit is duidelijke taal. We zijn 2 maanden verder in september en ineens is verhoging van de OZB wel aan de orde als het aan dit College ligt. Een schoolvoorbeeld van een onbetrouwbaar Gemeentebestuur, wat zich kennelijk niet hoeft te houden aan gedane uitspraken.
Lichtgeel hesje — 13 sep 2019
Nog even een aanvulling op hetgeen Raadslid Donkers gisteren meende te moeten zeggen over de gewenste OZB-verhoging, en wat niet in dit artikel is terug te vinden, maar wel in het audio-fragment van het Beraad van gisteren is terug te zien/beluisteren: citaat: "De kritiek op het College is niet terecht, iedereen heeft geweldig zijn best gedaan!". Een Raadslid die meent dit als zodanig te moeten uitspreken, is kennelijk zo vastgeroest aan het pluche, dat er geen onderscheid (meer) kan worden gemaakt tussen de (gewenste kritische) rol van Raadslid en die van voormalig Wethouder. De eerste ja-stemmer voor de wensen (lees: eisen) van dit College is al gevonden. Wie volgt????
Lichtgeel hesje — 13 sep 2019
Uit de vergadering van gisteravond kan alvast 1 conclusie worden getrokken: De Raad staat/zit erbij en kijkt ernaar! Iets meer vuurwerk c.q. het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken was hier zeker op zijn plaats geweest, in plaats van deze "ouwe jongens krentebrood" vergadering. Het zit er dan ook dik in, dat evenals vorig jaar, de Raad omver wordt geblazen door dit College en tegen alle voorstellen (lees: eisen van dit College) ja zegt, om maar vooral de 'goede samenwerking en sfeer' met dit College niet te verstoren, Je zou je immers als Raad eens inhoudelijk kritisch opstellen en het een keer oneens zijn met deze Wethouders, die duidelijk draaien op routine en gebruiken, om nog maar niet te spreken van de gisteravond vertoonde non-verbale en zelfingenomen houding van met name Wethouder Mulder. Waag het eens hem tegen te spreken; deze Wethouder (lees: boekhouder) heeft immers altijd het gelijk aan zijn kant (cynisch bedoeld). Gisteravond is een gemiste kans geweest voor deze Raad; er volgen nog 2 herkansingen!
Bezorgde Burger — 13 sep 2019
Ik mis in het hele verhaal de kosten die twente milieu uit het budget zuigt. Ongeveer 4.000.000 euro. Dat kon een paar jaar geleden nog voor 1 miljoen.
Die rekening groeit onbeperkt.
Of teld dat niet voor de begroting?
McHak — 13 sep 2019
@Ron Hartman, je hebt gelijk in je kritiek. Maar om de puinhopen van tig jaren mis bestuur en mis directie door ene Baveld (=spug) neer te leggen bij de huidige directie die integer de schade en oplossing probeert inzichtelijk te maken en op te lossen is te kritisch. Die kritische toon mag je doorleggen aan ons verantwoordelijk College ( waarvan er een enkeling hoofdelijk al jaren meegaat en daadwerkelijk verantwoordelijk is!!!) en terugleggen aan de Raad/het volk die de eindverantwoordelijkheid heeft, in al haar naïeve onschuld maar wel draagt. Zij moet opgevoed worden om diegene die nog wel hoofdelijk bestuursrechtelijk ter verantwoording te roepen zijn nu regie Welten vertrokken is en andere lang zittende bestuurders schijnbaar onwetend geld uitgeven. Civielrecht en strafrecht zijn mijns inziens opties om te overdenken.
BorneBoeit — 13 sep 2019
Mea culpa Ron Hartman. Wat ik bedoelde is dat er niemand in de raadszaal wilde inspreken. Dat het hier op BorneBoeit stil blijft verwacht ik niet, gezien de reacties op eerdere artikelen over het onderwerp.
Ron Hartman — 13 sep 2019
Critisch noot voor BorneBoeit: u stelt zomaar uit het niets dat er geen enkele persoon uit de samenleving iets zegt. Foei, U bagatelliseert daarmee de rol van social media en het zou U sieren als U de reacties op BorneBoeit onder de aandacht zou brengen. Het is zoooooo jaren 1980 om in een kring bijeen en daarvoor al in de achterkamers, het allemaal te regelen, maar U weet als geen ander dat de samenleving niet meer in een kringgesprek gelooft en ook steeds meer oudere, maar wel geëngageerden, dat medium nodig hebben omdat de kring voor hen ontoegankelijk is geworden. Foei!
Ron Hartman — 13 sep 2019
Tja, Leo Graafhuis, dat is even slikken zo’n ontvangst in je nieuwe wereld. Een hele avond praten en het meest besproken onderwerp was eigenlijk of de bedrijfskantine nog wat zou kunnen leveren aan bezuinigen. De oud wethouder Donkers die nog zoveel pluchecomfort kent dat ie het pluche van het apparaat wil borstelen en Oude Lansink die met hetzelfde behept lijkt. Een bedroevend niveau, omdat bij een dergelijk begrotingstekort je begint met onzinbanen en taken te schrappen of op z’n minst critisch tegen het licht te houden, maar de organisatie van eigen koninkrijkjes voor en door ambtenaren met veel vrijheid, symposiabezoek en cursusjes mag niet besproken worden. We slachten de WMO verder af en verhogen de OZB liever met 23 %! Is die baan van 65000 euro (en dat zijn er 10 tallen) met de bijhorende huur en apparaatkosten van vaak meer dan een ton, nog te handhaven als burgers ook de dupe worden? Immers, niet de burgers moeten extra bloeden voor de tekorten die hoofdzakelijk door slechte bedrijfsvoering zijn ontstaan, maar in de bedrijfsvoering moet worden ingegrepen. De juiste persoon op de juiste plaats. Mist alom opwerpen dus door de coalitie en enkele gevestigde partijen met overjarige mensen dus, om dan over de bedrijfskantine te praten en alleen bedoeld om de huidige comfortzone van het apparaat dat de zaak nu al jarenlang in de soep draait, voort te zetten. Trap er niet in, want voor je het weet zit je ook in de achterkamers en leren ze je wat oons kent oons betekent
Mchak — 13 sep 2019
Dank @Bram Donkers obv deze journalistieke verslaglegging; dit is nu precies de reden dat ik blij was dat jij met jouw senioriteit bent weerkozen om op dit soort momenenten te excelleren en dit soort kritische vragen te stellen: ik lees nog niet een adequaat antwoord. Blijf doorvragen!

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021