Alsnog openbare procedure Weleveld
AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN WEER VOOR BESLUITVORMING NAAR DE RAAD

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan om te besluiten over ruimere horecamogelijkheden bij golfbaan Weleveld. Zo’n procedure was er eind 2018 ook al, maar toen stemde een ruime meerderheid van de raad tegen wijziging van het bestemmingsplan. De horeca ter plekke moest ‘ondergeschikt’ blijven en gerelateerd aan de golfactiveiten. De toenmalige uitbater van het restaurant in het clubhuis van de golfbaan besloot daarop te stoppen.

 

Een half jaar later wilde het college toch ruimere mogelijkheden bieden aan een nieuwe uitbater, restaurant Dorset, en sloot een convenant af waarin voor een proefperiode afspraken werden gemaakt die in ieder geval ruimer waren en waarover de meningen verschillen over of ze nu wel of niet binnen het huidige bestemmingsplan passen. Leo Graafhuis (VVD) vond het allemaal ‘juridisch onhoudbaar’, ‘procedureel onjuist’ en ‘achterkamertjespolitiek’. Hij vond dat de besluitvorming in de openbaarheid moest plaatsvinden en vroeg om een reguliere procedure bestemmingsplanwijziging. Daarin krijgt hij zijn zin. Een dergelijke gang van zaken is in voorbereiding en wordt begin volgend jaar verwacht.

 

Onduidelijkheid over besloten fractievoorzittersoverleg

Ernst Janssen (D66) vroeg zich af wat er was gebeurd tussen februari 2019 (toen een externe adviseur berichtte dat er juridisch gezien nog veel minder mogelijk was dan gedacht) en juni 2019 (het moment waarop het convenant gesloten werd).

 

Volgens burgemeester Gerard van den Hengel (foto in tekst) was er in die tijd een brief van de eigenaar van de golfbaan gekomen, die aanleiding gaf om de kwestie te heroverwegen en had het college uit het fractievoorzittersoverleg begrepen dat men unaniem ‘de grenzen’ van het bestemmingsplan wilde opzoeken en achter het voorgestelde convenant stond.

 

Over dat bewuste fractievoorzittersoverleg, dat altijd in beslotenheid plaatsvindt, bestaat onduidelijkheid. De VVD bestrijdt in ieder geval die unanimiteit en Mike de Boer (GB90) liet eerder ook al doorschemeren dat hiervan geen sprake was. Gerard van den Hengel hierover: “Er waren redenen om van gedachten te wisselen. Daarover heb ik, als nieuwe burgemeester, gesproken met de fractievoorzitters. In dat overleg is gezegd ‘zoek de grenzen op binnen het bestaande bestemmingsplan’ en dat hebben we vervolgens gedaan. Ik was op vakantie toen de fractievoorzitters wederom bij elkaar zijn gekomen en er is mij teruggekoppeld dat we met het convenant door konden gaan.” Hoewel het fractievoorzittersoverleg geen besluitvormend orgaan is, heeft het college vervolgens het convenant uitgevoerd in de veronderstelling, lijkt het, dat alle fractievoorzitters het hiermee eens waren. “Later bleek dat daar toch bezwaar tegen kwam en we het wellicht niet zo hadden moeten interpreteren.”

 

Handhaving

Mieke Visser (SP) wilde verder graag weten hoe op dit moment de afspraken in het convenant met Weleveld worden gehandhaafd. Van den Hengel gaf aan dat er regelmatig gevraagd wordt of iets wel of niet kan en dat er soms ook verzoeken worden afgewezen. Verder wordt er af en toe ter plekke gekeken. “Maar het is buitengewoon moeilijk om vast te stellen of gasten er wel of niet golfgerelateerd zijn.” De huidige situatie lijkt in ieder geval wat ongemakkelijk te zijn. Er lopen overigens ook nog bezwaarprocedures tegen.(AJ)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 20 nov 2019
@Rene In het verleden, René zijn er vele bestemmingsplannen gemaakt in Borne. Ook zijn er enkele veranderd - voorbeelden: De Keizerskroon nu Leurink; Alkoof annex en zonnebank op hoek Stationsstraat en Hofstraat nu woonbestemming; Weleveld: agrarische bestemming nu golfbaan met beperkte horeca bestemming; Stroom Esch en Bornsche Maten nu woon- school en sport bestemmingen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Niets is veranderlijk dan een mens, en dit geldt ook voor bestemmingsplannen die terecht worden gemaakt en uitgevoerd, maar ook gewijzigd kunnen worden met steun van BenW en de raad. Flexibiliteit is key hier, maar dat is soms moeilijk uit te leggen naar ons toe. En een nieuwe affaire biedt zich ook aan: "Landkroon" locatie: horeca bestemming en nu? Zeg het maar, René!
Lichtgeel hesje — 19 nov 2019
” Hoewel het fractievoorzittersoverleg geen besluitvormend orgaan is, heeft het college vervolgens het convenant uitgevoerd in de veronderstelling, lijkt het, dat alle fractievoorzitters het hiermee eens waren.". Als dit verhaal klopt, is de gehele Raad dus gepasseerd door zowel de eigen fractievoorzitters en door het College! En maar blijven volhouden als politiek Borne dat je a) weet wat er speelt onder de inwoners van Borne, en b) dat de inwoners wel vertrouwen hebben in politiek Borne. Hoe naďef ben je dan als politicus!?
McHak — 16 nov 2019
Ja, Graafhuis lijkt het verschil te maken; ik ken hem niet en ben als tukker terughoudend; eerst zien dan geloven. Maar hij lijkt door te pakken. Maar als BING te groot is, dan ben ik bang waar dit arrogante bestuur ( onbehoorlijk) bang van wordt.
Ron Hartman — 15 nov 2019
@mcHak. We hebben geen Bing nodig om te weten dat de golfbaan van meet aan een produkt van netwerkfraude was. De Bornse burgers kregen daarvoor al de rekening te betalen middels de garantstelling. De volgende fraude was om concurrentie op de veiling tgv de Bornse burgers uit te schakelen door de stelling dat Horeca uitgesloten was. We kunnen alleen hopen dat de netwerken in zichzelf ontploffen. Je komt altijd weer dezelfden tegen. Golfbedrijf, grondbedrijf, sportbedrijf.... fijn dat Graafhuis er werk van maakt. En.... de burgemeester moet de integriteit waarborgen. Nieuwe taak sinds 2016.
McHak — 14 nov 2019
Al Capone mag deze winter italiaanse Koek & Sopie serveren vanuit de kantine van de Zendersche Ijsclub. Is dat moralistisch niet integer of onrechtmatig? Dat kunnen we BING vragen of een Rekenkamer of beide. Ik krijg wel zin in schaatsen.
rene — 14 nov 2019
@T Huiskes de eigenaar van El Capone had ook graag uitbater willen zijn van het Weleveld.
maar door de beperkte mogelijkheden heeft hij er vanaf gezien.
Dus je kunt niet zomaar de regels gaan veranderen.
Lichtgeel hesje — 14 nov 2019
De verslaglegging van de diverse bijeenkomsten biedt ook uitkomst over wie wat nu exact gezegd heeft over wel/geen unanimiteit, ervan uitgaande dat er wel verslagen worden gemaakt!
Ron Hartman — 13 nov 2019
@hesje: Het fenomeen bij Netwerkfraude is dat het allemaal onschuldig begon en zonder de intentie tot misbruik. Jij bewijst mij een kleine dienst en ik jou. Gesteund door de Neo-Liberale wind waarin top down, toch uiteindelijk alles ten gunste van ieder zou zijn, wordt de proportionaliteit uit het oog verloren. Op vele fronten. Je kunt het niet echt uitbannen, behalve dat je de regels van het Democratisch functioneren weer herijkt. Niets in beslotenheid (de fractievoorzitters dienen de agenda voor te bereiden en niet meer!) Alleen transparantie kan ons weer terugbrengen naar de vrijheid van de Grondwet.
Lichtgeel hesje — 13 nov 2019
Oplossing is simpelweg een integriteitsonderzoek laten plaatsvinden wie uit het College en wie uit de Raad een (persoonlijk) belang heeft bij het Convenant, mede omdat de unanimiteit in de besluitvorming meer dan ter discussie staat.
w.g.kub — 13 nov 2019
aanpassen...schipperen....polderen.....eigen zin doordrukken....geheimzinnig= gemeente borne!
Ron Hartman — 13 nov 2019
Thorbecke deed veel goed voor Nederland. We moeten daar bij blijven en het woord neo, gekoppeld aan achterkamertjes zien uit te bannen. In openheid democratie bedrijven. Zou ''onze'' VVD dat gaan lukken? Ik vind het wel stoer van Graafhuis
T Huiskes — 13 nov 2019
Zo lijkt het er wel op, @Paul Cohn. Nogmaals haal ik het voorbeeld aan dat Zenderen geen Amsterdam is qua horeca voorzieningen; en dat bestemmingsplannen er zijn die bij tijd en wijle veranderd kunnen worden. Op sportvelden en tennisbanen zijn ook kantines en restaurants en deze zijn er al jaren. Daar is het ook moeilijk vast te stellen of gasten wel of niet voetbal- of tennis gerelateerd zijn.
Paul Cohn — 13 nov 2019
In een democratie is het volk aan de macht (δῆμος κρατειν), in een particratie zijn de partijen aan de macht. Beiden zijn niet verenigbaar.
Ofwel is het volk aan de macht, ofwel zijn de partijen aan de macht. Het een sluit het ander per definitie uit. https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Democratie

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021