SP krijgt niet de gewenste discussie WOZ
VERZOEK AGENDAPUNT TOE TE VOEGEN AAN RAADSVERGADERING NIET GEHONOREERD

SP krijgt niet de gewenste discussie WOZ

Een meerderheid van de Bornse gemeenteraad besloot dinsdagavond het vooraf ingediende verzoek van de SP fractie, om in de raadsvergadering te spreken over het ontbreken van tijdige informatie over de nieuwe WOZ waardemeting, te weigeren. De fracties van VVD en D66 steunden het verzoek van de SP. De redenen voor het niet agenderen van het punt zijn niet bekend. Geen enkele fractie sprak zich daarover uit.

 

“De gemeenteraad had nog tot 7 februari de gelegenheid om de proef af te blazen of uit te stellen. De invoering staat bij GB Twente uiterlijk gepland in 2022. De SP fractie vindt het kwalijk dat het college de raad ten tijde van de begrotingsbesprekingen niet informeerde over een actie die al in 2017 in gang is gezet. Een voornemen dat in het najaar van 2019 bovendien al in de afronding zat, blijkens de brieven die in november aan de huizenbezitters zijn verstuurd. De nu bekende effecten van deze nieuwe meetmethode, in combinatie met de verhoging van de ozb, hadden naar de mening van een aantal fracties wel degelijk de discussie rond de begroting en vaststelling van de ozb verhoging kunnen beïnvloeden”, aldus Mieke Visser van de SP.

 

'Forse stijging ozb'

“De SP fractie wil weten waarom het college de raad niet eerder uit eigen beweging heeft geïnformeerd en hoe dat kon gebeuren. De SP fractie informeerde in de raadsvergadering van 10 december al bij de wethouder naar de effecten van deze meting, na de verspreiding van de brief van GB Twente en een artikel in de media. De wethouder kon op deze vraag geen antwoord geven, maar zegde wel toe onderzoek te doen. De informatie kwam op 27 januari met een presentatie door het GB Twente. Daarbij bleek dat het GB Twente al in 2017 samen met de gemeentelijke organisatie was gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe meetmethode. Bij deze nieuwe meetmethode wordt niet meer de kubieke inhoud van de woning gerekend voor het bepalen van de WOZ waarde, maar telt het oppervlak van woning, vrijstaand schuurtje, carport, overkapping, vrijstaande garage, ligging en onderhoudsstaat. Door deze meetmethode, in combinatie met de gestegen marktwaarde en de extra verhoging van het ozb tarief, krijgen een groot aantal woningeigenaren te maken met een forse stijging van de ozb. Na de voormelding van GB Twente bleek dat bijna de helft van ruim 1800 inwoners, die in eerste instantie al reageerden, niet akkoord waren met de voorlopig vastgestelde WOZ waarde. De definitieve aanslag volgt eind februari. Dan zal blijken welke prijs door burgers betaald moet worden. Aan de hand van het nieuwe ozb tarief voor 2020 lijkt een feitelijke verhoging van 25% van de ozb last ten opzichte van vorig jaar niet zeldzaam.”

 

De SP fractie gaat alsnog schriftelijke vragen stellen aan het college.

 

Meer over de veranderde meetmethode WOZ in ons vorige artikel De complexe materie van de WOZ

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Fons Lohuis — 06 feb 2020
Jammer dat opnieuw een meerderheid van de raad tegen een openbare discussie is over een onderwerp dat een fractie uit de raad op tafel legt. Bovendien is het buitengewoon te betreuren dat daarvoor ook geen motivering wordt gegeven. Geen voorbeeld van een volwassen en open democratisch proces. Het is een groot goed dat burgers kunnen reageren op artikelen die op BorneBoeit verschijnen. Dat vergroot de betrokkenheid en versterkt de democratie. Bij een volwassen democratie hoort ook transparantie. Wie is wie en in welke hoedanigheid reageert iemand en waarom. Daar hoort in mijn ogen ook bij dat je kenbaar maakt wie je bent. Je verschuilen achter een pseudoniem vind ik niet sterk. Je moet daar dan wel een zwaarwegend motief voor hebben. Als dat zwaarwegende motief er niet is moet je je reactie gewoon ondertekenen met je naam. Als er angst bestaat voor represailles van mede-burgers staan er andere middelen open om hier iets tegen te doen.
Lichtgeel hesje — 06 feb 2020
In politiek Den Haag is de term "kaartspel" al enige jaren een begrip: "ik ga akkoord met jouw voorstel en dan ga jij akkoord met mijn voorstel", ofwel het simpelweg uitruilen van politieke agenda's en belangen. Inmiddels is wel duidelijk dat de Bornse Coalitie (en wellicht nog 1 of 2 andere Raadspartijen) dit kaartspel ook hebben aangeschaft als het gaat om zaken als Diftar, OZB/WOZ, Begrotingen, et cetera/ Transparantie naar inwoners van Borne (lees: melkkoeien die financieel onbeperkt kunnen worden uitgemolken als het aan deze Coalitie ligt) toe over zaken en besluitvorming maakt zo te zien geen deel uit van de spelregels!! Te zaad voor woorden,,,,
Bernardus — 06 feb 2020
Dan maar met zijn allen naar de rechter.
Bezwaar maken tegen de verhoging ven de WOZ.
Ook een manier om je ongenoegen te uiten tegen dit wanbeleid wat gevoerd word in Borne

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021