De complexe materie van de WOZ
INFORMATIEAVOND OVER VERANDERDE SYSTEMATIEK

De complexe materie van de WOZ

De gemiddelde waarde van huizen stijgt, vanwege de situatie op de woningmarkt. Daarnaast is er een verandering in systematiek voor de berekening van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) en een flinke verhoging van het percentage OZB-belasting in de gemeente Borne, die berekend wordt over de WOZ-waarde. Hoe zit dat en hoe grijpt dat in elkaar? De gemeenteraad had er, mede vanwege veel opmerkingen in de samenleving, behoefte aan om uitleg te krijgen en dat kreeg ze maandagavond van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

 

Van m3 naar m2

Vanuit Den Haag wordt opgedragen aan de gemeenten om de WOZ te registreren op basis van vierkante meters, de gebruiksoppervlakte, in plaats van kubieke meters. Redenen daarvoor zijn dat dit de uniformiteit ten goede komt, gegevens tussen gemeenten onderling beter vergelijkbaar zijn en er gemakkelijker kan worden vergeleken met de bestanden van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Op zich een administratief proces, dat voor de huizenbezitter eigenlijk niet zoveel uitmaakt. “Een huis dat 200.000 waard is, is 200.000 waard, of het nu in vierkante of kubieke meters is. Dat maakt niets uit”, legde het GBT uit. De waarde wordt bepaald door vele aspecten, waaronder de ligging, soort woning, grootte van de kavel, kwaliteit van het onderhoud en in het algemeen wat een soortgelijke woning in dezelfde straat ‘doet’ op de markt.

 

Inhaalslag ‘objectkenmerken’

Het GBT heeft in 2017 de opmerking gekregen dat ‘objectkenmerken’ geoptimaliseerd moesten worden. Het bestand van het GBT was gebaseerd op gegevens uit 2009. Allerlei vergunningsvrije bouw- of sloopactiviteiten werden niet geregistreerd. Denk daarbij aan dakkapellen, schuren, tuinhuisjes, carports en dergelijke. Er was een inhaalslag nodig en daarvoor werd Borne als pilotgemeente aangewezen. De overige zeven bij het GBT aangesloten gemeenten gaan hetzelfde pad volgen. Er werden luchtfoto’s genomen, bestanden vergeleken en zo kwam het GBT op een aantal discrepanties met de huidige administratie.

 

Voormeldingen

Bij de bepaling van de WOZ-waarde kwam men een aantal uitschieters tegen. Uitschieters naar boven en naar beneden. Men is vervolgens ter plaatse gaan kijken wat er aan de hand was. Daarnaast zijn er voormeldingen verstuurd, waarop men kon reageren. Van de in totaal 6.897 huizenbezitters reageerden er 1.815. Iets meer dan de helft kon instemmen met de WOZ-waarde. De andere 48,5 procent wilde een verlaging of een verhoging van de WOZ-waarde. In de meeste gevallen draaide het bezwaar om genoemde ‘objectkenmerken’. De opmerkingen leidden uiteindelijk tot een minimale aanpassing van onder de 5 procent, positief of negatief.

 

Vervolg

De definitieve WOZ-beschikking valt eind februari op de mat. Huizenbezitters hebben dan de mogelijkheid om uitleg te vragen of bezwaar aan te tekenen. Dat kan, bij voorkeur telefonisch, via het GBT of bij de balie van het gemeentehuis. In maart zal er een inloopavond zijn in het gemeentehuis.

 

OZB

De WOZ-waarde heeft gevolgen voor zaken als huurwaardeforfait, waterschapsbelasting en onroerend zaakbelasting (OZB). Gemiddeld is de woningwaarde in Borne met 6,7 procent gestegen. Voor het overgrote deel is dit het gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarnaast zijn er individuele verschillen en dus die nu pas ontdekte dakkapellen en schuurtjes.

 

De gemeenteraad heeft besloten om de OZB in 2020 te verhogen met twee procent voor de verbindingsweg plus 2,2 procent inflatiecorrectie en 12 procent extra OZB-verhoging voor allerhande beleidsplannen, waaronder sportcomplex ’t Wooldrik. Dat zou de gemeente Borne, inclusief de autonome groei, in principe 6.573.000 euro aan inkomsten opleveren (was 5.591.200 euro in 2019), als de totale WOZ-waarde in 2020 gelijk zou zijn aan die van 2019. Beleid is om als gemeente niet nog eens extra te profiteren van gestegen marktprijzen. De OZB-stijging is om die reden minder om op hetzelfde eindbedrag uit te komen. 6,7 procent minder dus. Het OZB-tarief gaat van 0,1582 procent niet naar 0,1838 procent, maar naar 0,1723 procent.

 

Overigens is de reden dat Borne pilotgemeente is voor het GBT, naast de centrale ligging, gevarieerde bebouwing et cetera, ook het goed op orde hebben van de administratie binnen de gemeente Borne op dit gebied. Met het huidige verbeter- en verandertraject van de gemeente toch een opvallend geluid, dat we hier ook niet onvermeld willen laten. (AJ/YD)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 28 jan 2020
Voor geďnteresseerden: de website van waarderingskamer.nl geeft uitleg over het hoe en waarom van deze gewijzigde WOZ-systematiek
Hans — 28 jan 2020
Ik lees n.a.v. de vierkante meters het volgende: “Redenen daarvoor zijn dat dit de uniformiteit ten goede komt, gegevens tussen gemeenten onderling beter vergelijkbaar zijn en er gemakkelijker kan worden vergeleken met de bestanden van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen.” Zelden zo’n drogreden gelezen...ditzelfde argument geldt toch ook voor de registratie op basis van kubieke meters? Kortom: met gedraai gewoon de huiseigenaren laten bloeden om de financiën op orde te brengen. Een soort van gelegaliseerde diefstal als je het mij vraagt.
Lichtgeel hesje — 28 jan 2020
Ik begrijp uit dit artikel dat de 2% OZB-verhoging voor de GVW ook in 2020 wordt doorberekend aan eigen-woningbezitters in Borne. In het artikel hierover in BB d.d. 29 april 2015 staat echter luid en duidelijk dat deze extra 2% verhoging 'loopt' van 2017 TOT 2020 en niet tot en met 2020! Wederom een staaltje van "creatief boekhouden" van dit College en deze Gemeenteraad voor "allerhande beleidsplannen (lees: persoonlijke en partij-politieke agenda's), waarvoor de eigen-woningbezitters de portemonnee als melkkoe voor de financiering hiervan weer mogen trekken....
Hans — 28 jan 2020
Hier +27,3%...iemand die meer biedt?

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021