Jan Pierik: ‘Ik ben een familiemens’
NIEUWE BURGEMEESTER ZOEKT DE MIX IN HET LEVEN VIEREN EN STUREND TE ZIJN

Jan Pierik: ‘Ik ben een familiemens’

Ruim een week geleden werd Jan Pierik door Andries Heidema, de Commissaris van de Koning, geïnstalleerd als burgemeester van Borne. Er volgden acht, vaak turbulente dagen, waarin zich voor hem een nieuwe, lokale wereld openbaarde. “Ik heb me oprecht verbaasd over wat zo’n benoeming met zich meebrengt. Ons huis stond begin december vol bloemen en op LinkedIn stroomden talloze reacties binnen. Vooralsnog laat ik het allemaal nog maar even over me heen komen, ik ga er vanzelf mijn weg wel in vinden.”

 

De Benteloër van origine kent Borne vooral van afstand. “Dat begon eigenlijk op de middelbare school, het Twickel College in Hengelo. Naast de Hengelose, vaak wat vrijgevochten leerlingen, had je een groep uit Delden/Goor en omgeving én een groep leerlingen uit Borne. Ik herinner me hen als degelijk, vol zelfvertrouwen en trots op hun dorp. Maar ook in de tijd dat ik bij Ambulance Oost in Hengelo werkte, had ik natuurlijk met diverse gemeenten van doen. Borne was daarin een stabiele factor.”

 

Havanna aan de Waal

Na de middelbare school trok Pierik naar Nijmegen om daar een studie politicologie en bestuurskunde te volgen. “Een mooie tijd. Ik voelde me aangetrokken tot Nijmegen, toentertijd het Havanna aan de Waal. In de beginjaren zat ik er in de radicalere hoek, later ben ik echt overgestapt naar de bestuurskundige kant.” Zijn oorsprong heeft hem echter nooit losgelaten. “Nee, ik ben een echt familiemens en kom uit een katholiek nest, met een wat bourgondische inslag. Het leven mag er zijn, zo is het motto en dat moet je vooral ook samen vieren. Daarbij is het gezin echt alles voor me. Samen met mijn vrouw Jannette heb ik de kinderen grootgebracht en het is geweldig om als gezin en familie met elkaar de dingen te delen.”

 

Gelukkig zijn is ook de reden waarom de 61-jarige Jan Pierik met zijn vrouw terug wilde naar Twente. “Mijn hobby’s zijn lezen en wandelen én ik vind het ook heerlijk hoor om ’s avonds een keertje te ‘Netflixen’. Maar er is natuurlijk meer. De Twentse grond en het lokale bestuur spreken me nu eenmaal enorm aan. Kijk naar de raadsvergadering van dinsdag, waarin het van zaden en biodiversiteit overging in een besloten overleg. Dat vind ik mooi en daar kan ik enorm van genieten.”

 

‘Carnaval wordt nog een dingetje’

Inmiddels heeft de nieuwbakken burgemeester zijn eerste verplichtingen achter de rug. Vorige week donderdag mocht hij drie vrijwilligers van de Brandweer Borne een Koninklijke onderscheiding opspelden. Komende zondag wacht hem een nieuwe testcase: de installatie van de nieuwe Stadsprins. “Ja, ook dat is nieuw voor me. Tot mijn twintigste heb ik carnaval gevierd, maar niet zozeer in verenigingsverband. Dat wordt dus nog wel een dingetje”, zegt hij glimlachend. En dan komen de bevrijdingsfeesten er nog aan, de Koningsdag en 4 en 5 mei. Een volle agenda.”

 

Maar ook en vooral wil Pierik zich inzetten voor de gemeentelijke organisatie. “We moeten ons realiseren dat we een kleine gemeente zijn en dat heeft ook consequenties voor je medewerkers. We zijn een prima werkgever voor hen die hun loopbaan nog ontwikkelen en over een aantal jaren verder willen doorstromen naar elders. Naar grotere gemeenten met meer perspectief. Dat moet je onderkennen en er eerlijk over zijn.”

 

Mestvergister en windmolens

Opvallend in zijn installatietoespraak was de uitspraak over de mestverwerker in Zenderen en windmolens bij knooppunt Buren. Gevoelige dossiers, waarvan niet direct verwacht wordt dat een nieuwe burgemeester daar een inhoudelijke uitspraak over doet. “Ik wil vooral sturen op het proces. Natuurlijk heb ik ook een mening en maak ik mij zorgen over de toekomst van de jongere generatie. Klimaatverandering en verduurzaming stellen ons voor grote uitdagingen en ik denk dat de mensen van ons als overheid verwachten dat wij de processen niet onnodig lang vertragen. Ik wil mijn bevoegdheden aanwenden om daarin sturend te zijn.”

 

Een soortgelijke rol ziet Pierik voor zich weggelegd als het gaat om de toekomst van Borne. “Alleen als Borne redden we het niet. Daar hebben we de regio voor nodig. We moeten samen op zoek naar mogelijkheden om onze toekomst te verankeren. Als ik daarin een goede balans kan vinden, dan word ik blij.” (AJ/BM)

 

Foto in de tekst: Jan Pierik met de kwaliteiten die leerlingen van de Jan Ligthart hem donderdagochtend toedichtten.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 07 feb 2020
Geachte heer Kok, ook voor u geldt: U maakt uw keuzes en ik de mijne. Overigens is het voorschrijven aan een redactie van een journalistiek medium wat wel en wat niet te doen, niet bepaald een voorbeeld van democratisch handelen, maar eerder een vorm van censuur. Ook hier mag u anders over denken. In afwachting van uw volgende bericht......
Ron Hartman — 07 feb 2020
BorneBoeit aan zet dus. Nickname kan, maar dan wel gekoppeld aan het correcte emailadres!
Wat anders:
Bij de diverse discussies gaf ik aan dat een paar windmolens bij de mestverwaarder zouden kunnen komen (geen slagschaduw en ook daar de 5B als geluidsbarriere. Stel dat snelle aanleg mogelijk is als direct de 5B naar de rotonde bij het zorghotel kan worden gemaakt. Alles in 1 klap en in 1 overlastperiode? Hoe is de draagkracht daarvoor in te schatten?
w.g.kub — 07 feb 2020
ik heb er geen problemen mee geel hesje, ga zo door!!! van deze mensen hoor/lees je nooit iets!
Jos Kok — 07 feb 2020
In deze ben ik het volkomen met dhr. Fons Lohuis eens. Het is namelijk nogal makkelijk om anoniem
wat te "roeptoeteren". Ik vind het bijzonder zinvol om via dit medium college en burgers scherp te houden, maar dan met naam en toenaam. Ik zou de redactie van BorneBoeit zelf aanraden om anonieme commentaren niet te plaatsen.
Ron Hartman — 07 feb 2020
Wat ik zo aardig vind Fons en Hesje, dat jullie consistent zijn. Erger vind ik de bijdragen van bv, bewoner, inwoner, Bornse burger en de Annie's. De oplossing ligt bij BorneBoeit. Tot die tijd weet ik jullie bijdrage inhoudelijk wel te plaatsen. Van anderen niet
Fons Lohuis — 06 feb 2020
Gelukkig mag iedereen in dit land zijn eigen keuzes maken. Dat ontzeg ik ook niemand. Helaas, gaat u niet in op mijn argumentatie. Dat vind ik jammer.
Lichtgeel hesje — 06 feb 2020
Beste heer Lohuis, u maakt uw keuzes en ik de mijne. Gelukkig mag dit in dit land.
Fons Lohuis — 06 feb 2020
Allereerst doe ik nogmaals een oproep in dit specifieke geval aan Lichtgeel hesje om te stoppen met het gebruik van pseudoniemen. Zie mijn algemene reactie op dit gebruik van pseudoniemen onder het artikel van " SP krijgt niet de gewenste discussie over WOZ " van 6 februari jl. Verder merk ik op dat Licht geel hesje wel erg slecht leest gezien zijn onderstaande reactie. Sturen op een proces - zoals de burgemeester aangeeft - is heel wat anders dan een eigen standpunt doordrukken dan wel partij politiek handelen als verlengstuk van de landelijke politiek voeren. Daar gaat de reactie van de burgemeester helemaal niet over! Eenzelfde soort reactie gaf Licht geel hesje al eerder door te stellen dat op het blazoen van de burgemeester een vlekje zit. Het bewijs daarvoor vindt hij in een artikel van Trouw waarin een voorman van de FNV vindt " dat de fusie van de ambulancediensten in Amsterdam een chaos is geworden". Hij baseert zich dus op een geciteerde uitspraak van een vakbondsman.
Lichtgeel hesje — 06 feb 2020
Sturen of doordrukken; van een burgemeester wordt geen partij-politiek cq handelen en optreden als verlengstuk van de landelijke politiek verwacht/gevraagd, maar een optreden in het belang van alle inwoners van Borne en niet van slechts enkele groeperingen!
bert beltman — 06 feb 2020
ik hoop dat je ook in het buitengebied met de bewoners praat

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021