Energietransitie aan beide zijden van de grens
RHEINE EN BORNE DELEN KENNIS EN ERVARING

Energietransitie aan beide zijden van de grens

Kennis en ervaring uitwisselen over de energietransitie, daar ging het donderdagmiddag om in Het Spanjaard waar betrokken ambtenaren en bestuurders uit Rheine en Trakai (Litouwen) bijgepraat werden over de opgaven waar Borne voor staat en de manier waarop dat in de gemeente wordt aangevlogen.

 

De klimaatdoelen van Parijs en het Klimaatakkoord van de regering zetten gemeenten en regio’s hard aan het werk om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. Ook in Borne wordt met stoom en kokend water aan een Energievisie gewerkt, met drie pijlers: energie besparen, duurzaam opwekken en warmtetransitie. “Alles begint met besparen”, legde Marcel Wielinga van de gemeente Borne uit. “Ons doel is om 2 procent per jaar aan energie te besparen.” Met het opwekken van duurzame energie uit wind of zon zou de gemeente al goed op weg zijn met bestaande plannen en projecten.

 

Grootste uitdaging: warmtetransitie

“Maar de grootste uitdaging ligt bij de warmtetransitie. In dertig jaar tijd moeten we van het gas af.” Daarvoor worden nu de diverse mogelijkheden per wijk in kaart gebracht. Dat varieert van ‘all-electric’ in nieuwbouwijken, een warmtenet met restwarmte van Twence tot het gebruik van biogas of groen gas over bestaande leidingen. Benadrukt werd de rol van inwoners in het proces. “Het lijkt allemaal van bovenaf opgelegd, maar we gaan het met de gemeenschap samen doen”, zei Wielinga. Hij verhaalde over gesprekken met stakeholders, participatiebijeenkomsten en communicatiekanalen.

 

Ook Duitsland moet naar aardgasvrij

Guido Wermers, Klimatschutsmanager van Rheine, vond de uitdagingen van Borne heel vergelijkbaar met die van Rheine en van Duitsland in z’n algemeenheid. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt moet ook de Duitser van het gas af. “Het is een misverstand dat Duitsland juist naar aardgas wil”, zegt hij. Veel huishoudens in Duitsland stookten op olie of bruinkool. Daarmee vergeleken is aardgas een hele vooruitgang. “Maar ook Duitsland moet in 2050 van het gas af om de CO2-reductie te halen.”

 

“De intentie is uitgesproken”, weet ook Achim Winnemöller van de Energie- und Wasserversorgung Rheine. “Het is nog niet zover dat er een wettelijk voorschrift is, maar het komt zeker!” Daarvoor moet dan wel weer ergens energie vandaan gehaald worden. “Misschien toch weer kernenergie?” Soortgelijke discussies als in Nederland.

 

Windmolens

In Duitsland staan inmiddels 30.000 windturbines. “De afgelopen stormachtige dagen werd voor 70 procent van de energiebehoefte uit wind opgewekt”, weet Winnemöller. “Maar dat is alleen stroom, geen warmte”, haast hij zich te zeggen. De groei in het aantal windmolens neemt in Duitsland behoorlijk af. Mede vanwege veranderende subsidiemogelijkheden, maar er zijn ook veel bezwaren van omwonenden. “Zet ze maar ver weg van woningen”, waarschuwt Winnemöller, “want er komt altijd gedonder van.”

 

Nederland heeft in vergelijking met Duitsland een inhaalslag te maken op het gebied van hernieuwbare energie. “Maar jullie zijn dan weer veel verder met duurzame mobiliteit”, nuanceert Guido Wemers. Waar de Duitsers ook van onder de indruk waren was de manier waarop de samenleving bij de transitie wordt betrokken. “Heel interessant idee om de bestaande sociale structuur te gebruiken en inwoners als ambassadeur in te zetten.”

 

De bedoeling is dat de Bornse bestuurders en ambtenaren over niet al te lange tijd ook een bezoek aan Rheine brengen om over hetzelfde onderwerp te praten, maar dan vanuit de praktijk in Duitsland. (AJ)

 

(Op de foto in de tekst vanaf links: Achim Winnemöller, Guido Wermers en Marcel Wielinga)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 08 mrt 2020
In elke centrale, kolen, gas, bomen, kernenergie of windmolens etc, slijten de dynamo's (turbines). De oude fietsdynamo's die tegen de zijkant van de voorband werd aangedreven op je spierkracht via de trapper, was onverwoestbaar. Klein en degelijk voor maximaal 2 gloeidraad-fietslampjes. De turbines moeten na verloop van tijd, overal een keer worden vervangen. De stookketels in fossiele centrales (incl. de gemakzucht van de bomenstook bij Warmtenetten) die in al die tijd fijnstof en bv CO2 (maar veel meer dan dat), ook uitstoten. En ja, ook de kerncentrales moeten nu tegen giga kosten opgeruimd worden of volledig in beton worden gegoten. Je zult er maar uitzicht op hebben. De splijtstof zelf? Wie het weet mag het zeggen. Hometrainers met dynamo om naar de TV etc. te kijken, scheelt veel sportpaleizen. (grapje), maar les 1 is dus; minder gebruiken. Prive? altijd eerst hysterisch isoleren en dan pas aan de panelen en pomp.
Op eigen vleugels — 07 mrt 2020
In de levensduur van beiden, geeft de 1 energie aan de ander. Niet omgekeerd, terwijl ze beiden veel gekost hebben om te maken. Fietsen kan met kleinere molens ook elektrisch blijven. Met een dynamo op je fiets, heb je je eigen molentje en dus ook licht op je fiets. Het maken van die fietsen kost ook heel weinig Praktijk is helaas dat de energievraag blijft stijgen en Duitsland over 1,5 jaar ook de laatste kernenergiecentrale sluit. Die levert nu nog veel stroom aan Hengelo. Hoe gaan we dat gat opvullen? Nu niet zeggen dat Brussel dat wel regelt, dat is te simpel.
Ks — 07 mrt 2020
Geen appels en peren. Een auto wordt gebouwd als een vervoermiddel en gebruikt daarbij energie . Een windturbine moet energie / elektriciteit opleveren. Als je meer energie erin moet stoppen dan er uiteindelijk uit komt dan denk ik dat je verkeerd bezig bent.
Op eigen vleugels — 04 mrt 2020
Onderstaande is van toepassing op nagenoeg alles wat gemaakt is. Echter, omdat we bv auto's gebruiken, kosten die tijdens hun leven ook nog eens veel brandstof. Fossiel, wat we minder willen en elektriciteit wat bv die molens maken. Toch iets van appels en peren?
ks — 04 mrt 2020
Een windturbine levert in zijn levensduur niet de energie op die het maken en het plaatsen van de windturbine heeft gekost.
Paul Cohn — 02 mrt 2020
één ding is zeker, Ron:
wat in Hanekenfähr/Lingen Emsland na 31-12-2022 www.bmu.de/media/atomkraftwerke-in-deutschland-abschaltung-der-noch-betriebenen-reaktoren-gemaess-atomgesetz-atg/ er niet meer in gaat: http://i166.photobucket.com/albums/u81/Taurus1978/pylons/IMG_6036.jpg
komt er in Hengelo/Twente niet meer uit:
www.hoogspanningsnet.com/wp-content/uploads/Trafostation%20Hengelo-Oele.jpg
Ron Hartman — 02 mrt 2020
Ik verzeker je Paul, dat niemand daar een zinnig antwoord op kan of zal geven. Overheden hebben hun panden zolang verwaarloosd (qua isolatie) dat misschien het rampscenario van warmtenetten (biomassa) voor publiekstoegankelijke gebouwen op korte termijn het antwoord zal zijn? H2 + zonnepanelen op kleinere schaal wellicht? Maar dat is nog in ontwikkeling. Weet jij het?
Paul Cohn — 02 mrt 2020
Vloor wie meer hecht aan feiten dan aan fabels:
www.windbranche.de/wind/windstrom/europa met wereldwijde, actuele windgegevens. Geen hesje of pseudoniem, geen "meningen" maar metingen van windsnelheden die ons allen boven de pet gaan: Windgeschwindigkeiten in der Höhe: 100m | 1.500m (850 hPa) | Jetstream (9.000m)
Zondag 1 maart om 24u00 poduceerde Nederland 15% van al zijn elektriciteit uit windenergie www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/data-dashboard/productie/ 2 maart om 10u30 was dat nog maar 2,9% uit windenergie. We moeten dus duidelijk tot een besluit komen hoe wij aan elektriciteit willen komen als over 1,5 jaar alle Duitse kerncentrales als back-up uitgeschakeld zijn www.bmu.de/media/atomkraftwerke-in-deutschland-abschaltung-der-noch-betriebenen-reaktoren-gemaess-atomgesetz-atg/ en wij onze doelstellingen voor CO2-vermindering (uitschakelen fossiele centrales per 2030) willen overleven.
Paul Cohn — 02 mrt 2020
en dan waaide de referentie van de NOS nog weg: https://nos.nl/artikel/2325079-februaristormen-stuwen-aandeel-windenergie-fors-op.html
technisch heel wat anders dan die verkoelende ventilatortjes in onze amper geisoleerde woningen die geen energie leveren, maar juist verspillen...
paul Cohn — 02 mrt 2020
vijftien-procent-meer-hernieuwbare-energie-dan-vorig-jaar? Achterhaald, mijnheer Bourgonje, ook in Nederland leverden dezelfde windturbines als vorig jaar in de februaristormdagen 2020 100 (honderd) procent meer windenergie op dan vorig jaar (2019)
Pitch-regeling (bladhoekverstelling net zoals bij een vliegtuigpropellor) zorgt voor een veilige en optimale benutting van de windkracht.
www.windmolenskopen.nl/onderdelen-windturbine/
Paul Cohn — 02 mrt 2020
wie modene windturbines met kinderspeelgoed vergelijkt zegt vooral veel over zijn vooroordeel over energie uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon www.zeit.de/wirtschaft/2020-02/sturm-sabine-windstrom-stromnetz-orkan
www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2019/10/08/vijftien-procent-meer-hernieuwbare-energie-dan-vorig-jaar
McHak — 02 mrt 2020
Heren van Borghende, ik heb mij even afzijdig gehouden om op afstand te bekijken wat ons beweegd. Onze gemeentelijke regie organisatie, die zich bedient met adviezen, is ......aan het reorganiseren, omdat zij voelt dat de maatschappij dit nodig acht. Niet omdat zij zelf vindt dat het nodig is. Omgevingsbewust, participeert zij haar transitie gezamenlijk met haar omgeving. Ik ga er vanuit dat zij navelstarend vindt van haar zelf dat ze goed bezig is. Nog een nieuw gemeentehuis erbij; wat kan er in de dienstverlening nog mis gaan; hoor ik hun al zeggen. Die lastige Wethouder die bestuurlijk verantwoordelijk is voor haar portefeuille en dagelijks binnen stuift met lastige vragen, moet toch ook wel gestuit worden; want zo werken we niet. Als regiesseur laat ik mij toch bedienen door adviseurs die zand in mijn ogen strooien, zonder dat ik het zie?,! Want welke materiedeskundigheid is nog in huis om te ervaren dat zand in de ogen gestrooid wordt? Leuke vraag. Wat wel evident is voor deze regisseurs is dat zij goed bedient worden door hun leiding en bestuurders. Want daar gaat het dus goed mis. Om te excelleren in het regievoerderschap heb je een leiding en bestuur nodig die de Gemeenteraad uitlegd dat jouw regisserend advies dewaarheid is. Dat snap ik ook wel. Daar heb je een nieuw stadhuis voor nodig, met gehoorzame leidinggevenden en een volgend bestuur en raad. En bevolking.
Bourgonje — 01 mrt 2020
Meneer Winnemoller, wat een onzin verhaal van die 70% de laatste stormachtige dagen.
Dit kan niet eens, tenzij de windmolens de snelheid hebben gehaald van de gemiddelde Chinese ventilator.
In dat geval staan deze nu allemaal in de brand.
Dat dit allemaal voor waar wordt aangenomen zegt genoeg over deze dubieuze clubjes....pfffff.
Ron Hartman — 29 feb 2020
Warmtenet van Twence wordt hier voor het eerst openlijk genoemd. Te verwachten is dat overheden vooral gebruik zullen maken van die hoge temperaturen om hun lekke gebouwen (Gemeentehuis, Kulturhus en scholen etc.) gewoon te blijven verwarmen zoals nu ook gebeurt. De overheid zal dus moeten uitblinken in voorbeeldig en hysterisch na-isoleren. Het Gemeentehuis wordt op die manier ooit een markant gebouw uit de 80 iger jaren.
Paul Cohn — 28 feb 2020
Ook de heer Raimond blijft “energie” en “elektriciteit” door elkaar halen:
ELEKTRICITEIT IS GÉÉN VORM VAN ENERGIE, laat stáán “energie uit hernieuwbare bron”.
Elektriciteit en waterstof zijn energieDRAGERS door ons geproduceerd met behulp van energieBRONNEN: vervuilende, eindige bronnen -zoals fossiele brandstoffen- of schone, hernieuwbare -zoals zon, wind, waterkracht, biomassa en aardwarmte.

RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009
ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen …
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=NL

…heeft Nederland wel ondertekend, maar economie en geld vindt de koopman tot nu toe belangrijker dan de toekomst van de wereld. Nederland is in de EU Unie rode lantaarndrager op het gebied van energie uit hernieuwbare bronnen.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f3/Share_of_energy_from_renewable_sources_2018_infograph.jpg
Ron Hartman — 28 feb 2020
Hysterisch isoleren en WTW ventileren is de belangrijkste direkte winst. Het voorkomt waanzin spelletjes zoals de Biomassa-boom van subsidieslurpers in innig bevrinde kringen. Of niet vernielen en weggooien van materialen die nog lang niet 'op' zijn zoals het voornemen lijkt bij een niet meer in de smaak vallend pand als het Gemeentehuis. Perfect isoleren, likje andere verf van vrolijker kleurtjes en daarna (ook daardoor) positief gestemd naar de toekomst werken ipv het paniekvoetbal door teveel bijna-weters nu.
Raimond — 28 feb 2020
@ Herr Cohn, u vergeet dat het hier in de tekst gaat over de afgelopen stormachtige dagen waar 70% van de energie behoefte elektriciteit uit wind werd opgewekt. Er staat niets over het jaar gemiddelde. Daar ging het ook niet over.
Paul Cohn — 28 feb 2020
Ook Herr Winnemöller "vergeet" de belangrijkste energiebronnen als hij zegt dat tot 70% energie uit wind kwam: dat was alleen voor elektriciteit. Duitse energiebronnen waren in 2019: aardolie (35%), aardgas (25%), kolen (8,8%), bruinkool (9,1%), kernenergie (6,4%) en 14,4% hernieuwbaren (wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte) www.c-ober.de/blog/erneuerbare-energien/energiemix-2019-deutschland-zeigt-mehr-erneuerbare-energien-43138969/
De laatste 6 kerncentrales sluiten uiterlijk eind 2022: www.bmu.de/media/atomkraftwerke-in-deutschland-abschaltung-der-noch-betriebenen-reaktoren-gemaess-atomgesetz-atg/ Via de Deltamast op www.flickr.com/photos/13009333@N08/19979065595/ komt dan geen stroom meer van kerncentrale Lingen via Hengelo naar Nederland

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021