Pilot voor ontspoorde jongeren
‘BASTA’ VOORKOMT UITHUISPLAATSING EN VERDER AFGLIJDEN

Pilot voor ontspoorde jongeren

In Borne is het afgelopen jaar de pilot Basta gedraaid. Een pilot die tot doel heeft jongeren die afglijden binnen afzienbare tijd weer op het goede spoor te krijgen. Volgens de gemeente kent de pilot een veelbelovend resultaat. ‘De jongeren die zijn begeleid, gaan weer naar school. Er is voorkomen dat zij uit huis zijn geplaatst. Er is weer rust in hun thuissituatie. En niet in het minst van belang: de jongeren zijn losgekomen van het netwerk dat een negatieve invloed op hen had’, zo schrijft zij in een persbericht.

 

Aanleiding voor de pilot was het signaal van de politie dat een toenemend aantal jongeren in Borne in aanraking komt met politie. Deze groep veroorzaakt overlast en dreigt verder te ontsporen. Gaat niet meer naar school, veroorzaakt een ontregelde thuissituatie en soms dreigt uithuisplaatsing.

 

Hoog risico criminaliteit

De politie heeft contact met deze jongeren en signaleert wie van hen door gedrag, handelen of vanwege omgang met vrienden die een negatieve invloed hebben, een hoog risico heeft om in de criminaliteit te belanden. Vier van deze jongeren zijn in de pilotperiode van juli 2019 tot en met december 2019 intensief begeleid door een jeugdreclasseerder, jeugdagent en jeugdconsulent die onderling nauw samenwerken. Vanwege deze korte lijnen kunnen zij direct schakelen, is de hulp die nodig is om de jongere op het rechte pad te houden vlot inzetbaar en is voor de jongere binnen afzienbare tijd inzichtelijk wat de grenzen zijn.

 

Meerwaarde Basta

Begeleiding via de reguliere weg laat vaak lang op zich wachten. De kans dat deze jongeren (heel) snel ontsporen is echter groot. Dat maakt snelle en adequate begeleiding noodzakelijk. ‘De pilot laat zien dat daarmee uithuisplaatsing is te voorkomen, jongeren weer naar school gaan of passende behandeling krijgen en er rust ontstaat in de thuissituatie’, aldus het persbericht.

 

De jongeren, ouders/verzorgers, politie, jeugdreclassering en gemeente zijn enthousiast over deze manier van begeleiding en de resultaten. De samenwerkende partijen willen de pilot graag inbedden in beleid en bekijken welke mogelijkheden daarvoor zijn. De politie wil deze aanpak graag breder inzetten in Twente.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Freke v.d. woord — 28 jun 2020
PRIMA. Zo is een dure en voor de ouders ingrijpende uithuisplaatsing voorkomen. Een pilot is meestal van korte duur, wordt deze aanpak wel structureel ?
Lichtgeel hesje — 22 jun 2020
Twee vragen:
Waarin verschilt deze aanpak van de Halt-interventie?
Zijn de hieruit voortvloeiende uitgaven/kosten daadwerkelijk begroot in de jaarbegroting 2019 en 2020, of wordt dit uit een zgn 'potje' gefinancierd?

Rutte: ‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal’

Tijdens de persconferentie vrijdagavond van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge werd...
18-06-2021

Zevenduizend euro voor Bornse projecten

Het Rabofonds van Rabobank Centraal Twente richt zich op duurzame initiatieven die het...
18-06-2021

Als je doet wat je altijd deed ...

ADVERORIAL • Kano Buitensport Twente wordt Opporren Ervarend Leren. Kano Buitensport Twente...
24-05-2021

Daksteiger bezwijkt onder harde wind

Een windvlaag aan het begin van de avond zorgde ervoor dat een daksteiger op een woning aan de...
22-05-2021

‘Versoepelingen met een pauzeknop’

Tijdens de persconferentie dinsdagavond kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge...
11-05-2021

Op de vlucht doodgeschoten

De dagbladen van donderdag 29 april 1943, vandaag precies 77 jaar geleden, meldden een...
28-04-2021