Pilot voor ontspoorde jongeren
‘BASTA’ VOORKOMT UITHUISPLAATSING EN VERDER AFGLIJDEN

Pilot voor ontspoorde jongeren

In Borne is het afgelopen jaar de pilot Basta gedraaid. Een pilot die tot doel heeft jongeren die afglijden binnen afzienbare tijd weer op het goede spoor te krijgen. Volgens de gemeente kent de pilot een veelbelovend resultaat. ‘De jongeren die zijn begeleid, gaan weer naar school. Er is voorkomen dat zij uit huis zijn geplaatst. Er is weer rust in hun thuissituatie. En niet in het minst van belang: de jongeren zijn losgekomen van het netwerk dat een negatieve invloed op hen had’, zo schrijft zij in een persbericht.

 

Aanleiding voor de pilot was het signaal van de politie dat een toenemend aantal jongeren in Borne in aanraking komt met politie. Deze groep veroorzaakt overlast en dreigt verder te ontsporen. Gaat niet meer naar school, veroorzaakt een ontregelde thuissituatie en soms dreigt uithuisplaatsing.

 

Hoog risico criminaliteit

De politie heeft contact met deze jongeren en signaleert wie van hen door gedrag, handelen of vanwege omgang met vrienden die een negatieve invloed hebben, een hoog risico heeft om in de criminaliteit te belanden. Vier van deze jongeren zijn in de pilotperiode van juli 2019 tot en met december 2019 intensief begeleid door een jeugdreclasseerder, jeugdagent en jeugdconsulent die onderling nauw samenwerken. Vanwege deze korte lijnen kunnen zij direct schakelen, is de hulp die nodig is om de jongere op het rechte pad te houden vlot inzetbaar en is voor de jongere binnen afzienbare tijd inzichtelijk wat de grenzen zijn.

 

Meerwaarde Basta

Begeleiding via de reguliere weg laat vaak lang op zich wachten. De kans dat deze jongeren (heel) snel ontsporen is echter groot. Dat maakt snelle en adequate begeleiding noodzakelijk. ‘De pilot laat zien dat daarmee uithuisplaatsing is te voorkomen, jongeren weer naar school gaan of passende behandeling krijgen en er rust ontstaat in de thuissituatie’, aldus het persbericht.

 

De jongeren, ouders/verzorgers, politie, jeugdreclassering en gemeente zijn enthousiast over deze manier van begeleiding en de resultaten. De samenwerkende partijen willen de pilot graag inbedden in beleid en bekijken welke mogelijkheden daarvoor zijn. De politie wil deze aanpak graag breder inzetten in Twente.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Freke v.d. woord — 28 jun 2020
PRIMA. Zo is een dure en voor de ouders ingrijpende uithuisplaatsing voorkomen. Een pilot is meestal van korte duur, wordt deze aanpak wel structureel ?
Lichtgeel hesje — 22 jun 2020
Twee vragen:
Waarin verschilt deze aanpak van de Halt-interventie?
Zijn de hieruit voortvloeiende uitgaven/kosten daadwerkelijk begroot in de jaarbegroting 2019 en 2020, of wordt dit uit een zgn 'potje' gefinancierd?

Bombardementen op Borne

In de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog was er altijd een latente dreiging uit de lucht. Het...
28-02-2021

Kabinet zwicht deels voor druk

Dinsdagavond was het weer zover, de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de...
23-02-2021

Verbonden door de oorlog

De bewoners van Midden-Limburg moesten begin 1945 evacueren en iedereen moest vertrekken. In...
09-02-2021

Deze week geen inzameling afval

Door het extreme winterweer is het voor Twente Milieu deze week niet mogelijk om veilig de...
08-02-2021

Wel een versoepeling, maar…

“We snakken allemaal naar zekerheid, maar 100 procent zekerheid is niet te geven”,...
02-02-2021

Weer aanrijding op Prins Bernhardlaan

Was het maandagmiddag op de Prins Bernhardlaan nog raak op de kruising met de Oonksweg, amper 24...
02-02-2021