Geen gouden kranen in ‘sportpaleis’
KADERS STELLEN AAN GROTE PROJECTEN

Geen gouden kranen in ‘sportpaleis’

Onderdeel van de kadernota die 22 september vastgesteld moet worden is het bepalen in welke richting het op moet met enkele grote ambities en projecten, waar flinke bedragen aan hangen. Het College is er veel aan gelegen om die ambities overeind te kunnen houden, maar wil na het vaststellen van de kadernota het gesprek daarover aangaan met de Raad.

 

Verbindingsweg

Eén van die projecten is de Verbindingsweg. Die staat kort gezegd nog steeds ‘on hold’, in afwachting van definitieve plannen van de Vloedbeltsverbinding én een onderzoek dat gaande is naar eventuele alternatieven voor een spooronderdoorgang in Borne zelf. Veel viel er verder niet over te zeggen, behalve dat er niet meer te lang gewacht kan worden met een besluit, omdat de deadline voor een rijkssubsidie bijna verstreken is en welk ander alternatief dan ook eveneens geld gaat kosten waarvoor subsidie onontbeerlijk is.

 

AZC

Ook over het voormalige AZC in Azelo nog weinig nieuws te melden. Men is nog ‘alle opties aan het onderzoeken’. Er zou sprake zijn van veel belangstelling, onder andere van Centrumgemeente Enschede die er mogelijk beschermd wonen wil onderbrengen. Ook wordt gedacht aan een zonneveld op het terrein. Mieke Visser (SP) wees in dat verband op een recente uitspraak van minister Ollogren, die geen zonneparken meer in het buitengebied zou willen. Wethouder Michel Kotteman was niet blij met die uitspraak. “Daar gaat u over en niet de minister.”

 

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting is een terrein waar grote uitgaven verwacht worden. Enerzijds de nieuwbouw bij ’t Wooldrik van de Jan Ligthart en de Oldhofschool en anderzijds het oplossen van de capaciteitsproblemen in de Bornsche Maten. Wethouder Arno Spekschoor kon er niet zo veel meer over vermelden dan dat er druk over wordt nagedacht hoe men de verwachte piek in leerlingen in de wijk zou kunnen opvangen.

 

t Wooldrik

En dan sportcomplex ’t Wooldrik. Zo’n 25 miljoen gaat de renovatie en nieuwbouw (inclusief nieuwe school) kosten. Maar mocht de gemeenteraad er al onderuit willen, dan wordt dat heel lastig, omdat er op dit moment bijna geen weg terug is en er voor de school eigenlijk niet langer gewacht kan worden. Tijdelijk uitstellen is zelfs problematisch, omdat er dan geen beroep meer gedaan kan worden op het BTW-compensatiefonds en er 3,9 miljoen meer zal moeten worden meegebracht naar het complex. “Hebben we überhaupt wel een keuze?”, vroeg Mike de Boer (GB90). Het lijkt er niet op.

 

In dat geval wilde De Boer wel graag dat er iets gedaan werd aan de beeldvorming van een ‘gouden sportpaleis’. Een beeldvorming waar de gemeente zelf mede debet aan is met chearleader-achtige yells als ‘We gaan voor goud!’ en de hele terminologie van gouden, zilver en bronzen varianten. “Maar dat ging over welke functies we willen hebben. We hebben het niet over gouden of zilveren kranen. Het Wooldrik wordt mooi, maar sober uitgevoerd”, benadrukte Kotteman. Mieke Visser (SP) wilde weten of er nog succes was behaald met het verkrijgen van externe subsidies, om de kosten voor Borne te kunnen verlagen. Uitspraken kon Kotteman daar niet over doen. Men was er nog mee bezig net zoals met onderzoek naar mogelijke besparingen op de investerings- dan wel exploitatiekosten.

 

Gemeentehuis

Laatste grote project is de huisvesting van bestuur en organisatie. Het huidige gemeentehuis is ‘op’. Grootschalige renovatie of nieuwbouw zou nodig zijn. Kosten zeker 10 miljoen. Het idee is nu ontstaan om bij het Kulturhus in te trekken en daar een vleugel bij te bouwen. Hoewel het nog niet helemaal in detail is uitgewerkt lijken burgemeester Jan Pierik en de wethouders in ieder geval enthousiast. Men zag de synergievoordelen op vooral welzijnsgebied. Ook enkele raadsfracties lieten doorschemeren wel gecharmeerd te zijn van de denkrichting. Het was voor Leo Graafhuis (VVD) aanleiding even op de rem te trappen. “We worden ergens naartoe geleid waar we niet naartoe kunnen gaan, omdat we nog niet alle informatie hebben.” In dat verlengde Mieke Visser (SP): “Ik heb er moeite mee om naast de Basis op Orde (de reorganisatie van de ambtelijke organisatie, red.) nog zo’n groot project te starten dat de organisatie raakt.” Ze opperde het al afgeschoten idee om het huidige gemeentehuis voor tien jaar op te lappen weer uit de kast te halen en pas andere plannen te maken als duidelijk is hoe de organisatie eruit komt te zien. Burgemeester Jan Pierik zag het probleem niet zo. “Het kan juist heel stimulerend zijn en het proces van reorganisatie in een versnelling brengen.” (AJ/FL/DdG)

 

Dinsdag 22 september zijn de Algemene Beschouwingen en stelt de gemeenteraad de Kadernota vast.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Anne — 17 sep 2020
Verbindingsweg nog steeds niet van de baan omdat het zoveelste dure externe onderzoek nog maar weer eens een rapport moet leveren omdat je als gemeentebestuur het spijtig vindt dat je subsidie mis loopt....
Simpel gezegd; ik ga iets kopen wat ik eigenlijk niet direct nodig heb omdat er iets beters in de maak is, maar ik doe het tóch omdat ik korting krijg.
Is het dan zó moeilijk om eens te erkennen dat je plannen moet wijzigen, dat dat geen gezichtsverlies is maar juist een teken van realiteitszin? Blijkbaar werken ambtelijke hersencellen anders dan bij gewone burgers.
Anne — 17 sep 2020
"Het gemeentehuis is op". Vrij vertaald: we zijn toe aan een mooiere, en vooral luxere werkplek.
Er zullen in Borne vast en zeker genoeg mensen wonen die hun woning wel zouden willen moderniseren. Maar in deze onzekere tijd zijn er óók genoeg verstandige mensen in Borne die nog maar eens even nadenken of ze dat dan nu wel meteen zouden doen. Jan met de pet kan immers zijn gaten in het budget niet aanvullen door ergens de rekening over de schutting van de buren te gooien. Even pas op de plaats noemen ze dat in goed Nederlands.
Maar blijkbaar geldt dat niet voor volksvertegenwoordigers die zich hebben laten kiezen om de belangen van hun kiezers te behartigen. Ze zijn vergeten dat dat ook op een stoel van 10 jaar kan ipv een gloednieuwe die je eigenlijk niet kunt betalen. Eigenlijk te zot voor woorden dat je als gemeentebestuur tóch hoge ambities wilt aanhouden terwijl je onderhand geen cent te makke hebt. Hoogmoed komt voor de val, en wie is de klos? Dat laat zich raden.....
Ron Hartman — 17 sep 2020
Ik ben altijd weer verbaasd hoe mensen te forse bedragen, beschouwen als normaal bij het projekt. Ook nu weer, wordt 25 miljoen kennelijk als passend gezien als die uit de grote hoop wordt betaalt? Reken nou eens naar jezelf? Wat kost je woning van 650 m3 en wat moet dan een school van 6500 m3 kosten? Veel simpeler bouw en grotere ruimten in een school maken het per kuub goedkoper! Slim hoor, om de kosten van het zwembad als reeds gedaan te zien. Het ging om 29 miljoen. Wat kostte de Veste? Wat zijn dus de kosten van die nieuwe hallen, terwijl slechts 1 hal uitbreiding strikt nodig is en daar ook domweg ruimte voor is als de oude scholen worden opgeknapt? Ook weer denken aan je eigen woning. Zou daar meer dan 50% van de waarde aan verspijkerd worden om het weer up to date te maken? Grote bedragen en andermans geld? Daar ligt niemand wakker van. WEL als je de komende tijd 6000 euro aan je eigen huis moet isoleren bv. Raar fenomeen eigenlijk?
T Huiskes — 17 sep 2020
Gouden kranen in een sportpaleis? Hoe verzin je het? Iets minder 'we gaan voor goud' uitspraken zouden beter passen in het huidige Borne - raadsleden hadden op de rem moeten trappen en kunnen dat alsnog doen (misschien al te laat?
Oplappen gemeentehuis? Dat kost een beetje! Is het zinnig dit te doen - weeg de voor en nadelen tegen elkaar af, maar kijk ook naar de kosten ervan.
En ook als staat AZC op de balans als eigendom - alsmede het hebben van eigendom - de onderhoudskosten bijv- zijn NOOIT gratis!
Ron Hartman — 17 sep 2020
Ongemakkelijke vriend: dat is vrij simpel. Het Sportbedrijf Borne is over de Amerikalaan (Aamaatweg) voor de inwoners van de Bornsche Maten, Hengeloers en anderen die eerst Ikea aandeden, het best per auto te doen. Voor het fietspad ernaast moet eerst nog een fraai project en OZB dekking als vernieuwende ambitie worden verzonnen.
Ongemakkelijke vriend — 16 sep 2020
Hoeveel geld (en gezondheid; minder uitstoot, meer beweging) zou het schelen als we níet nog meer gratis parkeerplaatsen zouden faciliteren, bij om te beginnen 't Wooldrik?
Ron Hartman — 16 sep 2020
De bovenste foto toont duidelijk een fraai sportcomplex op Bornsche schaal. OK, een grote hal erbij en de daken van de oude isoleren en van zonnepanelen voorzien, maar dat heeft te maken met respect voor oud en niet voor goud (gaan) als je slechts koper in de tuk hebt.
Waarom nu ook nog perse naar een leerfabriek ipv de beide oudjes in de wijk, opknappen? Je groep 6 - 8 laten kruisen met de F35 straks onder of bij de nieuwe tunnel? Uitgesproken maf! Kapitaal vernietigen lijkt de mode en dan met de mond duurzaamheid en circulair belijden? Dat AZC is verder strooizand. Dat zijn geen kosten maar een belegging en staat ook als eigendom op de balans straks. Niet als last, maar toekomstige mogelijkheden. En ja; die zijn er straks plenty als de Vloedbeltweg er langs of door komt. En dan tot slot. Hoe durf je te stellen dat je gebouw OP is in 32 jaar met zo veel jaarlijks onderhoud (als beweerd / afgeboekt werd) te hebben geinvesteerd?
Lichtgeel hesje — 16 sep 2020
Wat begrijpt politiek Borne niet aan het bestuurlijke uitgangspunt, dat de Raad stuurt en controleert, en dat B&W een uitvoerend orgaan is. In Borne lijken deze spelregels echter volledig te zijn omgedraaid! De raadsleden staan erbij en kijken ernaar, laat staan dat diegenen die uiteindelijk opdraaien voor de nu reeds vaststaande tekorten, te weten de inwoners van Borne, er ook maar een cent inspraak cq zeggenschap over hebben. Ofwel de melkkoe mag weer komen opdraven om persoonlijke cq partijpolitieke agenda's te financieren. Nog 1,5 jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen; het lijstje van financiële beleidsblunders wordt alleen maar langer.....

Vergunning voor horeca en golfshop bij golfbaan...

Het is jaren een punt van discussie geweest; horeca bij golfbaan Weleveld. Volgens het...
04-05-2021

Spekschoor legt met uitspraken een bommetje

De ‘aantekening’ die wethouder Financiën Arno Spekschoor liet plaatsen bij het...
29-04-2021

Onenigheid in college over Wooldrik

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om op 25 mei te besluiten verder te gaan met het...
29-04-2021

FCNoaber Borne zoekt honderd jongeren

‘Fris en sportief bewegen in de maatschappij’, dat vindt het team FCNoaber Borne...
26-04-2021

21 zienswijzen op Bornse Energievisie

De Energievisie, waarin wordt beschreven hoe Borne inhoud gaat geven aan de doelen van het...
22-04-2021

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende...
21-04-2021