Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen
POLITIEK BERAAD VOL MET VRAGEN OVER TAAKSTELLINGEN

Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de meerjarenbegroting waarin opgenomen was dat er in totaal over vier jaar 3.172.000 euro bespaard zou worden, waarvan een groot deel op het sociaal domein (2 miljoen), sport (3 ton) en Kulturhus (eveneens 3 ton). Spaarpotten zijn verder leeg, dus wat als dat allemaal niet lukt? Daarover in het Politiek Beraad in aanloop naar de begrotingsbehandeling veel vragen.

 

Sociaal domein

“Wat is uw plan als bezuinigingen niet gehaald worden?”, vatte Karin Scholten (GB90) het sentiment samen. De taakstelling op het sociaal domein was al eerder aanleiding tot een crash tussen een deel van de gemeenteraad en het college van B en W. De bezuiniging die dit jaar was ingepland bleek al niet haalbaar en het vertrouwen ontbrak dat het een jaar later allemaal alsnog goed zou komen. Harde woorden werden er gesproken en wethouder Martin Velten moest zelfs een motie van wantrouwen van tafel zien te krijgen. Inmiddels ligt er echter een uitgebreide notitie met concrete acties die meer vertrouwen bieden dat er ook daadwerkelijk grip komt op de uitgaven in de jeugdzorg en de WMO. Complimenten waren er zelfs vanuit diverse fracties. Leo Graafhuis (VVD): “Dit geeft een handvat waar we om vroegen.”

 

Kulturhus

Veel vragen waren er over de taakstelling op het Kulturhus. In 2021 en 2022 realiseert het Kulturhus een besparing op overhead van 100.000 euro en worden het steunpunt vrijwilligerswerk en wijkcoördinatie beëindigd.
Daar staat echter tegenover dat de gemeente op een of andere manier deze welzijnstaken wil behouden. Daarvoor is dan wel weer 80.000 euro nodig én een combinatie met de huisvesting van de gemeentelijke organisatie in het Kulturhus. “De Raad heeft nog helemaal geen besluit genomen over de huisvesting van de gemeente”, wierp Karin Scholten tegen. Ze zei bovendien helemaal ‘het spoor bijster te zijn’. “De VVV lijkt wegbezuinigd, maar u geeft wel weer geld uit aan ‘city-marketing?’”

 

Sport

En dan sport. De besparing van drie ton zou moeten komen uit de oprichting van een Sportbedrijf, maar dat is allemaal nog in de tekentafelfase en bovendien hangt het business model af van de realisering van ’t Wooldrik, lijkt het. Bernhard Slotman (CDA): “Ik heb moeite met de onderbouwing. Wat als dat Sportbedrijf niet van de grond komt?”

 

Volgens wethouder Michel Kotteman ligt het plan voor het Sportbedrijf in concept klaar, maar zijn er nog wat ‘open eindjes’. Er zouden ook nog alternatieve vormen van exploitatie van sportaccommodaties bestudeerd worden. De gemeenteraad hoort er binnenkort meer over.

 

Datzelfde geldt voor de bezuinigingen op het Kulturhus. Wethouder Martin Velten zegde toe dat er nog een nadere toelichting volgt.

 

Op 10 november is de Begrotingsraad. Normaal gesproken volgt daar het vuurwerk, het politieke debat. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
wgkub — 21 okt 2020
Geen bestaansrecht meer met deze clowns in het college en in de raad!
Henk — 21 okt 2020
Vandaag in de krant; Hengelo heeft een goede reserve! Dus opdoeken die zaak en Hengelo vriendelijk vragen of we samen kunnen gaan.
Lichtgeel hesje — 21 okt 2020
In aanvulling op de eerdere reactie: artikel BB van 06-11-2019: OVERHEID EN POLITIEK
BEGROTING IN GROTE LIJNEN OVEREIND GEBLEVEN.
Lichtgeel hesje — 21 okt 2020
Ook dit politieke vuurwerk op 10 november a.s. loopt weer met een teleurstellende sisser af, gelijk aan de vorig jaar met bombarie aangekondigde "vuurwerk-begrotingsronde" voor 2020. Wederom laat deze Raad zich zakken vol zand in de ogen strooien door dit College met mooie praatjes, veronderstellingen. aannames, papieren notities, enzovoort. Nogmaals: deze Raad krijgt met deze houding en werkwijze het College dat het verdient, en omgekeerd! Deze Raad loopt namelijk simpelweg aan de lijn van dit College. Trouwens: Complimenten aan een Wethouder zijn pas aan de orde als er daadwerkelijk een afgesproken bezuiniging is gerealiseerd, en niet op basis van een papieren notitie en inadquaat handelen! Confronterend en doortastend handelen naar dit College toe is dan ook geen kenmerk voor deze Raad, waarmee zij zichzelf ook kwalificeert met een zware onvoldoende....
Ron Hartman — 20 okt 2020
Praktische vraag aan AJ. Hoe groot is het scherm waarop naar die 19 beeldjes werd gekeken? En de geluidsinstallatie?

Azc wordt ‘Landgoed Groot Azelo’

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria...
04-07-2022

Wethouders in de startblokken

Als het aan de partijen VVD, CDA en Borne-Nu ligt dan worden dinsdagavond Michael Geerdink...
04-07-2022

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022