Omwonenden voelen zich besodemieterd
GERUCHT DAT GEMEENTE ZELF INITIATIEF NAM IS DE DRUPPEL

Omwonenden voelen zich besodemieterd

Afgelopen woensdag gingen omwonenden van het azc in Azelo om tafel met het college van B en W om in gesprek te gaan over het voornemen opnieuw asielzoekers te huisvesten in het pand, dat door de gemeente werd aangekocht met als doel juist te voorkomen dat er voor de vierde keer asielzoekers gehuisvest konden worden. Het was een pittig gesprek, dat er uiteindelijk toe leidde dat men ‘goed uit elkaar was gegaan’ en afspraken had gemaakt over deelname in een commissie die zich gaat buigen over de diverse scenario’s die voor het terrein voorliggen.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Sindsdien zijn er echter weer opnieuw ontwikkelingen, waardoor de omwonenden zo mogelijk nog woedender zijn dan ze al waren. Zo liet burgemeester Jan Pierik zich in een interview met RTV Oost ontvallen de reden voor de aankoop van het gebouw meer te zien als een manier om de regie in handen te houden, dan met het expliciete doel er geen asielzoekers meer onder te brengen.

 

De druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen was echter het gerucht dat niet het COA de gemeente had benaderd met het verzoek om het azc weer in gebruik te nemen, maar dat het initiatief daarvoor van de gemeente was uitgegaan. Bovendien zouden de tijdelijke huurders, die er in het kader van het leegstandbeheer wonen, al te kennen gegeven zijn dat zij hun woonruimte per 11 januari dienen te verlaten.

 

'Serieus nemen’

Zaken die zich allemaal moeilijk lijken te verenigen met de uitspraken van het college, direct naar de omwonenden toe. De buurtbewoners twijfelen nu of ze nog moeten meewerken aan de betreffende commissie. “Gezien de huidige opstelling van het zwalkende college moeten we ons hierover nog beraden. We moeten wel serieus worden genomen!”, schrijven de buurtbewoners vandaag aan de gemeenteraad, waarin ze nogmaals de afspraken noemen die met hen in het verleden gemaakt zijn.

 

Vragen in de raad

Vanavond is het azc officieel geen onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Een poging door VVD en D66 tot een extra raadsvergadering liep onlangs op niets uit. Het wachten is op een nieuwe datum of een voorstel voor bespreking van de zijde van het college. Toch zal het azc niet onbesproken blijven, want zowel VVD als CDA hebben vragen ingediend. VVD voornamelijk over het proces tot nu toe en het CDA over de uitspraken van Jan Pierik en de laatste beweringen dat het initiatief van de gemeente kwam. Het CDA heeft bovendien al een statement gepubliceerd dat voor de plaatselijke christendemocraten opnieuw asielzoekers huisvesten in Azelo onbespreekbaar is. “Een man een man, een woord een woord.” (AJ)

 

Foto © Dirk de Graaf

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 17 dec 2020
Wat mij opval in deze soap: niemand komt een voorstel waar dan de asielzoekers (bijna 300) te huisvesten in de gemeente Borne - waar is er nog plek - de nood is hoog, zeg het COA, maar hoe het nu verder moet, na eerdere toezegging aan het COA, met deze groep asielzoekers: daarover zwijgt men in alle talen. Ik houd hier nogal een wrang gevoel van over, zowel mbt de politiek en de bewoners.
Henk — 15 dec 2020
Het is nu van belang dat de politiek één front vormt met alle consequenties van dien. Het is maar om het vertrouwen in de politiek terug te winnen en de rotte appels per direct te verwijderen.
Lichtgeel hesje — 15 dec 2020
Wel opvallend: vorige week blinkt het CDA uit in 'een 'demonstratieve afwezigheid' , waardoor een (democratische) bijeenkomst niet kan doorgaan, en voor vanavond staan datzelfde CDA vooraan in de rij met vragen. Vreemd....

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021