‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’
BURGEMEESTER PIERIK OVER CORONAMAATREGELEN

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder geval het voorstel van het Kabinet. Burgemeester Jan Pierik zegt desgevraagd wel voorstander te zijn van zo’n maatregel. “Ik vaar op wat deskundigen ervan zeggen en dan lijkt dit verstandig om te doen. Het is terecht om stevige maatregelen te nemen, want er staat ons wel iets te duchten. We moeten niet in een afwachtende houding gaan zitten. In het najaar hebben we dat te veel gedaan en daar zijn we toch wel voor gestraft.”

 

Volgens Pierik is dit de overheersende mening onder de burgemeesters in de Veiligheidsregio Twente. “Er is ook wel kritiek. Sommigen stellen vraagtekens bij de handhaving, maar ik denk dat een beroep doen op het aanpassen van gedrag wel z’n grenzen heeft bereikt.”

 

Meer bevoegdheden burgemeesters

Het invoeren van de avondklok moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Die procedure past in de intentie van de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19. In die wet wordt geprobeerd de ‘normale’ democratische verhoudingen te herstellen in een situatie die voorheen vooral gekenmerkt werd door noodverordeningen, waar iedereen zich maar aan diende te conformeren. Ook lokaal zou er onder deze wet een grotere rol moeten zijn voor het democratische proces en krijgen bovendien burgemeesters meer bevoegdheden dan ze tot nu toe hadden.

 

Nuancering

“Dat is wel afhankelijk van de ernst van de situatie”, nuanceert Pierik. Op dit moment is er de facto weinig ruimte. Het wordt vooral relevant als er in de toekomst sprake is van versoepelingen.” Een burgemeester kan bijvoorbeeld lokaal plaatsen aanwijzen waar versoepelingen gaan gelden en ontheffingen gaan verlenen op landelijke maatregelen. “Op die manier krijg je lokaal differentiatie, afhankelijk van de ernst van de situatie.” Op dit moment dus nog niet heel erg relevant. Heel Nederland kent immers de kwalificatie ‘ernstig’. En toch worden er al ontheffingen aangevraagd en verleend. “Onlangs nog voor het vormen van een erehaag bij een uitvaart. Wij moeten dan advies vragen van de GGD. Als dat positief is kunnen we, met allerlei voorschriften, de erehaag toestaan.” Vooralsnog zijn dat het soort uitzonderingen waar Pierik invloed op heeft.

 

Dubbel gevoel

De nieuwe wet maakt het noodzakelijk dat er snel beleid wordt geschreven over hoe om te gaan met de nieuwe bevoegdheden. “Het wordt allemaal wel ingewikkeld”, vindt Pierik. “Ik zit er een beetje dubbel in. De oude situatie gaf duidelijkheid, maar als democraat vind ik de nieuwe wet wel goed. Macht moet je altijd van tegenspraak voorzien.” De burgemeester is echter wel bang dat de snelheid van handelen er niet op vooruit zal gaan.

 

Corona kernteam

Al vanaf het begin van de coronacrisis is er binnen de gemeente wekelijks een ‘corona kernteam’ actief, bestaande uit diverse afdelingshoofden en andere ambtenaren. “Iedere maandag bespreken we het hele spectrum; van besmettingscijfers, situatie bij de huisartsen tot het vaccinatieproces en alles wat er verder nog bij komt kijken.” Vanaf nu zal het kernteam maandelijks rapporteren aan de gemeenteraad over de genomen acties en de afwegingen die daarbij horen. Binnenkort is de eerste rapportage.

 

BOA-capaciteit

Eén van de details is dat er in de maanden december en januari vier waarschuwingsbrieven zijn uitgegaan aan winkeliers die zich niet hielden aan de maatregelen rondom sluiting van winkels. “Het is de tweede stap in het proces. Eerst wordt er contact gelegd via bijvoorbeeld dorpsmanager of BOA.” Nog een keer over de schreef en er zullen consequenties zijn.

 

De BOA-capaciteit blijft een punt van zorg. Gemeenteraadsleden stelden er dinsdagavond ook vragen over. Op dit moment heeft Borne door omstandigheden slechts één BOA. “Het blijft passen en meten”, antwoordde Pierik gisteravond. Er is op het ogenblik een vacature voor een BOA. “Maar zelfs als we helemaal compleet zijn, is twee BOA’s wel heel weinig.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Benjamin — 22 jan 2021
Those who give up essential liberty to
Purchase a little temporarely safety, deserve liberty nor safety. Benjamin Franklin (1709 - 1789)
T Huiskes — 21 jan 2021
Inderdaad één BOA is veel te weinig in Borne en die kan ook naar maar eens 8 uur per dag werken, dus dat betekent op bepaalde tijden geen BOA te bekennen in het dorp (of de omliggende wijken). En dan "waarschuwingsbrieven" aan winkeliers die zich niet hielden aan de maatregelen rondom sluiting van winkels? Ik zou pleiten voor fikse boetes uitschrijven aan hen die zich niet daaraan gehouden hebben, maar ja, met één BOA gaat dat niet lukken waarschijnlijk. Ook ontheffingen voor erehagen is onnodig; In het najaar wanneer alles voorbij is, kunnen herdenkingsdiensten worden georganisserd met erehagen erbij , maar om dit moment, waarbij Borne tot één van de hoogst besmettingsfactoren cijfers Twentse gemeenten behoort, , dan lijken mij erehagen totaal ongewenst en eenvoudigweg "een beetje dom!"
BHM — 21 jan 2021
Dit is het beleid wat in Borne gevoerd word.
De ene pot word gevuld met de andere pot ,maar er komt een moment dat er geen pot meer is.
dan draaien de inwoners er weer voor op.
In omliggende dorpen en steden 5,6 of meer
Er zijn nog steeds winkels die de regels omzeilen,
de meeste straten in Borne zijn racebanen geworden geen enkele controle ,30 km zone niemand die zich eraan houd.
Max de Mooij Sr. — 20 jan 2021
Hoezo is er maar één BOA in Borne?
Borne is een gemeente met meer dan 20.000 inwoners... Inderdaad is dan één BOA wel erg weinig. Maar ik vraag me af hoe Gemeente Borne in deze situatie verzeild is geraakt....

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021