Raad wil verbindingsweg mét tunnel
MEERDERHEID NEEMT RISICO VAN ‘POKERSPEL’

Raad wil verbindingsweg mét tunnel

De gemeenteraad van Borne heeft dinsdagavond met tien stemmen voor en acht tegen besloten te kiezen voor het realiseren van de gemeentelijke verbindingsweg mét tunnelvoorziening langs industrieterrein De Molenkamp. De optie was niet opgenomen in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, maar kwam tot stand na een amendement van GB 90, Borne Nu en D66, dat voor het voetlicht werd gebracht door Jan Huizinga (GB 90). De drie partijen betoogden dat het duidelijk is dat de verbindingsweg de beste optie is en dat het proces niet onnodig verder vertraagd moet worden.

 

De meerderheid van de raad sloeg met het besluit de waarschuwing van wethouder Herman Mulder in de wind. Hij stelde voor de stemming: ”U gaat echt een pokerspel spelen en het college ziet het als zeer risicovol als u het amendement steunt.” Bovendien betekent de afloop van de raadsvergadering dat vooralsnog niets wordt gedaan aan de situatie rond de vijf gelijkvloerse spoorwegovergangen aan de Jupiterstraat, Deldensestraat, Azelosestraat, Bornerbroeksestraat en Oonksweg.

Met het aannemen van het amendement koos de raad er bovendien voor dat burgerparticipatie achterwege blijft bij de besluitvorming over de locatie waar de eerste spoorondergang moet komen. "Burgerparticipatie is hiermee ten grave gedragen", oordeelde Teun van Mechelen van de PvdA. "We hebben nu echt het gevoel dat de burgers helemaal buitenspel staan." Hij sloot zich aan bij de mening van Bert Oude Lansink van het CDA, die er onder meer op wees dat eerder aan de inwoners van Zenderen een belofte is gedaan, die nu niet wordt nagekomen.
Oude Lansink: "Ook wij zijn tegen aantasting van de Zenderense Es. Bovendien denken we dat we nu een heel groot risico lopen straks helemaal met lege handen staan, omdat partners zoals de provincie hun financiële steun intrekken."

Die vrees heeft vooral wethouder Herman Mulder eveneens. "Het is mijn grootste angst dat we nu terecht komen in planologische procedures en dat we de medewerking verspelen van partners die we hard nodig hebben."

Van een nederlaag voor het college wil Mulder niet spreken. "Ik ben blij dat de raad zo intensief stilstaat bij de mogelijke keuzes. Maar als college hebben we wel een heel uitgekiend proces gevolgd. Het amendement komt nu al op de eerste rapportage, waarmee de snelheid van beslissen is verhoogd, maar tegelijk de kans wordt gemist dat proces in juni volledig af te ronden. Dit is een besluit met vergaande consequenties, want in plaats van maximale speelruimte hebben we nu helemaal geen speelruimte meer. Er is nu ook nooit een volgorde van voorkeur."

Collega Lex Albers vult aan: "Ik vind het jammer dat de raad zich niet op zijn minst heeft uitgesproken voor een tunnel aan de Azelosestraat als tweede optie. Als het nu met die verbindingsweg misgaat, heb je niets."

En ook burgemeester Rob Welten heeft zo zijn bedenkingen. "De oude raad maakt nu keuzes op basis van onvolledige informatie. Ze had het aan de nieuwe raad moeten overlaten, in juni. Die eerste tunnel moet je nog maar eerst eens zien te realiseren. Bovendien biedt deze keuze vooral een verkeersoplossing, terwijl het juist ook gaat om de veiligheid van fietsers en kinderen die dagelijks voor gesloten overwegen staan."   
 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ing. Ron Hartman — 17 mrt 2014
Zo vlak voor de verkiezingen, wordt het toch tijd voor het ter verantwoording roepen van diverse politici en de ambtenarij.
In (ambtelijk) Borne is er innig contact tussen enkelen en anderen worden gemeden. Een goed voorbeeld waar dat voor ons (bijna) allen mis gaat, is het tehuis voor oud notabelen aan de rotonde van de Azelosestraat/Prins Bernhardlaan. Protserig steekt het uit en veel te ver naar voren om de rotonde de goeie functie voor het verkeer te laten verzorgen.
1 van de problemen bij een tunnel onder de Azelosestraat is dat de Molenstraat en omgeving, wordt afgesneden door de tunnel en de mensen daar een grote omweg moeten gaan zoeken om uberhaupt nog bij het centrum te kunnen komen. Als de Bornerbroeksestraat loodrecht op een daarvoor vergrote en naar het oude lieden huis toe, verlegd zou kunnen worden, zou dat geen probleem zijn.
Ik heb gepleit en de wijkraad heeft zelfs een beroep ingesteld bij de Raad van State, om dat gebouw verder naar achter te zetten of samen te laten vallen met de Klippen waardoor het smaller kon worden en dus meer ruimte liet voor een vergrote rotonde die wellicht ooit (nu dus) nodig zou zijn.
Niet dus; eigenwijs zelfbelang van Woonbeheer onder Ton Geerdink (GB90) en Nico Lansink (toen GB90) als verantwoordelijk wethouder. Niet te vergeten een aantal ambtenaren, die zo hun eigen dwarsverbanden hebben.
In Borne is het vooral noodzakelijk dat dit soort pact’s worden verbannen en de achterkamertjes worden gesloten.
Ron Hartman — 14 mrt 2014
Niet overdrijven met die ''burgerparticipatie''. Die was slechts voor 15% meegewogen en is dus sowieso niet doorslaggevend. Natuurlijk zouden burgers voor bv de Azelosestraat hebben gekozen, maar uiteindelijk zou dat toch als weegfactor onvoldoende zijn geweest vanwege de stommiteiten uit het verleden die daar blokkades oproepen. In de toekomst zal hoe dan ook, de goederentrein om Borne heen geleid moeten worden. Die stelling is OOK burgerparticipatie en vaak geuit. Hebt U hem ooit gehoord??? Hij is wel vaak ingebracht .....
Lucas Slot — 14 mrt 2014
Een kwestie die heel erg onder de burgers van Borne leeft is die van het spoor.
De gemeenteraad van Borne heeft dinsdagavond besloten te kiezen voor het realiseren van de gemeentelijke verbindingsweg mét tunnelvoorziening langs industrieterrein De Molenkamp.
Men heeft er hierbij voor gekozen om burgerparticipatie achterwege te laten bij de besluitvorming over de locatie waar de eerste spoorondergang moet komen. Dit betekent dat vooralsnog niets wordt gedaan aan de situatie rond de vijf gelijkvloerse spoorwegovergangen aan de Jupiterstraat, Deldensestraat, Azelosestraat, Bornerbroeksestraat en Oonksweg. Veel burgers ondervinden hier in het dagelijks leven grote last van maar er alleen een verkeersoplossing gecreëerd.
Zelfs in eigen politieke gelederen wordt geconstateerd: "Burgerparticipatie is hiermee ten grave gedragen, we hebben nu echt het gevoel dat de burgers helemaal buitenspel staan" (Teun van Mechelen van de PvdA).
Mijn vertrouwen in de politiek is hierdoor sterk geschaad en ik voel me absoluut niet meer serieus genomen. Ik zou de aanwezige partijen graag uitnodigen helder te maken hoe zij denken de burgers in deze kwestie, cq. dit besluit, toch serieus genomen te hebben i.p.v. voor en over hen heen te beslissen.
Ton Geerdink — 14 mrt 2014
Het is wellicht raadzaam om binnenkort de site van GB90 te raadplegen over het hoe en waaromvan dit amendement alvorens ongefundeerd een stemadvies te geven.
Ron Hartman — 13 mrt 2014
Tjonge, wat veel reacties en zo gemotiveerd! Het enig echte alternatief is de Azelosestraat en daarvoor is de rotonde aan de PB laan te klein, door verkeerde plaatsing van de Klippen. Ook daar luisterde het college cq de ambtenaren niet!
Goeie actie dus van de 3 partijen!
Henry Kamp — 12 mrt 2014
Mijn besluit staat nu vast , mijn stem gaat woensdag niet naar de partijen voor de deze nieuwe optie hebben gekozen.
De 2 grootste knelpunten naar het centrum toen moet ontlast worden en dat willen ze maar niet begrijpen.
la — 12 mrt 2014
Eindelijk eens duidelijkheid wat men nu gaat doen en niet weer wachten tot naar de verkiezingen eindelijk een paar raads partijen die beslissingen durven te nemen en volgens mij mag een burgemeester wel een mening hebben maar zich niet hier over uitlaten hij staat boven de partijen.
stefan van leeuwen — 12 mrt 2014
Het is een mooie gelegenheid voor de kiezers om zich uit te spreken tegen deze waaghalserij!

Word jij herenboer op de Zenderense Es?

ADVERTORIAL • In Twente hopen we na Herenboerderij Usseler Es binnenkort een tweede...
05-06-2024

‘Het gemak dient de mens’

Af en toe zie je er nog wel eens één staan langs een sloot of op een boerenerf,...
04-06-2024

Borne experimenteert met nieuw stembiljet

De voorbereiding voor de Europese verkiezingen in Borne is begonnen. Maandagavond ontvingen de...
14-05-2024

Meulenbroek Dierenartsen bestaat 15 jaar

ADVERTORIAL • Wat gaat de tijd snel! 15 jaar geleden begonnen wij uit het niets onze...
06-05-2024

Strijdend onder Britse vlag

In Green Park, hartje Londen, staat het in 2012 door koningin Elisabeth onthulde...
03-05-2024

Overbieden is de trend in krappe huizenmarkt

ADVERTORIAL • De huizenmarkt blijft in beweging en voor verkopers kan dit goed nieuws zijn....
27-03-2024