Einde Bistro Weleveld in zicht
COLLEGE ADVISEERT NEGATIEF OVER WIJZIGINGSAANVRAAG

Einde Bistro Weleveld in zicht

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond werd al snel duidelijk dat het voortbestaan van Bistro Weleveld aan een zijden draadje hangt. Al vóór het tot een discussie kwam over de mogelijke illegaliteit op de golfbaan, gaf wethouder Herman Mulder aan dat het College eerder vandaag een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan, om daarmee de bistro wettelijk mogelijk te maken, negatief beoordeelde. Hij hechtte eraan dit negatieve advies aan de raad over te brengen.

 

In antwoord op vragen uit de Raad stelde burgemeester Rob Welten dat er gesprekken met de eigenaar van de bistro hebben plaatsgevonden, waarin hem is gewezen op het overtreden van de huidige regels. ‘Hij heeft er echter niets op uitgedaan en heeft gewoon zijn activiteiten voortgezet. Dus ja, hij heeft de zaak belazerd’. Welten gaf aan dat er nu een vervolgtraject van handhaving wordt ingegaan om daarmee een einde te maken aan de bistro-activiteiten op Weleveld. Daarmee kwam hij ook tegemoet aan het sentiment in de Raad voor een duidelijke handhaving.

 

Illegale activiteiten

Volgens het huidige bestemmingsplan in er in het clubhuis van golfbaan Weleveld slechts beperkt horeca mogelijk, ondergeschikt aan de golfactiviteiten. Een volwaardig restaurant is er niet toegestaan. Er waren bij de start van Bistro Weleveld al direct twijfels binnen het gemeentehuis of er wel volgens de regels wel geopereerd, vertelde Rob Welten. Half april werd de ondernemer er op gewezen dat er handhavend zou worden opgetreden. De activiteiten werden echter niet gestaakt.

 

Er volgden ambtelijke en bestuurlijke gesprekken waarin nogmaals duidelijk werd gemaakt dat de huidige invulling niet paste binnen het bestemmingsplan. Het leek allemaal geen effect te hebben. In juni besloot Rob Welten zich er zelf mee te bemoeien. Er werd de ondernemer de kans geboden om via een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging alsnog College en Raad, het uiteindelijk beslissingsbevoegde orgaan, te overtuigen de bistro te legaliseren. In de tussentijd moesten de activiteiten van Bistro Weleveld, voor zover ze niet binnen het bestemmingsplan vielen, gestaakt worden.

 

‘Niet serieus genomen’

“Ik had zelf de indruk dat hij dit oprecht ging doen”, zei Welten in het Politiek Beraad. “En zich bewust was van de ernst van de zaak.” Maar opnieuw werden afspraken niet nagekomen en gingen onder andere de reclame-uitingen voor het restaurant gewoon door. “We voelden ons niet serieus genomen. De volgende stap is bestuursdwang of strafrechtelijke maatregelen. Een stap die je uiteindelijk niet hoopt te hoeven nemen.”

 

‘Afspraken aan de laars gelapt’

De gemeenteraad had vooral vragen over het proces van handhaving. Volgens Welten was echter de tussenstap om te onderzoeken of legalisatie mogelijk was een noodzakelijke. “Ik begrijp dat u zegt: ‘had het niet sneller gekund?’ Dat gevoel heb ik met de kennis van nu ook wel. Maar in 99 procent van de gevallen heb ik de ervaring dat afspraken worden nagekomen. Ik heb nog niet vaak meegemaakt dat ze zomaar aan de laars gelapt worden.” Volgens Welten zijn er nu voldoende aantoonbare overtredingen geconstateerd dat er een volgende stap in het handhavingsproces kan worden ingezet. En dat betekent dat de Bistro Weleveld, zoals het nu functioneert, verleden tijd is. (AJ/BM)

 

Lees ook de eerdere artikelen:

‘Illegale Bistro’ zit Al Capone in de weg

Politieke vragen over Bistro Weleveld

Bistro Weleveld: Raad aan zet

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Mchak — 23 sep 2018
De geest van het bestuursrechtelijke beleid vs de interpretatie hiervan doorvertaald in de civielrechtelijke notariele veilingsacte of de toepassing van het strafrecht om te handhaven. Communicatief gaat hier iets minder goed, daar zijn altijd 2 partijen voor nodig.
Ron Hartman — 22 sep 2018
Citaat van Huetink: ''De horeca moet wel “ondergeschikt” zijn, maar de uitleg hiervan laat veel ruimte''. einde citaat.
De rechtszekerheid gebiedt dus dat dit exact wordt beschreven. Omdat door andere partijen op het punt van (niet) vrij gebruik werd afgehaakt en de golfbaan met clubhuis daardoor erg goedkoop (en ten koste/laste van de Bornse burgers) werd verkregen, snapt U nu natuurlijk wel dat veel meer dan wat snacks en een biertje, er niet in zit?
Richard — 22 sep 2018
er is wel meer illegale horeca wat wekelijks plaats vindt en WAAR de gemeente niet handhaaft ,dus golfbaan weleveld ga mooi zo door je bent de enigste niet
T Huiskes — 20 sep 2018
Opnieuw kan ik zeggen: slordig! Kijk naar tennis bijv daar wordt ook een soort horeca uitgeoefend, en wie valt er nou over als ik bijv. naar de kantine ga en een biertje nuttig (zal niet vaak gebeuren, maar toch) als een non-tenniser en gewoon bijv een goede kennis aan te moedigen die op dat moment zijn of haar wedtrijd van zijn leven speelt. Zal mij dat biertje dan ontzegd worden?
Over de golfshop kan ik kort zijn: bizonder kinderacthig dat dit niet gewenst is bij de golfbaan op het Weleveld; kijk eens naar andere golfbanen in het land, en daar zijn vele golfshops gevestigd. En waarom ook niet? Zou B&W soms aandelen hebben in andere sportzaken in en rond Borne?
Han Huetink — 20 sep 2018
De gemeenteraad van Borne kan inderdaad opgelucht zijn, want de horeca op golfbaan Weleveld is niet illegaal en geheel in overeenstemming met het “Bestemmingsplan buitengebied”. Er hoeft dus niet te worden gehandhaafd. Aan Nova Hakobian van restaurant Al Capone is terecht geen vergunning voor een zelfstandig restaurant verleend omdat horeca zonder sportactiviteit niet is toegestaan.
In de huidige situatie is echter wel substantiële sportactiviteit. en is dus horeca wel toegestaan.

In de officiële notariële veilingakte die is opgesteld in opdracht van de gemeente Borne en de ABN-Amro volgens het geldende bestemmingsplan staat:
Gebruik ----------------------------------------------------------------------------
Het registergoed zal door erfpachter worden gebruikt voor de aanleg en exploitatie van een clubhuis ten behoeve van de naastgelegen golfbaan met een openbare horecagelegenheid, een parkeerplaats en een driving range en eventuele andere opstallen ten nutte van de golfbaan zoals hierna in artikel 10 nader wordt bepaald. (Pagina 39 van 57)

De horecagelegenheid is dus openbaar en dus niet alleen exclusief toegankelijk voor sporters/golfers.

De horeca moet wel “ondergeschikt” zijn, maar de uitleg hiervan laat veel ruimte.
De horeca zou b.v. gestopt moet worden als de sportactiviteit ophoudt te bestaan.
Ondergeschikt zou ook kunnen betekenen dat de omzet in de horeca door niet sporters kleiner moet zijn dan de omzet door sporters, dat laatste inclusief contributie voor gebruik van de golfbaan, greenfee en golfshop. Mijn inschatting is dat aan de laatste volwaarde zeker wordt voldaan. Hierop zou b.v. de handhaving dan moet worden gericht!

De eigenaar van Weleveld golf is door de burgemeester op het verkeerde been gezet door voor te stellen on een vergunning voor horeca aan te vragen, want die vergunning is al exclusief vastgelegd in de voornoemde notariële akte. De raad verwijt dus terecht aan de burgemeester dat hij dit voorstel niet had moeten doen, maar gebruik daarvoor niet de juiste argumenten!

Han Huetink
Wouter ten Cate — 19 sep 2018
In dezelfde vergadering bleek dat ook de handhaving met betrekking tot de vele illegale activiteiten op het perceel van de varkensschuur aan de Oude Bieffel 17 ernstig tekort is geschoten: op nagenoeg alle handhavingsverzoeken is tot nu toe door de gemeente Borne niet gereageerd. De portefeuillehouder beloofde dit ook op te pakken. Ik verwacht dat de gemeente Borne nu eindelijk op een adequate manier gaat handhaven.
Ron Hartman — 19 sep 2018
De etiquette op een golfbaan en de NGF regels zijn streng. Ontduiken daarvan is een soort heiligschennis. Ontduiken van de wet is dat ook en wordt wellicht in golfkringen ''geregeld''. Dat is fout en levert 2 strafpunten. Dubbel zwaar dus!
Frank — 19 sep 2018
@Al Capone, als je kwaliteit biedt, maakt concurrentie je beter! Bistro Weleveld, heerlijk eten op een toplocatie, in een ongedwongen sfeer. Heerlijk!
H.Bock — 19 sep 2018
Het is jammer dat zoiets moois de nek omgedraaid gaat worden. Er heerst een fijne sfeer en het is er culinair ok. Ik bezoek daarom vaker golfclubhuizen, want daar heerst rust en geen speeltuinherrie, bovendien zijn de prijzen redelijk. By the way ik ben NGF-lid. Ik hoop dat de Bornse raad inzichtelijker wordt en oog heeft voor behoefte aan culinaire recreatie in een groene rustige autoarme omgeving.

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021