Explosie om Verbindingsweg
OUD ZEER EN FRUSTRATIE IN DE GEMEENTERAAD

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Coalitie en oppositie stonden lijnrecht tegenover elkaar. En nu ligt er een alternatief van de Vloedbeltverbinding in de vorm van haast een offer you can’t refuse. Oplossing voor het verkeer in Zenderen, uitzicht op een knip in de N743 (of afwaardering) en Rijk en Provincie betalen er ook nog eens aan mee. Maar de zo zwaarbevochten Verbindingsweg langs bedrijventerrein Molenkamp zomaar onder het tapijt schuiven …?
 

Lange tenen, zere benen

Natuurlijk, een oplossing voor Zenderen wilde iedereen altijd wel. De Vloedbeltverbinding biedt die oplossing. Het CDA was van mening dat het succes toch wel deels was te danken aan de inspanningen van de partij en haar lobby in het Zwolse. Dat schoot de VVD dan weer in het verkeerde keelgat. “De trieste reden dat het allemaal zo lang geduurd heeft is dat de coalitie – bestaande uit CDA, GB’90 en Borne-Nu -, tegen de uitgebrachte verkeerskundige adviezen in, voor een alternatief koos in de vorm van de zogenaamde Verbindingsweg”, zei Leo Graafhuis. Tegen het zere been van Bert Oude Lansink (CDA). “De VVD heeft ingestemd met de Totaalvisie in 2014 (waar de Verbindingsweg deel van uitmaakt – red) ! Ze zijn meegegaan naar Zwolle. Ik heb er de foto’s nog van!”
 

En dat viel dan weer helemaal verkeerd bij Anka Jacobs (VVD). “Hoe durft u! We zijn verplicht om achter de Totaalvisie te gaan staan om geen gezichtsverlies bij de Provincie te lijden!” Maar tijdens de vorige coalitievorming werd de VVD buitenboord gehouden, vanwege het niet instemmen met de Verbindingsweg, zo betoogde eerder Leo Graafhuis. “Je moet voor de Verbindingsweg zijn, of je ligt eruit. Zo simpel was het!”, bevestigde Jacobs.
 

'Beschamend'

Mike de Boer (GB90) hoorde de woordenwisseling met afschuw aan. “Ik word er emotioneel van! U zaait bewust verdeeldheid. In een tijd waarin we juist verbinding moeten zoeken.” Anka Jacobs verliet kort ‘boos en ziedend’ de vergadering.
 

Het werd vervolgens een beetje draaien om wie nu eigenlijk waarom en wanneer voor of tegen die mislukte Verbindingsweg was geweest. GrLi/PvdA wist zich in ieder geval niet meer te herinneren er ooit in 2014 voor gestemd te hebben en D66 zelfs niet als derde partij aan de bakermat te hebben gestaan van de Verbindingsweg toen een verrassend amendement om dit af te dwingen werd ingediend.
 

Volgens Tom Verreussel (Voor-Borne) was de hele discussie vooral beschamend. “Er is maar één overwinnaar en dat is de bewonersgroep in Zenderen, die zich zo hard heeft gemaakt voor de Vloedbeltverbinding. En nu steggelen wij over wie het meeste heeft bijgedragen?”
 

Noodverband

De frustratie over de kwestie zit hoog en de wonden werden dinsdagavond opengereten. Burgemeester Jan Pierik probeerde snel een noodverband te leggen. “Het was te verwachten dat het ventiel zou opengaan met betrekking tot de Verbindingsweg. We moeten het er maar eens in alle rust over hebben. Maar nu gaat het om de Vloedbeltverbinding.” Om een voorkeurstracé om precies te zijn. Dat is in de ogen van de meerderheid van de gemeenteraad de bundeling A1/A35. De oude ‘5b’, die al sinds 2012 is opgenomen in de plannen, maar waarvan gedacht werd dat het allemaal nog wel eeuwen zou gaan duren. (AJ)
 

Voor de historie van de Verbindingsweg, zie ons dossier uit 2017

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Johan Wierda — 28 mrt 2021
@Ron.
Mislukte pirouette Ron, je gebruikt letterlijk het woord prutswerk in jouw literaire bijdrage, in mijn ogen kenmerkend voor prutsers, waarvan acte.
Maak nou eens hard wat je beweert, namelijk het beschuldigen van zelfverrijking en frauduleus handelen door Bornse overheidsdienaren.
Ron Hartman — 28 mrt 2021
@Johan. Wanneer reageer je nu eens gewoon inhoudelijk ipv telkens een eigen draai te geven in je eigen vormdenken. Ik gebruikte nergens het woord prutsers, maar probeerde het wat inzichtelijker te maken voor jou. Prutsers vind ik te mild. Over en sluiten en bedankt voor je wens tot beterschap.
Johan Wierda — 28 mrt 2021
@Ron.
Feitelijk beschuldig je Bornse overheidsdienaren te handelen uit eigen belang en frauduleus handelen. Dat is me nog al een aantijging, je moet hiervoor wel keiharde bewijzen hebben en anders is het lariekoek en meedeinen op de golven van het populisme.
Het heeft er alle schijn van dat het achterdocht virus ook bij jou heeft toegeslagen.
Elders in dit land en in de wereld zien we daar de gevolgen als de geest uit de fles is.
Wens je van harte beterschap en een aangename zondag.
Johan Wierda — 27 mrt 2021
@Ron,
Als vanouds slaag je er weer in een zeer persoonlijke noot toe te voegen aan een dispuut dat feitelijk gaat over een uitstekend geschreven artikel van BB.
Toch vind ik het een teken van zwakte als je Pieter Omtzigt nodig hebt om je gelijk te halen.
Zo ken ik je weer, een stoot onder de gordel, dat heb je toch niet echt nodig op jouw niveau en leeftijd.
Gewoon rationele argumenten hanteren, het gaat om Borne, jij weet kennelijk meer dan de gemiddelde Bornenaar, kom uit de kast met namen en rugnummers.
Lijkt mij van groot belang voor de Bornse gemeenschap voor de komende jaren.
Ron Hartman — 27 mrt 2021
Je legt in een paar woorden het geheim rond Pieter Omtzigt bloot; hij verzuimde de rugnummers te noemen. Dream on
Johan Wierda — 27 mrt 2021
@Ron.
We leven anno 2021 hier in Borne, gelukkig niet in Limburg, kees NRC van deze week.
Mijn opvatting, als je ballen hebt noem dan namen en rugnummers. Ik ken althans in Borne geen overheidsdienaren die zich persoonlijk hebben verrijkt ten koste van de gemeenschap.
Jij klaarblijkelijk wel, noem ze, dan kunnen de kiezers er volgend jaar rekening mee houden.
Dit laat onverlet dat men in zijn algemeenheid wel zorgvuldiger met gemeenschapsgeld om mag springen.
Dat is echter geen specifiek Borns probleem.
Fijn weekend!
Ron Hartman — 27 mrt 2021
@Johan; je snapt idd niet waar het om draait. Je zou de video die vorig jaar gemaakt werd in het Kulturhus van de lezing van Pieter Omtzigt eens kunnen bekijken en wat hij bv over het (gebrek aan) lokale dualisme zei. Je kunt ook volstaan door de huidige positie van Pieter te doorgronden. Het gaat helaas zelfs veel verder dan prutswerk. Eigenbelang, macht, systematisch systeemfouten in stand houden, netwerkfraude etc. etc. Dat alles samenvatten door mensen met inzicht, met dat ene woordje prutswerk is nog mild.
Johan Wierda — 27 mrt 2021
We prutsen wat af als ik de reacties lees ook als ik om me heen kijk als ik fiets en wandel door dit mooie dorp, en dat doe ik regelmatig.
Dan zie iets bij iemand of wie dan ook, dan denk soms weleens al mijmerend, jonge, jonge wat een gepruts, dat kan toch wel anders of iets dergelijks.
Commentaar geven op iemands "gepruts" is klaarblijkelijk een logische, menselijke reactie.
Deze anoniem op BB plaatsen lucht klaarblijkelijk op geeft genoegdoening, haalt je uit het alledaagse leven.
Althans dat hoop ik, anders verwordt je als mens tot een behoorlijke azijnzeiker in het dagelijkse leven, leuk en boeiend voor je naasten, collega's en anderen die je wellicht ontmoet.
Ik beŽindig mijn monoloog, mijn bedoeling is om niemand de les te lezen, hooguit een spiegel voor te houden en glimlachend door het leven te gaan
Henk — 26 mrt 2021
Johan, de praktijk heeft bewezen dat het prutsers zijn. Voorbeelden te over En ik begrijp dat je het liever niet in de openbaarheid wilt lezen/horen.
Johan Wierda — 25 mrt 2021
De vraag is hoeveel respect moet/kun je tonen voor iemand/mensen die anderen die met naam en toenaam ongenuanceerd, niet onderbouwd en/of niet anoniem tot prutser verklaren?
Het gaat er in mijn optiek om, hoe je met je medemens om wilt en kunt gaan.
Het staat u vrij u beschikbaar te stellen tot het het nemen van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en niet langer aan de zijlijn te (blijven) staan.
Voor het overige wens ik u veel wijsheid toe!
wgkub — 25 mrt 2021
Johan wie ben ij eigenlijk wel?! denk jij dat jij het bij het rechte eind hebt?! ook een voormalig prutser? deze mensen (politici) hebben er een zootje van gemaakt!! moet ik daar dan respect voor hebben?! dacht het niet, dus als ik het prutsers vind, en met mij velen, dan vind ik dat!
Ron — 24 mrt 2021
Het bestuur (de ambtenarij en politici) hebben onverantwoord gehandeld met bakken andermans geld. Sommige mensen worden daar heel pissig van. Wat bedoel je nou inhoudelijk ingaand op dat feit?
Johan Wierda — 24 mrt 2021
Beste mensen,
Het is wel heel makkelijk, eigenlijk ongepast, ver beneden peil en dan druk ik me zwak uit, om gemeenteraadsleden en het college van B&W anoniem weg te zetten als prutsers.
Deze functionarissen zijn met naam en toenaam bekend, deze op deze manier weg te zetten getuigt van weinig respect getuigen, maar schijnt alledaags te zijn, heeft waarschijnlijk ook te maken met het Corona mondmasker, waardoor we toch al anoniem door het leven gaan.
Het zou de redactie sieren deze reacties zonder meer te verwijderen dan wel op zijn minst automatisch te voorzien van een label dat de redactie bekend is met de naam van de inzender en dat deze is geverifieerd, rekening houdend met de privacyregelementen.
Henk — 24 mrt 2021
Ik hoop dat er geen volgende verkiezingen komen voor deze prutsers. En dan wil ik ook nog even de prutsers noemen die al gevlucht zijn, Welten, gemeentesecretaris, wethouder financiŽn. En daar zijn prutsers voor in de plaats gekomen. Je gaat je zo langzamerhand schamen als burger van Borne.
wgkub — 24 mrt 2021
ik heb/ga het onthouden bij de volgende keuze voor de Gemeenteraad, stelletje prutsers!!
Paulus uit Korinthe — 24 mrt 2021
ondanks Corona... www.borneboeit.nl/image/picture/BORNEBOEIT12800_web.jpg
T Huiskes — 24 mrt 2021
Laten de bewoners van Borne zich deze discussie herinneren bij de volgende Gemeenteraadsverkieziengen ...
Ron Hartman — 24 mrt 2021
Terzijde: Hoeveel politici namen ooit kennis van de link onderaan het artikel? (dossier uit 2017) En dan ook daarin de link naar het discussieplatform? Ik kwam in al die jaren daar, slechts 1 politicus een heel enkele keer tegen. Breng de basis op orde en voeg dus kennis, kunde EN bewezen ervaring toe. Dat scheelt veel scheten in een netje van dure externen.
Ron Hartman — 24 mrt 2021
Het is ruim 20 jaar geleden dat de politiek bedacht dat de ambtenarij van de tak gemeentewerken (de techneuten) weg kon. dat kon wel ingekocht worden en dat zou meer ruimte geven aan de kennis en kunde van politici. Zelfoverschatting en narcisme. Meer kennis in huis geeft pas; de Basis op orde.
Sandra Ottolander — 24 mrt 2021
Volgens mij heeft het niet zoveel zin als raad om te discussiŽren wie wanneer wat precies heeft gedaan en wie het meest heeft bijgedragen in successen. Deze raad moet zichzelf de spiegel eens voorhouden vwb professionaliteit. Verbindingsweg, Asielzoekerscentrum, nu weer een Zonnepark terwijl het electriciteitsnet de opgewekte stroom niet kan verwerken. Het is droevig dat egoís van raadsleden kennelijk belangrijker zijn dan het algemeen belang van burgers. Het mag zijn dat een meerderheid van de Raad zich heeft uitgesproken voor de Verbindingsweg. Een deel van deze raad had het lef om in een later stadium te zeggen dat het geen goed besluit was. En daar gaat het om. Ook eens durven te erkennen dat een besluit niet goed doordacht is geweest.
Johan Wierda — 24 mrt 2021
Ego trippen of niet is naar mijn mening de kwestie niet.
Het gaat er om dat de Bornse burger gebaat is bij een gedragen besluit.
In mijn ogen, een besluit te nemen door een Gemeenteraad die met open vizier een keuze maakt.
In de anonimiteit van het stemhokje kan de Bornse burger volgend jaar maart dan een keuze maken. De dan nieuw gekozen Gemeenteraad is dan aan zet met hopelijke een coalitie die een eind maakt aan moeizaam door modderen.
Lichtgeel hesje — 24 mrt 2021
Nog 12 maanden geduld, dan kunnen er eindelijk een paar ego-trippende "politici" in zowel College als Raad van de Bornse apenrots worden afgeduwd, die kennelijk alleen maar zijn geinteresseerd in eigen eer en glorie alsmede imago naar de buitenwacht toe. Overigens staat Borne volgens mij ook niet te springen om dit type politici (waarvan een aantal kennelijk ook nog met een slecht (lees selectief) geheugen, dus wellicht is het raadzaam dat een ieder binnen politiek Borne zich de komende maanden eens goed afvraagt wat zijn/haar inhoudelijke bijdrage is c.q. kan zijn de komende jaren, om zodoende de ontstane politieke, bestuurlijke en financiŽle chaos in Borne, waar diezelfde politici overigens mede debet aan zijn, structureel te kanaliseren in een door de inwoners van Borne gewenste richting. Persoonlijke cq partijgebonden agenda's zijn hierbij vanzelfsprekend not-done!
Johan Wierda — 24 mrt 2021
Een uitstekend korte weergave van weer een vergadering van de door Bornse burger uitverkorenen.
Uit pure frustratie kon ik het niet opbrengen de vergadering te volgen.
Maar BB brengt redding, moeizaam doormodderen is nog steeds het credo van deze raad.
Hopelijk stellen ze de Bornse burger bij de verkiezingen van volgend jaar te kiezen voor een redelijk alternatief.

Hans — 24 mrt 2021
Uit bovenstaande blijkt maar weer eens dat het gros van de heren en dames ďpoliticiĒ grotendeels voor het eigen ego in de raad zitten.

Actie SP Borne op Rheineplein

‘Volhouden’ en ‘Sed libara nos a malo’ (Verlos ons van het kwaad, red.)...
17-07-2021

Borne brengt zorgen over bij buurgemeenten

Met 11 stemmen voor en zes tegen werd dinsdag een motie aangenomen, waarin het college wordt...
07-07-2021

Sloop AZC half jaar uitgesteld

De sloopkogel, die het voormalige AZC in Azelo met de grond gelijk zou gaan maken, kan nog even...
06-07-2021

Complete metamorfose Europastraat

Halverwege volgend jaar zal de Europastraat niet meer te herkennen zijn en er volstrekt anders...
05-07-2021

Inloopbijeenkomst Europastraat

Maandag 5 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de...
02-07-2021

Project ít Wooldrik kan door

Een jaar was er de rem op gezet, maar dinsdagavond gaf de gemeenteraad bijna voltallig het...
29-06-2021