Wat is wenselijk op terrein Maria Mediatrix?
NOTA VAN UITGANGSPUNTEN DOOR COLLEGE VASTGESTELD

Wat is wenselijk op terrein Maria Mediatrix?

De gemeenteraad heeft in december ingestemd met de verlenging van het proces om te komen tot herontwikkeling van het voormalige azc in Azelo. Projectontwikkelaars gaven aan meer tijd nodig te hebben om hun plannen uit te werken en dat ze nog niet de kans hadden gekregen dit te doen omdat de uitgangspunten onduidelijk waren. Wat mag daar en wat wil men daar wel of niet?
 

Die uitgangspunten zijn nu door het college vastgesteld. Het vertrekpunt is het behoud van het hoofdgebouw en de naastgelegen villa en bij voorkeur nog meer van de bestaande gebouwen, uit het oogpunt van duurzaamheid. Verder wil men aandacht voor het groene en landschappelijke karakter van het gebied en is het een voorwaarde dat het ecologische verbindingslint tussen Twickel en de Zenderense Esch, ter hoogte van het ecoduct, gehandhaafd blijft in de nieuwe plannen.
 

Wonen

Maximaal 40 wooneenheden, binnen de bestaande bouwvolumes, acht de gemeente haalbaar en wenselijk. Dat zouden bij voorkeur woningen moeten zijn waar in de gemeente Borne behoefte aan bestaat. En dan heeft men het over goedkope koopwoningen, sociale huurwoningen en flexwoningen. Dat laatste mogelijk in de vorm van een hotelfunctie, met maximaal 25 kamers.
 

Wat ook kan

Verder vindt het college ook kleinschalige bedrijvigheid, zoals een atelierruimte of werken aan huis, agrarisch gerelateerde bedrijvigheid, kleinschalige zorg (zoals bijvoorbeeld een hospice), een cursusruimte, buitensportrecreatie (bijvoorbeeld een manege), wellness, een uitvaartvoorziening of kleinschalige horeca acceptabele ontwikkelingen.
 

Ongewenst

Wat men in ieder geval niet wil is een azc, industriële bedrijvigheid, grootschalige horeca als een discotheek of zalencentrum, een bungalowpark, detailhandel of grootschalige zorg.
 

Op een deel van het perceel zal in de toekomst de Vloedbeltverbinding worden aangelegd en er zijn ook plannen voor opwek van zonne-energie langs de snelweg. Daarom wordt niet het gehele perceel van het Maria Mediatrix te koop aangeboden.
 

De projectontwikkelaars hebben deze uitgangpunten inmiddels ontvangen, zodat zij een aanvang kunnen maken met de verdere uitwerking van de plannen. Op 18 januari staan de uitgangspunten voor herontwikkeling op de agenda van het Politiek Beraad. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen dan over de voorliggende visie hun mening geven. De gemeenteraad stelt vervolgens in februari de Nota van Uitgangspunten vast. (AJ)

 

Bovenste foto in de tekst © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
wgkub — 09 jan 2022
@van Hasselt; tijdens een cafebezoek, onder het nuttigen van een glas bier, is het laatste waar ik aan denk,......de Gemeente Borne......, het bier slaat dood, het schuim verdwijnt!!
Lampje — 09 jan 2022
@van Hasselt: Je mag je ook onder de nick-name cafebezoeker melden hoor. Hesje geeft haast altijd doordachte meningen of stellingen die wel de moeite waard zijn.
Lichtgeel hesje — 08 jan 2022
Ben mij er niet van bewust me mogelijk voor mijn eigen mening te schamen; ben enkel tegenstander van politieke partijen cq processen die over het graf heen regeren vwb besluitvorming, en de consequenties van deze besluitvorming op het bordje van politieke navolgers 'dumpen' die vaak geen invloed hebben gehad op diezelfde besluitvorming, en waarbij bovendien deze besluitvorming niet altijd vrij is van persoonlijke dan wel partijgebonden agenda's.....
Hans van Hasselt — 08 jan 2022
Wat een blamage dat dit zo lang heeft moeten duren voor dat deze eenvoudige uitgangspunten vastgesteld konden worden. Zulke uitgangspunten stelt de gemiddelde cafébezoeker vast tijdens het legen van een paar gazen bier. Nu maar hopen dat de project ontwikkelaars zich hierin kunnen vinden en snel met een uitgewerkt plan komen. Zodat er een mooie nieuwe bestemming kan komen voor het gebouw. Het idee van het van de persoon, die de verantwoordelijkheid voor zijn woorden niet durft om zijn naam te openbare omdat hij zich mogelijk schaamt voor zijn eigen mening, om het over de verkiezingen heen te tillen is in mijn ogen niet gewenst nog verder uitstel kost alleen maar meer geld er is al veel te veel tijd verspilt.
Lichtgeel hesje — 07 jan 2022
BB van 21/12/21: de nota van uitgangspunten wordt door het college vastgesteld. BB van 7/1/22: de nota van uitgangspunten wordt door de raad vastgesteld. Wie stelt nu de nota van uitgangspunten vast: het college of de raad, ofwel wie loopt hier nu mist te creëren? Overigens komt de optie "sloop" in dit artikel niet (meer) voor. Bewust of is dit onderdeel van het 'spel'???? Duidelijker wordt het er in ieder geval niet op, maar wellicht is dit ook de bedoeling.....
Louis van Rasten — 07 jan 2022
Het bouwen van woningen is in ieder geval een goed uitgangspunt. Dit gegeven is hard nodig gezien het nijpende woningtekort. Hier is nl veel behoefte aan. Een AZC lijkt mij inderdaad niet logisch.
henk — 07 jan 2022
Ut schiet mooi op, doortastend, daar kunnen we mee verder. In een particulier bedrijf was dit zootje al lang ontslagen!
henk — 07 jan 2022
Ut schiet mooi op, doortastend, daar kunnen we mee verder. In een particulier bedrijf was dit zootje al lang ontslagen!
Paul Cohn — 07 jan 2022
uit het oogpunt van duurzaamheid/ Wie dat serieus meent zoud eens op de gasmeter moeten kijken naar de datum van fabricage en de hoeveelheid gas die er sindsdien is dððrgegaan:
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.
Uit het oogpunt van duurzaamheid én wettelijke verplichting zou het beter zijn eerst eens aan een energielabel te denken...
Nog steeds menen sommigen dat er een oneindige voorraad gas is...
Lichtgeel hesje — 07 jan 2022
Het College stelt kennelijk de piketpaaltjes vast qua bestemming; de Raad stelt kennelijk de nota van uitgangspunten vast. Rara, wat klopt hieraan niet??
Ofwel het is het feestje van het College, ofwel het is het feestje van de Raad. Beide kan niet, wat des te meer reden is om dit onderwerp controversieel te verklaren en in volle omvang over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heen te tillen, zoals het ook betaamt, waarmee dit College dan wel deze Raad ook niet over haar graf heen regeert op dit onderwerp. Dat deze vurige wens van zowel het huidige College als de huidige Raad wel de vader van de gedachte is bij deze partijen, wil nog niet zeggen dat dit ook gehonoreerd dient te worden.....

Wie zijn onze wethouders?

Na een tumultueus formatieproces heeft de gemeente Borne sinds 5 juli een nieuw college. Drie...
06-08-2022

Vertrouwen in gemeente opnieuw gedaald

Uit de peiling ‘Waar staat je gemeente’, die begin dit jaar heeft plaatsgevonden,...
02-08-2022

Maarten Hollander is de nieuwe griffier

Zo’n beetje midden in het tumult rondom de formatie trad Maarten Hollander (40 jaar) in...
20-07-2022

De portefeuilles zijn verdeeld

De wethouders David Vermorken (VVD), Michael Geerdink (CDA) en Martin Velten (Borne-Nu) zijn...
15-07-2022

Afscheid met een lach en een traan

Donderdag namen de wethouders Arno Spekschoor (CDA) en Michel Kotteman (GB90) formeel afscheid....
14-07-2022

Besluit toekomst azc uitgesteld

De gemeenteraad dwong dinsdagavond middels een motie af dat het besluit om met Leverink &...
13-07-2022