Borne sluit jaar af met 10 miljoen winst
VOORAL VANWEGE ANDERE BOEKHOUDKUNDIGE SYSTEMATIEK BORNSCHE MATEN

Borne sluit jaar af met 10 miljoen winst

De gemeente Borne sluit het jaar 2021 af met een positief resultaat van meer dan 10 miljoen. En dat is een enorme verbetering ten opzichte van het begrote tekort van een kleine miljoen. “Dit geeft een aanmerkelijk gunstiger beeld”, zegt Jan Pierik in zijn rol als waarnemend portefeuillehouder Financiën. “Ik denk dat de gemeenteraad hier met een zucht van verlichting op zal reageren!”
 

Opknippen exploitatie Bornsche Maten

Het opmerkelijke positieve resultaat blijkt vooral een resultante te zijn van een andere systematiek met betrekking tot de grondexploitaties Bornsche Maten. Een, voor een dorp als Borne, belangrijke post die jarenlang zorgde voor alarmbellen op allerlei financiële parameters, vanwege de risico’s en de financieringskosten die ermee gemoeid zijn. Door nu het project op te knippen in deelgebieden en de afgeronde gedeelten als afgesloten te beschouwen valt er een bedrag van meer dan 11 miljoen vrij. “Die afgeronde deelgebieden bleven in die ene grote exploitatie. Daardoor zat er heel veel geld vast en werden er kosten en risico’s aan toegeschreven die niet nodig waren. In heel zorgvuldig overleg met de accountant bewandelen we nu een andere route. Daardoor kunnen we de winst nemen en ook de kengetallen verbeteren.”
 

Grip op financiën

Pierik is er overduidelijk blij mee. “Ik denk dat we de komende jaren grote opgaven krijgen en dan is het belangrijk dat we maximale grip hebben op de financiën.” De winstneming uit de Bornsche Maten is een eenmalige meevaller, waarmee ook vooral de reserves weer op pijl gebracht kunnen worden, maar ook de normale exploitatie van de gemeente lijkt beter aan te sluiten bij de prognoses. En dat is wel eens anders geweest. “Het is dat we van de accountant nu al moeten beginnen met het afschrijven van het gemeentehuis, in plaats van in 2024 als we gaan verhuizen naar het Huis van Borne, maar anders zouden we ook de reguliere exploitatie met een plusje hebben afgesloten. Dat betekent dat we steeds beter de zaken in de grip hebben. Dat gaat niet vanzelf. Daar is heel veel tijd en energie in gestoken!”
 

Het positieve resultaat neemt niet weg dat er flinke kostenverhogingen zijn te verwachten op de grote projecten, zoals het Huis van Borne en ’t Wooldrik. In hoeverre er op dat gebied nog steeds keuzes gemaakt moeten worden zal volgende week met de gemeenteraad besproken worden met de kadernota. Pierik wil daarop niet vooruitlopen. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 19 jun 2022
Fysiek ben ik niet in staat om deel te nemen aan het Raadswerk. Als denkend burger verdiep ik mij in de problematiek. Daar heb ik alle kennis voor in huis. Jammer dat rrechts vaak een snel oordeel heeft met een minimum aan kennis.
Ricardo — 19 jun 2022
Ron, even normaal en niet zo neerbuigend doen aub. Wat een negatief en zielig gebrabbel. Wij maken jou ook niet belachelijk met je (linkse) gebrabbel. Als je het allemaal zo goed weet, waarom zit je zelf dan niet in de raad? Wat zou jij anders doen? Borne valt morgen echt niet om hoor, veel mensen zijn tevreden, mooi financieel nieuws en goede partijen gaan de boel straks oppakken.
Britt — 19 jun 2022
Ik voel me gevleid Ron! Ik heb een heerlijke 2-kapper i 't Oldhof met een modaal inkomen, maar jij hebt een beeld van mij alsof ik tot de upper-class van Borne behoor ... humor!!!
Ron Hartman — 19 jun 2022
Je expertise uit je naar mijn overtuiging in een glamourleventje en draagt niets bij dan FvD bralpraat
Britt — 19 jun 2022
@Ron, wat fijn dat je ook mijn expertise op waarde weet te schatten. Dat zet jouw commentaren hier op Borne Boeit nog meer in perspectief.
Ron Hartman — 19 jun 2022
@Britt: je bent hier komen wonen om het hoge voorzieningenniveau> Desondanks wil je meer, meer, meer, zonder enig benul te hebben van de rampzalige manier hoe Borne z'n reserves (aflossingsverplichtingen voor de toekomst) uitholde en 10 tallen miljoenen de sloot ingooide met de idiote GVW. Maar jij hoort ook bij de happy few he? Lekker in kleine kring pakken wat je kan pakken.
Britt — 19 jun 2022
Gelukkig, de notoire klagers zijn ook weer aanwezig op dit platform. Ik vraag me af hoe het is om te leven in een wereld van mensrn waarin het glas altijd half leeg is ....
Het maakt niet uit hoe de berichtgeving op BB is, ze weten er ALTIJD een negatieve draai aan te geven. Daarnaast weten ze het ook altijd beter dan de professionals (lees in dit geval accountant).
Gemeente Borne, ik blij om te horen dat we betere tijden tegemoet gaan en kunnen bouwen aan een toekomstbestendig Borne. Ik en juist in Borne komen wonen om het hoge voorzieningen niveau.
Laat die gepensioneerde azijnzeikers lekker klagen.
Ricardo — 19 jun 2022
@dirk, en vergeet gb90 niet, die partij (en wethouder) heeft al veel verprutst. Laten de drie oude coalitie partijen nou samen 11 zetels hebben. Borne kiest deze partijen omdat men er vertrouwen in heeft. Dat cda en borne nu terugkomen juich ik alleen maar toe, gb mag wel eens toekijken. Ik zou er totaal geen vertrouwen in hebben indien pvda/gl samen met gb90 het voor het zeggen zouden hebben? dat gaat pas duur worden.
Dirk — 19 jun 2022
Besef bij dit alles wel dat de tekorten in de afgelopen jaren mede zijn ontstaan onder de regie van 2 partijen (CDA en BorneNu), die nu wederom op de nominatie staan om toe te treden tot de nieuwe coalitie. De burgervader geeft in dit artikel aan dat er flinke kostenverhogingen zijn te verwachten op de grote projecten; het is dan ook wederom de vraag of de 2 genoemde partijen hierin klakkeloos meegaan of dit keer het lef hebben om de tering maar eens een keer naar de nering te zetten en de daadwerkelijke huidige tekorten niet nog verder te laten oplopen...
Hans van Hasselt — 19 jun 2022
Een wijziging van de waarderingsmethode lost de financiele problemem niet op. Het vorige college van B en W heeft de problemen voor zich uitgeschoven naar de volgende generaties. Die generatie is nu aan zet. De financiële situatie is alarmerend te noemen. De eerdere verliezen hebben zich opgestapeld en geleid tot het interen op het eigen vermogen. Daarbij komen de ambitieuze plannen van het vorige college die als een molensteen om de nek van het nieuwe college hangen. De onderwijs huisvestingen zijn een must. Dan het “sportpaleis” voor wie is dat eigenlijk bedoelt? Profiteer de Bornse bevolking daar wel van of is het slechts een prestige project van de vorige wethouder. Het Huis van Borne een nieuw kantoor voor de ambtenaren het is de dames en heren best gegund. Maar als de financiële middelen ontbreken zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De keuzes waarvoor het nieuwe college staat zijn moeilijk maar onvermijdelijk en dan laten we de problemen in het sociaal Domein nog onbesproken
Ersst — 19 jun 2022
Om vervolgens die ? 11 miljoen(eenmalig) en nog veeeeel meer te gebruiken om de loon- en prijsstijgingen plus de gestegen rente van de -lopende- begrotingen en de grote projecten daarmee te kunnen betalen. Waardoor er vervolgens weer een (grondschaarste) tekort ontstaat.
Ron Hartman — 18 jun 2022
Ieder kan begrijpen dat een boekhoudkundige move om het faillissement van Borne te voorkomen ( cq de art. 12 status) niet betekent dat er 10 miljoen ligt te wachten om uitgegeven te worden. Die zijn boekhoudkundig in bestaande gaten gezet. Ik vind dit echte tendentieuze, Forum achtige berichtgeving die niet voldoet aan de normen.
Anne — 17 jun 2022
Er zijn boekhouders die kunnen goochelen met getallen.
Even het volk masseren voor de komende dure tijden? Een reden geven om op alle dure plannen niet te hoeven beknibbelen?
Dat wordt waakzaam opletten voor de nieuwe ploeg.
Met het verleden in gedachte is het, eerst zien en dán geloven.
je weet het maar nooit.
Ron Hartman — 17 jun 2022
Op zich is de redenatie niet onlogisch. Echter; niet juichen dat er 10 miljoen winst werd gemaakt, maar het houden op de boekhoudkundige handeling an sich, waardoor en passant een verlies van 1 miljoen wordt gemaskeerd. Toch weer opnieuw 1 miljoen verlies terwijl nauwelijks nieuwe projecten op de kosten drukken.

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022

Hoe zat het CDA in het formatieproces?

Bo ter Braak is aan de ene kant wel blij dat ook het CDA haar verhaal kan doen. “Dat...
20-06-2022

Frustratie en boosheid bij GB90 en GrLi/PvdA

Vijf dagen na de verrassende move van VVD, CDA en Borne-Nu om dwars op het lopende...
19-06-2022