Een slinger aan participatieproces in Wensink Zuid
WIJK DENKT MEE OVER AARDGASVRIJ MAKEN

Een slinger aan participatieproces in Wensink Zuid

November vorig jaar ging de gemeente akkoord met het avontuur om op een vernieuwende wijze de inwoners van Wensink Zuid te laten meebeslissen over de wijze waarop de wijk zou kunnen verduurzamen. Als gelijkwaardige partner in het proces. Hoe, dat was op dat moment nog de grote vraag. Vanuit de Provincie werd Ferenc van Damme van Studio Vers Bestuur aangeboden. Hij zou ervaring hebben met vergaande en innovatieve manieren van participatie.
 

Bijeenkomsten

Inmiddels zijn er enkele bijeenkomsten geweest, die niet allemaal even succesvol waren. Bij de laatste liep de helft van de wijkbewoners weg. Het bleef allemaal erg theoretisch en vaag, terwijl wijkbewoners wel graag wilden weten waar ze nu precies over gingen nadenken. Het plan van Twence en enkele Twentse gemeenten om eventueel een warmtenet aan te gaan leggen, waar ook Wensink Zuid op aangesloten zou kunnen worden, ‘hing boven de markt’, maar duidelijk werd nog niet wat precies het onderwerp van de exercitie was.
 

Voorbeeld: De Thij

Maandagavond werd dat anders. Meer dan 100 wijkbewoners hoorden in het Kulturhus dat het toch echt om het onderzoeken van mogelijkheden om aardgasvrij te worden ging, waarbij het warmtenet van Twence een mogelijke optie is. Ferenc van Damme lichtte nogmaals kort zijn visie toe over hoe het met participatie allemaal anders moet, maar de werkelijke omslag kwam pas toen Niels Nijenmanting uit De Thij in Oldenzaal zijn verhaal hield over hoe de wijk meedacht over het wijkuitvoeringsplan daar. Hij vertelde over de diverse opties die door inwoners werden aangedragen, waaronder geothermie en restwarmte uit de waterzuivering, en dat die vervolgens werden onderzocht. “Het is nuttig om dat uit te zoeken. Voor ons bleek een collectieve oplossing geen goede optie. Dat werd onderbouwd en daar heb ik nu ook vrede mee. Het meemaken van zo’n proces van onderzoek is misschien wel de grootste meerwaarde.”

 

Hij herkende het wederzijdse wantrouwen tussen overheid en inwoners, zoals dat ook wel bleek op de bijeenkomst in het Kulturhus. Ook in dat opzicht vond hij het proces in De Thij positief, in de zin dat het meer begrip had gekweekt. Anderzijds was hij realistisch in de mate waarin je alle inwoners kon betrekken en is het ook nog een beetje afwachten wat de gemeente Oldenzaal met de resultaten gaat doen.
 

Vervolg

Het verhaal van Nijenmanting gaf de wijkbewoners iets meer houvast en een idee over hoe het proces zou kunnen verlopen. De bedoeling is dat er telkens nieuwe mensen uit Wensink Zuid de volgende bijeenkomst gaan oppakken en zo langzamerhand het participatieproces meer handen en voeten gaan geven. Een zestal inwoners bood zich aan om de volgende kar te gaan trekken. Dan zullen mogelijk alternatieven de revue passeren, maar nog steeds is het proces niet in steen gebeiteld en is het vooral aan de wijkbewoners zelf hoe ze het allemaal vorm willen geven. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 15 jul 2022
Participeren start met gegevens.
Hoeveel huishoudens in t Wensink hebben welke warmtevraag. In een redelijk goed geisoleerd huis kun je met 40 graden warmte in de bestaande CV buizen en radiatoren comfortabel wonen. Ieder moet dat inmiddeels wel hebben gedaan toch? Of je dat water nou zelf stookt op duur gas, of het warme water van Twence krijgt geleverd tegen lagere kosten dan gas, Elektrisch boilertje erbij en klaar (dat overigens ook tot 40 graden verwarmd wordt door Twence, maar wat je zelf hoger kan zetten.
Probleem (dat heet participeren om uitzonderingen te bedienen) is dat een school vaak deuren open heeft staan in de winter en 40 graden heet water van Twence te weinig is voor lekker warm. Daarom moeten gezinnen liefst heter water nemen (voor die school) of de school moet extra warmtepompen nemen. Heter water door Twence betekent harder stoken. Hoe was deze discussie in de participatieslang? In Enschede krijgen hele wijken vanwege publieke gebouwen, water van 80 graden.
Paul Cohn — 15 jul 2022
@Sini: “Helaas heeft de overheid biomassa co2 neutraal verklaard omdat die bomen wel weer aangroeien”, inderdaad, maar… onze economy-driven fikkiestokers zijn door de EU teruggefloten:
“Vorig jaar was 12 procent van de verbruikte energie in Nederland duurzaam, dus afkomstig uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa. In 2020 was dat nog 14 procent. Bijzonder, want het verbruik van windenergie steeg maar liefst met 36 procent, terwijl zonne-energie toenam met 28 procent.
Waarom dan toch die fikse daling? Dat heeft te maken met de strengere criteria die de Europese Unie stelt rond biomassa (zoals bomen en mest). Door die aangescherpte criteria daalde het aandeel biomassa van 6,2 naar 5,3 procent”…
www.nrc.nl/nieuws/2022/06/29/aandeel-duurzame-energie-in-nederland-daalt-door-nieuwe-spelregels-van-de-eu-a4134989
onder andere bomen zijn daarmee GEEN lucratieve bron van hernieuwbare energie!
Siny Boer — 13 jul 2022
Aardgas vrij? Jawel, maar dan moet je wel kiezen voor brandstoffen die MINDER CO2 uitstoten dan aardgas. Restafval en biomassa/hout veroorzaken bij verbranding veel meer CO2 uitstoot (het DUBBELE!)

Helaas heeft de overheid biomassa co2 neutraal verklaard omdat die bomen wel weer aangroeien. Wetenschappers zijn van mening dat dit leidt tot meer opwarming van de aarde omdat wereldwijd de totale voorraad bos daalt, de bomen groeien niet snel genoeg aan. Hout bevat per kubieke meter 900 kg CO2. Dat kun je er beter in laten zitten. Gebruik hout duurzaam, b.v. in de woningbouw.

Hout verbranden veroorzaakt schaarste en dus hogere prijzen. Wie gaat dat betalen?

Restafval bevat naast CO2 nog veel meer schadelijke stoffen. Twence ontvangt veel restafval uit Groot Brittannië en heeft inmiddels ook een contract gesloten met Osnabrück voor de levering van restafval. Twente wordt het afvalputje van Europa met heel veel luchtverontreiniging.

Restafval moet voorkomen worden door hergebruik!
Dirk — 12 jul 2022
Mijn reactie heeft betrekking op een aspect wat in deze hele presentatie niet wordt belicht, namelijk de variabele en vaste kosten voor een contractant. Ik adviseur een ieder maar eens te googlen op tarieven warmtenet, dan ben je gauw genezen!
Ron Hartman — 12 jul 2022
Links of Rechts heeft hier geen duvel mee te maken. Hoe leg je de boeren uit dat Twence-warmtenet BV WEL extra stikstof mag stoken tbv mensen die hun huis onvoldoende isoleren en ten koste van de boeren? Geen rechts of links, maar inhoud graag
Louis van Rasten — 12 jul 2022
Ik denk dat wij -i.v.m. eventuele gastekorten- voorlopig en meer gebruik zullen moeten gaan maken van fossiele brandstoffen want je kunt gewoonweg niet anders. Zelfs links Nederland gaat hier -weliswaar schoorvoetend- mee akkoord.
Ron Hartman — 12 jul 2022
Bij vuilverbranden komt warmte vrij. Je deelt dat dan op schappelijk tarief met de buren in de vorm van warm water. Dat kan bv 10% lager zijn dan andere warmte. Probleem lijkt dat Twence er een commercieel apart bedriif mee maakt en giftig afval importeert om te verbranden om meer warm water te maken en meer steden van een warmtenet te voorzien. De vraag is of je mensen helpt die hun huis niet isoleren OMDAT ze toch heet water krijgen van Twence waardoor de oude cv installatie werkt, of dat ze beter wel gaan isoleren en een hybride cv ernaast nemen. De boeren waren niet voor niets bij Twence, die steeds meer stikstof veroorzaakt met het extra verstoken van bossen en vies geimporteerd afval..
Dirk — 12 jul 2022
Met aansluiting op een warmtenet in welke vorm dan ook leg je je als consument volledig vast in handen van een leverancier die een monopolie-positie inneemt, zowel qua levering zelf als qua leveringsvoorwaarden, zonder dat je hier als consument enige invloed op hebt. Voorbeelden hiervan zijn er te over in bijvoorbeeld de randstad, waar deelnemers aan een warmtenet financieel gewoon de boot in gaan. met name waar het de zgn. vaste kosten betreft, die vaak een veelvoud zijn van de verbruikskosten. Keuzevrijheid is er dan ook niet meer qua leveringspartij van energie, enkel de verplichting tot het onverkort betalen van de rekening. Kortom: de (schijn-?)mogelijkheid tot participatie door inwoners in welke vorm dan ook in dit soort processen stopt dan ook op het moment dat de leveringscontracten zijn ondertekend....

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024

Gemeente wil toeristenbelasting invoeren

Als het aan het college ligt wordt er per 1 januari 2025 toeristenbelasting geheven op betaalde...
25-04-2024

Evenementen krijgen toch extra geld

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd een amendement unaniem aangenomen om evenementen...
24-04-2024