‘Bereid snel statushouders te huisvesten, maar ze komen niet’
BURGEMEESTER JAN PIERIK ERGERT ZICH AAN TRAAGHEID SYSTEEM

‘Bereid snel statushouders te huisvesten, maar ze komen niet’

In juli hebben alle gemeenten de opdracht gekregen om versneld statushouders te gaan huisvesten. Deze mensen hebben de asielprocedures doorlopen en mogen in Nederland blijven om een toekomst op te bouwen. Door gebrek aan woonruimte stokt echter al tijden de uitstroom uit asielzoekerscentra, waardoor statushouders plekken bezet houden die dringend noodzakelijk zijn om de instroom van nieuwe asielzoekers op te kunnen vangen, met alle gevolgen van dien zoals de schrijnende beelden bij het aanmeldcentrum dagelijks laten zien.
 

Plek in Maria Mediatrix

Gemeenten dienden een extra inspanning te verrichten om de hen toegewezen statushouders van een woonruimte te voorzien. In Borne betrof dat vooralsnog 18 statushouders, waarvoor per direct huisvesting geregeld moest worden. Omdat ook in Borne er geen overvloed is aan geschikte huurwoningen en een structurele oplossing daarvoor ook niet op stel en sprong geregeld is bedacht de gemeente een noodoplossing door Maria Mediatrix te gebruiken om tijdelijk deze statushouders onderdak te bieden.
 

Langzaam op gang

“Maar, ze komen niet. Het duurt maar en het duurt maar”, zegt burgemeester Jan Pierik geërgerd. “Ik maak van m’n hart geen moordkuil, hoor. Heel irritant allemaal.” In principe is er plaats voor 25 statushouders in het voormalige azc in Azelo, waar een aparte verdieping voor hen is ingericht. Op dit moment wonen er drie statushouders. Voor een negental statushouders is overigens wel woonruimte gevonden in de reguliere woningvoorraad. Twee statushouders werden ooit in het azc in Azelo opgevangen en wilden liever niet meer terug naar het gebouw. Voor een andere statushouder, die in Borne mag gaan wonen, zijn de papieren nog niet op orde.
 

‘Echt ergerlijk!’

“Dat zijn omstandigheden op microniveau. Maar je hoort het van alle gemeenten. We zijn klaar voor die taak. Het is ook vele malen makkelijker om draagvlak te krijgen voor huisvesten van mensen die hier onderdeel van de samenleving gaan worden, dan crisisplekken voor asielopvang te forceren. Maar er is duidelijk sprake van een uitvoeringsprobleem. Echt ergerlijk! Er zijn 14.000 tot 16.000 statushouders in azc’s die daar niet horen. Maak er dan haast mee om ze naar de gemeenten te krijgen, die daar klaar voor zijn.”
 

Flexwoningen

De huisvesting in Maria Mediatrix is niet ideaal. “We moeten snel aan de slag met flexwoningen om meer ruimte in de woningvoorraad te krijgen”, zegt wethouder Martin Velten. “Maar dat is allemaal niet eerder te regelen dan begin 2023. In de tussentijd hebben we een opvangbuffer nodig in Maria Mediatrix.” Het plan om flexwoningen op de plek van ’t Ridderspoortje te bouwen is overigens nog niet definitief. “Over twee weken hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ton Huiskes — 29 aug 2022
Het argument dat Nederland vol is, heeft voor mij een wrange smaak. Kijk wat er is gebeurd: de staatssecr. heeft elke gemeente (345) aangeschreven, daarvan heeft slechts de helft gezegd ja we nemen extra statushouders - asielzoekers op. En Borne? En Albergen? Hoe hebben die hierop gereageerd?

Na 2de dringende oproep van dezelfde staatssecr. kon Borne opeens wel mensen plaatsen in AZC en Zwanenhof ...
Flexwoningen en een meer coulanter beleid van woningcorporaties (ipv de 12 procent regel, verhoging naar 20 procent bijv. voor toekenning sociale woningen aan statushouders).dienen er toe te leiden dat Ter Apel ontlast zal worden. En hierdoor komt er ruimte.
De verdragen die NL heeft ondertekend kom je niet meer af, dus zullen we moeten leren leven met de stroom asielzoekers. Om deze stroom te doen keren, zal menig debat en discussie worden gevoerd over het hoe en wat. Het verbreken of niet navolgen van deze verdragen gaat jarenlange juridische processen en boetes gepaard.
Dirk — 27 aug 2022
Even voor mijn beeldvorming: Wie bepaalt het moment cq de reden dat er kennelijk om gevraagd wordt en wie waardoor kennelijk uitgedaagd wordt. Vind het namelijk allemaal nogal vaag geformuleerd. ..
Max de Mooij Sr. — 26 aug 2022
@ Frits: Helemaal met je eens! De racismekaart wordt inderdaad getrokken op het moment dat erom gevraagd c.q. wanneer hij uitgedaagd wordt. Net zoals bij klaverjassen wordt de kaart gespeeld die gevraagd wordt...

@Dirk: Dank voor het stemadvies, maar ik kom er zelf wel uit (serieus bedoeld).

P.S. Ik blijf ervoor pleiten dat reageren op Borne Boeit met naam en toenaam de regel wordt!
Dirk — 26 aug 2022
Wil er al iemand een stemadvies voor de PS-verkiezingen in 2023 (cynisch bedoeld!)
Frits — 26 aug 2022
Beste Louis, wat mij betreft ben je bijzonder ongenuanceerd. Als iemand je ‘racisme’ verwijt dan heb je dat echt over jezelf afgeroepen. Dat heeft niks met linkse mensen te maken, die hier trouwens ook gewoon deel uitmaken van de bevolking. Ik krijg een tamelijk eng beeld van de door jou gewenste samenleving, waarin blijkbaar weinig ruimte is voor andere mensen of meningen.
Stef — 26 aug 2022
Ik ben het eens dat de gelukzoeker uit een veilig land hier niet thuis hoort, maar nu ook onder de generaliserende groep asielzoeker wordt gezet. Iets wat mensen die weldegelijk recht hebben op asiel een slechte naam bezorgd.

Maar het gaat in dit artikel om de statushouder, dat zijn feitelijk Nederlanders die de asielprocedure hebben doorlopen. Het lijkt mij dat deze mensen gewoon thuis horen in een woning inplaats een opvang centrum.
Louis van Rasten — 26 aug 2022
@Dirk, helemaal 100% met je eens: er wordt -met name vanuit de linkse hoek- teveel en onnodig op racisme gedoeld terwijl hiervan helemaal geen sprake is.

Je kunt nu eenmaal niet alle vluchtelingen over de hele wereld gaan opvangen. Aan de andere kant zijn er veel mensen die om economische redenen asiel aanvragen en dat terwijl het asiel eigenlijk voor oorlogsvluchtelingen bestemd is.
Dirk — 26 aug 2022
Om de spreekwoordelijke knuppel er maar in te gooien: Nederland is "vol" voor de gelukszoekers uit de zogenaamde veilige landen, die het in de kern verpesten voor die vluchtelingen die daadwerkelijk aanspraak zouden kunnen maken op een humaan asielbeleid vanwege te rechtvaardigen redenen en niet op basis van een van te voren geprepareerd verhaal, ingefluisterd door het verdienmodel van de asielindustrie. Ik zie de onderbouwde reacties hierop vanzelf wel weer verschijnen, al dan niet 'onderbouwd' met de wederom getrokken racisme-kaart......
Louis van Rasten — 26 aug 2022
Wat je er ook van vindt of hoe je het ook bekijkt. Het draagvlak voor opnames keldert met de dag. Een gegeven dat duidelijk zichtbaar is bij de bereidwilligheid van gemeenten om mensen op te willen nemen: die is er niet of nauwelijks.
Stef — 26 aug 2022
@louis ik heb "Nederland = Vol" altijd iets abstracts gehouden. Vol voor personen uit dergelijke bevolkingsgroepen klinkt mij als iets wat riekt naar racisme. Wanner is iets vol? Als er helemaal niemand meer een huis kan vinden. Of wanneer er te veel mensen zijn waarvan de huidskleur, het geloof, de tradities anders zijn dan van Piet die op de hoek woont?

Als we echt vinden dat Nederland vol is zouden geboortebeperking en immigratie gelijk op moeten gaan. Maar om nu echt alleen te zeggen Achmed mag niet maar Aleksandr mag wel?

Als het om ruimte gaat, ik geloof (als ik het naar Borne zelf trek) dat er op o.a. Kerkedennen genoeg ruimte is om tussen de riante bungalows om een aantal tweekappers te zetten. Maar het blijft het streven "niet in mijn achtertuin"

Frits — 26 aug 2022
Wat een nare reacties lees ik hier toch altijd. Rechtstreeks uit de onderbuik van onze samenleving. Ik krijg echt last van plaatsvervangende schaamte. Nederland heeft al een zeer streng asielbeleid. De statushouders zijn onze nieuwe buren. Gedraag je daar naar en heet die mensen welkom.

Dat de landelijke overheid er momenteel een puinhoop van maakt is een ander punt. Blijkbaar hebben ze daar weinig organisatie talent. Daar kunnen we bij de volgende verkiezingen rekening mee houden.
Louis van Rasten — 26 aug 2022
@Stef, het probleem is dat een land als Nederland te klein is voor grote groepen gelukszoekers (steeds meer mensen begrijpen dit). Want hoe ver wil je nog gaan met de opnames? Als de boot te vol wordt dan zinkt ie, zelf een koe in de wei begrijpt dit.
Stef — 26 aug 2022
Goed om te lezen dat we als Borne statushouders met open armen te ontvangen. Volgens mij merkt niemand als we 10% van het gemeentelijke inwonersaantal als statushouder verwelkomen. Wat is nou 200 op +20.000 inwoners? Misschien wat betere spreiding over de dorpen en wijken maar dat moet best goedkomen.
Louis van Rasten — 26 aug 2022
@Dirk, de VVD zal bij de eerstvolgende verkiezingen voor dit linkse beleid uiteindelijk worden afgestraft. Verder zal het draagvlak ook gestaag af gaan nemen want mensen pikken het niet meer wanneer een dergelijk asociaal beleid hen op buitengewoon dictatoriale wijze door de strot wordt gedrukt.
Dirk — 26 aug 2022
Overigens loopt de burgervader ook keurig (lees: slaafs) n het gareel van het beleid van de VNG (blz 105 teletekst van 26/8), welke (niet geheel toevallig) wordt voorgezeten door jawel een VVD-prominent. Opmerkelijk is eveneens dat de bestuursvoorzitter van het COA ook uit die partij komt, waarmee de partij opvattingen binnen de VVD over asielbeleid m.i. wel in een apart daglicht komen te staan....
Dirk — 26 aug 2022
En de Raad huppelt er vrolijk achteraan, niet behept met enig eigen opvatting cq standpunt, behoudens het slaafs volgen van de landelijke kartel politiek, laat staan met enig gevoel bij wat er nu eigenlijk leeft onder de burgers door wie ze nota bene bij de verkiezingen zijn gekozen. Raar he dat het vertrouwen in de lokale politiek zienderogen afneemt! Maar ja, persoonlijke en partijgebonden agenda's zijn nu eenmaal "belangrijker" dan doen waarvoor je als lokale politiek door de burgers bent gekozen op basis van verkiezingsprogramma's.....
Louis van Rasten — 25 aug 2022
Wij hebben een burgemeester die werkelijk niet weet wat er leeft in zijn gemeente. Die geen flauw benul heeft van het feit dat ook hier in Borne geen enkele huisvestingsmogelijkheden aanwezig zijn en er onvoldoende draagvlak is voor de opname van asielzoekers/economische vluchtelingen.


Wij hebben een burgemeester die de weg kwijt is.
Hans van Hasselt — 25 aug 2022
Nu klaagt de burgemeester dat ze niet komen maar hij vergeet er bij te vertellen dat hij weinig dan wel niets heeft gedaan. Om in de eerste acht manden van het jaar er voor te zorgen dat er aan de taakstelling van de gemeente voldaan werd en nu klagen dat niet komen. Terwijl er allerlei redenen zijn waarom het niet zo vlot verloopt als je zou verwachten. Hij zou beter moeten weten.
Louis van Rasten — 25 aug 2022
@Dirk, dergelijke precaire en moeilijke kwesties zullen nooit vooraf met de burgers/ omwonenden worden besproken mede omdat het antwoord van genoemde groepen simpelweg "neen" zal zijn. Een heel goed voorbeeld is de kwestie in Albergen. Die wilden ook geen asielzoekers. Daarom ook het stiekeme gedoe en het doordrukken want wat eenmaal doorgedrukt is kun je niet meer ongedaan maken.
Dirk — 25 aug 2022
Er is vanuit politiek Borne (nog steeds) geen antwoord gegeven op de volgende vragen:
Wat is nu exact de reden voor het college om het ambtelijk advies over de ongeschiktheid van 't Ridderspoortje klakkeloos terzijde te schuiven? De verklaring van de burgemeester eind maart '22 van "we kunnen niet langer wachten" is m.i. geen afdoende verklaring maar een dooddoener. Ook blijft dit college het antwoord schuldig op de vraag wanneer omwonenden bij dit hele gebeuren worden betrokken (citaat TC 12/5/22:"Tijd om omwonenden vooraf in te lichten is er volgens het college niet geweest. Zo gauw de plannen wat verder zijn uitgewerkt, wordt daar samen met Welbions wat aan gedaan". Ofwel, de lokale politiek in Borne is simpelweg een kopie van het Haagse gebeuren....
Louis van Rasten — 25 aug 2022
Er moet wat aan de internationale verdragen worden gedaan. Er zijn teveel mensen die asiel aanvragen. Nederland is maar een klein landje en er is een groot gebrek aan huisvesting.
Maar dat begrijpt deze burgemeester niet. Hoe kan het ook anders want hij is van de PvdA....

Dat het kabinet op een ondemocratische manier de asielopvang bij gemeenten doordrukt is onrechtvaardig. Bovendien is -met name hierdoor - het draagvlak behoorlijk aan het kelderen. Deze linkse regering gooit feitelijk zijn eigen ruiten in.

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023

‘Als het spaak loopt, dan krijgen we echt onrust’

Er zijn drie nieuwe onderzoeklocaties voor tijdelijke woningen aangewezen. Dat roept, net als de...
15-11-2023

Netjes binnen de lijntjes plakken

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen al...
14-11-2023