Aan de slag met de tunnels in Oonksweg en Bornerbroeksestraat
PRORAIL EN GEMEENTE STARTEN MET PROJECTPLAN

Aan de slag met de tunnels in Oonksweg en Bornerbroeksestraat

Een oplossing vinden voor de barrière die het spoor - dwars door het dorp en met vijf gelijkvloerse overgangen - vormt, kent in Borne een lange geschiedenis. Lang werd gekoerst op het verdiept aanleggen van het spoor, maar toen dat in 2013 geen haalbaar plan bleek werd de focus verlegd naar het aanleggen van een of meerdere tunnels onder het spoor door, om veiligheid en doorstroming te verbeteren. Het proces om te komen tot een keuze waar die onderdoorgangen zouden moeten komen duurde ook weer jaren.
 

Stappen zetten

Door de versnelling van de aanleg van de provinciale Vloedbeltverbinding, waardoor de gemeentelijke Verbindingsweg van tafel kon en er definitief besloten werd tot een onderdoorgang in de Oonksweg, konden er eindelijk voortvarend stappen genomen worden om tot uitvoering te komen en een start te maken met een onderdoorgang in zowel de Oonksweg, als in de Bornerbroeksestraat. Die laatste als onderdeel van de fietsverbinding F35.
 

‘Feestje’

ProRail en de gemeente Borne zetten vandaag de handtekening onder het projectplan voor deze twee nieuwe onderdoorgangen. Het ondertekenmoment vond plaats bij de overweg aan de Oonksweg in Borne. “Voor ons zijn dit altijd feestjes”, zei Regiodirecteur Danou Veenhof. “We kunnen straks weer afscheid nemen van twee gelijkvloerse overgangen.”

 

Ook wethouder David Vermorken sprak van een heugelijk moment. “Met de aanleg wachten nood- en hulpdiensten en overig wegverkeer niet langer meer voor gesloten spoorbomen en worden gevaarlijke verkeerssituaties met passerende treinen voorkomen. Tegelijkertijd wil de gemeente zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke fietsgemeente en bevordert hiermee verbindingen tussen recreatief aantrekkelijke plekken zoals sportpark ‘t Wooldrik. De spooronderdoorgangen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in Borne.”
 

Projectplan

In de komende periode gaat ProRail, in nauwe samenwerking met de gemeente en een ingenieursbureau, aan de slag met het ontwerpen van de onderdoorgangen. Hoe gaat het er precies uitzien en wat is er voor nodig aan werkzaamheden, mankracht en materieel? Dat vormt de basis voor een aanbestedingsprocedure. Op dat moment zal ook duidelijk zijn in hoeverre de reserveringen van 18,7 miljoen en 4,3 miljoen in de huidige tijden nog voldoende zijn.
 

Verwachte oplevering 2026

Het streven is om voor eind 2026 beide onderdoorgangen in gebruik te nemen. Eén van de complicerende factoren is dat er een treinvrije periode ingepland moet worden. Dat zijn langdurige processen. Het is ook één van de redenen waarom beide onderdoorgangen gelijktijdig worden aangelegd. En mogelijk zelfs samen met de onderdoorgang bij Het Vlier, die nodig is voor de Vloedbeltverbinding. Dat is wel een separaat project, maar loopt in tijd ongeveer gelijk op met de werkzaamheden in Borne.
 

Overigens mogen beide onderdoorgangen geen ‘tunnels’ genoemd worden. In vakjargon zijn die van grotere lengte en daar hangen ook weer andere eisen aan, qua verlichting, veiligheid en dergelijke. Maar dit terzijde. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 03 okt 2022
De spoorlijn Almelo-Salzbergen verbindt sinds 18-10-1865 het Nederlandse Almelo met het Duitse Salzbergen en splijt al bijna 160 jaar Borne in tweeën.
Hoever dat uit de hand is gelopen voor ALLE verkeer tussen die twee delen van Borne vindt u in http://vije.nl/spoorbomen_borne/
Rijschool Harm Hoek — 30 sep 2022
Hier zijn de meesten in Borne en omgeving blij mee......

Nu hopen voor de mensen die erom heen wonen dat er door deze werkzaamheden geen scheuren in hun woningen komen !!
José — 29 sep 2022
" De spooronderdoorgangen leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in Borne.”

Hiervan ben ik nog lang niet overtuigd. Want welke route moet m.n. het gemotoriseerde verkeer volgen? Door het Ridderspoor! En waarschijnlijk ook deels door de Anemoon, die dan ontsloten zal worden. Een hele drukte voor onze wijk tussen Bornerbroekse- en Azelosestraat, mede gelet op de overige plannen voor dit deel van de wijk.
Twee wethouders deden eerder al uitspraken dat Borne steeds mooier zou worden. Hierover heb ik zeer mijn twijfels! Over welk moois en waar in Borne gaat het dan? Voor onze wijk geldt dat in ieder geval niet.
Dat er onderdoorgangen komen is natuurlijk een goede zaak. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.
JW Bakkum — 29 sep 2022
Wanneer gaan ze starten met alles? Zal dan zowel de oonksweg als de bornerbroeksestraat tijdelijk niet meer toegankelijk zijn?

Overijsselse waardering voor Bornse vrijwilligers

Donderdagmorgen werden in het Sociaal Hus Dini Kokenberg, Martijn Weghorst en Bart Freriks...
01-12-2022

Druk op lokaal windbeleid

De provincie dreigt in te grijpen als gemeenten geen haast maken met de opwek van energie via...
30-11-2022

Keuzestress in Wensink-Zuid

Een spettertafel, waterwip, koekjesfabriek, zandtakel, evenwichtsparcours, vlot over het water,...
23-11-2022

College onder vuur over Ridderspoortje

De publieke tribune van de raadszaal puilde dinsdagavond uit met bezorgde omwonenden van locatie...
23-11-2022

Veel bezwaar tegen plan Ridderspoortje

Tegen het voornemen van de gemeente om de locatie van ’t Ridderspoortje aan de...
21-11-2022

Flink wat bomen erbij in Borne

Zaterdagmorgen was het een komen en gaan op Erve Knoef aan de Loodijk. Er lagen 156 flinke bomen...
19-11-2022