Unaniem voor de Vloedbeltverbinding
POSITIEVE ZIENSWIJZEN RICHTING PROVINCIE

Unaniem voor de Vloedbeltverbinding

Het ontwerp voor het Provinciaal Inpassingsplan Plan (PIP) Vloedbeltverbinding ligt ter inzage en daar kan tot 22 februari iedereen op reageren. Net als bij iedere nieuwe weg zullen er wel een aantal mensen kenbaar maken het niet eens te zijn met het plan. Zeker is dat er in ieder geval stevig oppositie wordt gevoerd vanuit de gemeente Almelo, die de Vloedbeltverbinding – in ieder geval op het voorgestelde tracé – totaal niet ziet zitten.
 

Zenderen kan niet wachten

Vanuit Borne niets dan enthousiasme en lof richting Provincie. Jan Kruidenier, voorzitter van de Dorpsraad Zenderen, benadrukte nog maar een keer het grote belang van de nieuwe provinciale weg, die het verkeer dwars door het dorp aanmerkelijk zal verminderen. Dat biedt grote kansen om de leefbaarheid in Zenderen te verbeteren. Met het Dorpsambitieplan is men al druk bezig vorm en inhoud te gaan geven aan de situatie zoals die na de aanleg van de Vloedbeltverbinding zal zijn. Het levert een compleet ander beeld op van het kerkdorp, dat veel enthousiasme oplevert onder de inwoners.
 

Zenderen kan bijna niet wachten tot het zover is en dat geldt unaniem ook voor de gemeenteraad. Een brief naar de provincie met complimenten over het proces, de communicatie en de inpassing in het landschap en met nogmaals de onderstreping van het belang voor de regio, Borne en Zenderen ligt klaar. Alleen de postzegel ontbreekt nog.
 

Provinciale Staten

Het zijn Provinciale Staten die uiteindelijk over de Vloedbeltverbinding beslissen. Wordt dat spannend? Jaap Engelsman (GrLi/PvdA) verwacht het eigenlijk niet. Hij ving vooral positieve geluiden op uit de Statenfracties toen hij in Zwolle was om zijn eigen provinciale GroenLinks te overtuigen, dat tot nu toe vooral tegen de weg is. “Ze zijn tegen meer asfalt en dat zijn wij hier in Borne in principe ook, maar niet in dit geval. Bovendien is er goed rekening gehouden met de compensatie van groen dat verloren gaat bij de aanleg.” Hij had de boodschap overgebracht dat heel Borne achter de weg stond.
 

Ondanks de positieve geluiden die Engelsman opving in Zwolle, durft wethouder David Vermorken nog niet te spreken van een ‘gelopen race’. “Er komen eerst nog verkiezingen. Daarom is het ook zo belangrijk vanuit Borne unanimiteit te laten klinken.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Invoering toeristenbelasting een feit

Per 1 januari 2025 gaan toeristen ook in Borne toeristenbelasting betalen op overnachtingen....
29-05-2024

Borne gaat niet akkoord met afspraken windenergie

De gemeenteraad heeft dinsdagavond uiteindelijk niet ingestemd met de programmeringsafspraken...
29-05-2024

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024