Borne krijgt onvoldoende voor financiŽn
IN JAARLIJKS BENCHMARKONDERZOEK VAN ACCOUNTANTSKANTOOR

Borne krijgt onvoldoende voor financiŽn

Van het accountantskantoor BDO krijgt de gemeente een rapportcijfer vijf voor de financiële positie. Een onvoldoende concludeert BDO op basis van de financiële cijfers van 2022, die vergeleken zijn met resultaten van alle gemeenten in Nederland. In het jaarlijkse onderzoek Benchmark Nederlandse Gemeenten scoorde Borne over 2021 nog een mooie 8. Toen een flinke verbetering ten opzichte van de 3 van het jaar daarvoor. Waarom nu die onvoldoende en wat zegt het eigenlijk?
 

‘Niet het hele verhaal’

Wethouder David Vermorken: “Dit rapportcijfer is natuurlijk vervelend, maar ik denk dat we het goed kunnen verklaren. Het schetst een beeld, maar heeft geen absolute zeggingskracht over hoe het met de gemeente gaat. In Borne gaat het niet zo slecht. BDO vergelijkt op basis van een aantal kengetallen. Dat zijn belangrijke onderdelen, maar het is niet het hele verhaal.”
 

Het ‘ravijn’ in 2026

Eén van de cijfers die ten grondslag liggen aan de negatieve score is het verwachte financiële resultaat in 2023 tot en met 2027, vergeleken met het eigen vermogen van de gemeente. “In totaal komen we dan iets van 8 miljoen tekort. Daar zit echter ook 5 miljoen voor de Vloedbeltverbinding bij. Maar daarvoor is al gespaard, alleen wordt dat niet in het cijfer meegenomen. Haal je dat eraf dan ziet het er al heel anders uit.” Een andere reden waarom er een tekort over de komende vijf jaar voorzien wordt is het beruchte ‘ravijn’. In 2026 zal het Rijk aanmerkelijk minder in het Gemeentefonds storten. En dat is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. “Er is vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten een oproep gedaan om die tekorten in 2026 en 2027 ook te laten zien. Dat hebben wij, net als heel veel gemeenten, gedaan.” De hoop is dat er compensatie komt voor de huidige plannen van Den Haag, maar discussies zijn volop bezig en mede afhankelijk van een nieuwe regering. “Jaarresultaten voor 2023, 2024 en 2025 zijn positief, maar daarna zien we wel donkere wolken. Met de gemeenteraad gaan we dit jaar het gesprek aan over hoe we daar mee om moeten gaan.”
 

Andere aspecten

Op andere kengetallen, zoals solvabiliteit en netto schuldenquote doet Borne het redelijk tot goed. Zoals al jaren het geval is springt de grondexploitatie er in negatieve zin uit. De Bornsche Maten is voor een gemeente als Borne een hele grote nieuwbouwwijk, met alle risico’s van dien. Naarmate de jaren vorderen en de wijk steeds verder invulling krijgt, wordt het risico wel minder. “In een tijd dat je veel moet bouwen is het ook wel prettig dat je als gemeente zoveel grond in bezit hebt.” En dan is er nog de belastingcapaciteit. Daarvoor wordt uitgegaan van een bepaalde landelijke norm. Borne zit daar al overheen – wat overigens niet betekent dat de gemeente de belastingen niet mag verhogen. Het zegt wel iets over de mate waarin een gemeente financiële tegenvallers kan opvangen door belastingen te verhogen. “Tegenvallers kun je ook opvangen door reserves in te zetten. Die zijn ruim, maar daar kijkt BDO nu net niet naar.”
 

Beeldvorming

Er valt kortom wel iets van nuancering aan te brengen aan de onvoldoende voor Borne. Dat geldt eigenlijk voor al dit soort landelijke onderzoeken. Anderzijds wordt de conclusie dat Borne ‘de beste plek in Twente is om te wonen’ uit een onderzoek van Elsevier in 2022 te pas en te onpas door de gemeente gebruikt, zonder enige kanttekening. En als er nu één onderzoek is waar wel het nodige op aan te merken valt, is het dat wel. Maar ja, goed voor de beeldvorming. Deze onvoldoende van BDO niet. “Je moet eigenlijk dieper kijken voor een compleet beeld”, vindt Vermorken. “Maar zo’n onderzoek is ook wel nuttig. Zo wordt het ravijn in 2026 heel duidelijk aangetoond. Voor veel gemeenten een groot probleem. Voor Borne is het al niet anders.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ton Huiskes — 29 jan 2024
Regeren is vooruitzien ... de vooruitzichten (tekorten in 2026 en 2027) na 2025 zijn niet goed en de hoop dat er compensatie komt uit Den Haag is lang niet zeker -
Grote projecten zoals 't Wooldrik en 't Huis van Borne wegen zwaar op een begroting van een relatief kleine gemeente als Borne.
Tering naar de lering zetten is iets dat B&W en de gemeenteraad samen moeten gaan uitpuzzelen. Zeker geen sinecure.
Nico — 27 jan 2024
Het is al wel wat later maar ik wil toch nog graag reageren op dit artikel. De 5 miljoen van de Vloedbeltverbinding zit NIET in het saldo van de 8 miljoen die de wethouder noemt. BDO gaat uit van de initiŽle begroting 2023 met een klein overschot van ?7.000. De 5 miljoen wordt in het raadsbesluit genoemd onder post 9.g (1e begrotingswijziging). Verder noemt de wethouder de mooie waardes voor solvabiliteit. In 2021 had de gemeente Borne twee forse eenmalige voordelen (Bornsche maten en dividend Cogas). Hierdoor is de reservepositie (gelukkig maar) opgekrikt met ruim 12 miljoen. Ook voor 2022 had de gemeente incidentele voordelen (OekraÔne en energietoeslag). Zonder deze bijzondere eenmalige baten waren de rapportcijfers beduidend lager uitgevallen. Kortom: structurele tekorten worden afgedekt met incidentele baten. Tot hoelang gaat dit nog door? Incidentele baten zijn toevalstreffers: de (vaste) lasten blijven stijgen. Vroeg of laat gaat dit een keertje fout. Wil je graag meer weten, laat dit dan via dit medium even weten. Onderliggende cijfers zijn beschikbaar.

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geÔnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024