500 handtekeningen tegen Verbindingsweg
ZENDEREN MET 60 MAN RICHTING GEMEENTEHUIS

500 handtekeningen tegen Verbindingsweg

Burgemeester Rob Welten kreeg dinsdagavond voor de gemeenteraadsvergadering een petitie aangeboden, ondertekend door meer dan 500 – voornamelijk - Zenderenaren, tegen de aanleg van de Verbindingsweg langs bedrijventerrein De Molenkamp.

 

Sandra Ottolander legde nog maar eens uit dat die nieuwe weg er volgens Zenderen niet moet komen. Het betekent meer verkeersoverlast voor het kerkdorp en men is van mening dat er eerst een duurzame oplossing voor Zenderen moet komen en het een regionaal probleem betreft dat ook regionaal dient te worden opgelost. Aan de gemeenteraad gaf ze mee om het besluit te heroverwegen. “Terugdraaien is niet onmogelijk. Gemeenteraad toon lef!”

 

Meer acties

Welten zegde toe de petitie te zullen bespreken met de raadsleden. “Het petitierecht is al ouder dan de grondwet. Het blijft belangrijk om te luisteren, zeker als er zoveel mensen zijn die hier naartoe zijn gekomen. Het is een serieuze kwestie die een gedegen beoordeling vraagt en een reactie nodig maakt.”

 

Met het aanbieden van de petitie is de actiegroep in Zenderen nog maar net begonnen met aandacht vragen voor de gevolgen van de Verbindingsweg voor Zenderen. Er staat voor de gemeenteraadsverkiezingen nog meer op stapel. Zo zijn er gesprekken met de Provincie, worden er afsluitingen van de N743 door Zenderen voorbereid en zal er een politiek debat in het dorp plaatsvinden. (AJ)

 

Zie ook: Acties Zenderen in voorbereiding

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Martin Tikken — 08 feb 2018
De college partijen GB90, CDA, en BorneNu kunnen zeer binnenkort in Zenderen uitleggen waarom zij stoďcijns vast houden aan de aanleg van de verbindingsweg. We kunnen zo langzamerhand wel spreken over de verwijderings weg. Getuige de ruim 500 Zenderense handtekeningen, de verontruste ondernemers van industrie terrein het molenkamp, en vele bornenaren die bijvend stilstaan omdat de spoorbomen weer eens dicht zijn of blijven.
Maar 21 maart a.s kunt u het politieke landschap veranderen! Het is aan u om het juiste hokje rood te kleuren. Voor alle duidelijkheid dit zijn NIET de lijstnummers 1,2,3 !
Bert Broekman — 07 feb 2018
HORENDE DOOF EN ZIENDE BLIND
Het citaat van burgemeester Welten is even nietszeggend als zijn reactie op een informatieavond in het Kulturhus. "Wethouder Mulder heeft het uitstekend gedaan." Laat de heer Welten ingaan op de argumenten. Geef aan wat het nut is van die verbindingsweg. Weerleg de argumenten van de tegenstanders van de verbindingsweg. Lees de informatie die de heren Homan en Lohuis en vele anderen geven. Ik begrijp absoluut niet dat de burgemeester niet tot het inzicht komt dat met die verbindingsweg miljoenen euro's over de balk gegooid worden.
Een democratisch besluit van de gemeenteraad kan toch teruggedraaid worden? Maar nee. De werkgroep van de gemeente gaat gewoon door met het inplannen van de weg. Het college blijft de verkeerde weg kiezen, met burgemeester Welten en wethouder Mulder voorop.
Mijn vertrouwen in deze gemeenteraad en het College is verdwenen. Er wordt niet naar de burger geluisterd. Teleurstellend.
Bornse burger — 07 feb 2018
Elk Borns huishouden betaalt 10.000,- voor een weg die is bedoelt om het verkeer vanuit Albergen naar de A1 te leiden. De Bornse burger is hier niet mee geholpen. Die wil een tunnel in Borne, niet erbuiten! De Zendernaar al helemaal niet, die staat dagelijks in de file en dat wordt met aanleg van de weg alleen maar meer.
Deze verkeersproblematiek is complex en bovendien erg duur. Borne denkt deze besluitvorming over te kunnen laten aan de plaatselijke badmeester van weleer. in 2012 heeft Borne haar structuurplan infrastructuur laten onderzoeken door een zeer gerennomeerd bureau. Deze adviseert een provinciale weg achter Zenderen langs, Evt met aansluiting op de A1 bij knooppunt Buren(5b). Waarom wordt dit rapport toch terzijde geschoven, waarom gaat het college tegen de adviezen van haar eigen (verkeers) ambtenaren in?
Borne heeft geen geld. Borne ontbreekt de kennis. Dat kan je ze niet kwalijk nemen, wel dat ze maar blijven volharden in hun eigen onwetenheid. Als het zich wat nederiger had opgesteld inzake de mestverwerking, had het college nu aan tafel kunnen zitten met Twence en de provincie. In deze besprekingen hadden we er een prachtige randweg uit kunnen slepen op kosten van Twence en de provincie.
Misschien is het nog niet te laat. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

kees — 07 feb 2018
Volgens mij is Borne-Nu ook een verbindingsweg voorstander ??
Ik vind dat de provincie haar verantwoordelijkheid ook eens moet nemen en "ons" MOET helpen !!
Christian Sand — 07 feb 2018
Op facebook de pagina Verbindingsweg Borne volgen. Daar proberen we iedereen op de hoogte te houden.
Michiel — 07 feb 2018
Ik, en met mij velen, had graag mee-ondertekend, maar wist niet dat er een actie was. Ben je tegen de weg, stem dan in maart niet op CDA en GB90

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021