Oppositie slaat handen ineen
STRIJD TEGEN VERBINDINGSWEG GAAT DOOR

Oppositie slaat handen ineen

Op initiatief van de protestgroep Zenderen tegen de Verbindingsweg vond er maandagavond een gesprek plaats met de oppositiepartijen VVD, GroenLinks/PvdA, SP en D66. Insteek: wat kan er nog gedaan worden om de aanleg van de weg langs bedrijventerrein De Molenkamp tegen te houden én de rondweg om Zenderen in gang te zetten?

 

“De hartenkreet was blijkbaar aan dovemansoren gericht”, concludeerde woordvoerder Fons Lohuis. “De coalitie gaat gewoon door met de Verbindingsweg en we zien de belofte om een oplossing voor de verkeersproblematiek in Zenderen te vinden als een lippendienst. Nu het stof van de verkiezingen is opgetrokken leek het ons verstandig om samen met de oppositie te onderzoeken wat we nu nog kunnen doen en hoe we elkaar kunnen versterken.” Volgens onderzoek zou de Verbindingsweg het verkeer door Zenderen, dat nu al voor veel overlast zorgt, doen toenemen.

 

Plan van aanpak

De groep vond een luisterend oor bij de politieke partijen die zich in de verkiezingen duidelijk hebben uitgesproken tegen de Verbindingsweg, maar uiteindelijk geen meerderheid van stemmen behaalden. De weg wordt door deze partijen gezien als onnodig en een verspilling van geld. Maar wat kun je nog als minderheid?

 

Er zijn nog een aantal momenten waarop de gemeenteraad iets kan besluiten met betrekking tot die weg, waarvoor de beslissing tot aanleg al genomen is. Dat is op het moment dat er een antwoord komt op de petitie die de protestgroep in februari aan de Raad heeft aangeboden, als de onderzoeken met betrekking tot de ontsluiting van De Molenkamp en een verbinding naar de Albergerweg worden gepresenteerd en op het moment dat het bestemmingsplan aan de orde is. Daarnaast werd geopperd om de Rekenkamer te vragen een onderzoek te doen naar de doelmatigheid van de Verbindingsweg.

 

'Eén vuist'

VVD, GroenLinks/PvdA, SP en D66 spraken af om in ieder geval gezamenlijk op te trekken, informatie met elkaar te delen en ‘één vuist’ te maken.

 

Daarnaast zullen de partijlijnen richting omliggende gemeenten en Provincie benut worden om de rondweg om Zenderen ook in Zwolle op de agenda te krijgen. Een kwestie overigens die ook in het coalitieprogramma staat en dus op zich niet tegengesteld is aan de wensen van de protestgroep Zenderen en van de oppositie. De tegenstelling tussen oppositie en coalitie zit ‘m in die Verbindingsweg. In principe een lokale aangelegenheid, maar wel met raakvlakken op breder infrastructureel gebied. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 31 mei 2018
@Huiskes: Het probleem zit vooral in de afslag Albergerweg in Zenderen. Toevallig heeft Twence ook grote plannen op haar terrein net tussen Zenderen en Almelo en daar zijn veel aan/afvoerwegen voor nodig en heb je zomaar de var. 5A en kan de GVW daarna een simpel wegje worden als vervanger voor de Oonksweg.
T Huiskes — 31 mei 2018
Deze verbindingsweg - is die nodig en de kosten daarvan - alternatief? De bewoners van Zenderen zijn die allemaal tegen -en heeft de protest groep en de oppositie een alternatief? Zo ja, wat zijn de kosten van dit alternatief? Intussen raast het verkeer door de Zenderense Hoofdstraat - misschien is aanleg van rotondes die op zich belemmerend werken voor de snelheid of andere maatregelen die ook belemmerend kunnen werken op de snelheid van de auto's die door dit dorp "racen". Flinke verkeersboetes uitdelen helpt ook maar of dit werkt,,,
Paul Cohn — 30 mei 2018
Het bleek diezelfde 29 mei in het Bornse Gemeentehuis steeds duidelijker: de coalitie heeft geen behoefte uw luchtkwaliteit te meten volgens wettelijke voorschriten.
De Werkgroep “Wij willen meten” heeft dat wél en zette die de nacht ervóór in Hengelo én in Borne-W gemeten overschrijding van de toegestane 24-uuur gemiddelde fijnstof-concentratie on-line.
Wie interesse heeft kan die metingen volgen op:
A. het wereldwijde platform http://deutschland.maps.luftdaten.info/#6/51.165/10.455
B. het RIVM-portaal https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ (laadt langzaam)
Meetpunten voor meerdere kritieke punten zijn in voorbereiding. (bijv. Aamaatweg/Kluft, het GVW-tracé, kruising Bornsche Beeklaan/Bornsestraat, Welemanstraat (scholen/kinderdagverblijf << 400 m van Provinciale weg)
Ron Hartman — 29 mei 2018
Er valt wat te zeggen voor een weg(je) langs de Molenkamp. De bewoners van de Stroom-Esch en de Flieren hoeven dan niet meer over de Oonksweg. Of de kosten verantwoord zijn? Belangrijk is dat voorafgaand aan geldsmijterij (de kosten van de GVW worden veel hoger dan begroot), de rondweg om de Gemeente Borne in orde komt. De keus daarvoor bepaalt eigenlijk ook hoe fors die GVW moet zijn. Wethouder Mulder heeft veel te vertellen en uit te leggen met het energiepark bij Twence en de benodigde wegenstructuur daar.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021