Voorontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg ter inzage
WOENSDAG 3 JULI INLOOPBIJEENKOMST

Voorontwerpbestemmingsplan Verbindingsweg ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan van de Verbindingsweg ligt vanaf donderdag 13 juni ter inzage. Het plan en de bijbehorende stukken zijn zowel online als in het gemeentehuis in te zien. Ook wordt er op woensdag 3 juli een bijeenkomst gehouden waar men het plan kan bekijken en vragen kan stellen aan het projectteam.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden die nodig zijn om de Verbindingsweg en de bijbehorende voorzieningen zoals bermen, sloten en aansluitingen te verwezenlijken. Ook zijn er vanwege een logische planbegrenzing gronden bij het plan betrokken.

 

Plangebied

Het plangebied loopt van de Rondweg (N743) in het noorden, tot het gedeelte waar de weg overgaat in de bestaande Hosbekkeweg in het zuiden. Het wordt globaal begrensd door de bebouwde komgrens van Borne aan de oostzijde (bedrijventerrein Molenkamp en woonwijk ’t Oldhof) en aan de westzijde met percelen in het buitengebied van Borne/ Zenderen.

 

De Verbindingsweg met spooronderdoorgang aan de westkant van Borne is de eerste ‘stapsteen’ van de Totaalvisie, die op 30 oktober 2014 is vastgesteld door de gemeenteraad. Met de Totaalvisie wordt in de gemeente Borne de spoorproblematiek en de barrièrewerking van de N743 aangepakt. Met de realisatie van de Verbindingsweg wordt de spoorovergang in de Oonksweg opgeheven.

 

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen tot en met 24 juli 2019 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Online kan het worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147.BpGVB-vo01. De bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpGVB-vo01.

 

Bijeenkomst

Ook kan men de stukken bekijken tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 3 juli, van 17.00 uur tot 19.00 uur (vrije inloop) in de raadzaal van het gemeentehuis. Medewerkers van het projectteam zijn aanwezig voor een toelichting en het beantwoorden van vragen.

 

Inspraak

Tot en met 24 juli kunnen ingezetenen en belanghebbenden reageren op het voorontwerp. Deze zogeheten inspraakreactie kan schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders via Postbus 200, 7620 AE Borne. Een inspraakreactie kan ook mondeling worden ingediend door vóór 23 juli een afspraak te maken met team Ontwikkeling via 074-2658524.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ruud — 15 jun 2019
Aaa geweldig zijstraat maken naar industriegebied en gas er op
McHak — 15 jun 2019
Wat doet het PAS arrest met deze bestemming? Ligt er binnen 10 km geen natura 2000 gebied in Twickel?
Paul Cohn — 15 jun 2019
De meetresultaten worden nog wel wat meer aangepast in de richting die zou moeten......
Inderdaad, Ron, afgelopen etmaal meldde het RIVM een fijnstofconcentratie van 711% van de waarde die Railsolutions Infra opgeeftvoor Borne West. https://maps.luftdaten.info/#11/52.2868/6.7345
En op haar eigen meetpost, onzichtbaar ver, 5 km achter en 50 m beneden de Sallandse heuvelrug, altijd nog 122% van wat Railinfra Solutiona haar opdrachtgever, jou en mij op de mouw probeert te spelden.
Hellendoorn, Luttenbergweg op www.luchtmeetnet.nl/
Ron Hartman — 15 jun 2019
Langs dat ventweggetje bij de kringloopwinkel naar de GVW is hooguit plaats voor een snackcar. Onder eigen naam naar de deal verwijzen is overigens sportiever...í
Ron Hartman — 14 jun 2019
@Paul. De Noordelijke (Bandweg) Rondweg richting Beneluxlaan en langs de Flieren, komt er gewoon en daar is die GVW juist ook voor nodig. De meetresultaten worden nog wel wat meer aangepast in de richting die zou moeten......
Paul Cohn — 14 jun 2019
Dit lijkt op agrarische misleiding: (boerenbedrog)
In het bij dit plan gevoegde rapport 'Luchtkwaliteit Gemeentelijke Verbindingsweg Borne' wordt onder voor 2017 als maximale concentratie PM10 tot 3 km in de omtrek genoemd: 16,3 Ķg PM10/m3. Dat is ver beneden wat vele continue burgerMEETpunten binnen die 3 km afstand afgelopen jaren meten:
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/
en
https://maps.luftdaten.info/#11/52.2944/6.7461
De laatste geeft TOT 40 (veertig) maal hogere waarden aan dan RailInfra Solutions uit de hoge rekentrucs-hoed hoed van het NSL tovert.
NSL is gebaseerd op NUL metingen binnen 3 km. Het dichtstbijzijnde NSL-meetpunt ligt (ruim) 25 km bovenwinds van het Railinfra Solutions referentiepunt in Eibergen
McHak — 14 jun 2019
Zie de dorpse charme; bestuurlijk goed bezig voor ons dorpsplan Borne 2030!

Fontein te duur voor Borne?

De fontein op het Dorsetplein zorgt al enkele jaren voor veel vertier. Zeker met tropische...
13-08-2020

Nieuwe dierenambulancedienst

Bij de dierenambulance Hengelo/Borne stapte onlangs een groep van 17 vrijwilligers op uit...
12-08-2020

De financiŽle positie van Borne - 1

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
06-08-2020

BOP duikt in gemeentelijke financiŽn

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De...
23-07-2020

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020