Verbindingsweg verbindt in verontwaardiging
21-01-2020
GEMEENTERAAD VERBOLGEN OVER MEMO COLLEGE

Verbindingsweg verbindt in verontwaardiging

Waar de plannen voor de Verbindingsweg jarenlang hebben gezorgd voor een harde tegenstelling tussen coalitie en oppositie, zorgde het mogelijk níét doorgaan van de nieuwe weg langs bedrijventerrein Molenkamp dinsdagavond plotseling voor een ongekende eensgezindheid op dit onderwerp in de Raad. Eensgezind in de verontwaardiging over een memo van het College waarin het besluit genomen leek te zijn om afscheid te nemen van de Verbindingsweg (met nog een paar mitsen en maren) en in plaats daarvan de Raad voor te stellen de eerste spooronderdoorgang in de Oonksweg aan te leggen.

 

‘Te kort door de bocht’

‘Dat gaat zomaar niet’, leken oppositie en coalitie (met uitzondering van Borne-Nu, dat zich dinsdagavond niet uitsprak) te zeggen. “Te kort door de bocht”, vond Mike de Boer (GB90). “De vraag die nu voorligt is of er andere mogelijke opties zijn. De Oonksweg ligt voor de hand, maar dat willen we wel onderbouwd zien.” Wat betekende dat allemaal voor de verkeersdruk elders in de kern van Borne en wat waren de consequenties voor de knip in de N743 bijvoorbeeld. Daar moest men het nog eens over hebben en dat is lastig in een Politiek Beraad, waar in principe alleen technische vragen gesteld worden en politieke verhandelingen achterwege dienen te blijven.

 

Reflectie, visie herijken, OZB

Precies het punt van Tom Verreussel (Voor Borne) en Leo Graafhuis (VVD). “Wij hechten sterk aan een behandeling in de gemeenteraadsvergadering”, benadrukte Graafhuis. De liberalen hadden eerder al aangegeven, middels schriftelijke vragen, in gesprek te willen gaan over de bestemming van de OZB-verhogingen die vier jaar lang in rekening zijn gebracht aan de inwoners om de Verbindingsweg aan te kunnen leggen. Martin Tikken (GrLi/PvdA) wilde het uitgangspunt ‘van buiten naar binnen’ te werken met de spooronderdoorgangen weer eens onder de loep nemen. In dat verlengde ook Ernst Janssen (D66): “Moeten we de visies niet eens herijken?” Mieke Visser (SP) wilde ‘reflectie’. “Eerdere beweringen, zoals dat de rondweg om Zenderen nog wel twintig jaar zou duren, kunnen we nu als onzin afdoen.”

 

College heeft nog geen knoop doorgehakt

Volgens wethouder Martin Velten was de bewuste memo verkeerd begrepen. “Het College is nog niet zo ver. We moeten nog overleggen of er vertrouwen genoeg is in de plannen voor de rondweg om afscheid te nemen van de Verbindingsweg.” Hij liet weten dat er juist vandaag een schrijven van de Provincie was gekomen, waaruit nogmaals de voortvarendheid met betrekking tot de rondweg bleek. De weg zou er zelfs al in 2025 kunnen liggen. Hetgeen Harry Schothuis (CDA) deed uitroepen: “Wat wil je nog meer? Hoeveel zekerheid wil je hebben? Moet er een handtekening van de minister op of zo?”

 

Terug naar de Raad

“De processen gaan nu enorm snel”, antwoordde Velten. “Met de nieuwe informatie van de Provincie gaan we verder.” Na een besluit van het College over het wel of niet definitief schrappen van de Verbindingsweg, zou hij terugkomen naar de Raad met een raadsvoorstel in die strekking en een voorstel voor een onderzoek naar een alternatief. De memo die er nu lag moest gezien worden als een ‘denkrichting’. “Wij gaan geen dingen in gang zetten zonder de Raad daarin mee te nemen.” (AJ)

 

Zie ook de eerdere berichtgeving Weg Verbindingsweg

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
H. Houtman — 24 jan 2020
Nogmaals Borne: onthoud de volgende keer wanneer u in het stemhokje staat wie er in deze coalitie zitten: GB'90, CDA en Borne Nu.

En coalitieraadsleden: slechts één van u is er nodig om deze soap definitief weg te stemmen. Neem uw verantwoordelijkheid.
Lichtgeel hesje — 24 jan 2020
In een artikel in BB van 8/1/20 staat klip en klaar dat het College heeft geconcludeerd dat de aanleg van de GVW niet meer noodzakelijk is;. In de Tubantia van 24/1/2020 (nog geen 2 weken later dus) meldt het College via de Wethouder dat de GVW nog niet definitief is afgeschoten. Hoezo dit College is transparant, consequent in haar handelen en duidelijk richting haar inwoners??? Het tegendeel wordt immers hiermee nog maar weer eens aangetoond!
Lichtgeel hesje — 24 jan 2020
Lees in de Tubantia van 24/1/19 dat de Wethouder Verbindingsweg niet van plan is om de extra OZB-verhoging van 2% vanaf 2017 tot 2020 via een belastingverlaging aan de eigen-woning bezitters in Borne terug te geven. Wellicht is het voor de Wethouder verstandig om het artikel over de GVW van 29 april 2015 in BB nog eens na te lezen; Hierin staat namelijk klip en klaar dat deze extra verhoging uitsluitend tot doel heeft om de GVW te kunnen realiseren!. Als deze weg er niet komt, is het expliciet genoemde bestemmingsdoel verdwenen, en is teruggave dus gerechtvaardigd! Deze uitspraak door deze Wethouder is dan ook alleen maar te betitelen als het zoveelste voorbeeld van 'draaigedrag' en politieke onbetrouwbaarheid van dit huidige College!! Raad: pak dit serieus op en behartig nu eindelijk eens de belangen van de eigen-woningbezitters in plaats van eigen partij-politieke cq persoonlijke agenda's na te jagen...
Ron Hartman — 22 jan 2020
Ik heb vandaag pas de uitzendng bekeken, die gisteravond niet online was. De camera is overigens nog steeds slecht kleurend en toont de VVD blauw, maar het onderwerp zelf deed me helemaal verkleuren. Heeft er dan echt niemand enig inzicht in de Mirt plannen? Door de directe afwikkeling van regioverkeer bovenlangs Zenderen op het knooppunt Azelo, is Borne incl. Zenderen verkeersarm. In 1 klap, omdat er vanaf de rotonde tpv het zorghotel in aanbouw gesplitst wordt naar Azelo (A35) en naar Borne West (A1 en/of Almelo-Hengelo) via de Bornerbroeksestraat en de Kluft (of luxer via de 5B, wordt de huidige rondweg een wijkstraatje. Vasthouden aan een stapstenenvalkuil van 7 jaar geleden? Holle kreten om onkunde te willen verbloemen! Het was WEL slim geweest om bij de overgang bij de Deldensestraat de volgorde aan te houden. Een fietstunnel gelijk onder de nieuwe overweg was voor de F35 naar Almelo beter geweest dan over de Ovonde en langs het station te scheuren met Speedpedelecs. Vergeet het
Lichtgeel hesje — 22 jan 2020
Een tunnel op willekeurig welke locatie dan ook is, voor zover dit bouwkundig, logistiek en financieel al haalbaar is, is niet meer dan het verplaatsen van een ogenschijnlijk piek-verkeersprobleem (vroege ochtend en namiddag) van de ene plek naar de andere plek. Wenselijk is dat ambtelijk Borne eerst maar eens een mobiliteitsplan opstelt, gebaseerd op feiten en niet op politieke agenda's cq beleving van ogenschijnlijke verkeersdrukte tussen west en oost. Overigens is de 'voorstelling' van gisteravond slechts te betitelen als navelstaren en om de hete brei heendraaien, wat overigens niet ongebruikelijk is binnen politiek Borne, zo leert de praktijk inmiddels, en waarover je je als inwoner alleen maar kunt blijven verbazen.
Christian Sand — 22 jan 2020
Drh. Velten lijkt hier onder druk van (wie?) terug te moeten komen op eerdere uitspraken van hem waarin het artikel ‘Weg Verbindingsweg’ van BorneBoeit (8 januari 2020). Als er werkelijk onwaarheden werden vermeld in het betreffende artikel zou hierop eerder zijn gereageerd om zo deze uitspraken te ontkrachten.
Nu krijg ik de indruk dat dhr. Velten onder druk van ‘derden’ gedwongen wordt terug te krabbelen op zijn uitspraken die zijn genoemd in het betreffende artikel ‘Weg Verbindingsweg’ van BorneBoeit (8 januari 2020). Is dit door druk van de coalitie (achterkamertjespolitiek)? Of is dit door druk van personen waaraan in het verleden (loze) beloften zijn gedaan (vriendjespolitiek)? U mag het zeggen…
Verder blijft men vasthouden het stukje kiezersbedrog m.b.t. de ‘knip’. De Gemeent Borne heeft geen zeggenschap over de Provinciale weg waar het hier over gaat. Tel daarbij op dat de randweg, waarvoor de Provincie zich nu hard maakt, de ‘knip’ wel dichterbij brengt.
Ron Hartman — 21 jan 2020
De wijk t Olthof is nu nog alleen en uitsluitend gebaat bij helemaal niets meer doen. Met die paar vrachtwagens van de Molenkamp is goed te leven. Met een paar noabers van de Stroom Esch naar de A1 ook. Na een tunnel wordt het onnodig druk langs de wijk. Dat lost ook nog eens niet echt wat op voor de burger die voor de gesloten bomen aan de Azelosestraat staat. Een verkeerskundige die niet vooral de Fietshobby najaagt kan het prima verhelderen. We moeten af van hobby en achterkamertjes.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021