‘Geen aanleiding wijziging vuurwerkbeleid’
LOKAAL WEINIG PROBLEMEN, LANDELIJKE BELEID MAAKT DISCUSSIE NOODZAKELIJK

‘Geen aanleiding wijziging vuurwerkbeleid’

In antwoord op schriftelijke vragen van het CDA naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over een vuurwerkverbod laat het college weten dat er in Borne relatief weinig problemen zijn tijdens de jaarwisseling en dat de huidige situatie geen aanleiding geeft om het vuurwerkbeleid aan te passen. “Herijking van het lokale beleid is, gelet op de ervaringen, niet noodzakelijk. Gewijzigd landelijk beleid geeft de gemeenteraad wellicht wél aanleiding voor een debat in de gemeenteraad”, schrijft het college.

 

Klachten en schade in Borne

Tijdens de laatste jaarwisseling zijn er vier klachten bij de politie binnengekomen en werd er voor 3.594,62 euro schade aangericht. Dat is meer dan einde 2018 (3 klachten en 675 euro schade) en het jaar ervoor (2 klachten en 2.735 euro schade). Er worden diverse maatregelen genomen om de overlast te beperken. Zo zijn boa’s en politie fysiek aanwezig en spreken inwoners aan op hun gedrag. Ook voert de politie acties uit om illegaal vuurwerk tegen te gaan. Daarnaast worden vandalisme gevoelige objecten, zoals prullenbakken en unieke borden) verwijderd of afgeschermd. De invoering van vrijwillige vuurwerkvrije zones heeft geen grote vlucht genomen, maar lijkt wel effect te hebben. “Voor nu is er geen noodzaak om extra maatregelen te nemen”, vindt het college.

 

Discussie in gemeenteraden van Twente

Na de afgelopen jaarwisseling laaide in het land de roep om een vuurwerkverbod op. Diverse burgemeesters mengden zich in de discussie en pleitten voor een dergelijk verbod. In Twente liet het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de minister weten ook voor een totaalverbod op verkoop en afsteken van consumentenvuurwerk te zijn, als dat tenminste handhaafbaar is en er internationaal afspraken gemaakt worden tegen illegale handel van vuurwerk. Het Dagelijks Bestuur lijkt daarmee een beetje voor haar beurt gesproken te hebben en de discussie zal nu eerst in de gemeenteraden gevoerd moeten worden, voordat er een regionaal standpunt komt.

 

Het college vindt het ‘voorstelbaar’ dat voor die discussie er opnieuw onder de burgers gepeild wordt wat de meningen zijn. De gemeenteraad kan verzoeken om het Bornepanel daarvoor in te zetten, maar moet dan ook laten weten wat men met de resultaten doet om geen verkeerde verwachtingen te scheppen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Goed heiligman — 25 feb 2020
@Yvonne u moet dan sneller de politie inschakelen of de Boa's . Maar het laatste werkt na 16.30Uur niet meer , dus die kunnen niet handhaven ..
@F van Os . ik woon ook aan de rand van Borne , danwel omgeving zwembad / sportvelden , en jaaa , daar gaat inderdaad weleens iets de lucht in .
Misschien een feestje ? Hoeft idd geen redenen te zijn om vuurwerk af te steken . Maar als men dit doet en dan ? Vol voetbalveld en zeg dan maar eens wie het lontje heeft aangestoken !!
Yvonne — 20 feb 2020
Het zijn sommige volwassenen (vaak zelf ouders) die het voor de jeugd verpesten. Het is de afgelopen paar jaar in bepaalde delen van Borne ongeveer wekelijks raak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom ben ik steeds meer voorstander van een vuurwerk verbod.
F. van Os — 20 feb 2020
Jammer dat er alleen naar vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling gekeken wordt. Wij ervaren het hele jáár overlast. Aan de randen van Borne, op diverse plekken is het elke week/weekend raak: illegaal vuurwerk op willekeurige momenten met alle overlast die daar dus bij hoort. Samen met de overlast die met de jaarwisseling aan de orde is, is dit een vorm van overlast die heel veel mensen treft in onze gemeente. Reden genoeg om het vuurwerbeleid juist wél aan te passen!
Goed heiligman — 20 feb 2020
De grootste schreeuwers van nu , zijn vroeger zeker nooit jong geweest ? Laat de jeugd toch lekker met legaal vuurwerk spelen zolang dit nog is toegestaan .
Ongemakkelijke vriend — 20 feb 2020
Officieel melden heeft iedereen opgegeven. Vuurwerkzooi zie je het hele jaar rond en ongeveer overal.
Klimaateffect is niet gering. Afstekers zijn een minderheid, terwijl rest er meeste verwondingen van oploopt. Aantal mensen dat dorp ontvlucht (ook door medische noodzaak) stijgt nog steeds, zeker nu grote steden vuurwerkvrij gaan.

Conclusie Borne echter: ‘Geen aanleiding wijziging vuurwerkbeleid’
Lichtgeel hesje — 20 feb 2020
Het inzetten van Borne panel is een wassen neus gebleken voor deze raad, zo hebben diftar en OZB vorig jaar wel uitgewezen. De meningen van deelnemers worden ofwel selectief geïnterpreteerd dan wel volledig genegeerd als de uitkomst niet in het college en/of coalitie straatje past!
T Huiskes — 20 feb 2020
Een hekel onderwerp: een vuurwerkverbod wel of niet?
De kosten gaan elk jaar omhoog en het aantal klachten ook - niet meegerekend de kosten voor het verwijderen en/of afplakken van prullebakken, verkeersborden en brievenbussen. Plus het leed dat wordt aangedaan aan huisdieren. Goed, het is voor een bepaald aantal uren en gelukkig slechts één keer per jaar mits handhaving volgt en bestaat over het niet afsteken van vuurwerk na de vooraf bepaalde uren. Zelf ben ik een voorstander voor het verbieden van vuurwerk in het centrum - ook een begrensd gebied - zeg tussen de kop van de Grotestraat (kerk) en Dorset, plus het gebied daarachter tot gemeentehuis - Bakkersteeg inclusief - maar wel bijv. op de parkeerplaats AH. Maar dit zal misschien niet mogelijk zijn of op te veel weerstand stuiten.

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021

Concept ontwerpen Europastraat

Zoals bekend wordt de Europastraat opnieuw ingericht. In april konden omwonenden en gebruikers...
03-02-2021

Azc moet zo snel mogelijk plat

Een aangenomen amendement van de coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu roept op om zo snel...
02-02-2021