Henk van der Vegt overleden
09-05-2020
LAATSTE STATIONSCHEF BORNE

Henk van der Vegt overleden

Afgelopen maandag overleed Henk van der Vegt. De 91-jarige Bornenaar woonde destijds aan de Azelosestraat, waar hij uitkeek op de spoorlijn Almelo-Salzbergen (1865) én op het vertrouwde station waar hij de allerlaatste was die er de functie van stationschef bekleedde. Van der Vegt kwam al op jeugdige leeftijd bij de NS in dienst en werd in de oorlogsjaren gestationeerd op het station van Hengelo. Daarna werd hij aangesteld als stationsbeambte 1e klasse op het station Borne. Met zijn collega en Bornse vriend Johan Ellenbroek (links op de foto in de tekst) waren ze gezichtsbepalend voor de vele reizigers die er vertrokken en aankwamen. Zaterdagmiddag is hij in besloten kring gecremeerd, nadat nog één keer voor zijn vertrouwde stationsgebouw een moment werd stilgestaan.

 

Veranderingen bij NS

Toen in 1968 de klassieke beveiliging had afgedaan ging ook de toenmalige stationschef 3e klasse, de heer De Jong, met pensioen. Het station bleef nog bestaan. De automatisering deed haar intrede en het was Henk van der Vegt die in tijdelijke functie werd aangesteld als chef van het station Borne. De stationssporen werden afgekoppeld van de hoofdlijn en de raccordement naar de Boerenbond en de fabriek van Spanjaard werden gesloten. In 1975 werd het oude klassieke station, dat gebouwd was in Duitse stijl, gesloopt, ondanks de vele protesten van de plaatselijke carnavalsvereniging. Het huidige stationsgebouw kwam ervoor in de plaats en het was de onlangs overleden Hengeloër Henk Diek (94) die het plaatskaarten kantoor bemande en door veel reizigers werd aangesproken met chef.

 

Henk van der Vegt solliciteerde en werd aangesteld als chef van het bureau werkvoorbereiding over het gehele rayon Twente waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam was. De laatste jaren woonde Van der Vegt in Het Dijkhuis in Borne, waar hij tot aan zijn overlijden afgelopen maandag liefdevol werd verzorgd. (Martin Meijerink, oud NS-er)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

21 zienswijzen op Bornse Energievisie

De Energievisie, waarin wordt beschreven hoe Borne inhoud gaat geven aan de doelen van het...
22-04-2021

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende...
21-04-2021

Geld op de plank voor Huis van Borne

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om 5,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwonen...
20-04-2021

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021