Henk van der Vegt overleden
09-05-2020
LAATSTE STATIONSCHEF BORNE

Henk van der Vegt overleden

Afgelopen maandag overleed Henk van der Vegt. De 91-jarige Bornenaar woonde destijds aan de Azelosestraat, waar hij uitkeek op de spoorlijn Almelo-Salzbergen (1865) én op het vertrouwde station waar hij de allerlaatste was die er de functie van stationschef bekleedde. Van der Vegt kwam al op jeugdige leeftijd bij de NS in dienst en werd in de oorlogsjaren gestationeerd op het station van Hengelo. Daarna werd hij aangesteld als stationsbeambte 1e klasse op het station Borne. Met zijn collega en Bornse vriend Johan Ellenbroek (links op de foto in de tekst) waren ze gezichtsbepalend voor de vele reizigers die er vertrokken en aankwamen. Zaterdagmiddag is hij in besloten kring gecremeerd, nadat nog één keer voor zijn vertrouwde stationsgebouw een moment werd stilgestaan.

 

Veranderingen bij NS

Toen in 1968 de klassieke beveiliging had afgedaan ging ook de toenmalige stationschef 3e klasse, de heer De Jong, met pensioen. Het station bleef nog bestaan. De automatisering deed haar intrede en het was Henk van der Vegt die in tijdelijke functie werd aangesteld als chef van het station Borne. De stationssporen werden afgekoppeld van de hoofdlijn en de raccordement naar de Boerenbond en de fabriek van Spanjaard werden gesloten. In 1975 werd het oude klassieke station, dat gebouwd was in Duitse stijl, gesloopt, ondanks de vele protesten van de plaatselijke carnavalsvereniging. Het huidige stationsgebouw kwam ervoor in de plaats en het was de onlangs overleden Hengeloër Henk Diek (94) die het plaatskaarten kantoor bemande en door veel reizigers werd aangesproken met chef.

 

Henk van der Vegt solliciteerde en werd aangesteld als chef van het bureau werkvoorbereiding over het gehele rayon Twente waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam was. De laatste jaren woonde Van der Vegt in Het Dijkhuis in Borne, waar hij tot aan zijn overlijden afgelopen maandag liefdevol werd verzorgd. (Martin Meijerink, oud NS-er)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Project Bee One in impasse

In 2016 werden er 240 zonnepanelen op het dak van de Carnahal gelegd. Het was het eerste...
21-10-2020

Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de meerjarenbegroting waarin opgenomen was dat...
20-10-2020

College wil Bornepanel niet inzetten voor ambities

Op de vraag van de VVD om via het burgerpanel de mening van inwoners te peilen over hoe om te...
15-10-2020

Hogere kosten vanwege afkeur PMD-afval

Er wordt vanaf juli strenger gecontroleerd op vervuiling van afval in de verpakkingencontainer....
14-10-2020

Een meevaller van negen ton

Voor meer dan de helft bestaan de inkomsten van de gemeente uit de uitkeringen vanuit het Rijk...
12-10-2020

VVD wil Bornepanel inzetten

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 22 september vroeg Leo Graafhuis (VVD) het College om...
09-10-2020