Henk van der Vegt overleden
09-05-2020
LAATSTE STATIONSCHEF BORNE

Henk van der Vegt overleden

Afgelopen maandag overleed Henk van der Vegt. De 91-jarige Bornenaar woonde destijds aan de Azelosestraat, waar hij uitkeek op de spoorlijn Almelo-Salzbergen (1865) én op het vertrouwde station waar hij de allerlaatste was die er de functie van stationschef bekleedde. Van der Vegt kwam al op jeugdige leeftijd bij de NS in dienst en werd in de oorlogsjaren gestationeerd op het station van Hengelo. Daarna werd hij aangesteld als stationsbeambte 1e klasse op het station Borne. Met zijn collega en Bornse vriend Johan Ellenbroek (links op de foto in de tekst) waren ze gezichtsbepalend voor de vele reizigers die er vertrokken en aankwamen. Zaterdagmiddag is hij in besloten kring gecremeerd, nadat nog één keer voor zijn vertrouwde stationsgebouw een moment werd stilgestaan.

 

Veranderingen bij NS

Toen in 1968 de klassieke beveiliging had afgedaan ging ook de toenmalige stationschef 3e klasse, de heer De Jong, met pensioen. Het station bleef nog bestaan. De automatisering deed haar intrede en het was Henk van der Vegt die in tijdelijke functie werd aangesteld als chef van het station Borne. De stationssporen werden afgekoppeld van de hoofdlijn en de raccordement naar de Boerenbond en de fabriek van Spanjaard werden gesloten. In 1975 werd het oude klassieke station, dat gebouwd was in Duitse stijl, gesloopt, ondanks de vele protesten van de plaatselijke carnavalsvereniging. Het huidige stationsgebouw kwam ervoor in de plaats en het was de onlangs overleden Hengeloër Henk Diek (94) die het plaatskaarten kantoor bemande en door veel reizigers werd aangesproken met chef.

 

Henk van der Vegt solliciteerde en werd aangesteld als chef van het bureau werkvoorbereiding over het gehele rayon Twente waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam was. De laatste jaren woonde Van der Vegt in Het Dijkhuis in Borne, waar hij tot aan zijn overlijden afgelopen maandag liefdevol werd verzorgd. (Martin Meijerink, oud NS-er)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Eindconclusies BornePanel

Het Borns Onderzoek Platform deed onderzoek naar het BornePanel, de burgerpeiling die sinds 2017...
24-01-2021

‘De grenzen van beroep op gedrag zijn bereikt’

Het lijkt erop dat er landelijk een avondklok gaat gelden vanaf komend weekend. Het is in ieder...
20-01-2021

Vervolgproces azc onder vergrootglas

Uit de vele, vele vragen van raadsleden tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het...
19-01-2021

Kotteman krijgt motie van treurnis aan de broek

In de ingelaste raadsvergadering van 14 januari werd met meerderheid van stemmen een motie van...
14-01-2021

Uitsluiten biologische varkenshouderij niet...

Het blijkt niet mogelijk te zijn om aparte regels te maken voor biologische varkenshouderijen en...
14-01-2021

Verhuur aan COA blijkt ‘out-of-the-box idee’

De optie om het azc-gebouw in Azelo, tegen eerdere afspraken in, opnieuw aan het COA te verhuren...
13-01-2021