De financiële positie van Borne - 2
IS PREVENTIEF FINANCIEEL TOEZICHT DE VOLGENDE FASE?

De financiële positie van Borne - 2

De gemeente Borne heeft in 2019 een verlies van vier miljoen moeten neerschrijven. De verwachting is bovendien dat ook het lopende jaar een miljoenentekort zal laten zien. Dit betekent dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om het hoofd boven water te houden. Het Borns Onderzoek Platform (BOP) probeert in aanloop naar de ongetwijfeld vele overlegrondes die nog zullen volgen de vinger op de zere plek te leggen door diep in de cijfers te duiken, experts te raadplegen en vergelijkingen te maken met soortgelijke gemeenten.

 

Nadat we gisteren al een algemene oriëntatie gaven op de financiële staat van de gemeenten in ons land, zoomen we vandaag in op het financiële reilen en zeilen van onze eigen gemeente. Daartoe deed BOP onder meer een beroep op Jan Badenhop, externe deskundige in (semi) overheidsfinanciën. Badenhop werkt sinds enkele jaren binnen het Blinq-netwerk van financieel specialisten en was daarvoor vele jaren bij actief bij Deloitte. Na een eerste verkenning concludeerde BOP samen met hem dat een analyse van de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 met de bijbehorende begrotingscijfers het meeste houvast zal bieden om het verloop van de financiële status in kaart te brengen.

 

Jaarrekeningen 2016-2017-2018

Een gemeente werkt doorgaans met algemene reserves en bestemmingsreserves. Algemene reserves zijn vrij besteedbaar; bestemmingsreserves zijn voor een specifiek doel. In 2018 bedroegen de algemene reserves in totaal nog 14,9 miljoen, verdeeld over een reserve grondexploitatie van 6,1 miljoen, een beleidsreserve van 3,1 miljoen en een algemene reserve van 5,7 miljoen. De bestemmingsreserves bedroegen zo’n 20 miljoen. Daarbij zijn in 2018 twee bestemmingsreserves nogal vaag te noemen: ‘nog te realiseren nieuw beleid exploitatie’ en ‘nog te realiseren nieuw beleid kredieten’. Samen bedragen beide reserves 3,3 miljoen. De reserve decentralisatie sociaal domein slinkt opvallend hard. In 2018 is er 2 miljoen aan onttrokken. Dit is voor het tekort op de Jeugdzorg en de WMO. In 2019 zal het tekort nog groter worden en daarmee de reserve ontoereikend maken. Het totaalsaldo van baten en lasten in 2018 sluit met een tekort van 2,4 miljoen. Het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2018 bedraagt 1,8 miljoen negatief, door voor 0,6 miljoen een beroep te doen op de reserves. In 2016 was er nog een positief saldo van 2,5 miljoen. De kentering kwam in 2017; dat jaar werd afgesloten met een negatief saldo van 2 miljoen.

 

Meerjarenbegroting 2020-2023

De begroting 2020 sluit zonder ombuigingen met een tekort van 3,1 miljoen. Zonder in te grijpen komt daar de komende drie jaar nog eens 8,2 miljoen bij. ‘Solidair Borne’ is veruit het grootste thema. Het totaal aan lasten bedraagt ruim 38,5 miljoen en het totaal aan baten 10 miljoen. Op het onderwerp Maatschappelijke participatie, waar Jeugdhulp en WMO onder vallen, zijn de lasten voor de ombuigingen al verlaagd met 375.000 euro en de baten met 130.000 euro. Dat betekent al een verschil van ruim een half miljoen. Als je dan kijkt naar de voorgestelde ombuigingen, dan staat er bij Maatschappelijke participatie ‘dat deze besparingen op termijn realistisch en haalbaar worden geacht, maar wel om een ingrijpende omslag vragen in denken en doen’. Kijk je dan vervolgens naar de overschrijding in het sociaal domein van 3,3 miljoen, dan steekt de eerder voorgestelde besparing en een ombuiging van samen ruim 1 miljoen daarmee wel erg schril af. Het is dus niet erg realistisch dat die bezuiniging wordt gehaald. En dat werkt vervolgens weer door in de daaropvolgende jaren.

 

Ambities

Als je kijkt naar de belangrijkste gemeentelijke ambities voor 2020, dan zijn dat het voorbereidingskrediet ‘t Wooldrik van 2 miljoen, een krediet voor de Basis op orde van 800.000 euro en dienstverlening en informatie van 850.000 euro. Daarnaast zijn er nog structurele ambities van 1 miljoen in 2020 naar 2 miljoen vanaf 2024.

 

 

 

 

 

 

 

De som leert dat de algemene reserve in twee jaar tijd met 10,2 miljoen keldert en op 4,7 miljoen zal uitkomen. Daarmee zal het zogenaamde weerstandsvermogen van de gemeente, afgezet tegen de hoogte van de te lopen risico’s, onder nul komen te liggen. Voor de provincie een signaal dat, als er geen uitzicht is op directe verbetering en een sluitende begroting, niets anders rest dan Borne onder preventief financieel toezicht te plaatsen...

 

Kortom, het is vijf voor twaalf, de donkere wolken pakken zich samen. De komende tijd zal het BOP-team samen met een aantal externe deskundigen het vergrootglas op deze zorgelijke ontwikkelingen leggen, ook in de hoop daarmee nog tijdig het tij te kunnen keren. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de verdere bevindingen.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Giny de Graaf — 05 jan 2021
Zijn die tekorten de reden dat bejaarden nu ( begin 2021 ) ineens 228 € voor het gebruik van een scootmobiel moeten betalen? Die ze al jaren lang gratis in gebruik hadden ?
Giny de Graaf — 05 jan 2021
Is het plaatsen van nieuwe (thermopane) ramen in het AZC ( een paar maand voor de sluiting ) terug vinden in dit te kort?
Of hebben we dit te kort nog tegoed ?
Lichtgeel hesje — 10 aug 2020
Op 21/8 a.s. is de 'heidag' gepland: Agendapunt 1 zou moeten zijn zelfreflectie van zowel de volledige Raad als van het College over waar, wanneer en waarom de afgelopen begrotingen zo gigantisch uit de bocht zijn gevlogen t.o.v. de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven, in plaats van elkaar de zwarte piet toe te schuiven, puur vanuit lijfsbehoud en politieke agenda's!
w.g. kub — 10 aug 2020
De Raad, die zit er toch om te controleren en vaststellen als het mis dreigt te lopen!? wat heeft deze Raad nog voor een nut, opstappen!! de verantwoordelijken zijn inmiddels zelf al opgestapt!
Ron Hartman — 10 aug 2020
Het probleem voor de burgers, vereist VEEL verstand van zaken en inzicht in manipuleren met ONS geld.

Heeft ons BOP (ook) een register accountant erbij?

In Borne hebben we iets meer dan 9000 woningen met huishoudens die gezamenlijk de verliezen moeten ophoesten. Het afgelopen jaar veroorzaakte Borne een verlies van 5.200.000,- Euro.
Dat kost per huishouden 577,- euro per jaar EXTRA aan belasting.

Binnen 3 jaar zijn de reserves op als alles gewoon doorgaat. Er is geld zoek! Foetsie! Het MOET gevonden en heel goed verklaard worden.
En nee; niet de jeugdzorg en WMO zijn de grootste boosdoeners.

De boekhouding is erger dan 500 schoenendozen vol bonnetjes bij elkaar. Het vergelijken met bv 5 voorgaande jaren is nagenoeg onmogelijk.
Gezond verstand — 09 aug 2020
Het is heel goed dat er grondig door de cijfers gegaan is. Maar nu moeten de vervolgvragen gesteld worden: Hoe komt het dat er opeens een gat van 2 miljoen zit in de jeugdzorg en WMO? Zijn de taken uitgebreid, zijn er dure externe bureau's / consultants ingehuurd? De cijfers zijn het gevolg, we moeten achter de oorzaken komen.
Hans — 09 aug 2020
Ik heb jammer genoeg door vervelende omstandigheden gemerkt hoe onze publieke sector met ons geld omgaat. Borne is typisch weer een voorbeeld dat het te gemakkelijk winkelen is met andermans portemonnee. Het geld komt toch wel binnen dus maak maar dure plannen. In het bedrijfsleven moet je eerst verdienen of aantonen dat de plannen realistisch zijn. Een raad die zijn maandelijkse "verschoning" int zonder aan de rem te trekken. Helemaal klaar mee.
Ron Hartman — 08 aug 2020
Foutje in mijn vorige bericht:
2018 de programma’s ‘’Solidair-, Duurzaam-, Verbindend- en Algemeen Borne’’ heetten, moet zijn:
2018 de programma's ''Leve Borne, Meedoen in Borne, Mooi Borne, Beter Borne, en Borne algemeen'' werden in 2019 omgedoopt en onvergelijkbaar.met voorgaande jaren
Lichtgeel hesje — 08 aug 2020
Waar blijft de reactie van BOP? Overigens zet de website van de heer Verhoef wel tot denken aan, waarvoor dank
Ron Hartman — 08 aug 2020
Als je de winst/verlies pagina’s van 2018 en 2019, (2018; pagina 105 en over 2019; pagina 101) probeert te vergelijken, merk je hoe er gerommeld is. Bij vorige begrotingsbehandelingen is er door Ernst Jansen nog gevraagd om de cijfers van vorige jaarrekening naast de begrote bedragen voor het komend jaar te zetten, (desnoods alleen op de Balans en W/V pagina), maar hij liet zich overbluffen als te laat gevraagd.
De pijn zit in de (subtotaal-programma) cijferblokjes bovenaan de Winst/Verlies pagina die in 2018 de programma’s ‘’Solidair-, Duurzaam-, Verbindend- en Algemeen Borne’’ heetten en in 2019 waren de benamingen omgedoopt tot: ‘’Solidair-, Duurzaam, Verbindend- en Algemeen Borne’’.
In die blokjes is fors (en nauwelijks na te pluizen) geschoven met de onderste blokjes van de beide pagina’s. Dat heet journaalpost-boeken tussen grootboekrekeningen en balans. Dat is zeer fraudegevoelig weet elke accountant. De gezochte 4 miljoen zijn uit de inkomsten voor de programma’s verdwenen.
Leo Verhoef — 08 aug 2020
Nee, het tekort over 2019 was niet € 4,0 miljoen maar was in werkelijkheid € 5,2 miljoen. Zoals ook de jaarrekeningen van de jaren daar voor andere uitkomsten geven dan het gemeentebestuur naar buiten liet blijken. Alles over boekhoudfraude bij ook gemeente Borne op http://leoverhoef.nl/dossiers/borne.html
Ron Hartman — 07 aug 2020
Het pensioenaccoord is voor veel mensen, een heel zure appel. Toch wordt in de geld-lekkage bij de gemeente, even een half miljoen extra pensioen voor wethouders geboekt en gepresenteerd als een soort verplichte backservice inkoop. Is dat verplicht als je gemeente het eigenlijk niet kan opbrengen?
Lees meer over pensioenen voor wethouders:

https://vng.nl/artikelen/pensioen-wethouders
Rs — 07 aug 2020
Intern is dat natuurlijk al vaak genoemd maar dat moet altijd door een duur extern bureau gedaan worden.
Jeroen — 07 aug 2020
'preventief'?!
ChrisH — 07 aug 2020
@gjd: knap geformuleerd!! Feitelijk drie aannames in één zinloze zin gebundeld. Kijk, ik kom niet verder dan één aanname. ?
Lichtgeel hesje — 07 aug 2020
De zere plek ligt in het niet transparante en onbeheersbare uitgavenpatroon, wat grotendeels wordt gevoed cq wordt gestuurd door bestaande partij-politieke en persoonlijke agenda's binnen politiek Borne. Een onderliggend probleem is dat politiek Borne zich aantoonbaar hiervoor onvoldoende verantwoordelijk voelt cq toont. Twee miljoen spenderen aan organisatie projecten gaat met dit gegeven hierin geen verandering brengen...
Jos Kok — 07 aug 2020
Hoe is het mogelijk dat de gemeenteraad en al die dure externe bureau's maar aanmodderen, terwijl de experts van de BOP de vinger wel binnen 2 maanden op de zere plek kunnen leggen. De expertise ligt dus bij de inwoners van Borne. Ik zou zeggen doe er uw voordeel mee.
Ron Hartman — 07 aug 2020
Wanneer is het Grondbedrijf apart gezet van de gemeentelijke boekhouding en waarom is de beperkte bijlage (pag 117) zo mistig ondanks de fraaie winsten die Borne op de grondexploitatie boekt? Is de claim van afgelopen jaar in het grondbedrijf afgeboekt? Is de bijdrage van het grondbedrijf de oorzaak van de verdwenen 4 miljoen? Juist de discontinuiteit zie je als je over 5 jaar de cijfers vergelijkt ipv over de laatste 3 jaar. Waar blijft de studie en weergave van het jaarverslag van het Grondbedrijf?
gjd — 07 aug 2020
Zie hier de reden dat die vorige eigenwijze wethouder van financien het veld heeft geruimd...of het veld heeft moeten ruimen???
BorneBoeit — 07 aug 2020
Ernst, meer informatie over BOP is te vinden op: https://www.borneboeit.nl/86189/boponderzoek. Ook te benaderen via menubalk en link op de homepagina.
Ernst — 07 aug 2020
Wie of wat is BOP???
Lichtgeel hesje — 07 aug 2020
Zie als inwoner van deze Gemeente graag op korte termijn een inhoudelijke reactie vanuit politiek Borne (dus zowel College als Raad) op het voorgaande op BB tegemoet, en zeker geen politiek wollig verhaal....

Ook politie legt tegel tegen pesten

Op 1 november 2012 maakte Tim Ribberink uit Tilligte op 20-jarige leeftijd een eind aan zijn...
28-06-2022

Vertraging voor ‘nieuw’ knooppunt Azelo

Nog maar drie jaar geleden was iedereen het erover eens: het knooppunt Azelo, daar waar de A1 en...
24-06-2022

Boem is ho...

Op de sociale media komt dagelijks nogal wat voorbij. Zo ook een filmpje uit Borne, waarop is te...
21-06-2022

Helpt Elkander vergadert. Komt u ook?

ADVERTORIAL • Op zaterdag 2 juli is het zover. Vanaf 14.30 uur vindt dan in het...
15-06-2022

Wim Geul - Mister Borne - overleden

In de nacht van donderdag op vrijdag is Wim Geul overleden. De ondernemer pur sang, maar ook...
10-06-2022

Ruim 1.500 kg asperges vindt vandaag zijn weg

Zo’n drieënhalve maand geleden startte de Lions Club Borne met de verkoop van haar...
24-05-2022