OZB opnieuw fors omhoog
BEGROTINGSVOORSTEL: 11,75 PROCENT VERHOGING

OZB opnieuw fors omhoog

Om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen wordt door het College voorgesteld de onroerende zaakbelasting per 1 januari 2021 met 11,75 procent te verhogen. Dat is opnieuw bovengemiddeld veel. Ook vorig jaar steeg het tarief fors, 16,2 procent. Gemiddeld in Nederland was dat vier procent vorig jaar en uit analyse van alle begrotingsvoorstellen voor 2021 becijfert Binnenlands Bestuur dat huizenbezitters in Nederland gemiddeld weer vier procent meer OZB gaan betalen.

 

11,75 procent erbij

Oorspronkelijk was vorig jaar het idee om de OZB met 20 procent te verhogen om de ambities (Wooldrik, Verbindingsweg en onderwijshuisvesting) te kunnen bekostigen. Door een amendement van de coalitiepartijen bleef de verhoging voor dit doel echter beperkt tot 12 procent. De resterende 8 procent komt er nu alsnog bij. Kennelijk dekt dat nog steeds de kosten niet, want daarbovenop komt nog eens 1,75 procent voor de eerste fase van het Wooldrik (verbouwing van het zwembad), waartoe de gemeenteraad al in 2018 had besloten. Daarnaast nog eens 2 procent inflatiecorrectie. Totaal dus 11,75 procent verhoging, bovenop het vorig jaar verhoogde tarief.

 

De gemeente koppelt ter verklaring de verhogingen meestal aan een specifiek doel. Zo werd er een aantal jaren achter elkaar 2 procent aan het tarief toegevoegd voor de Verbindingsweg. Maar strikt genomen bestaat die koppeling niet. De OZB-inkomsten worden toegevoegd aan de algemene middelen.

 

Afval en riool

Anders is dat bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, twee andere belangrijke posten die deel uitmaken van de totale woonlasten. Dit zijn doelbelastingen. Heffingen mogen niet ten goede komen aan andere kostenposten en omgekeerd kunnen tekorten alleen opgevangen worden door verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing. Of deze heffingen voor Bornse burgers in 2021 omhoog gaan is nog onbekend. Er wordt volgens wethouder Arno Spekschoor ‘nog volop aan gerekend’.

 

Hoe staat Borne ervoor?

Veel gemeenten zitten in de problemen. Met name kleine tot middelgrote gemeenten. Over het algemeen wordt de reden hiervoor gevonden in de uit de hand lopende kosten van het sociaal domein. Doet Borne het in financiële zin beter of slechter?

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert vijf toetsingscriteria: netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte. De cijfers op deze kengetallen zijn in 2019 vergeleken met die van andere gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners. Op alle parameters scoort Borne slechter dan gemiddeld.

 

 

 

Bovenstaande zijn gegevens uit 2019. Naar verwachting zal het beeld over 2020 niet veel rooskleuriger zijn. De resultaten gaan sinds 2016 flink naar beneden. Over 2020 zal het tekort waarschijnlijk richting de 9,3 miljoen gaan.

 

Er wordt vanuit de gemeenten veel druk uitgeoefend op het Rijk om de inkomsten uit het Gemeentefonds te verhogen, zodat gemeenten meer armslag krijgen. Vooralsnog zit daar niet al te veel beweging in, hoewel de roep steeds luider wordt. Lokaal blijft er weinig anders over dan de OZB te verhogen en/of flink te snijden in de uitgaven.

 

Op 10 november is de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. (BOP)

 

Voor de grafieken van BZK in groter formaat, klik HIER (PDF)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
engelbert beltman — 04 nov 2020
Zo snel mogelijk een zaken college want B en W en raad kunnen hun eigen broek niet ophouden
Lichtgeel hesje — 27 okt 2020
Als huurder is de kans vrij groot dat de door de verhuurder te betalen OZB direct of indirect in de huurprijs wordt verrekend, dus niet te vroeg "juichen"
Arjan Bijker — 27 okt 2020
Nondeju... Dat is niet mis.
Gelukkig huur ik. Hoewel dat ook oneerlijk is ten opzichte van kostendelen. Nieuw sportcentrum, Prima ! maar alle andere projecten?
Jan — 27 okt 2020
In de Gem. Borne wordt eerst gekeken wat in het komende jaar wordt uitgegeven. Dan kijkt men wat de inkomsten zijn. Is dat verschil negatief dan wordt dat via OZB-verhoging het probleem opgelost! Zo kan iedereen boekhouden.
Henk — 27 okt 2020
Hoe heffen we deze gemeente op, is er een partij in Borne die verstandig is of gaat het om eigenbelang van de zittende elite?
Lichtgeel hesje — 27 okt 2020
Voor de geinteresseerden onder ons: google maar op http://leoverhoef.nl/dossiers/borne.html. Dit geeft een verhelderend (lees: schrikbarend) beeld over de jaarrekeningen van Borne in de afgelopen jaren...
Mark — 27 okt 2020
If you pay peanuts, you'll get monkeys. Borne is te klein voor professioneel bestuur. Een artikel 12-aanvraag moet voor 1 december worden ingediend.
Lichtgeel hesje — 27 okt 2020
Net als vorig jaar wordt de Raad wederom verzocht om het document Begroting Borne 2020-2023 nr 19int07514 hfst. 4.1.3.1 OZB eens goed te lezen, m.n. de een na laatste alinea:"Als de gemiddelde waarde op de vastgoedmarkt stijgt, leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van het OZB-tarief". "Ook leidt de hoogte van het tarief tot de opbrengst die met de begroting is vastgesteld". 2 Vragen: 1) Waarop is de voorgenomen 11,75% verhoging c.q. 6 ton extra jaarlijkse opbrengst gebaseerd? 2) waarom is/wordt het bestaande OZB-tarief niet verlaagd? De gemiddelde vastgoedwaarde is in Borne immers behoorlijk (gemiddeld 10%) gestegen in de afgelopen jaren. Of is de OZB inderdaad simpelweg de melkkoe/flappentap voor dit College/ deze Raad, om partijpolitieke cq persoonlijke Ambities en Wensen te kunnen blijven financieren, maar durft men dit als politiek Borne niet aan de inwoners (lees: kiezers) te vertellen, uit angst het pluche te moeten verlaten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022??
Ron Hartman — 27 okt 2020
De vorige reacties zijn allemaal valide. Echter, het gemeenteapparaat kan niets meer zelf en ieder kijkt dus naar de ander en vooral naar externe (dure) hulp, waarvan de kennis en kunde na de opdracht, weer weg is. Dat proces is ruim 20 jaar geleden ingezet door een regisserende gemeente te willen worden en gezamenlijke taken zoals openbaar groen onderhoud, vuilnis etc. etc. ook gezamenlijk te doen. Het werden amateur-regisseurs ipv managers van diensten aan de burgers. Vergeten werd dat regisseurs kennis, kunde en vaardigheden moeten hebben en er werden holle functies ingesteld. De politici genoten van de schijnbare invloed die ze kregen op het uitgeklede ambtenarenapparaat. Vroeger was er een directeur Gemeentewerken. Nu? Meningen over geld dat tegen plinten klotst en veel netwerken. Ook minder frisse netwerken, waar het totale apparaat echter door gebrek aan ervaring en kunde, geen grip meer op heeft. Neo - liberaal heeft gewonnen. Een kleine elite drukt de zin door.
Hubert — 26 okt 2020
Heeft de wijziging van de WOZ berekening voor 2020 niet meer inkomsten opgeleverd met de belasting verhoging van 16,2% ? ( Verlies op geleden????? Ik kan het me niet voorstellen.) En wat gaat de vermaledijde diftar dit jaar ons nog eens extra kosten door vervuiling? Is het College nog bereid gemaakte plannen uit het verleden, Wooldrik Gemeentehuis etc. ,bij/uit te stellen, waardoor de verhoging van de WOZ beperkt kan blijven tot +/- 2 tot 4 %? Of koerst de gemeente Borne liever af op een artikel 12 gemeente? Als gemeenteraad zou je dat toch niet willen. Bij deze wens ik alle partijen in gemeenteraad wijsheid toe om ook eens flink op de rem te durven trappen.
Gerard Schuurhof — 26 okt 2020
Eens te meer blijkt dat financiŽn bij de overheid een bodemloze put is waar de burgers en ondernemers hun met hard werken verdiende geld het gat dat als maar groter wordt moeten dichten. Bijna elk project dat de overheid uitvoert overschrijdt de begroting. Financieel management , communicatie en coŲrdinatie is bij de overheid per definitie een probleem.
Hierdoor onder andere krijg je dit soort situaties en wordt de burger opnieuw de melkkoe.
Gerard Schuurhof — 26 okt 2020
De gemeente Borne staat op de rand van artikel 12 en schuift de rekening van het bestuurlijk onvermogen naar de burgers van Borne. Laten we het sentiment maar opbergen, de deur van het gemeentehuis sluiten, voordat er nog meer van dit soort ideeŽn uit de hoge hoed komen van deze gesubsidieerde, geldverkwistende speeltuin voor amateurs.
Yvonne — 26 okt 2020
Het lijkt trouwens of het College gemakshalve ook maar vergeet dat een grote groep inwoners het financieel al zwaar genoeg heeft vanwege Corona. Veel ondernemers die geen of minder inkomsten hebben, mensen die hun baan kwijt zijn of raken. Een belastingverhoging is dus niet erg gepast.
Niels — 26 okt 2020
Met 25% verhogen in twee jaar tijd! Gelukkig hebben we een schildpad in het centrum, groen op het dak van de dorsmolen en komt er een nieuwe sauna in het zwembad. Dit lijkt toch nergens op! Stop met die politiek-correcte uitgaven en zadel je inwoners niet met extra kosten en zorgen op. Hoe is het mogelijk als snelst groeiende gemeente van Overijssel
Bertus Schuurman — 26 okt 2020
Er rest m.i. zo langzamerhand weinig anders dan het hele college middels een motie er uit te kieperen en te vervangen door een zakelijk college.
P.S. Bij een zakencollege worden de wethouders geselecteerd op basis van hun kennis, kunde en bestuurlijke kwaliteiten. De politieke kleur (of woonplaats) doet er niet toe. Ook vervalt de scherpe tweedeling tussen coalitie en oppositie.
Henri — 26 okt 2020
Dit is inderdaad onbehoorlijk, te veel geld uitgeven en het dan bij de burger terughalen. Ben je ook nog ondernemer met een eigen pand dan word je dus dubbel gepakt.
Eric — 26 okt 2020
dit is echt ongehoord. Dit college laat niet echt zien te luisteren naar haar burgers., Onbeperkt geld uitgeven dat ze niet hebben, helaas dit jaar geen verkiezingen om onze mening te laten merken en dit college weg te stemmen.
Jos Kok — 26 okt 2020
Megalomaan college. Op de rand van een faillissement en dan toch ambities er door drukken over de rug van de Bornse bewoners.
Als ik failliet zou gaan kan ik ook geen bijdrage van mijn mede wijkbewoners vragen om mijn gaten te vullen. Wat wordt hier een slecht voorbeeld gegeven.
Marcel — 26 okt 2020
Wat een prutsers, dit verdienen wij niet. Opheffen en integreren met hengelo.
Lichtgeel hesje — 26 okt 2020
Deze Raad krijgt het College die het verdient en omgekeerd. Het is alleen spijtig dat bestuurlijk fnancieel wanbeleid wederom via de portemonnee van de eigen woningbezitters wordt "rechtgepraat".... Overigens ben ik wel benieuwd of de Gemeente zich op dit punt OZB ook laat bijsturen door reacties op BB, net zoals bij de flater van een geplande koopzondag op 25/10 het geval is geweest. Dit vraagt echter wel politiek lef, en laat het hier nu net binnen bestuurlijk Borne in hoge mate aan ontbreken!! Krijgen we nu eindelijk eens echt vuurwerk in de begrotingsvergadering dit jaar, of spelen de coalitiepartijen wederom met elkaar onder 1 hoedje vanuit zgn coalitie-solidariteit, maar waarvoor de inwoners wel weer mogen bloeden!?
Yvonne — 26 okt 2020
Even een reminder voor het College, wij onthouden dit voor de volgende verkiezingen! Wat mij betreft gaan jullie niet door na deze termijn.
Ron Hartman — 26 okt 2020
Vooral de grafieken van BZK in groter formaat (druk op HIER in de laatste regel van het artikel, zijn boeiend. Het grafiekje onderaan, is vanaf 2015 maar niet meer bijgewerkt. Het gaat tot 2017 itt tot de andere grafiekjes, maar stopte kennelijk in 2017 toen het geld over de plinten ging klotsen. Het geheel is een droevige vertoning waarin een paar ingrijpende zaken, fors onder de pet worden gehouden. Waarom in hemelsnaam laat de Raad zich muilkorven in geheime vergaderingen, zoals met name die van de grondexploitatie? Een groot deel van Borne kent die zaak toch?
Hans — 26 okt 2020
Het lijkt tijd te worden voor burgerlijke ongehoorzaamheid, als de burger van Borne opnieuw zwaar de dupe zou worden van de politieke clowns. Belachelijke beslissingen uit het recente verleden kunnen niet blijvend op de burger worden afgewenteld
Nico — 26 okt 2020
Jullie zijn echt de weg kwijt. Ga eens kritisch kijken naar de exorbitante inhuur en de politieke paradepaardjes. De OZB is al zo hoog in Borne

Azc wordt ĎLandgoed Groot Azeloí

Van de vier projectontwikkelaars die wel iets zagen in de herontwikkeling van het Maria...
04-07-2022

Wethouders in de startblokken

Als het aan de partijen VVD, CDA en Borne-Nu ligt dan worden dinsdagavond Michael Geerdink...
04-07-2022

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022