Raad wil nog geen uitspraken doen over contract Twence
EERST DISCUSSIE OVER AANDEELHOUDERSCHAP

Raad wil nog geen uitspraken doen over contract Twence

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond de leverings- en verwerkingsovereenkomst met Twence. De huidige overeenkomst om afval aan Twence aan te bieden loopt halverwege volgend jaar af en dient dus vernieuwd te worden. Het voorstel was om voor onbepaalde tijd een nieuw contract af te sluiten. Als aandeelhouder is Borne verplicht om het leveren en verwerken van afval via Twence te doen. Maar er is in Twente veel discussie over deze constructie. De gemeenten Almelo, Oldenzaal en Twenterand willen van de constructie af én er zijn twijfels of de tarieven die Twence in rekening brengt wel marktconform zijn. Discussies die deels via de media worden gevoerd.
 

Volgorde der dingen

Ook de raadsleden in Borne hebben zo hun bedenkingen. Breken met Twence is nog niet aan de orde, maar er is wel gevraagd om eens te discussiëren over de constructie en hoe Borne daar in de toekomst mee om wil gaan. Die discussie heeft nog niet plaatsgevonden terwijl nu wel iets gezegd en gevonden moet worden over een nieuwe overeenkomst. En dat wringt blijkbaar.
 

Wethouder Michel Kotteman zag beide zaken los van elkaar. “We kunnen er voorlopig niet van af. Kijk naar het proces in Almelo, Oldenzaal en Twenterand. Daar gaat jaren overheen. Nu gaat het erom dat we zienswijzen ophalen, die we kunnen inbrengen op de aandeelhoudersvergadering op 2 december. De discussie over de toekomst staat er los van.”

 

Daarnaast zijn er dus ook in de Bornse raad vragen over of de tarieven wel marktconform zijn en of de zogenaamde quasi-inhouse constructie juridisch houdbaar is. De VVD kwam met een amendement om dat eerst maar eens allemaal uit te zoeken en D66 vond een contract ‘voor onbepaalde tijd’ maar gevaarlijk, in het licht van mogelijke schadeclaims bij eenzijdige opzegging.
 

Eerst discussie over aandeelhouderschap

Een oordeel over het voorliggende nieuwe contract hing volgens de raad kortom wel degelijk samen met een discussie over het aandeelhouderschap van Borne in Twence. “Wat is er nu op tegen om eerst die discussie te hebben en dan pas over de overeenkomst te beslissen?”, stelde Mieke Visser (SP) simpel. En dat was inderdaad de escape uit de moeilijke beraadslagingen, of het ‘geitenpaadje’ zoals Leo Graafhuis (VVD) het noemde. Wensen en bedenkingen over het nieuwe contract worden nog even vooruitgeschoven. Op 2 november discussieert de raad over de voor- en nadelen van het aandeelhouderschap van Twence en de consequenties die een eventuele breuk met zich mee zou brengen. Op 16 november wordt daar in de raad dan een conclusie uit getrokken. Dat is dan ook het moment om over de nieuwe overeenkomst te besluiten. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lampje — 06 okt 2021
Er hangen inmiddels veel BV's onder de holding van Twence. De financiering daarvan gaat voor een groot deel door de hogere tarieven die de burgers betalen voor de oorspronkelijke taken. Ja, dat is met instemming van Kotteman. Namens alle burgers. Hopelijk wordt de dividend uitkering aan de burgers terug gegeven. Niet in de algemene reserve, maar daadwerkelijk in vermindering van gemeentelijke belastingen oid?
Lichtgeel hesje — 06 okt 2021
Even naar de kern: Twence is opgericht met geld van inwoners van een aantal gemeenten middels belastingheffingen. Nu zegt datzelfde Twence dat diezelfde bewoners via hun politieke afgevaardigden dat er geen enkele zeggenschap is over de koers van Twence, ofwel de aandeelhouders (lees: de belastingbetalers) zijn enkel een melkkoe en hebben niets in de melk te brokkelen inzake beleid. Wat klopt hier niet? Bij elk (normaal) bedrijf hebben aandeelhouders invloed op het bedrijfsbeleid; waarom vormt Twence hierop een uitzondering, of zijn er verborgen agenda's waarvan de betaler, zijnde de inwoners, niets mag weten???
Henry — 06 okt 2021
De grote vraag is natuurlijk wat de consequenties zijn als de drie steden die van het contract af willen, ook inderdaad vertrokken zijn. Worden dan de kosten over minder deelnemers verdeeld? En hoe zit dat met dat “gouden aandeel”? Is dit niet een indirecte belastingverhoging voor de inwoners? Ik herinner aan een artikel in TC Tubantia van 21 april van dit jaar? Hierin wordt al vermeld dat inwoners van Twente een veel hoger commercieel tarief betalen! Vanaf 2009 tm 2018 hebben de huishoudens al 80 miljoen € extra betaald ( bron Tubantia) ! En dan een contract voor onbepaalde tijd? Zelden iets stompzinniger gehoord. Geen onderbouwing, geen cijfers, geen transparantie.
Ik heb hier het gevoel bij dat we al voorbij het point of no return zijn gekomen. Niet doen gemeenteraad, wees verstandig. Nu afsluiten betekent dat er geen terug is als we verkiezingen hebben gehad. Het laatste kunstje van het college?
Frans Spekschate — 06 okt 2021
Een contact voor onbepaalde tijd, hoe kom je er op. Mooi voor Twente en zij de prijs maar verhogen. Net zoiets als een warmtenet nemen, zit je ook minimaal 30 jaar aan vast (prijs gekoppeld aan gasprijs!).
Mark — 06 okt 2021
Ongeveer een derde van het materiaal, dat bij Twence in de afvalenergiecentrale verwerkt wordt, komt uit het Verenigd Koninkrijk.
Ron Hartman — 06 okt 2021
Het is de schimmigheid, het niet transparante dat weerzin wekt. Dat Twence op geruisloze wijze haar (te) grote ambities voor Warmtenetten voorfinanciert middels te hoge tarieven voor de verplichte diensten, past Neo- liberaal, maar niet sociaal. Splits het bedrag van de Warmtenetfinanciering af en wordt transparant, voor je ook geimporteerd afval verbrandt

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog...
06-10-2021

Gemeente wil Rode Kruisgebouw aankopen

Aan het Brugstraatje in Oud Borne staat het Rode Kruisgebouw. In het gebouwtje hebben naast het...
05-10-2021