Flexwoningen: een moeizaam proces
AFWEGINGSKADER EN PARTICIPATIEPROCES TER DISCUSSIE

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer met het voornemen om flexwoningen te plaatsen aan het Ridderspooor liep het mis. De buurt én de gemeenteraad voelden zich overvallen en floten het college terug. Vervolgens werd afgedwongen dat inwoners al in een heel vroeg stadium moesten kunnen meepraten over een eventueel voornemen voor tijdelijke sociale huurwoningen in de gemeente. Ook dat zorgde voor commotie en veel onrust. Een soort tussenvorm, waarbij de buurt wordt geïnformeerd, de gemeenteraad besluit en daarna de buurt kan meepraten over de invulling maakt het er allemaal al niet beter op. Het zorgt net zo goed voor onrust en zorgen.
 

Afwegingskader

Dinsdagavond weer een volle tribune in de raadszaal met omwonenden van de beoogde locaties, waaronder een bus vol Hertmenaren. Het besluit om de nieuwe locaties nader te onderzoeken was nog niet aan de orde. De gemeenteraad vond het noodzakelijk om eerst helderheid te krijgen over het afwegingskader dat heeft geleid tot de keuze van het college voor de Bornerbroeksestraat, Welemanstraat en Roskam Landen. Hoe kom je van een lijst met 50 potentiële plekken nu precies tot juist die locaties? Welke criteria liggen daaraan ten grondslag? “Inwoners hebben recht op een helder en transparant proces”, vond onder anderen Rose Headley (GB90). Het afwegingskader dat er lag werd echter ‘vaag’ genoemd en ‘niet objectief’.
 

Wethouder Martin Velten betoogde dat het nog maar om een ‘voorlopige schifting’ gaat om mogelijke locaties nader te kunnen onderzoeken. “Daarna gaan we aan de slag om de punten nader te onderbouwen.” De gemeenteraad nam er geen genoegen mee, waarop Velten toezegde de criteria nader te verfijnen, voordat de gemeenteraad er haar goedkeuring aan zou geven.
 

Kritiek op participatietraject Tichelkampweg

Ondertussen is het plan om aan de Tichelkampweg als eerste flexwoningen te realiseren al in een volgende fase. De gemeenteraad heeft daar al goedkeuring voor gegeven, maar wel onder de voorwaarde dat de buurt goed betrokken werd in de uitvoering. Maar over hoe dat gaat lopen de meningen sterk uiteen. Welbions en gemeente waren onder de indruk dat alles tot nu toe in goed overleg was gegaan en er sprake was van een ‘constructieve dialoog’, maar overduidelijk werd er door sommige buurtbewoners heel anders over gedacht. De wethouder concludeerde dat het veel te maken had met verwachtingen, beloofde snel de klankbordgroep weer bijeen te roepen en op korte termijn ook schriftelijke terugkoppeling te geven. “Het blijft ook voor ons een leerproces. Bij het volgende traject zullen we meer aandacht geven aan het vooraf duidelijkheid geven waarover en in hoeverre er kan worden meegepraat en meebeslist.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Johan — 27 nov 2023
Ik vroeg me al af wie er de stekker uit trekt. Voorlopig blijkt dat Enexis te zijn.
https://www.tubantia.nl/hengelo/flinke-domper-voor-toekomstige-bewoners-van-nieuwbouw-in-hengelo-het-schuurt-en-kraakt-overal~ae657847/

Dan, beste gemeenteraad, pleit ik ervoor dat plan Tichelkamp ook opnieuw wordt beoordeeld.
BorneBoeit — 25 nov 2023
We hebben een aantal reacties verwijderd vanwege de persoonlijke aanvallen. Zie ook onze spelregels.
Quincy — 25 nov 2023
Dat bedoel ik nou precies.
De linkse communisten hebben haat gezaaid onder eigen bevolking .En weer een onbeduidend persoon die denkt en meent te weten dat de rechtse stemmers racisten zijn en mensen buitensluiten.
Nederland is duidelijk geweest lijkt mij,maar dat kunnen de verliezers helaas niet verwerken
Linkse rakkers sluiten onze ouderen en de middeninkomens buiten. Zij zijn alleen maar goed als pinautomaat,
Ik woon in een goede buurt en heb niets te klagen. Met 1 verschil: Ik denk wel aan mijn medemens die dit overkomt. Over sociaal gesproken!?
Ron Hartman — 25 nov 2023
Een klein beetje realisme is toch wel op z’n plaats. Dat een paar miljoen van de 18 miljoen burgers kozen voor haat en uittreding betekent niet dat internationale verdragen en eigen wetten zomaar overboord kunnen. Wat op Uw eigen grond gebeurt is aan U. Wat in het publieke terrein gebeurt, hebben wij gedelegeerd aan de gekozen vertegenwoordiging. In dit geval de GemeenteRaad. Daar wordt namens ons gekozen, niet MET de burgers samen. Er wordt wel geluisterd, maar niet gehoorzaamd aan geluiden uit de samenleving. Niemand wil toch de Weimarrepubliek hier?
Quincy — 25 nov 2023
Beste HS, Jij hebt het volste recht om ergens op tegen te zijn, ongeacht je reden. Helaas leven we in een tijd dat je direct door andersdenkenden in een hokje wordt geplaatst. Dat de meeste van ons dit beu zijn is woensdag wel duidelijk geworden. Ik zou zeggen : ga door met je strijd !!
HS — 25 nov 2023
TOP Johan fijn dat de meeste mensen wel inzien dat Borne helemaal verkeerd bezig is op een trapveldje hoe haal je het in je hoofd .
En ik ga net zo lang ertegen aan schoppen dat die flauwekul van de baan is .
En ik mijn groente gewoon volgend jaar met mijn tuinbewoners in de grond kan zetten en de jongens en meisjes voetballen En in het gebouw naast ons de muziek blijft klinken .
Johan — 24 nov 2023
De gemeente heeft tot nu toe op het dossier voor de derde keer de eigen spelregels moeten aanpassen in pogingen een goed proces te volgen. Niet uit eigen beweging, maar na veel aandringen van de raad en de bornse burgers. Dit wordt dus de derde keer. De gemeente geeft aan dat ze nog elke keer veel leert, jaja. Tichelkamp zit met de gebakken peren. Een slechte procesgang. Luistersessie die geen luistersessie zijn. Een paricipatieproces dat geen participatieproces is. Een klankbordgroep die niet werkt. Een businessplan dat geen businessplan is. Wanneer trekt iemand hier nu eens de stekker uit?
Woningen bouw je op plekken waar woningbouw bestemd wordt! Niet op openbaar groen of op een industriegebied. Niet op basis van een crisiswet op experimentele basis.
Niet tijdelijk! Dat is een illusie.
En u mag zelf invullen wie hier de rekening zowel financieel als sociaal gaat betalen. Om over de emotionele rekening te zwijgen.
Borne moet geen project van intensieve veeteelt worden.
Hans van Hasselt — 24 nov 2023
Beste HS, Overdrijven mag meer verlies alstublieft niet de werkelijkheid uit het oog. Ter Apel vangt ongeveer 2000 asielzoekers op. Borne heeft het afgelopen jaar nog net geen 50 statushouders, gehuisvest en dat staat in geen verhouding tot de 2000 die in Ter Apel worden opgevangen. De statushouders heeft in tegenstelling tot een asielzoeker recht om in Nederland te verblijven. De asielzoeker moet nog maar afwachten of hij een verblijfsvergunning krijgt.
Dirk — 24 nov 2023
Ik adviseer een ieder om BB van 15/11 jl nog maar eens goed te lezen. Hierin staat luid en duidelijk dat de verplichting tot huisvesting alleen geldt voor statushouders en niet voor andere doelgroepen. Je kunt wel blijven ontkennen maar je kunt op je klompen aanvoelen dat de te creëren plekken met voorrang zullen worden toebedeeld aan statushouders, gezien de Haagse verplichting die op het nakomen hiervan rust. Wat overblijft wordt via een soort van tombola verdeeld onder de andere groepen, maar dit zal voor velen een illusie blijven....
HS — 24 nov 2023
Wat een vertrouwen in de gemeente Borne
Mensen als de flexwoningen er staan en het is niet zo kunnen wij niet meer terug hoor .
Het wordt op deze manier een ter Apel en dat weten jullie ook maar bij jullie zal wel geen plek in de buurt zijn om daar te bouwen .
Nee wij willen ze niet KLAAR
Henk de Vries — 24 nov 2023
Bejaarden woningen aan de Letterveldweg en kamperfoliestraat , de naam bejaarden woningen kunt u inmiddels wel schrappen ! Waarom ? Inmiddels zijn deze bewoont voor 80% door statushouders !!

Geen ouderen dus , is dit geen schande ?

De gemeente gaat gewoon alle nog te bouwen woningen vullen met statushouders zodat er er een 2e Ter Apel gaat ontstaan in de Borne . De gevolgen voor de gemeente kunt u zelf wel invullen lijkt mij , ook de veiligheid !!
Denk even na en ga niet niet alles bedekken met de mantel der liefde .
Toestanden zoals daar in Ter Apel willen wij niet in de gemeente Borne ! Tevens het zg ' tijdelijke ' wat de gemeente Borne aangeeft a 15jaren is ook zomaar een getal welke uit de lucht is gegrepen .
Sowieso 30jaren en langer bleek afgelopen Dinsdagavond !!
Jan Stegehuis — 24 nov 2023
@ Hans v Hasselt: Hans, dit is de enige juiste reactie op alle complotdenkers in ons Borne.
Hans van Hasselt — 24 nov 2023
Beste HS, Wat een Stelling we willen geen Ter Apel 2.0 worden.Besef je wel dat in de flex woningen ook Bornse jongeren een plaats kunnen krijgen en ook andere mensen die in de knel zij komen te zitten zoals gescheiden moeders met een kind naast deze doelgroep komen er ook statushouders en dat zijn burgers van Nederland en geen overlast gevende asielzoekers. Dus dat Ter Apel 2.0 is een lose kreet die doet denken aan complot theorieën.
HS — 24 nov 2023
Hallo en de buurt aan de tichelkamp is nergens bij betrokken geweest ,dus gemeente Borne wij kunnen via de rechter eisen dat dit hele proces vanaf het begin overnieuw moet .
Wij als bewoners van de wijk hebben het recht om als eerste mee in dit proces te gaan
Maar de gemeente kan wel goedkeuring hebben gegeven maar de bewoners niet en gaat ook niet gebeuren.
Wij willen eerst aan onze huizen de veiligheid voorzieningen en dan gaan we wel weer in overleg.
Wij willen geen ter Apel 2 .0 worden
HS — 23 nov 2023
Zo is het maar net Borne is er klaar mee.
Er is niet voor niks op Geert Wilders gestemd de mensen zijn er klaar mee Nederland is van de Nederlanders.
En Borne is van Ons .
Dirk — 23 nov 2023
Het lerend vermogen blijft ook bij dit college ver onder de maat. Wellicht dat de uitslag van gisteren eindelijk eens het besef doet landen bij de dames en heren politici dat veel inwoners in Borne het gewoon zat zijn zoals er met hen wordt omgegaan, om maar te zwijgen van het structureel onvoldoende tot niet luisteren naar andermans ideeën....

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024