Bezuinigen: deel 2
SPORT EN CULTUUR, OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN

Bezuinigen: deel 2

Aan de orde in het extra Politiek Beraad woensdagavond de onderwerpen sport, cultuur, educatie en gezondheid. Over de laatste twee kunnen we kort zijn. De taakstelling op ‘educatie’ is slechts 20.000 euro en op gezondheid een nog nader te bepalen bedrag. Het ging dan ook vooral over sport en cultuur waarop in beide gevallen drie ton bespaard moet worden. Identieke bedragen, gelijksoortige percentages van de begroting. Beide gesprekspartners, de Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) en het Kulturhus, totaal verrast door de voorgestelde taakstelling. En toch verliepen de discussies met de raad, die een gevoel probeerde te krijgen welke richting de bezuinigingen opgingen en welke consequenties dit voor inwoners zou hebben, totaal anders.

 

Sport

Aan de ene kant staan er grote investeringen op stapel voor de vernieuwing van sportpark ’t Wooldrik en aan de andere kant moet er voor drie ton bezuinigd worden op de sportbegroting. “Een tegenstelling waar we een evenwicht in proberen te vinden”, begon wethouder Michel Kotteman. “Ik zie er als een berg tegenop, maar samen moeten we een inspanning leveren om de top te kunnen bereiken.”

 

Jan Gielians van de BLOS gaf aan overvallen te zijn, maar kon toch al denkrichtingen aangeven. Kortgezegd komt het er op neer dat er mogelijkheden gezien worden om op de begroting te besparen als er overgegaan wordt naar een Sportbedrijf, mét een vernieuwd Wooldrik en op voorwaarde dat de gemeente de 4,5 FTE sportcoaches in dienst neemt. Een Wooldrik met alle toeters en bellen. “Als je niet al die voorzieningen hebt, dan heb je een lege huls zonder bussinesscase.” Binnen een half jaar zou zoiets uitgewerkt kunnen zijn, verwachtte Gielians. Simpelweg drie ton op de huidige begroting besparen, zonder fundamenteel anders te organiseren zou niet mogelijk zijn. Wethouder en BLOS gaan aan de slag om het scenario op korte termijn verder uit te werken.

 

Cultuur

Heel anders ging het toen ‘cultuur’ aan de orde kwam. Wethouder Martin Velten gaf aan dat hij mogelijkheden zag om te besparen op vooral welzijnstaken. “Er zijn in al die jaren steeds meer welzijnstaken bij het Kulturhus gelegd, maar sinds de decentralisaties ook bij de gemeente.” Hier en daar wat dubbelop. “Ik zie mogelijkheden om te besparen door een groot aantal zaken bij de gemeente onder te brengen.” Daarnaast dacht hij dat de financiering van de VVV (26.000 euro) wellicht uit de reclamebelasting gefinancierd kon worden.

 

Frank Droste van het Kulturhus zette vooral zijn hakken in het zand. Drie ton bezuinigen was veel te veel, welzijnstaken weghalen zou het Kulturhusconcept ondergraven en het Kulturhus draaide nu al optimaal. Eventueel zag hij mogelijkheden om het onderhoud van het gebouw over te nemen van de gemeente, want dat liet volgens hem te wensen over en misschien de exploitatie van de parkeergarage over te nemen. En anders moest de gemeente maar zeggen welke taken er geschrapt moesten worden. Het Kulturhus wilde daarvoor niet met voorstellen komen.

 

De raadsleden hadden wat moeite met die opstelling en kregen de indruk dat het tussen Kulturhus en de wethouder niet zo boterde. Tussen de regels door waren er wat stekeligheden over en weer te horen. Velten weerlegde dat. “Ik heb niet het idee dat de verhouding op scherp staat. Ik heb bij het bestuur van het Kulturhus de intentie geproefd dat men wel bereid is om mee te denken. Frank Droste speelt hier ook zijn eigen spel.” Voorlopig zijn ze er echter nog niet uit, dat is wel duidelijk. “Maar we hebben ook nog twee jaar de tijd”, zei Velten hoopvol. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 24 sep 2019
Pluim voor Donkers dat hij de in de vergadering van 24 september, de berap ter discussie stelde vanwege de vele hoge bedragen die niet eerder in alle bezuinigingsstukken zo herkenbaar waren en opriep dit nadrukkelijk mee te nemen in de begrotingsbijeenkomsten. De vergadering werd na precies 1 uur afgebroken. Onthutsend
Yvonne — 24 sep 2019
Aaahhh, dan komt ie dus nog. In ieder geval 1 huiseigenaar dan die reageert :-)
Ron Hartman — 24 sep 2019
4 Vragen??? Ik had het miniartikeltje in de krant niet gezien? Dat wordt dus iets in de trant van: 1) Wilt U een hoog voorziening niveau houden? 2) Hoeveel wilt U dan extra betalen (deze vraag alleen in te vullen door huiseigenaren 3) Op welk ander project mag bezuinigd worden? Kies uit a,b,c of d. 4 vrij
Een gemeente hier vlakbij, deed wel serieus onderzoek. Bijgaand de resultaten (link copieren en gaan:

https://www.hellendoorn.nl/data/publicatie-website/ombuigingsopgave-2020-2023/Einduitslag%20publieksenquete%201757%20reacties.pdf?_dc=1568714111926&_dc=1568714111952
Lichtgeel hesje — 24 sep 2019
@Yvonne: Volgens de Tubantia van gisteren is er een enquete vanaf 30/9 a.s. via Borne Panel. Bij de waarde hiervan zijn wel vraagtekens te zetten: dit panel telt circa 500 leden, waarvan gemiddeld 40 tot 60% ook daafwerkelijk reageert op een enquete, dus pakweg 200 tot 300 personen. Dit is iets meer dan 1% van het aantal inwoners van Borne, dus of de uitkomst representatief en valide is waag ik te betwijfelen. Het is hierbij ook nog eens de vraag hoeveel eigen-woning bezitters er zijn onder de huidige groep panel-leden? Het is namelijk wel deze groep die getroffen zou gaan worden door de voorgestelde verhoging met 24%!
Yvonne — 24 sep 2019
Ozb enquête via borne panel? Ik heb geen enquête voorbij zien komen.....
Ron Hartman — 23 sep 2019
@hesje: er zal toch wel iemand zijn met gewetensbezwaren?
Lichtgeel hesje — 23 sep 2019
Aan de Raadsleden: Wellicht is het een goed idee om naast de uitgezette OZB-enquete via BornePanel, ook alle recente inhoudelijke opmerkingen, kanttekeningen en vragen over dit OZB-onderwerp via BorneBoeit mee te nemen in de begrotingsgesprekken met het College. Tenslotte komen er steeds meer vragen n vraagtekens bij de dekkingsnoodzaak van een tekort van 4.3 miljoen euro voor 2020 via een bezuinigingsronde, mede gezien de uitspraken door de huidige Wethouder Financin in de afgelopen 2-3 jaren in diverse media over een sluitende begroting en een financieel gezond Borne in de komende jaren, alsmede gezien de cijfers uit onder meer de jaarstukken 31/12/2017 c.q. 31/12/2018 en uit de begroting 2019-2022 van 30/10/2018, specifiek pagina 88. Ambities en wensen realiseren is allemaal prima, maar niet via de portemonnee van eigen-woningbezitters, die hier ook nog eens een keer niets feitelijks voor terug krijgen. Het is te gemakkelijk om je als College c.q. Raad te verstoppen achter de term "het is toch een algemene heffing". Het getuigt namelijk van meer lef maar ook van meer realiteitszin dat je als College c.q. Raad bezuinigt/bespaart binnen het eigen ambtelijk apparaat, en ambities/wensen afblaast c.q. uitstelt, dan koste wat kost de eigen- woningbezitters als citroenen uit te persen, onder het mom van "wij verwachten een bijdrage van onze inwoners om investeringen uit het Raadsprogramma te kunnen realiseren", aldus de waarnemend Burgemeester op 3 september jl.. Wie durft binnen de Raad de bekende handschoen op te nemen???
Ron Hartman — 23 sep 2019
Ik heb het over de financiering van de mogelijke claim. Hoe ga je dat nou creatief oplossen, als het probleem niet echt zichtbaar mag worden.

Gemakshalve gebruik ik grote cijfers en stappen.
Er moet een bedrag van 4,2 miljoen fysiek betaald worden voor een veronderstelde claim die de rechter bepaalde en waar je niet op gerekend had. Dat zou als volgt kunnen:
Je verhoogt de WOZ voor burgers en bedrijven met 1,1 miljoen. Je vermindert de bijdrage aan sport en cultuur met 2 x 600.000, dus ook 1,2 miljoen. (Maar je houdt rekening met verzet van vooral de sport, dus wat minder) zeg 1 miljoen
Je zegt dat 2 families kosten veroorzaken in dit jaar te boeken bij de jeugd a 1,2 miljoen en
Je laat de zg Schotman reserve vrijvallen en boekt daar het dubbele van in de kosten. Snelle stappen en niemand die het merkt. Totaal dus.... pak hem beet, 4,3 miljoen? Ben reuze benieuwd naar het onderzoek van Slotmans geweten. De WOZ verhoging is een greep in de beurs van burgers en dat kan alleen bij een schoon geweten immers?
Lichtgeel hesje — 22 sep 2019
En nog maar eentje: BorneBoeit van 12 december 2018. De kop van het artikel is 'Raad akkoord met fase 1 Wooldrik': "Dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de financiering van de eerste fase van het Masterplan voor de herontwikkeling van sportpark t Wooldrik. Het gaat in deze eerste fase alleen nog om de renovatie en de beperkte uitbreiding van het zwembad en de energiebesparende maatregelen in het zwembad en sporthal 2. Totale kosten ongeveer 2,5 miljoen, deels gedekt door bestaande potjes voor vervangingsinvesteringen en andere beschikbare budgetten. Voor het restant van bijna 90.000 euro moet de OZB per 2021 met 1,75 procent omhoog.". Inmiddels kan toch echt alleen maar de conclusie worden getrokken, dat voor elk begrotingstekort c.q. "ambitie" van het College c.q. de Raad de OZB-kaart wordt getrokken zonder enig aarzelen! Let wel: het gaat hier om een geplande OZB-verhoging per 2021. Deze komt dus nog bovenop de voor 2020 gewenste OZB-verhoging van (minimaal) 24% door dit College! Duidelijk is dat voor dit College (en deze Raad) hoofdzakelijk geldt "hoe verwezenlijken we zoveel mogelijke ambities/wensen, waarmee we ons als Wethouders c.q. Raad zoveel mogelijk naar buiten toe kunnen profileren". Wie de rekening betaalt (de inwoners van Borne dus) is minder interessant voor deze partijen; die inwoners willen toch immers allemaal hoogstaande voorzieningen (cynisch bedoeld). Een schoolvoorbeeld van een College c.q. Raad die n behoorlijk wereldvreemd denken en handelen n duidelijk laten blijken over een politiek verstoorde antenne te beschikken. Het klakkeloos en maar blijven uitmelken van de burgers van Borne via onder meer de OZB is een gotspe en dient door deze Raad definitief een halt toe te worden geroepen. De oplossing voor het financieren van ambities, bezuinigingen en begrotingstekorten dient namelijk in het eigen ambtelijk apparaat te worden gevonden en niet in de portemonnee van inwoners van Borne!
Ron Hartman — 22 sep 2019
@Hesje. Je hebt me nu genoeg geprikkeld om maar eens te schrijven wat ik denk, op het gevaar af om aan complotdenken te doen en de plank hard mis sla. Op voorhand dan mijn excuus! Het gaat om het volgende artikel en de volledige stilte erna.

https://www.tubantia.nl/borne/poging-tot-schikking-in-langlopend-conflict-tussen-gemeente-borne-en-familie-katgert~ab7f0900/

Ik denk dat er op 4,2 miljoen euro is geschikt door de Gemeente. Als de zaak was gewonnen door de Gemeente, was het breed in de pers gekomen.
De zeperd (want dat was het toch wel, incl. de ongeoorloofde praktijken, zelfs naar de deken van de advocatuur), moet gewoon VOL door de gemeente worden afgeboekt. Als blijvend monument; Nie wieder! Het heeft de burgers al veel te veel gekost al die tijd die de ambtenarij en de BM er aan besteed hebben, nog los van alle proceskosten. Je kunt dan kiezen om het af te boeken op bestemmingsreserve(s), of zelfs op je weerstandsvermogen. Hierdoor komt de Gemeente onder curatele van de Provincie. Erg? hmmmm, nou ja, dan maar een ander groot project eindigen en de voorziening vrij laten vallen of vooruitschuiven door het een paar jaar in de ijskast te zetten en in de tussentijd weer te gaan sparen, zoals de Bornse huishoudens ook moeten. Ik zie graag de einduitkomst van de schikking en hoop dat die niet nog hoger wordt. Om de rekening van de ketser via mistgordijnen neer te leggen bij de burgers, kan echt niet.
Lichtgeel hesje — 22 sep 2019
In een interview met de Tubantia van 2 juli 2019 (drie maanden geleden dus!) benadrukt de Wethouder Financin dat de huidige tekorten van de afgelopen 2 jaren niet structureel zijn want "daarvoor ging het vele jaren goed". Waar komt dan het kennelijke tekort van 4.3 miljoen ineens vandaan, in combinatie met eerdere uitspraken van diezelfde Wethouder dat er de komende jaren sprake is van een sluitende begroting en dat Borne financieel gezond is??? Het wordt toch echt tijd dat de Wethouder dit eens volledig uit de doeken doet aan de inwoners van Borne (al dan niet via de Raad). Uit een interview op 29 november 2018 door BorneBoeit met de Wethouders Mulder en Kotteman wordt door beide Wethouders schouderophalend gereageerd op de opmerking dat de woonlasten in Borne relatief hoog zijn. Ach, we hebben hier wel een gigantische hoeveelheid mooie voorzieningen, klinkt het vergoelijkend van de kant van de Gemeente. De Veste wordt genoemd, het Kulturhus, een zwembad en een goede wegenstructuur. Tja en dat moet wel betaald worden. DOOR DE GEMEENSCHAP, zoals wethouder Kotteman ook al aangaf in het Politiek Beraad dinsdagavond 27/11/18 op de vraag hoe de plannen voor t Wooldrik gefinancierd moeten worden. Aangezien de spaarpotjes zo goed als leeg zijn resteert nog het draaien aan de knoppen van bijvoorbeeld, jawel daar is ie weer, de OZB. We zijn nog geen jaar verder en weer wordt de OZB opgevoerd als sluitpost voor de begroting 2020, die overigens in 2017 volgens de verantwoordelijke Wethouder gewoon sluitend is. Op de hei-dag op 22 juni jl. door College en Raad over Keuzes voor Borne is de stelling door deze 2 partijen neergelegd "Wij durven nee te zeggen tegen onze inwoners en ondernemers". De gemeente Borne is een servicegerichte organisatie, maar duidelijk is dat de gemeente het niet iedereen naar de zin kan maken. Dit betekent ook dat de gemeente nee moet durven zeggen als het geld en/of de personele capaciteit er niet is. Het is wel van belang om dit goed en transparant uit te leggen. In het laatste slagen zowel College als Raad overigens niet richting de inwoners van Borne. Voortbordurend op de geponeerde stelling betekent dit, dat er keuzes moeten worden gemaakt door College en Raad met de thans beschikbare pot geld, EXCLUSIEF het steeds aangehaalde kennelijke tekort van 4,3 miljoen, wat grotendeels bestaat uit ambities van zowel College als Raad, maar wat wel mag worden betaald uit de portemonnee van inwoners van Borne. Echter: Het geld is er niet, de capaciteit is er niet, dus rest College en Raad slechts om NEEN te zeggen tegen deze ambities! Consequent handelen en denken op basis van eigen uitgangspunten is namelijk toch wel het minste wat inwoners van dit College en deze Raad mogen verwachten, of geldt deze stelling alleen maar voor wensen van inwoners en niet voor de ambities van het ambtelijk apparaat zelf?!
McHak — 22 sep 2019
De 24e is er weer een raad. Ik lees dat er 3?raadsleden ambitie hebben, maar er geen vragen zijn; Alles is schijnbaar duidelijk. Daarna wordt de BERAP afgetikt in 5 hele minuten, erbij 5 andere agendapunten(= hallo, zijn we wakker?; hoe incompetent kan een Raad zijn?; nou de uwe.) uitleg; de Bestuursrapportage ( BERaP) is HeEUUL BELAnGERIJK; het College krijgt bestuursrechtelijk van de Raad, namens uw gegeven stem, decharge/ een vrijbrief om niet de gevangenis in te gaan. Zij verantwoorden zich voor hun wanbestuur en de Raad gaat in 5 minuten hierin mee.

Wie stelt duaal de agenda op?; het College of de griffie namens de Raad/het VOLK??????????
McHak — 22 sep 2019
28 inhoudelijke reacties, vanuit 8 betrokken reactanten. De early adapters speaks for the early majority.

Indien de Raad; kwetsbaar & sensitief is, dan mag zij verkennende/ onderzoekende vragen stellen aan dit medium, om twijfel weg te nemen. Dus board....
McHak — 21 sep 2019
In de meicirculaire bericht de Kroon aan Borne dat de Rijksbijdrage vanaf 2020 een paar miljoen minder wordt dan gebruikelijk. Dat was onverwacht; als je regeert, dan is dat niet onverwacht. Als je reageert, dan is dat wel onverwacht.

Tav reserve en voorzieningen; onze boekhouder is financiële minder begaaft maar economisch sterk; dus dat het strategisch zit te rommelen in deze posten zou ik verwachten, zodat het minder zichtbaar is voor de Raad. Gelukkig zijn er nog Ron, Yvonne en LHesje die de Raad openbaar in stelling brengen. Dus.
Ron Hartman — 21 sep 2019
Ja, natuurlijk stijgen sommige kosten extreem en moet je extreem bezuinigen, maar daarnaast zijn die 1,2 miljoen om de basis op orde te krijgen en de 1,2 miljoen voor 2 gezinnen, steeds lastiger uit te leggen. We gaan het zien.
Lichtgeel hesje — 21 sep 2019
Nog even een nabrander: google eens op begroting 2019 borne en klik de bovenste van 5/11/18 aan. Het gaat specifiek om de tekst in het groene blok onderaan dit overzicht. Conclusie: voor 2019 is er geen financieel tekort omdat het tekort uit de reserves wordt betaald. Klik dan de uitgebreide begroting 2019-2022 aan en ga naar pagina 88. De enige conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat er over 2020, 2021 en 2022 een financieel overschot is wat oploopt tot bijna 1.3 miljoen in 2022. Aangenomen mag worden dat deze begroting met kennis en kunde is opgesteld door de Gemeente. Het is nu dan ook aan de Raad om het College om uitleg te vragen waar het tekort voor 2020 van 4.3 miljoen nu ineens vandaan komt, om maar te zwijgen waar de cijfermatige verschillen tussen de meerjarenbegroting en het Totaaloverzicht Kiezen voor Borne Ombuigingen vandaan komen. Ofwel is de begroting 201-2022 voor de buhne gemaakt, ofwel de Gemeente stelt simpelweg geld nodig te hebben, gaat c.q, wil niet in eigen vlees snijden onder het mom van een hoog voorzieningen niveau in stand willen houden voor de inwoners van Borne, en laat de inwoners gewoon de rekening voor ambtelijk mismanagement betalen de komende jaren!
Ron Hartman — 21 sep 2019
Dank Hesje. En dit is maar weer zo'n deeloverzichtje uit de totaal exploitatie. In eerdere vergaderingen is zomaar ''kennis genomen'' van andere beinvloedbare posten. Het blijft dan gewoon heel stil, behalve de opmerking dat ze hun best doen. Ik wees eerder op de 2,1 miljoen euro per jaar die het bestuur incl. de Raad KOST, en buiten alle andere uitvoeringskosten. Dat kan beslist minder. Behalve de beloningen incl. pensioenen van B&W (pak hem beet 6 ton), en de prestatiegelden van de Raad (pak 'm beet, 12 x 20.000 en wat heidedagen) van 3 ton, zit er altijd de griffier(en) en een paar beleidsambtenaren bij en omheen die de rest aan kosten neemt. Waarom?, als je je zaakjes kent? Dan is een veel kleiner kringetje om je heen, echt wel nodig als de burgers zoals nu, te hard gepakt gaan worden. Snijden in eigen vlees, levert het mees..t
Lichtgeel hesje — 21 sep 2019
Goed werk Ron, chapeau! Als ik nog wat mag aanvullen hierop; Het is verstandig voor deze Raad om in de komende begrotingsvergadering met het College post voor post door te akkeren op zin c.q. onzin, maar ook op zaken waarin de inkomsten beduidend hoger zijn dan de uitgaven (bv. 7.2, 7.3, 8.3, borne algemeen 0.61, 0.62 en 0.64), alsmede verbindend borne 0.1 met een aanzienlijk bedrag aan uitgaven en 0 inkomsten (waar zijn de Rijksbijdragen dan in opgesloten?))). Dit geldt ook voor post 0.8 Overige baten en lasten met een stelpost van 1.5 miljoen, als ook de pm post onder 2.1, en de posten 5.7 en 7.4. Ook verdient de kolom Overwegingen meer dan de nodige aandacht. Zo wordt bij onder meer 7.2 en 7.3 gesproken over een kostendekkend verloop, maar waar blijven de positieve verschillen tussen uitgaven en inkomsten dan? Kortom, (inhoudelijk) werk aan de winkel voor de Raad en je niet laten wegzetten met dooddoeners c.q. laten opjagen door dit College! Als ik dit hele verhaal goed bekijk, is het maar de vraag of er wel zo nodig bezuinigd moet worden ten koste van burgers en overige partijen
Ron Hartman — 21 sep 2019
@Yvonne: Zoek de pdf 2019-09-03 Totaaloverzicht Kiezen voor Borne ombuigingen.pdf in de vergaderstukken van (ik meen) 24 9 as. Ik zal dan per post eens een tegenbegroting benoemen. Sommige posten zullen de plank misslaan, maar het geeft aan dat er vele wegen naar Rome leiden. Het gaat vooral over bezuinigingen die binnen de Gemeente zelf moeten komen en de burger niet steeds opnieuw extra, extra belasten.
Ik volg het lijstje en pik daaruit interessante posten:
Post 03, gebouwenbeheer. Fors bedrag van 440.000. : er wordt NIET bezuinigd
Post 3.2, Grondexploitaties. Zelfs in de afgelopen gouden tijd, kost dat een kwart miljoen meer dan het oplevert. Er wordt geen maatregel genomen. Ze deden hun best...
Over post 4.2 mag je niets zeggen, maar rente + afschrijvingen in 40 jaar geven een beeld dat we voor plm 20 miljoen onderwijsgebouwen hebben. Er is strak onderhandeld met de aannemers... niet dus! Dat moet anders!
5.1 en 5.2 gaan zelf de strijd aan.
2.1 Verkeer en vervoer. in de toelichting wil men van 3 miljoen, 150.000 minder, maar vergeet dat te boeken. Mooi, die kan dus in ieder geval van de WOZ verhoging af.
Enfin, als je zo verder gaat, ben je nog in staat aan te tonen dat er helemaal geen WOZ verhoging hoeft te komen. Veel plezier
5.7. Voor 2 miljoen, kun je heel veel doen in het groen. De bezuiniging zal echter zichtbaar worden. Wanneer gaan we het zelf weer doen?

Ron Hartman — 21 sep 2019
@Hesje. De opmerking over de reserve klopt in zoverre, dat ik de verplichte algemene reserve, afgesplitst zie van die van de andere (bestemmings?)reserves. De afname van de reserves kun je slechts schatten, althans, ik zag nog nergens een echte verantwoording (behalve de ''Schotman'' post). Het is raden? Je mag raden dat de 2 grote klussen bajonetkruispunt en riool boren en de aanvang in het Wensink, ergens uit die overige voorzieningen komen, maar welke? Ze nemen wel snel af de komende jaren, maar hoe ik ook zoek, een echte verantwoording zie je niet, zodat al snel het beeld ontstaat van makkelijker kunnen schuiven. Het totaal overzicht van 3/9/19 is toch meer een soort huishoudboekje zonder toelichting van het hoe en waarom per post. Het gaat wel over zomaar 4,3 miljoen en de greep in de portemonee van burgers met een eigen woning.
Lichtgeel hesje — 21 sep 2019
Aan allen: wellicht even voor de begripsvorming, omdat ik het in mijn reacties steeds heb over reserves en niet over voorzieningen: Het BBV omschrijft reserves als vermogensbestanddelen die behoren tot het eigen vermogen en die bedrijfseconomisch gezien VRIJ zijn te besteden. Het belangrijkste onderscheid tussen reserves en voorzieningen is dan ook dat reserves tot het eigen vermogen behoren en in principe VRIJ aanwendbaar zijn. Er ligt geen oorzaak uit het verleden aan ten grondslag met financile gevolgen in de toekomst. De besteding vindt natuurlijk wel in de toekomst plaats maar wanneer, waarvoor en hoeveel is vrij door de Raad te bepalen. Het staat de Raad immers vrij om een reeds bepaalde bestemming op enig moment te wijzigen. Aan reserves mag in tegenstelling tot voorzieningen wel rente worden toegevoegd. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen, omdat zij gevormd worden om toekomstige verplichtingen na te komen. Het verschil tussen een reserve en een voorziening is volgens het BBV dus kort samengevat, dat de Raad bij reserves de bestemming wel kan wijzigen en bij voorzieningen niet. Voorzieningen zijn dus niet vrij te besteden of te bestemmen. Het College is bevoegd om besluiten te nemen over de vorming en opheffing van voorzieningen. Zou het zomaar kunnen zijn dat hier "creatief" is omgegaan met het schuiven van bedragen van de post reserves naar voorzieningen in de afgelopen 2-3 jaar, om de invloedssfeer van het College op uitgaven te vergroten en die van de Raad te verkleinen?
McHak — 21 sep 2019
Ik vraag mij af wat Kees hiervan vindt. Maar, heeft Borne een onafhankelijke rekenkamer? Die kan antwoord geven op de vraag van Ron en LHesje. Maar dat is allemaal des Gemeenteraad. Het kan anders. Het mag anders. Keuzes.
Ron Hartman — 20 sep 2019
Tja, Yvonne, op de heidagen is wellicht cijferinzicht ook onderdeel geweest, maar je hebt gelijk hoor. Het ene stuk is nog warriger dan het andere en de cijfers worden zomaar genterpreteerd naar believen. Schotman zag als techneut, hoe een vrijval uit een voorziening, leidde tot een foute boeking in de W/V. Zelf denk ik dat de vrijval werd benut om het dubbele bedrag in de kosten te boeken. En dat bedrag heeft weer een beschermende status denk ik, dus daar wil ik NU nog niet verder op ingaan. Dat komt wel nadat de cijfers zijn vastgesteld. Een eenduidige exploitatierekening zou ieder inzicht geven, maar of dat beoogd wordt??
Wel ben ik pissig dat burgers nu extra gepakt worden, terwijl voor velen steeds meer maand achter het geld komt. Snijden in eigen vlees dus. Zwak dat d sociale partijen het niet opnemen voor de middenklasse die straks ook naar de voedselbank moet. Dat scheelt wel weer restafval en leegkosten, dus dat zal wel een doel hebben. Foei!
Yvonne — 20 sep 2019
Laatst een poging gedaan de cijfers te bekijken die als vergaderstukken op hun site staan. Schiet je weinig mee op. Voor zover ik kon achterhalen alleen afgeronde cijfers met daarbij een zeer globale omschrijving. Hoe wat waar? Realistisch project of cijfers? Ik heb gewoon geen idee.
Lichtgeel hesje — 20 sep 2019
In aanvulling op het vorige bericht blijven de vragen overeind staan over de reserves uit de jaarstukken 31/12/17 en 31/12/18, evenals de uitspraken van de verantwoordelijke Wethouder in 2017 over een sluitende begroting in de komende jaren en dat Borne financieel gezond is
Ron Hartman — 20 sep 2019
Klopt Yvonne. In plaats van een forse tegenvaller volledig af te boeken onder de algemene reserve tbv van het minimum geaccepteerde kental), maar vooral om tegenvallers op te vangen (die wat magerder is dan de ''goud'' ambities hier toestaan) zomaar bij de burgers te leggen, ga je ook naar dit soort zaken zoeken. Hij moet er natuurlijk wel komen, maar iets gefaseerder zal ook de praktijk uitwijzen. Je kunt dan een deel vrij laten vallen in het huidige boekjaar en tzt opnieuw gaan reserveren. De afnemende grondposities en daarvoor gereserveerde infrastructuur wegen over een paar veel minder zwaar in de risico's. (zeker als de GVW te PAS, toch veel hindernissen extra krijgt). Met hetzelfde gemak cq aanpak zijn de ''gasloos'' verlangens al aardig uit beeld geraakt in het Wensink. De huidige jacht is dan ook vooral om een bedrag van 1,2 miljoen (onder de noemer '' de basis op orde te brengen'', maar niet de besteding te openbaren) ergens weg te moffelen.
Yvonne — 20 sep 2019
Was er geen groot bedrag gereserveerd voor de F35? Kan volgens rtv oost niet gerealiseerd worden voor 2022. Die reservering kan dan voorlopig wel even de ijskast in toch
Ron Hartman — 20 sep 2019
@McHak. Ik vrees dat een burgemeester als voorzitter, toezichthouder en integriteitsbewaker, een goeie directeur nodig heeft die door de organisatie kan banjeren. Die is behoorlijk rot naar mijn overtuiging.
McHak — 20 sep 2019
@Ron, ik heb geen positie. Andere keuze, de reden dat ik anomiem mag zenden, met dank aan journalistiek nederland. Maar als je mij vraagt; Burgemeester ai vraagt Zsm om duurzame opvolging ( ik voel vrouw; prior 1) , Mulder(CDA) direct onder curatele stellen, Kotteman (GB90) schorsen en eervol bedanken voor zijn Goede diensten voor Borne (=top), Velten (Borne Nu) vragen wat hij nodig heeft. Daarna bij Roosdom te rade gaan wat werkelijk het probleem is en dat samen met de Raad oplossen.
Ron Hartman — 20 sep 2019
@McHak. Zou je ook zo graag een gewone (concept) exploitatierekening willen zien met de cijfers van vorig jaar ernaast? Niet al die elkaar overlappende langdradige verhalen van een veel te duur bestuur dat voor die verhalen totaal ruim 2 miljoen kost? Dus los van het gemeenteapparaat zelf. Schotman had bv echt gelijk, maar hij wist natuurlijk niet dat de vrijval gelijk door een 2 x hogere last, gepresenteerd werd als een soort foutje, waardoor je het totale bos niet meer ziet? Nou ja, een enkeling nog maar en de rest durft het niet te zeggen. Die 1,2 miljoen blijft opduiken en wordt weer verstopt. Investeren is een verwachting. Geen garantie. Je moet op tijd je voorgenomen investeringen herbeschouwen. DAT mis ik; snijden in de te grote broek die werd aangetrokken, dat laten vrijvallen en het bed opschudden
McHak — 19 sep 2019
Ik heb niet de rol en taak om met voorstellen te komen, maar mag ik vanaf de walkant nog een suggestie doen voor een alternatief? ; stel, je hebt AMBITIES die je niet kunt betalen. Herkenbaar? Dan ga je als boekhouder met een gat in je hand kijken wat tegenwoordig binnen de BBV mag van Rutte/ Knot/ Dragi/ Basel. Heb je maatschappelijke activa opgenomen in je Begroting, zoals t Wooldrik, dan mag je onderhoud activeren. Daarmee kun je het geld wat je al hebt gereserveerd voor deze ambitie, inzetten voor 24% andere uitdagingen. Misschien iets te alternatief gedacht als je liever wel modaal Borne de voedselbank toewenst. Maar ja, ik reageer makkellijk achteraf en had dit vooraf nooit mogen bedenken. Sorry.
Ruud Steltenpool — 19 sep 2019
Sporten (incl. fietsen) is belangrijk, o.a. wegens gezondheid, maar ook wegens klimaat.
EN auto-infra is heel duur
EN er is flink geld te kort.
Is het dan niet vreemd het aantal parkeerplaatsen bij 't Wooldrik te gaan verdubbelen? Aanpassen?
Ron Hartman — 19 sep 2019
Ha, bedankt Martin voor je tip. Ouwe rot in het vak! Ook ik vind dat al mijn zienswijzen die ik plaatste hier, in de debatten terug moeten komen. Ik beroep me daarbij ook op mijn oprechte interesse, participatiebereidheid, maar ook op de te hoge drempel om fysiek aanwezig te zijn.
Martin Reesink — 19 sep 2019
Het is belangrijk te bedenken dat de kwaliteit van een gemeenschap en de toekomst van onze kinderen baat hebben bij cultuur en sport. Laten we daar in investeren! Gezond leven en meer bewegen is nodig. Sport verbindt en is super gezond. De sportverenigingen in Borne vragen juist om support om gezond te blijven en goede accommodaties te hebben. Ik vind dat deze zienswijze in het debat over het oplossen van financiële problemen terug moet komen. Laten de raadsleden hun oren en ogen goed de kost geven door de verenigingen te bezoeken!
Ron Hartman — 19 sep 2019
@Kees; een beetje gelijk heb je als je oproept om de huidige politiek te versterken. Ik doe dat als aan huis gebondene op de huidige gangbare wijze. Je zou actieve ondersteuning verwachten aan burgerparticipatie... toch?? Nee, Hesje weet niet waar die 10 miljoen reserveringen zijn gebleven en vraagt zich af of dat voorkomen had kunnen worden als je ziet dat er verliezen ontstaan. (veel meer verlies dus dan de aangewezen boosdoener; de jeugdzorg). De reserveringen zijn eerder in de kosten opgenomen en dat bv de bajonet bij de BornseBeeklaan daar voor gemaakt is zal best. Kostenoverschrijdingen in zo'n project moet je echter wel eerst laten zien en niet zomaar uit een andere reservering halen. Het is gewoon te schimmig allemaal; of er wat bedekt moet worden. DAT zou je als vertegenwoordigers van de bevolking, die ''uit het niets'' moeten gaan betalen zonder te kunnen of mogen bepalen bij gebrek aan informatie, juist moeten verhelderen naar de burgers...... toch?? Daarnaast het ontbreken van de wil om in eigen vlees te snijden.
Lichtgeel hesje — 19 sep 2019
@ Kees: Dank voor uw inhoudelijke reactie
Kees — 19 sep 2019
@ Lichtgeel hesje,
Het lijkt mij als Bornse inwoner het beste dat u zich zsm gaat aanmelden als lid bij n van de politieke partijen die momenteel in de raad zitten. U weet blijkbaar alles en bent erg goed genformeerd. U kunt uw partij dan voorzien van goede informatie Volgens mij gaat het dan stukken beter met Borne en komen we deze bezuinigingen wel te boven.
De beste stuurlui staan immers aan de wal. Regeren is vooruitzien en commentaar achteraf is de makkelijkste manier van kritiek. Als je jezelf dan ook nog schaamt voor de eigen naam, dan weet ik genoeg.
Groet, Kees
Paul Cohn — 19 sep 2019
...op gezondheid een nog nader te bepalen bedrag:
Ach, dat weten we al minstens 5 jaar: de relatie tussen luchtvervuiling en geluidsovelast door infrastructurele maatregelen en de gezondheid van haar inwoners (diabetes, COPD, Astma, vroegsterfte intereseert ons gemeentebestuur van geen meter: het gaat al lang niet meer over het dienen, maar alleen nog het verdienen:
Uit de berekeningen volgt dat ter plaatse van geen enkele geluidgevoelige bestemming er ten gevolge van De Kluft een geluidbelasting hoger dan 48 dB berekend wordt. Er is daarom geen sprake van reconstructie en onderzoek naar maatregelen vanwege De Kluft is niet nodig... (pardon: te duur)
http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf
De Atlas leefomgeving gaat verder: 55-60 dB(A)
De Atla Overijssel berekent eveneens 55-60 dB(A)
bewoners van Letterveld, meten continu op de hoek van de Seringenstraat en de Twickelerblokweg: 55-75 dB(A)
kom, natte vinger: allemaal 10 tot 20 dB(A) of zo'n honderdaal mr geluid dan de gemeente in haar zuinigheid beweert.
Het treurig grote verschil in de continu op meerdere plaatsen in Borne gemeten luchtkwalliteit en de luchthartige gemeentelijke bewering kunt u zelf aflezen op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

Taakstelling nog nader te bepalen? Dat is volstrekt negeren van de overheidstaken in EU Richtlijnen en Nederlandse Wet Milieubeheer!
Al jaren...
Lichtgeel hesje — 19 sep 2019
Om het College van een nabijgelegen Gemeente maar even te citeren: "Het gaat hier niet om de fouten die de Gemeente heeft gemaakt, maar om solidariteit onder de inwoners om de tekorten op de begroting te dichten", Dit ongelooflijke geluid is overduidelijk ook terug te horen bij het College van Borne. Geen verantwoording willen/durven nemen voor financile missers, grondexploitant willen spelen zonder interne kennis hiervan, bezuinigingen bij partners willen doordrukken zonder inhoudelijke onderbouwing, en last but not least, begrotingstekorten simpelweg neerleggen bij de inwoners (OZB-verhoging van 24% of meer), zonder over rele alternatieven na te willen denken (inspreek-recht voor alle eigen-woning bezitters is er niet, dus monddood maken en zonder tegenspraak opzadelen met nog meer gemeentelijke heffingen), enzovoort. Zoals al eerder aangegeven, is dit alleen maar te betitelen als een gotspe en een overduidelijk brevet van onvermogen als College, wat overduidelijk lak heeft aan inwoners en hun portemonnee. De Raad blijft ook om de hete brei heen breien: geen enkele vraag wordt gesteld aan het College over uitspraken van de Wethouder Financin over de jaarstukken van de Gemeente per 31-12-2017 en 31-12-2018, welke een reserve laten zien van circa 40 miljoen per 31-12-2017 en circa 37 miljoen per 31-12-2018. Diezelfde verantwoordelijke Wethouder zegt bovendien in een interview in 2017 dat de reserve pakweg 30 miljoen bedraagt (dit blijkt dus eind 2017 40 miljoen te zijn) en er de KOMENDE jaren sprake is van een sluitende begroting en dat Borne financieel gezond is. De Raad laat hier (bewust of onbewust) de kans liggen om duidelijkheid hierover aan de inwoners van Borne te geven. Dit College en deze Raad leven bij de waan van de dag (zie kwestie ballonnen!) en zijn niet gekwalificeerd om kundig te anticiperen op ontwikkelingen en deze ook tijdig te vertalen naar budgettaire gevolgen. In aanvulling op een eerdere reactie: Uitgangspunt van het BBV is dat de begroting en jaarstukken allereerst VOLDOEN aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het budgetrecht dat 1 van de belangrijkste RECHTEN van de gemeenteraad is. Het budgetrecht van de raad houdt in, dat het college in principe ALLEEN uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Deze Raad moet er eens mee ophouden zich het mes op de keel te laten zetten door dit College en haar inhoudelijke verantwoordelijkheid als budgetbewaker eens een keer te nemen. Hoewel het pluche ongetwijfeld lekker zit, bent u als Raad toch echt gekozen door de inwoners van Borne: maak u hier dan ook sterk voor en behartig de belangen van deze inwoners! Het simpelweg meedeinen op het bootje wat College heet, is niet wat burgers willen, en al helemaal niet als zij simpelweg de komende jaren als sluitpost op de begroting worden gebruikt door onkundig handelen van een College, wat overduidelijk een te grote broek heeft aangetrokken in de afgelopen jaren, Maar ja, het is gemakkelijk geld uitgeven van een ander (lees: burgers) voor zaken waarbij je zelf een beleidsmatige c.q. financile misser hebt gemaakt als College c.q. Raad, hier geen verantwoordelijkheid voor durft te/wil nemen, en stug volhardt in calimero-gedrag: de oorzaak voor dingen ligt namelijk altijd bij een ander! Wederom een gemiste kans voor de Raad gisteravond; nog 1 mogelijkheid te gaan...
McHak — 19 sep 2019
Oooooh, nog twee jaar de hete aardappel ruimte geven. Rutte creeert ruimte om de shit van Trump en Brexit met een winstwaarschuwing op te vangen. Bragi geeft ruimte om kosteloos schulden aan te gaan. Dus, gaan we keuzes maken? 20% is geen keuze. De BBV geeft financieel ruimte om creatiever te zijn; al gezien?. Regeren is vooruit zien. Dit College heeft een andere ruimere blik nodig; hervorming.
Ron Hartman — 19 sep 2019
Citaat uit het artikel: Er zijn in al die jaren steeds meer welzijnstaken bij het Kulturhus gelegd, maar sinds de decentralisaties ook bij de gemeente. DAAR draait het om en dat herken ik vanuit 35 jaar eigen ervaring. Je kunt als uitvoerders knap last hebben van ambtenaren, vooral als ze niet de attitude en de werkhouding (geen 9 tot 5 mentaliteit) hebben, maar wel macht (ge- of zelfs misbruiken). Ja Frank, jij kent het kreunen en steunen van het pand en JIJ neemt dan direct maatregelen als dat jouw bevoegdheid is. Nu moet je zeuren en maar zien hoe deskundig, maar vooral hoe empatisch de ander is om het probleem gister op te lossen. Kortom, ga niet samen in de uitvoering. DAT is de taak voor empatisch ingestelde medewerkers en hou ambtenaren buiten de deur. Sterker nog: DAAR zijn de bezuinigingen neer te leggen en niet naar de uitvoering die aan de burgers ten goede komt. Ook nog in het totaal van de kosten die de gemeente voor haar eigen organisatie maakt, bedroevend weinig

Provincie verkiest trac langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021

Intrekken bij Kulturhus lijkt (nog steeds)...

Eén van de grote projecten waar de gemeente Borne voor staat is de huisvesting van de...
23-02-2021

Keuzes zijn nu echt aanstaande

“Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dat is over het algemeen niet de meest...
23-02-2021

Nog 2,5 ton beschikbaar voor coronakosten 2021

Het college van burgemeester en wethouders zal aan de raad voorstellen om de van het Rijk...
11-02-2021