Evenementen krijgen toch extra geld
AMENDEMENT VOOR ONDERSTEUNING BLIJKT NIET UITGEVOERD

Evenementen krijgen toch extra geld

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd een amendement unaniem aangenomen om evenementen tegemoet te komen in de steeds hoger oplopende kosten. Er werd een bedrag van 25.000 euro voor de jaren 2024 en 2025 voor gereserveerd. Maar nu blijkt dat aanvragers voor evenementen in 2024 opnieuw nul op het rekest kregen. Zeer tegen het zere been van Leo Graafhuis (VVD - foto in tekst): “Ondanks herhaalde verzoeken van evenementen om tenminste de jaarlijkse subsidie te indexeren was het antwoord van de gemeente consequent negatief. Sommigen krijgen al tien jaar lang hetzelfde bedrag. Meerdere vertegenwoordigers hebben in het najaar per mail en in ambtelijke en bestuurlijke gesprekken aandacht gevraagd voor de extra beschikbaar gestelde middelen, maar men kreeg het antwoord dat die pas in 2025 beschikbaar zouden zijn.”
 

Geërgerd

En dat is dus niet in lijn met het amendement van destijds. “Er is op geen enkele manier uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 9 november 2023!”, zei Graafhuis geërgerd. En dus vond hij het noodzakelijk om opnieuw een motie in te dienen, met als strekking dat alle subsidieaanvragen over 2024 opnieuw in behandeling moesten worden genomen en er haast gemaakt moest worden met nieuw subsidiebeleid, op tijd voor aanvragen voor 2025.
 

Reparatie

“Jammer dat er een motie nodig is om een amendement uit te voeren”, vond Jan de Vries (GrLi/PvdA). “Dat slaat eigenlijk nergens op.” En daar was wethouder Arthur Lammers het eigenlijk wel mee eens. “De bedoeling was om het gelijk op te laten lopen met het ontwikkelen van nieuw evenementenbeleid. Alleen dat is er nog niet.” Hij stelde voor om de extra 25.000 voor 2024 alsnog te verdelen over de aanvragers van evenementen voor dit jaar, maar wel een bedrag over te houden voor eventuele nieuwe aanvragen. De gemeente zou het actief gaan communiceren naar de evenementenorganisaties.
 

Wouter Susanna (GB90) was blij met de reparatie. “Maar we vragen wel aandacht voor het in dialoog gaan met de evenementen”. Volgens partijgenoot Karin Scholten is er vaker vanuit de evenementenorganisaties gevraagd om in gesprek te gaan, maar werd daar nooit gehoor aan gegeven. Het punt werd toegevoegd aan de motie van de VVD, die vervolgens door de gehele gemeenteraad werd gesteund. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024