Resultaten eerste half jaar Diftar
HOEVEELHEID RESTAFVAL GEDAALD, MEER VERVUILING ANDERE AFVALSTROMEN

Resultaten eerste half jaar Diftar

“De invoering van Diftar heeft in het eerste kwartaal van 2020 geleid tot een flinke daling qua fijn restafval met ruim 39 procent. Als deze trend zich doorzet wordt het doel van 120 kilo restafval per inwoner gehaald”, schrijft wethouder Michel Kotteman in een memo aan de gemeenteraad. Per 1 januari is het systeem van gedifferentieerde tarieven ingegaan, na een heel lang en moeizaam politiek proces. Diverse raadsfracties bleven zo hun bedenkingen houden en vroegen de wethouder hen regelmatig op de hoogte te houden van de resultaten.

 

Na een half jaar blijkt er per inwoner 46,6 kilo fijn restafval te zijn aangeboden. In de eerste helft van 2019 was dat nog 76,4 kilo. Daartegenover staat een stijging van de overige afvalstromen, zoals glas, verpakkingen, GFT en papier. Kotteman trekt daaruit de conclusie dat inwoners bewuster aan het afvalscheiden zijn.

 

 

Grof restafval

Opvallend is de stijging van het aantal kilo’s grof restafval in de eerste helft van dit jaar. Naar schatting veertig procent meer werd er naar het afvalbrengpunt gebracht. Deze inschatting is gebaseerd op het explosief gestegen aantal bezoekers van de containers aan de Wegtersweg. De verklaring daarvoor is de invoering van Diftar, waardoor mensen meer gebruik zouden maken van de mogelijkheid om gratis 100 kilo grof restafval weg te brengen, maar ook de extra drukte vanwege de opruimwoede in corona-tijd.

 

Vervuiling andere afvalstromen

Het afgelopen half jaar zijn er meer afkeuringen geweest GFT dan in het eerste half jaar van 2019. Dit is gestegen van 2,8 procent naar 7,1 procent. In de komende periode wordt meer ingezet op controle en handhaving van de inzameling van het GFT afval in de probleemgebieden. Daarnaast is er ook een toename in de afkeur van verpakkingen. Dit is gestegen van 2,4 procent naar 13,7 procent. “Het is onduidelijk of deze toename in de vervuiling komt door de invoering van diftar. Een andere verklaring zou zijn dat de verwerker van het verpakkingsafval strenger is gaan controleren op vervuiling. Niet alleen de gemeente Borne heeft hier last van, ook bij alle andere gemeenten in de regio Twente is een stijging in de afkeuren van verpakkingsafval te zien. In vergelijking met de andere Twentse gemeenten doet Borne het redelijk goed. Het scoort ruim onder het gemiddelde in het eerste half jaar van 2020.”

 

Om de kwaliteit van deze twee afvalstromen te verbeteren wordt de komende periode ingezet op extra controle en handhaving. Hier worden de slechts scorende wijken als eerste aangepakt.

 

Bijplaatsingen

In de eerste twee maanden van het jaar zijn de bijplaatsingen van afval rondom de ondergrondse containers heel licht toegenomen. “Er waren iets meer incidenten. Door snel in te grijpen en door te handhaven was dit onder controle. Helaas is het aantal bijplaatsingen sinds de coronatijd toegenomen. We hebben hierop geanticipeerd door een extra schoonmaakronde rondom de ondergrondse containers in te voeren."

 

"Daarnaast kwamen er veel klachten binnen rondom de afvalcontainers bij de Nettorama. Op deze locatie is gebleken dat de ondergrondse verpakkingencontainers steeds vol zaten. Hierdoor is er een extra ondergrondse verpakkingencontainer geplaatst. De eerste resultaten van het plaatsen van een extra verpakkingencontainer zijn positief. Er komen minder meldingen binnen van bijplaatsingen.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
John Kraijenbrink — 05 sep 2020
Fake nieuws.
Ik ben het van harte met de bovenstaande reacties eens. Een slager die zijn eigen vlees keurt en de ogen sluit als hij door Borne loopt of rijdt. Er komt steeds meer (huis) vuil bij de containers te liggen. Ik verwacht dat het nog verder gaat toenemen door de nieuwe regeling. Helaas vervuilt het mooie Borne verder. En als het meer kost, ach het is andermans geld. De WOZ is er goed voor.
Ron Hartman — 04 sep 2020
Privatisering van de afvalmarkt? Waar het toe leidt is in alle andere Neo-Liberaal gevoede commerciele uitvoer van ooit goeie systemen zichtbaar. Van Ziekenfonds tot Maatschappelijk werk. De private afvalboeren halen steeds meer vuilnis en echte troep op zonder enige scheiding bij steeds meer bedrijfjes,, individuen en wat daar op lijkt. Commercieel en milieu heeft geen enkele aandacht. Dat vuilnis mist Twente Milieu. De peperdure ambtelijke organisaties blijven over met steeds minder betalende klanten en brandstof uit hun aanbod. Oh ja, telkens hogere prijzen natuurlijk. Ergerlijk die uiterlijk sociaal bewogen mensen die de sociale samenhang kapotmaken met hun onkunde.
Borne Boeit schrijf de brief over die Kotteman aan de raad heeft gestuurd. Kotteman de slager die zijn eigen vlees keurt. De totale hoeveelheid afval zal volgens de informatie op jaarbasis 427 ton afnemen. Waar blijft dit? De vervuiling is zoals voorspelt enorm toegenomen. Als dit zo doorgaat zal er in 2020 minder pmd gerecycled worden dan in 2019. Kosten nemen toe door de vervuiling en dump. Dus komen er klikowroeters en vervolgens extra boa's, containertuintjes en extra camera's. De burger kan de knip trekken. Borne kan nog even teren op de afvalreserve en dan gaat het tarief fors omhoog. De door Kotteman beloofde lagere afvalstoffenheffing van 2 a 3 tientjes bleek een valse verkiezingsbelofte. Mijn advies aan Borne Boeit, doe eens echte journalistiek en zoek zaken uit i.p.v. berichten van de wethouder te knippen en te plakken. Reageren? Mail naar aieahengelo@ziggo.nl
w.g. kub — 04 sep 2020
Vertel ook nog even dat de containers bij de Dorsmolen vaak vol zitten !!! En als je er dan melding van maakt met foto van de zakken die er staan, het door Twente Milieu gezien wordt als illegaal afval dumpen!! het zijn een stelletje prutsers!!
sjakie — 03 sep 2020
Goedkoper kan het haast niet zijn, gezien alle bakken (en vrachtwagens?) vervangen moesten worden. De hoeveelheid afval die opgehaald moet worden blijft immers hetzelfde, alleen wordt het gescheiden. De vraag is of het 'goed' wordt gescheiden. Ik kan mij zomaar voorstellen dat de 'gratis' bakken nu meer gevuld worden met rotzooi dat er niet in hoort (nu zal dit in Borne wel meevallen). Het scheiden van plastic is ook al jaren onzin, gezien dat bij de afvalverwerkers beter gebeurt dan wanneer mensen het zelf doen (dit geldt overigens niet voor GFT en papier!)
Lichtgeel hesje — 03 sep 2020
En waar blijkt nu uit dat dit systeem kostenverlagend is ten opzichte van het vorige systeem? Dit is immers wel de voorwaarde geweest voor GB90 (partij van de portefeuillehouder) om voor dit systeem te stemmen, aldus de Bornse Courant van 15/5/19. Punten willen scoren als beleidsverantwoordelijke gaat niet alleen over rest afval o.i.d., maar ook over de bijbehorende kosten voor de inwoners van Borne. Voorgaande gemeentes kwamen in het verleden met soortgelijke berichten, maar draaiden er vervolgens niet de hand voor om om de tarieven jaarlijks (stevig) te verhogen om maar zogenaamd kostendekkend te kunnen blijven werken. Het is immers een gegeven dat hoe minder restafval wordt verwerkt, hoe meer de tarieven stijgen, met dank aan Twente Milieu

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

Kan het traject N35/A35 dienen als locatie voor opwekking van zonne-energie? De gemeente Borne...
08-03-2021

Vervanging openbare verlichting afgerond

Ook de laatste masten en armaturen in de gemeente Borne zijn vervangen door armaturen met...
05-03-2021

BOP onderzoekt goederenvervoer over spoor

Op 6 november 2013 ontspoorde tussen Borne en Zenderen een goederentrein. De lading bleek...
04-03-2021

Provincie verkiest tracé langs A1/A35

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Milieueffectrapportage (PlanMER) van de...
02-03-2021

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes...
01-03-2021

Vloedbeltverbinding stuk voordeliger dan...

Als de gemeenteraad besluit om medewerking te verlenen aan de aanleg van de Vloedbeltverbinding,...
25-02-2021