Omwonenden azc: ‘Sloop en herbestemming’
DIRECTE BUREN PLEITEN VOOR KLEINSCHALIGE WONINGBOUW EN EVENTUEEL ZONNEVELD

Omwonenden azc: ‘Sloop en herbestemming’

Woensdagavond had het college van B en W de omwonenden van het azc in Azelo op bezoek. Daartoe min of meer gedwongen door een unanieme oproep van de gemeenteraad en door de enorme commotie die is ontstaan toen het college het voorgenomen besluit om het azc opnieuw voor drie jaar aan het COA te verhuren, om er voor de vierde keer asielzoekers in te huisvesten, wereldkundig maakte. Er viel wel wat glad te strijken en dat ging niet zonder slag of stoot.

 

‘Beschamend’

“We zijn best wel een beetje teleurgesteld in het college, en dan druk ik me nog zacht uit”, vertelt een woordvoerder van de directe buren van het voormalige internaat aan de Bornerbroeksestraat. “We hadden in 2018 een afspraak: nog één keer een jaar asielzoekers en dan is het echt afgelopen. En dan kom je nu met een dergelijk verhaal? Het is bijna niet uit te leggen! Beschamend eigenlijk! We zijn allemaal voor de gek gehouden!” De gemeente besloot in 2018 het gebouw van het COA aan te kopen met als reden om er zeker van te zijn dat het COA niet nog eens asielzoekers kon onderbrengen in Azelo. In een gebouw dat zelfs voor het COA niet meer voldeed aan de standaard.

 

‘Steentje wel bijgedragen’

“Als de VVD niet met een motie was gekomen, dan had het college iedereen voor het blok gezet”, is de stellige overtuiging. De omwonenden voelen zich gesteund door de gemeenteraad, maar ook door alle afkeurende reacties op BorneBoeit. “Het is niet een kwestie van hoe je tegen asielzoekers aankijkt. Natuurlijk is er wel overlast geweest, maar nu gaat het echt om het niet nakomen van afspraken.” In Azelo is met tussenpozen van leegstand in totaal bijna dertig jaar sprake geweest van het huisvesten van asielzoekers. “We hebben ons steentje wel bijgedragen”, vindt de buurt.

 

Constructief

De boodschap aan het college was eensgezind: “Geen azc meer. Punt! Ook niet 200 meter verderop! (momenteel leegstaande Zwanenhof, red.) ” Volgens de woordvoerder trok het college in het gesprek met de buurtbewoners het boetekleed aan. Er zou veel aan gelegen zijn om het vertrouwen weer te herstellen. “Dat willen wij ook wel en uiteindelijk hebben wij ook baat bij een constructieve opstelling. Het had maar zo kunnen zijn dat wij uit woede onze jas hadden aangetrokken en uit het gesprek waren weggelopen, maar we zijn toch goed uit elkaar gegaan. We willen ook wel graag invloed op een mogelijke herinrichting van het gebied.”

 

Kleinschalige woningbouw en zonneveld

En daarvoor hebben de omwonenden ook al nagedacht over een toekomstplan. “Je kunt wel ‘nee, ‘nee’ zeggen, maar je moet dan ook wel zeggen wat je wél wil”, is de nuchtere constatering. En dat is: sloop van alle gebouwen, behalve de villa, wijziging van het bestemmingsplan, dat nu ‘maatschappelijk/azc’ is, en eventueel een zonneveld langs de snelweg zodat woningen op het terrein duurzaam zijn en er mogelijk ook voordelen zijn voor omwonenden volgens het zogenaamde ‘postcoderoosmodel’. “Het te bebouwen gedeelte is al deels afgeschermd door het al bestaande bos en daarnaast door nog meer aan te planten groen en desgewenst een geluidswal. Hierdoor zijn de A35, de stroommasten en het aan te leggen zonnepark, geheel uit het zicht verdwenen en wordt het geluid gereduceerd”. Of het al één van de scenario’s is die bij de gemeente zijn langsgekomen weten de buurtbewoners niet. “Er is niets met ons gecommuniceerd.”

 

Directe buren van het azc zullen zitting nemen in een commissie, die zich gaat buigen over de diverse scenario’s die er zijn voor het gebouw. Men wil dicht bij het vuur blijven zitten. “Als het vertrouwen tot onder het nulpunt is gedaald, dan is dat niet één, twee, drie hersteld. We zijn ervan overtuigd dat het college aan herstel van het vertrouwen wil werken. Maar de deuk in het vertrouwen is niet met een poetsdoekje weg te werken. De toekomst zal het leren.” (AJ)

 

De direct omwonenden willen niet met naam genoemd worden, om redenen die bij de redactie bekend zijn

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
PK — 13 dec 2020
Het gebouw is gewoon ongeschikt voor asielzoekers
en belofte maakt schuld. Nu is het aan de buurtbewoners
Lichtgeel hesje — 12 dec 2020
Gezien het artikel over het AZC op bv van 12/12 en de kennelijke rol van de burgemeester hierin, zou ik het poetsdoekje maar vervangen door een stofzuiger met veel zuigkracht....
MarkoDB — 12 dec 2020
Het wordt tijd dat er geluisterd gaat worden naar de buurtbewoners en dat de gemeente de eerder gemaakte afspraken nakomt. Vertrouwen is zo weg.
Loek Diemel — 11 dec 2020
Prima idee !!!!!!
Kom op B&W, pak zelf die sloophamer op en herstel het vertrouwen door de eerste steen weg te houwen.
Esmee — 11 dec 2020
Een heel goed idee. Lijkt me goed voor de gemeenschap in Azelo.
Lysan — 11 dec 2020
Wat een mooi idee! Ik zou er wel willen wonen!
Maarten — 11 dec 2020
Spreekt mij wel aan landelijk wonen. Beter dan hutje mutje op de Bornsche Maten.
Maarten — 11 dec 2020
Spreekt mij wel aan landelijk wonen. Beter dan hutje mutje op de Bornsche Maten.
Chantal — 11 dec 2020
Goed initiatief!
Elaa — 11 dec 2020
Goed plan
Elaa — 11 dec 2020
Goed plan
Nicolette — 11 dec 2020
Politiek gestuntel: nu het woord aan de directe omwonenden!
Ruben — 11 dec 2020
Een prima en groen alternatief voor de gemeente waarmee ook geld voor de gemeentekas kan worden verdiend in tegenstelling tot het tegen beloften in opnieuw verhuren van het AZC.
Peter — 11 dec 2020
Lijkt me een goed idee!
Jan — 11 dec 2020
Goed idee 👍🏻
Jet Peper — 11 dec 2020
Goed idee!! Ik zou dit persoonlijk veel veiliger vinden aangezien ik hier altijd langs fiets..
Marc Bons — 11 dec 2020
Combinatie landelijk wonen én duurzaamheid. Volgens mij de enige juiste oplossing voor die plek! Kan toch niemand tegen zijn?
Lichtgeel hesje — 11 dec 2020
Werkt deze vorm van 'protest ook zo voor een structurele verlaging van de huidige exorbitant hoge OZB, die in Borne voor de financiering van de meest hoogdravende projecten c.q. dekking van structurele begrotingstekorten maar wordt opgeschroefd en opgeschroefd.....
Freek Willem — 11 dec 2020
Zeer goed initiatief! Goed voor de omwonenden, Azelo en (het vertrouwen in) de gemeente.

Afscheid nemen van het oude (-tig gerenoveerde) gebouw en een frisse blik op de toekomst!
Monique J. — 11 dec 2020
Waar kan ik me inschrijven? Lijkt me een geweldig plan! Volgens mij moet er actie worden ondernomen.
T Huiskes — 11 dec 2020
De omwonenden hebben een plan - dat is al een goed ding.
Maar of dat helpt de 299 AZC-ers tegen te houden, zal nog moeten blijken. De toekomst zal het leren, zeggen ze ...
Henk — 11 dec 2020
Mooi plan. Landelijk wonen. Eindelijk een definitieve bestemming. Wat elders in Azelo kan, plan Bloksteeg, net aan de andere kant vd snelweg (gem hof van Twente) moet hier ook kunnen worden gerealiseerd. Een compliment voor de bedenkers en het levert Borne geld op. Ook deze mensen betalen WOZ.
John M — 11 dec 2020
Nog altijd ongelofelijk dat het college met het voorstel voor heropening durfde te komen. Het nieuwe plan van de omwonenden is constructief en had natuurlijk door de Gemeente zelf bedacht moeten worden.
Hendrik — 11 dec 2020
Prima plan, kan voor gemeente en omwonenden dit dossier eindelijk worden afgesloten, geen tijd meer verliezen maar gewoon doen nu !!!!
Bastiaan — 11 dec 2020
Een andere oplossing kon ook niet waar zijn. Als de gemeente slim is luisteren ze naar de omwonenden, want dit lijkt mij de enige juiste oplossing!
Goedheiligman — 10 dec 2020
Prima idee , heb toch niets te doen omdat mijn boot met averij in de haven van Elburg ligt dus tijd genoeg om mee te kunnen helpen slopen ! Owja , eventuele kop SNERT tussentijds altijd welkom .

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021