Project ’t Wooldrik: een overzicht
HOE HET BEGON, DE HOBBELS ONDERWEG EN HET VOORLOPIGE EINDE

Project ’t Wooldrik: een overzicht

Op 16 maart dit jaar liet het college weten het onverantwoord te vinden om het project ’t Wooldrik in de huidige vorm door te zetten, vanwege de hoge projectkosten en te grote risico’s. Voor de zomer komt er naar verwachting meer duidelijkheid over hoe het verder moet met het sportcomplex en het kindcentrum, waarvan de plannen al dateren van begin 2016. Een terugblik op het proces.
 

Open Podium 2016

Het begon allemaal met een Open Podium op 2 februari 2016, waarin iedereen werd uitgenodigd om mee te denken over een toekomstbestendig Wooldrik. Wat moest er gebeuren met de 40 jaar oude sporthal en het zwembad? De opkomst was groot en enthousiast toog de sportwereld aan de slag met wensen en ideeën.
 

Brons, zilver, goud

Het resulteerde een jaar later in een eerste projectplan. De Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (Blos) had in samenwerking met diverse verenigingen scenario’s beschreven voor de onderdelen zwembad, sporthal, beachsport en multifunctioneel park. Geheel in sporttermen brons, zilver of goud, variërend van minimaal noodzakelijk tot ambitieus met onder andere een zoutwaterzwembad, indoor beachhal en schaatsbaan. De gemeenteraad zou uit de scenario’s een keuze moeten maken, maar het college vond het daarvoor te vroeg omdat een financiële onderbouwing ontbrak. Voor het zwembad kon de keuze niet wachten en daar was een principe-uitspraak voor nodig of het zwembad behouden moest blijven of niet.
 

Die uitspraak kwam er. De raad twijfelde er niet aan. Het zwembad was een basisvoorziening. En verder veel lof voor alle verenigingen die samen aan het projectplan hadden gewerkt. Enthousiasme alom over het voorbeeldige participatietraject. “We gaan voor goud!”, riep Gerard Legdeur (toen nog Borne-Nu). Een beetje voorbarig nog. “Hebt u te veel Dagobert Duck gelezen?”, kon Rita Vingerling (GB90) niet nalaten om te zeggen.
 

Scenario’s

Eind 2017 kwam de BLOS met een meer uitgewerkt plan, waarin voor de diverse onderdelen een keuze werd gemaakt. Het zoutwaterzwembad was inmiddels gesneuveld en ook de indoor beachhal. Voor de sporthallen ging men voor goud en het multifunctionele beweegpark zou gaan bestaan uit hardloopbanen, een schaatsbaan, trimbaan, skatepark, fietscrossbaan, outdoor fitness en beleeftuinen. Eind 2021 zou het allemaal klaar zijn, was toen nog de verwachting. En de kosten? Toenmalig verantwoordelijk wethouder Martin Velten verwachtte dat het geheel zo’n 10 miljoen zou gaan kosten. Er was op dat moment overigens nog geen sprake van een school. Dat kwam later pas. Stiekem hoopte men dat de Provincie wel financieel zou willen ondersteunen.
 

Geen beter moment dan het bezoek van de CvK Andries Heidema aan Borne om een balletje op te gooien. De eerste opmerking van de Commissaris was echter hoe men dacht al dat moois te gaan betalen. Veel steun van die hoek viel er blijkbaar niet te verwachten.
 

Onderwijs erbij

Eind 2018 was de Stichting Brigantijn inmiddels ook aangehaakt. Het complex zou worden uitgebreid met een schoolgebouw voor de fuserende Jan Ligthart en ’t Oldhof, kinderopvang en de Stichting Kids Vooruit. Nog maar net vers van de pers, want in het eerste ontwerp was het onderwijsdeel nog niet uitgewerkt. Wel werd er meer duidelijk over de kosten. Drie miljoen voor de renovatie van het zwembad en 21,7 miljoen voor fase twee met sporthallen en onderwijs. Daarin toch weer plaats voor een indoor beachhal en uitgebreid met half verdiept parkeren. Fase 3, het multifunctionele beweegpark, werd wat op de lange baan geschoven. De schaatsbaan was inmiddels uit het plan verdwenen. Blijkbaar klopte er iets niet aan de berekening dat de ijsvloer redelijk goedkoop met energie uit restwarmte van de sporthallen kon worden gevoed.
 

Ozb

Voor fase 1 (het zwembad) waren de handen al op elkaar. De ozb moest er wel voor omhoog met 1,75 procent. Nooit een erg populair onderwerp in de gemeenteraad. Achteraf ‘slechts’ 1,75 procent, waar meer woorden aan vuil gemaakt werden dan de ozb-verhoging die er later nog zou komen om het Wooldrik te kunnen bekostigen.
 

In juni 2019 pakten donkere wolken zich samen boven Borne. Het ging financieel beroerd en er waren ‘scherpe keuzes’ nodig. Er volgden bijeenkomsten over bezuinigingsrondes, maar de ambities zoals ’t Wooldrik moesten overeind blijven. En toen kwam de ozb-verhoging van maar liefst 20 procent uit de hoge hoed. “Het zijn wensen uit de samenleving en dat vraagt ook offers van de samenleving’, vergoelijkte wethouder Herman Mulder de keuze destijds.
 

Het leverde in de samenleving wel wat gemopper op. Er moest wat gedaan worden aan het idee dat het om een sportpaleis met gouden drempels ging. “Het wordt mooi, maar sober”, zei wethouder Michel Kotteman.
 

Nadenken over alternatieven

Maart 2021 werd fase 1 afgerond. Het vernieuwde zwembad kon in gebruik genomen worden.
 

Tegelijkertijd werd nagedacht over alternatieven voor fase twee. Er was al meerdere keren naar gevraagd. Diverse scenario’s werden doorgerekend en vergeleken. Al met al vond men het verstandig om op de huidige voet door te gaan. Zo veel scheelde het allemaal niet.
 

Rem

Maar wethouder Arno Spekschoor trapte plotseling op de rem. Hij wilde eerst meer duidelijkheid over de actuele financiële situatie van de gemeente. “De reserves zijn op. Ik hou m’n hart vast”. Het sloeg in als een bom. Spekschoor kreeg steun in de gemeenteraad en de beslissing over fase 2 van ’t Wooldrik werd uitgesteld.
 

Maar de gemeentelijke financiën zijn altijd zo elastisch als wat. Nog geen maand later hadden de donkere wolken plaatsgemaakt voor een regenboog. Ineens zag alles er rooskleuriger uit en de bezwaren van Arno Spekschoor verdwenen als sneeuw voor de zon.
 

Volgende rem

Toch was de ene rem nog niet losgelaten of de andere werd alweer ingetrapt. Dit keer was het de Stichting Brigantijn die de voet stevig op het pedaal drukte. Men was helemaal niet tevreden over het ontwerp voor het onderwijsgedeelte dat er inmiddels lag. ‘Knip de boel maar op en laat ons zelf een school bouwen’, was de boodschap van bestuurder Ralf Dwars.
 

Maar het college zag dat niet zitten. Er volgden gesprekken met Brigantijn en het gebouw werd naar de wensen van de school aangepast. Zorgen bleven er over de kosten, maar in januari 2022 verzekerde wethouder Michel Kotteman de gemeenteraad dat ‘hij nog geen signalen had dat het budget (25 miljoen voor fase twee) zou worden overschreden’. Wel werd duidelijk dat er meer aanverwante kosten waren, zoals het uitbreiden van de parkeerplaats bij NEO om plek te maken voor de 130 parkeerplaatsen van BVV, het volledig gasloos maken van het complex en de parkeerplaats bij de sporthallen ‘klimaatadaptief’ maken. Zaken die vooralsnog allemaal niet in het kernproject (en het budget daarvoor) opgenomen waren.
 

Nog meer vertraging

In oktober 2022 de volgende rem: het technisch ontwerp werd afgekeurd. Het voldeed allemaal niet aan de gestelde eisen en de overeenkomst met de aannemer kon nog niet getekend worden. Vertraging van de oplevering was het gevolg. Halverwege 2024 werd nu de prognose. Dat strookte niet met de ‘stok achter de deur’ dat het complex voor eind 2023 klaar moest zijn om een BTW-deal met de belasting zeker te stellen (3,9 miljoen), maar blijkbaar was die deal toch iets flexibeler dan gedacht.
 

Inmiddels gierde de inflatie als gevolg van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Steeds meer mensen maakten zich zorgen. De aannemer zou de gemeenteraad voor de begrotingsbehandeling eind 2022 een ‘doorkijkje’ geven. Achter gesloten deuren. Nu is bekend dat er toen een bedrag van 33,8 miljoen voor fase twee genoemd werd. Hoe daar door de raad op is gereageerd is onbekend.
 

Tot stilstand gekomen

Op 24 januari 2023 presenteerde het projectteam het uitgewerkte plan met een mooi filmpje. Alles leek nog door te kunnen gaan zoals gepland.
 

En toch was daar dus op 16 maart het zwaard van Damocles: streep door de huidige plannen. Het totaalbedrag voor het project bleek opgelopen naar 35,8 miljoen, maar het venijn lijkt vooral te hebben gezeten in een door een extern bureau opgestelde risicoanalyse. De inhoud van dat rapport is niet openbaar. In ieder geval niet zolang de onderhandeling loopt met de aannemer over het beëindigen van het huidige traject.
 

Onderzoek BOP

Het hele proces roept bij het Borns Onderzoek Platform (BOP) toch de nodige vragen op. Had het ergens in het proces anders gekund of gemoeten? Momenteel rust er geheimhouding op het dossier, maar zodra dit wordt opgeheven (en áls dit al gaat gebeuren) zal BOP dieper in de materie duiken. (AJ)

 

(Luchtfoto in de tekst: © Dirk de Graaf)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 08 mei 2023
...Voor de zomer komt er naar verwachting meer duidelijkheid "
Als 'ie boven aan de hemel staat,
is 't net of alles beter gaat
alles ziet er anders uit als de zon schijnt

Ron Hartman — 05 mei 2023
@Paul: het rommelde vaak toen de molenaar nog wel en de molen niet actief was. Er werden hooggehakte laars dames ingevlogen om de organisatie daarna weer op poten te zetten. De drama’s van de Veldkamp onder het tapijt en het AZC op sloop. Ruim baan voor de populistische beweging in Borne. Het wordt nog boeiend als die andere landelijk en, ook in de Raad komen tot. De hoogste macht?
Paul Cohn — 04 mei 2023
..."Voor de zomer komt er naar verwachting meer duidelijkheid"....
Nee, een jaartal staat er niet bij: wie gelooft immers nog dat er een haalbaar en betaalbaar plan uit de bus komt binnen twintig (20) werkdagen na vandaag?
Duidelijkheid kan ook betekenen je onmacht erkennen en de planontwikkeling en begeleiding overlaten aan professionals met verplichte tussentijdse ijkpunten voor de hoogste politieke macht in onze gemeente:
de door onze ieigen bevolking democratisch verkozen gemeenteraad
Fiona — 04 mei 2023
Ja wat mij betreft het speelveldje zsm weer terug zodat de jeugd weer kan voetballen. Zo jammer dat dat meteen al verwoest is terwijl we bij de meeting in 2020 hadden aangegeven dat dat als laatste zou verdwijnen zien we nu teleurgestelde jeugd die daar niet meer terecht kan. Teveel ego bij de bestuurders van Borne en te weinig nuchter verstand.
Henk de Vries — 03 mei 2023
Nu de vraag : Wat heeft deze poppenkast tot nu toe wel niet gekost voor de inwoners van de gemeente ? Ik hoorde iets van een slordige 5Miljoen tot nu toe .

Gemeente : WOZ terug naar alle inwoners van de gemeente Borne om verdere blamage te doen voorkomen is wel het minste wat u kunt doen . Hierna dit sprookje snel vergeten en overgaan tot de orde van de dag .

Sportdelen die zijn verwoest , deze herstellen . Tevens herstel van gekapte bomen en eventueel een school want daar is behoefte aan , nu maar ook voor de toekomst .
Ron Hartman — 03 mei 2023
Gutagutagut. Wie had dat de afgelopen 5 jaar kunnen denken. Sneu hoor.
Henk — 03 mei 2023
@Toon Huiskes: minder parkeerruimte zou bak geld schelen. Station en bushalte vlakbij, carpoolen wordt weinig toegepast, heel Borne voor meesten op fietsafstand (maar parkeerplaats nu zo ingericht dat je maximaal last (vertraging, stank en gevaar) hebt van auto's. Bomen voor schaduw met smalle parkeervakken ertussen dichtbij voordeur (maar verder dan fietsenrekken)? SUVs e.d. wat verder?
Ton Huiskes — 03 mei 2023
Mijn excuses: bedrag moet zijn bijna 36 miljoen euros ...
Ton Huiskes — 03 mei 2023
Bijna 26 miljoen euros voor fase 2: inderdaad een maatje te groot voor Borne en te complex voor raad en bestuur Borne - ... communicatie deskundige is hard nodig binnen de muren van het oude gemeentehuis.
Het BOP stelt terecht vragen over het gehele proces. Het kan en moet anders. En goedkoper. Dus minder hallen, misschien zelfs minder parkeerplaatsen (komt niet iedereen met fiets naar 't Wooldrik - of pakt iedereen de auto bij de minst geringe sneeuwstorm of regenbui?). Maar daarover dient bestuurlijk Borne te gaan brainstormen (met communicatie deskundige erbij) en vooral geen geheimhouding meer tov de inwoners - is niet van deze tijd! Wees open over fase 2 en kom er voor uit dat deze fase op de schop gaat en een simpele, goedkopere en haalbare fase 2 in werking gaat ...
Mark — 03 mei 2023
Ja, mooi. Ik volg het vanaf de zijlijn, maar kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit plan een maatje te groot is voor Borne en te complex is voor bestuurlijk Borne.

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024

Arthur Lammers geïnstalleerd als wethouder

Er werd door de gemeenteraad dinsdagavond één blanco stem uitgebracht en...
26-03-2024