Acties voor restauratie Oude Kerk
HERSTEL MUURSCHILDERINGEN EN SCHEUREN VERGT EEN SLORDIGE TWEE TON

Acties voor restauratie Oude Kerk

“Dit baart me toch wel zorgen”, verzucht Gerie van der Endt, de voorzitter van het College van kerkrentmeesters, als ‘ie wijst op de grote scheuren die zichtbaar zijn in de muur achter de preekstoel. Ze zijn het gevolg van een verzakkende kansel die aan de muur is verankerd en waaronder, naar nu blijkt, onvoldoende fundament is aangebracht. De droogte vorig jaar heeft het verzakkingsproces in een stroomversnelling gebracht. We moeten eronder en het gestoelte van nieuw fundament voorzien”, zegt hij.

 

Kerkdiensten naar het Kulturhus

Het probleem met de preekstoel komt nog eens bovenop de al eerder ingeplande restauratie van de 17 muurschilderingen die in augustus zal starten. Er zijn inmiddels twee restaurateurs benoemd die de scheuren onder de schilderingen moeten dichten, de loszittende conserveringen verwijderen en vervolgens een geheel nieuwe laag gaan aanbrengen. In oktober en november zal de kerk voor de diensten gesloten blijven en daarom uitwijken naar de grote zaal van de Muziekschool in de kelder van het Kulturhus. “Op 6 december moet de gehele restauratie worden opgeleverd”, aldus Van der Endt.

 

In die maanden zullen ook vele vrijwilligers de gewelven een grote schoonmaakbeurt geven. “De steigers staan er dan toch en daarmee besparen we flink wat kosten”, klinkt het. Want het onderhoud aan het Rijksmonument kost nu eenmaal veel geld. “Twee jaar geleden hebben we een nieuw orgel geplaatst, vorig jaar is het voegwerk aan de buitenkant gedaan en heeft de tuin een forse opknapbeurt ondergaan. En zo is er ieder jaar wel iets…”

 

De begrote kosten (een slordige tweehonderdduizend euro) hoeft de kerk niet in zijn geheel zelf op te hoesten. Omdat de uit de 15e eeuw stammende kerk een Rijksmonument is en als zodanig ressorteert onder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed draagt zij voor 50 procent bij in de kosten van de restaurateurs (ruim 32.000 euro). Daarnaast kan gerekend worden op een bijdrage van ruim 50.000 euro uit het onderhoudsfonds van de Protestantse Gemeente Borne.

 

Grootschalige crowdfunding

“Er rest ons dus nog een fors gat dat we op de een of andere manier moeten zien te dichten”, aldus Van der Endt. Om die reden is een projectgroep in het leven geroepen die zich op tal van manieren wil inspannen om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Zo zijn er plannen voor een grootschalige crowdfunding, worden diverse fondsen aangeschreven, alsook alle protestantse gemeenten in het land én wordt alles ingezet op een bijdrage van de provincie. “Als dát lukt, zijn we een eind op de goede weg, maar het betreft wel een complexe aanvraag. Dat moeten we de komende maanden allemaal nog uitwerken.”

 

Ook de inwoners van Borne zullen dit jaar merken dat de noodklok wordt geluid. “De kerk is immers van Borne, hoort bij Borne en haar geschiedschrijving en het is een monument waar we met ons allen trots op moeten zijn.’ Om die reden staat er ook een aantal publieksacties op de rol. De eerste is al op 19 mei met een zogenaamde Vaderdag-fotoshootactie. Tegen een gering bedrag kan iedereen in de kerk een foto van zichzelf, samen met zijn of haar geliefde, gezin of vrienden laten maken. Een maand later is er een grote bingo in Het Dijkhuis. “Gewoon lekker ouderwets”, aldus Van der Endt.

 

Kunst in de kerk

Een actie van een heel andere orde is ‘Kunst in de kerk’, waarbij zowel professionele als amateurkunstenaars worden uitgenodigd een kunstwerk te maken dat gebaseerd is op een van de muurschilderingen. “Dat kan een foto zijn, maar ook een aquarel, glasfusion, of een quiltwerk bijvoorbeeld. Niets is ons te gek.” De bedoeling is dat de kunstwerken tijdens de Open Monumentendagen in september in de kerk worden tentoongesteld en een maand later voor het goede doel worden geveild. Verder wordt er tijdens het Lifestyle event, ook in september, een Heel Borne Bakt actie gehouden, waarbij zelfgemaakte taarten ter beoordeling kunnen worden ingebracht. Jan Immerman, zelf oud-bakker, treedt dan op als meester-bakker. Ook de taarten worden na afloop geveild. In november staat dan nog ‘De slimste mens van Borne’ op de rol.

 

“We willen dit jaar echt alle registers opentrekken om het belang van een goed onderhouden kerk onder de aandacht te brengen’, zo besluit Van der Endt. “De kerk is er al eeuwenlang voor de mensen, nu hopen we dat de mensen ook voor de kerk zijn.” (BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Als kleren konden praten

Kijk naar je kleding en de stof. Het vertelt wie je bent en in welke tijd je leeft. Kom je uit...
17-04-2021

‘Mijn kleding vertelt een verhaal’

Maud Groote Schaarsberg werd al op jonge leeftijd geboeid door de wereld van textiel en kleding....
11-04-2021

Online live-concert Double6 en Pia

Op de dag die eigenlijk in het teken zou staan van het jaarlijkse Borne op z’n Best,...
08-04-2021

De traditie van het paasvuur in Borne

Zeg je Pasen, zeg je Twente en dat betekent folklore. Paasgebruiken binden al eeuwen de...
04-04-2021

‘Kijk om je heen en recycle!’

Vrijdagmiddag openden Yvonne Denekamp en Marie-jozé Soppe hun opvallende tentoonstelling...
02-04-2021

Heemkundevereniging toont textielverleden

Hoe zag de wereld er ten tijde van de Stoomweverij van Spanjaard uit? Leo Congert is maandenlang...
29-03-2021