Raad ziet tracé langs A1/A35 wel zitten
WEL AANDACHT VOOR NEGATIEVE GEVOLGEN

Raad ziet tracé langs A1/A35 wel zitten

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat eigenlijk de voltallige raad zich wel kan vinden in de keuze van de Provincie om de nieuwe Vloedbeltverbinding langs de A1/A35 aan te leggen. Feitelijk is dat de variant die jaren geleden bekend stond als de ‘5b’, een weg waarvoor in 2012 al een meerderheid te vinden was. Alternatieven, waaronder langs de Bornerbroeksestraat en langs het spoor, kwamen als minder gunstig uit het rapport PlanMER. “De keuze is niet zo moeilijk”, vond Bert Oude Lansink (CDA). “Niet langer aarzelen en doorpakken”, riep Leo Graafhuis (VVD). En ook Arthur Lammers (Borne-Nu) deed een soortgelijke duit in het zakje: “Voortvarend verder nu. We staan volledig achter de bundeling met de A1/A35.”
 

Het was het algemene beeld uit de gehele raad. Alleen Mike de Boer (GB90) was niet direct overtuigd. De partij koerste lang op de variant langs het spoor, was ook niet helemaal gelukkig met de uitwerking daarvan in het rapport, maar ondersteunde uiteindelijk toch de variant langs de snelweg.
 

Begrip voor insprekers

Aandacht was er wel voor diverse mogelijke negatieve gevolgen en toekomstige knelpunten of kansen. Zoals een verwachte toename van verkeer over de Weerselosestraat en de afwaardering van de N743 door Borne en Zenderen. Maar ook de bezwaren van verschillende insprekers. Zoals van Wim Janssen van Gemeenschapsbelangen Groot Azelo, die zich had gestoord aan het feit dat de belangen van de bewoners in Azelo vergeten leken te zijn.

 

In Bornerbroek is men, zoals bekend, beducht voor een weg door de natuur van Bornerbroek en overlast in het dorp. Inspreker Harmen Govaert pleitte voor eigenlijk helemaal geen weg, behalve een stukje vanaf de Albergerweg richting de N743 en vervolgens gebruik maken van het bestaande wegennetwerk. Voornamelijk om de natuur niet verder aan te tasten. Tenslotte was er Harriët Tomassen van Crematoria Twente, die ernstig bezwaar maakte tegen een weg in de ‘achtertuin’ van het pas in 2018 gebouwde crematorium. Het was juist het uitzicht op de natuur die als zo waardevol werd beoordeeld.
 

Blijdschap in Zenderen

In Zenderen daarentegen kan vooral de vlag uit. Sandra Ottolander van Zenderen Filevrij en Jan Kruidenier van de Dorpsraad waren eensgezind. “Wij vragen al zo lang een oplossing voor het verkeersprobleem in Zenderen en ondersteunen van harte de variant langs de A1/A35. Het is duidelijk dat niet iedereen hier blij mee zal zijn en we vragen of deze inwoners ruimhartig gecompenseerd kunnen worden.”
 

Het college zal in de komende dagen een definitieve voorkeur uitspreken. Het moet al gek lopen wil dat niet de bundeling A1/A35 worden. Ook Almelo moet zich overigens nog uitspreken. (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
harmen — 15 mrt 2021
17.000.000 ofwel 17 miljoen.
Ofwel vele jaren 500.000 euro
harmen — 15 mrt 2021
Nu doorpakken. O.K. maar dan wel even in de gaten houden dat de schade aan de natuur gecompenseerd moet worden. Ook zal de stikstofberekening nog gemaakt moeten worden en die valt na de laatste uitspraak van van de rechter hoger uit.
!7.0000 is ook niet niks en is waarschijnlijk onvoldoende. Bij mijn inspraak heb ik ook hierop gewezen en op de gevolgen voor andere wensen in Borne. Tenslotte heb ik een vraagteken gezet bij de verkeersprognoses. M.a.w. de samenvatting van mijn betoog is teveel gereduceerd. Ik wil alleen een volledige vloedbeltverbindingsweg als na verloop van enige tijd mocht blijken dat die echt nodig is.
Johan Wierda — 10 mrt 2021
@redactie, bedoel reacties van Ron en emissies-hater.
Johan Wierda — 10 mrt 2021
Geachte redactie,
Wat is "schadelijker" voor de nieuwsgaring en de nieuwsgierige lezer, bovenstaande "onzin" of een langere reactie op een uitstekend geschreven verslag van het politieke beraad?
Met dank voor een reactie!
Ron — 10 mrt 2021
Sartre!
emissies-hater — 10 mrt 2021
@Ron الله أَكْبَر, Allāhu akbar
Ron Hartman — 10 mrt 2021
Kaartlezen is voor veel mensen lastig. Ga even naar mijn FB pagina en direct links in het begin, zie je foto's. Toevallig zowel van het grove schetsje A1 rechtdoor incl. 1 goederenspoor, maar dat wordt het niet. Wat het WEL wordt tzt staat in het (witte) schetsje hoe het Azelose knooppunt zal worden.
Johan Wierda — 10 mrt 2021
@Ron je gaat niet in op argumentatie, lees de mer luister naar het verloop van het politiek beraad van gisteren.
Verleden is geen heden, 55 jaar geleden of daaromtrent zag de wereld er anders uit en de toekomst ook, we leven in het heden met vooruitzichten op morgen en overmorgen.
En zo lust ik er nog wel één Ron.
Wens je veel succes bij het ministerie bij het ventileren van jouw mening.
Nogmaals wie betaalt, die bepaalt.
Daar weet je toch alles van?
Ron Hartman — 10 mrt 2021
Simpel Johan. De technisch wenselijke keus was om de A1 (mooist incl 1 spoorlijn erlangs voor het goederenverkeer) vanaf Azelo onderlangs Hertme en daar verdiept in 1 streep naar Oldenzaal te laten gaan, of de gekozen Vloedbelt. Alle andere oplossingen geven veel ellende in de nabije toekomst, waaronder de zwarte. Ik legde al vaak uit wat die keus zou betekenen.
Johan Wierda — 10 mrt 2021
@Ron, je maakt niet expliciet duidelijk waar je je opvatting op baseert.
De eerste houtwal voor "jouw" variant is pal voor het broedseizoen al gesneuveld.
Hoe wil je dit duiden, het beekdal van de Azelose beek achter het crematorium is het volgende slachtoffer en dit is nog maar het begin.
De rest volgt tenminste als je de insprekers goed hebt kunnen volgen.
Je weet hoe het gaat, het kapitaal (rijk/provincie)betaalt dus bepaalt.
Ron Hartman — 10 mrt 2021
@Johan: Gelukkig nog net op tijd ingezien dat de keus voor het traject langs het spoor, doodliep. Het zou nl de aansluiting op het knooppunt Azelo tzt extra veel schade in de natuur berokkenen met alsnog een (extra) weg daarheen.
Johan Wierda — 10 mrt 2021
Een uitstekende weergave van een langdurig politiek beraad.
Een eerste aanzet tot hoor en wederhoor waarbij direct betrokkenen hun eerste zegje konden doen.
De duidelijke voorkeur voor de A1/35 lijkt logisch, wie bepaalt betaalt, in dit geval de Provinciale- en de Rijksoverheid. Daarmee geven we alle zeggenschap uit handen in Borne.
De keuze voor de Vloedbeltvariant, een veel logischer, zeker als deze zo verdiept mogelijk wordt aangelegd is daarmee kansloos.
Ook opvallend was in dit beraad dat Twickel niet van zich heeft laten horen, klaarblijkelijk heeft de A1/35 variantvde voorkeur van Twickel.
Het pleit voor GB’90 dat men een tegengeluid liet horen.
College en gemeenteraad wees verstandig, bereid deze keuze uitermate zorgvuldig voor, ik zie de bezwaar- en beroepsprocedures al langs komen.
Laat de kiezer uiteindelijk in 2021 beslissen.
Leve de Bornse democratie.
Lichtgeel hesje — 10 mrt 2021
Als de kogel door de kerk is, kan ook direct de aan de oorspronkelijke verbindingsweg gekoppelde ozb-verhoging van 2 procent per jaar vanaf 2017, en welke dus structureel is ingebouwd in de OZB, met terugwerkende kracht worden teruggegeven aan de eigen-woning bezitters. Deze verhoging is dan immers onterecht opgevoerd in de OZB door zowel College als Raad. Het is dan ook niet meer als billijk dat dit wordt gecorrigeerd, wil je politiek gezien als betrouwbaar overkomen!
Ron Hartman — 09 mrt 2021
Niets doen is geen optie. Van alle opties, is dit de meest evenwichtige. Mits de paar mensen die directe schade zullen ondervinden, ruimhartig worden gecompenseerd.

Nieuwe website Sociaal Hus gelanceerd

Het Sociaal Hus, een samenwerkingsverband van de gemeente Borne, Wijkracht, Kulturhus Borne,...
16-04-2024

Raad boos over uitblijven plan gemeentehuis

Het college liet onlangs weten dat er nog geen stappen waren gezet om tot herontwikkeling te...
09-04-2024

Borns Bijtje voor afzwaaiende Martin Velten

Tijdens een drukbezochte receptie donderdagmiddag voor (inmiddels oud-) wethouder Martin Velten,...
04-04-2024

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor...

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van...
04-04-2024

Nog geen plannen voor huidige gemeentehuis

Wat gebeurt er met het huidige gemeentehuis als de gemeentelijke organisatie verhuist naar het...
02-04-2024

Geen sticker, geen reclame

Dinsdagavond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om over te gaan op het zogenaamde...
28-03-2024