Verbindingsweg uit Totaalvisie geschreven
26-05-2021
BIJNA UNANIEME KEUZE VOOR VLOEDBELTVERBINDING PLUS TUNNEL IN OONKSWEG

Verbindingsweg uit Totaalvisie geschreven

“Een belangrijk besluit en een krachtig signaal”, noemde burgemeester Jan Pierik het (bijna) unanieme besluit om de zogenaamde Totaalvisie aan te passen en in plaats van de Verbindingsweg (foto boven) te gaan voor de provinciale Vloedbeltverbinding langs de A1/A35 en een volwaardige spooronderdoorgang in de Oonksweg aan te leggen. Daarnaast worden stapsteen 2, een onderdoorgang in de Bornerbroeksestraat en stapsteen 6, de doortrekking van de F35 gelijktijdig uitgewerkt en aangelegd. Een wijziging van de Totaalvisie uit 2014, bedoeld om de problemen met de spoorse doorsnijding met vijf gelijkvloerse kruisingen te verminderen, door onder andere meerdere tunnels aan te leggen.
 

De nieuwe versie van de Totaalvisie (zonder Verbindingsweg dus) is goedkoper voor Borne en effectiever voor het oplossen van de verkeersdruk in Zenderen. In tijd ook nog eens haalbaar, als alles meezit. De Vloedbeltverbinding kan er, enigszins onverwacht, snel komen. Omdat Rijk en Provincie erachter staan. Nut en noodzaak van de gemeentelijke Verbindingsweg kwam daardoor ter discussie te staan.
 

Aansporingen en aarzelingen

“Deze kans moeten we grijpen”, aldus wethouder Martin Velten. “Vort met de geit!” (Leo Graafhuis/VVD), “Nu de vaart erin houden!” (Arthur Lammers/Borne-NU), “Van groot en vitaal belang voor Borne” (Bert Oude Lansink/CDA). Aarzelingen waren er ook. Zo wilde Mike de Boer (GB90) niet de kans lopen dat de knip in de N743 zou ondersneeuwen, vroeg Mieke Visser (SP) zich af of de Provincie wel zou gaan besluiten de portemonnee te trekken voor de Vloedbeltverbinding, vroeg Jan de Vries (GrLi/PvdA) of alle kosten, inclusief aankoop van bedrijven langs de Oonksweg, wel waren meegenomen en vond Ernst Janssen de plannen niet voldoende onderbouwd.
 

Uitstel van besluitvorming was echter volgens Martin Velten niet verstandig. “De Provincie behandelt 30 juni de perspectiefnota en wil duidelijkheid van Borne.” Een ‘nota van wijzigingen’, wat er verder met het wegennet moet of kan gebeuren als gevolg van de nieuwe visie, komt in het najaar. “De knip zit nu gewoon in de plannen”, stelde hij Mike de Boer gerust. Die wilde op zijn beurt het proces niet frustreren en dat gold ook voor Jan de Vries. De bedenkingen van Ernst Janssen bleken wat hardnekkiger. Hij stemde uiteindelijk als enige tegen de aangepaste Totaalvisie. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Johan Wierda — 03 jun 2021
@ron
Met alle respect, het betreffende artikel ging uiteindelijk alleen maar over de verbindingdstructuur en de politieke opvatting van de genoemde wethouder en een aantal gemeenteraadsleden.
Opvattingen inzake voorgesorteerde besluitvorming, los van wat het beste voor het dorp is, louter rekeninghoudend wat financieel haalbaar is.
Daar moeten we het mee doen in het mooie dorp, gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen.
Ron Hartman — 03 jun 2021
Juist in Borne zijn het haast altijd mensen die op grond van een verworven functie of taak uitspraken doen. Haast nooit op basis van kennis en kunde. De RES discussie heb ik vol walging verlaten.
Johan Wierda — 02 jun 2021
Beste Paul, dank je wel voor het compliment, met deze complexie materie kun je nou eenmaal niet alles weten.
Zolang we een overheid hebben die haar eigen wetten met handen en voeten treedt, blijven we het smerigste jongetje in Europa en dat terwijl we ee potentieel aan kennis in huis hebben.
Maar ja, toch een beetje politiek, in Den Haag zijn ze ziende blind en horende doof en de massa loopt er blindelings achteraan en de uitzonderingen bevestigen de regel, zelfs in Borne.
Paul Cohn — 02 jun 2021
Wat niet weet wat niet deert: zelfs een betrokken burger als Johan Wierda weet dus niet dat ons land met z’n 92 % fossiel gestookte centrales -ondanks stiekem weggelaten CO2-emissies van meestoken van biomassa- nog 390 gram CO2/kWh netstroom de lucht in blaast: www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/overview-of-the-electricity-production-3/assessment
Élke E-auto is per km in ons land verantwoordelijk voor bijna 100 g CO2-emissie t.p.v. de centrales.
Dat is meer broeikasgasemissie/km dan bijna alle zuinige benzine en dieselauto’s veroorzaken! https://autoservicesintpancras.nl/top-10-zuinige-autos/
Ron Hartman — 28 mei 2021
Het blijft boeiend of het verkeer vanaf de Kluft, via de tunnel en de Oonksweg nog even de slinger langs Platenkamp moet maken om in de Stroomesch te komen. Het zou zomaar kunnen nadat de N weg is afgewaardeerd, dat overgestoken wordt via de Bieffel voor het Noord-Oost verkeer.
Johan Wierda — 28 mei 2021
Wat een treurnis over de electrische auto, tot nu toe bevalt hij uitstekend, voldoet aan mijn doelstelling, ben er de winter goed mee doorgekomen.
Een klein beetje vertrouwen in de technologische ontwikkelingen en gezond boerenverstand kan geen kwaad.
Het is logisch, dat als er een spoorse onderdoorgang bij de Oonksweg komt, de Pr.Bernhardlaan een hoofdader blijft die het centrum vanuit noord-oosten rechtstreeks bereikbaar houdt, volkomen logisch lijkt mij, noodzakelijk zelfs.
Paul Cohn — 28 mei 2021
“Over enkele jaren rijdt ca. 75% elektrisch” oh ja, @Johan Wierda? Met ’n aanhanger vol batterijen?
Dan zijn immers alle Duitse kern- en Nederlandse kolencentrales definitief gesloten en zoals het nu ligt windturbines hier geblokkeerd door NIMBY-fans. (Not In My Back Yard: prima idee, maar niet hier…)
Alleen de Nightrider die bij voldoende zonuren en veel geduld zijn autoaccu overdág met PV-panelen kan laden rijdt ’s zomers elektrisch. ’s Winter duurt het 10-tallen dagen om de accu weer te laden. Tja, Nederlanders zijn de kampioen energievreters van Europa: www.statista.com/statistics/701615/primary-energy-consumption-eu-countries/ Wij verbruiken veel méér energie p.p. dan in Duitsland, de sterkste economie in Europa. Dat wekte in 2019 méér dan 50% van alle elektriciteit op uit hernieuwbare bron (biogas, wind, zon, water), Nederlanders net15 %: www.researchgate.net/figure/Share-of-renewable-sources-in-electricity-production-in-2018-in-selected-European_fig1_342042283
Ron Hartman — 28 mei 2021
Die idiote niet deskundige en politiek gedrenkte GVW plannen die Zenderen bleef belasten, zou doorgaan met regioverkeer NAAR Borne te trekken. Een knip zou een noodmiddel zijn om Almelo-Hengeloverkeer te dwingen. En dan geldt je kortste weg uitspraak pas. Straks wordt de huidige N-weg een gemeentelijke weg(je). Ontsluiting van en naar de StroomEsch en de hulpdiensten die niet via de Beeklaan gezocht moet worden, is ook gewenst. Anders blijft het eerste deel van de PB-laan naar de snelle rotonde bij de Oonksweg nog onverminderd druk. We gaan het zien, Kritisch volgen door deskundigen, blijft gelet op de peperdure les rond de GVW, hard nodig.
Johan Wierda — 28 mei 2021
Hoe belerend wil je zijn, wat voor de een voordeel is voor de ander een nadeel.
Het verkeer kiest net als water de kortste weg.
Over enkele jaren rijdt ca. 75% elektrisch de overlast zal hoogst waarschijnlijk anders worden ervaren.
Als we toch bezig zijn is het wellicht een optie de beladinsvrachtwagens voor de diverse "grootgrutters" uit het pittoreske centrum te weren.
Een vorm van een lokaal distributiecentrum op de Veldkamp inrichten is een optie en biedt veel voordelen.
Vrachtwagens in het centrum zoooo 2010.
Ron Hartman — 27 mei 2021
Mooi dat de visie ongeveer weer klopt. Nadat het Vloedbelttraject klaar is, wordt Zenderen stil en de N-weg langs de Stroomesch en Bornsche Maten, een wijkontsluitingweggetje dat geen regionaal verkeer meer kent. Over een knip praten is zoooo 2000 en 0 Soms mag je ook wel eens positief zijn over de gemeente! Bij deze.
tunnelvisie — 26 mei 2021
Waarom wordt de rondweg niet ondertunneld? Nijverdal heeft laten zien dat dat kan. Tuurlijk, ambitieus plan, kost ook (veel) geld, maar voor verkeersdoorstroom geen verandering van hoe de N-weg er nu ligt, geen gedoe met sluipverkeer via andere routes, en een groen park tussen Oud en Nieuw Borne zoals beloofd in het oorspronkelijke masterplan van de Bornsche Maten. Of leid ik aan tunnelvisie?
g.J.kruizinga — 26 mei 2021
Van groot en vitaal belang voor Borne. Volgens B.O.l. Dit speelt reeds 30 jaar. Maar het schiet niet op. En denk maar niet dat over 5 jaar alles er ligt.De vloedbeld verbinding en de grote tunnel in de Oonksweg.Volgens A Spekschoor bestemd voor alle verkeer en hulpdiensten. En veel zwaar vrachtverkeer voor het bedrijven terrein de Molenkamp. Te beginnen met maar 7000 motorvoertuigen per dag. Terwijl het merendeel van het (vracht)verkeer niet op de Molenkamp moet zijn. Meerdere malen per dag zware vrachtwagens met afval. Sita en Renewi en consorten. Als dat verkeer in Zenderen niet tegengehouden wordt dan vrees ik voor Zenderen het ergste. Verkeer is als water, Hetzoekt de kortste nogmaals de kortste weg. Maar ja wat is tijd. Vijf jaar of tien jaar. Alles went, maar niet in Zenderen en aan de Prins Bernhardlaan. Oh ja en al de tank wagens voor de mest verwerking. Nogmaals ik vraag me af of alles wel beter wordt. Ik heb zo mijn twijfels. Over de miljoenen maar niet te praten.
Britt — 26 mei 2021
Wellicht dat als onderdeel van 'de knip in de rondweg' de tunnel bij de Stroom Esch vervangen kan worden door een rotonde of T-splitsing? Dat maakt de verbinding tussen de Stroom Esch en de rest van Borne beter en zou wellicht ook kunnen bijdragen aan een logische verbinding met de route om Borne via de Oonksweg ipv de Bornsche Beeklaan? Zomaar een gedachtenkronkel. Ik ben geen deskundige hierin.
Frans Edelijn — 26 mei 2021
De wijkvereniging Stroom Esch is altijd tegen de knip in de rondweg geweest. Dat is ook zo benoemd in ons wijkplan. Omdat verkeer altijd de kortste weg zoekt zal veel verkeer door de BM gaan waardoor de Bornse Beeklaan veel drukker zal worden dan nu het geval is. Deze weg zal dezelfde doorsnijding van de wijk worden net zo als dat het geval is met de Weerselosestraat in de Stroom Esch. Deze straat is al vele jaren een hoofdpijndossier van de SE.
Stroom Esch-bewoner — 26 mei 2021
Hoe kunnen Stroom Esch-bewoners dan met hun auto de wijk uit rijden, als die zgn toegezegde knip( niet op papier) er komt? De Bornsche maten doorrijden om eventueel de A1 op te rijden? Of helemaal om Borne heen rijden?
Niet bevorderlijk voor doorstroming en bevordert tevens geluidsoverlast en CO2-uitstoot.
Daar ging het toch juist om om dat allemaal terug te dringen......
Wie weet mag het zeggen.
Lichtgeel hesje — 26 mei 2021
En hoe zit het met terugbetaling van de ingevoerde ozb-heffing in de afgelopen jaren ten behoeve van de nu afgeschoten verbindingsweg aan de eigen-woningbezitters???

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024