Vloedbeltverbinding trekt veel belangstellenden
GEMEENTE ALMELO HEEFT TWIJFELS OVER NUT EN NOODZAAK

Vloedbeltverbinding trekt veel belangstellenden

De inmiddels door vele belanghebbenden bejubelde Vloedbeltverbinding was woensdagavond het thema tijdens een inloopbijeenkomst bij Erve Hondeborg in Zenderen. Doel van de bijeenkomst, die werd georganiseerd door de gemeente Borne en de provincie Overijssel, was het delen van informatie over de voortgang van de plannen en het globale tracé, dat gepland is vanaf de zuidelijke randweg in Borne naar de N743 (de Almelosestraat 90 tussen Zenderen en Almelo, met een mogelijke doortrekking naar de N744, de Albergerweg. Zo’n 160 belangstellenen lieten zich bijpraten en stelden vragen.
 

Regionaal belang

Belangrijke aspecten die voor de aanleg van de nieuwe weg pleiten is het creëren van een robuust wegennet dat de druk op de A1/A35 moet verminderen én het ontlasten van het autoverkeer in Zenderen. Joachim Wissink, verkeerskundige van de gemeente Borne daarover: “De nieuwe Vloedbeltverbinding kent een regionaal belang en daarom is het ook essentieel dat we hierin samen met de provincie Overijssel en de gemeente Almelo optrekken.”
 

College Almelo stelt alleen ‘korte boog’ voor

Ingrid Lammers, projectleider namens de provincie, beaamt de stelling van haar Bornse collega. “Er zit echter nog wel een belangrijke hobbel in het hele verhaal”, zo vertelt ze, “want de gemeente Almelo zet nu vraagtekens bij de uitvoering ervan. Daar dreigt men nu slechts voor de zogenaamde ‘korte boog’ te kiezen, een korte verbinding tussen de N743 en N744. Het zou voor de gemeente een veel geringere investering vergen en de landschappelijke en natuurwaarden bovendien minder aantasten. Maar ja, er is ook nog zoiets als een gentlemen’s agreement. In eerste instantie ging Almelo namelijk wél mee in de plannen…” In de loop van oktober zal meer duidelijk worden over de keuze van de buurgemeente.
 

Ondertussen is de provinciale projectleider wel uitermate te spreken over het verloop van de inloopbijeenkomst. “Een groot deel van de bezoekers reageert positief. Ze willen er echt samen met ons uitkomen en zijn er allemaal van overtuigd dat er nu ook iets moet gebeuren. Bovendien vind ik het waardevol iets te horen over de historie van dit gebied. Daar krijg je respect voor en het plaatst alles in een zeker perspectief.”
 

Als Almelo de komende maand geen roet in het eten gooit verwacht de provincie aan het eind van dit jaar een investeringsbesluit te kunnen nemen, waarna het komend jaar een begin kan worden gemaakt met de voorbereiding van het eigenlijke bestemmingsplan en de bijbehorende procedures. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 01 okt 2021
@Herman: Je kent de situatie niet vanaf de GVW ( want die is het weer bij Borne langs de Molenkamp), tot Platenkamp. De rest van mijn opmerkingen liet je simpel zitten. Ik studeer als Weg- en Waterbouwkundige pas 10 jaar intensief op deze materie. Wie betaalt, bepaalt. Telkens weer bij elk rapport opnieuw. Bornerbroek heeft idd wat sluipverkeer bij stagnaties. In Zenderen en de N weg door Borne is het onhoudbaar en wordt door de kort door de bocht versie van Almelo alleen maar iets minder. Belangen he?
Herman — 01 okt 2021
Ron, dat kun jij wel vinden. Lees het rapport maar eens van bureau Sweco welke onderzoek heeft gedaan in opdracht van Almelo. Hierin staat het keurig omschreven. Wat de tunnel betreft die wordt ongeveer 75 meter opgeschoven vanaf de Oonksweg richting Zenderen en komt uit te. Noorden van Platenkamp. Een klein stukje verder dan waar nu de rotonde licht. Bijkomend voordeel is dat de fietssnelweg ook gebruik kan maken van deze tunnel en worden aangesloten op De Almelose F35 welke ook noord oost zijde vd spoorlijn wordt gesitueerd. Win win situatie en iedereen blij.
Ron Hartman — 01 okt 2021
@Herman: van achter naar voren: De Bornse burger die de Azelosestraat gesloten vindt, heeft nauwelijks iets aan een tunnel die ver naast de Molenkamp ligt en op weg naar Zenderen af moet slaan. Nog wel NET over de Oonksweg. Je vergeet verder dat het Regionale verkeer weggehouden moet worden van Borne (en uit Zenderen) ipv het toch te verleiden om sluiproutes te kiezen over de Bornsche Beeklaan of de huidige N weg (de beloofde knip). Hoe krijgen we dat Regionale verkeer tzt snel de snelweg op? (zowel A1 als A35?). Via knooppunt Azelo! en dan moet alsnog langs het Tusveld worden gegraven (incl. extra tunnel) Kort door de bocht, ofwel kortzichtig!
Herman — 01 okt 2021
Ron. Je bedoelt Almelo strijdt voor een korte bocht ipv kort door de bocht. Naast deze 1e simpele aanpassing worden verkeersmaatregelen genomen in Zenderen voor een goede doorstroming. Ook Almelo krijgt per saldo meer verkeersbewegingen. Voordeel: besparing ruim 50 miljoen en geen lange rondweg door landelijk gebied. Tevens spaat je een tunnel uit als later eventueel het spoortrace moet worden aangelegd. Borne wil toch al een tunnel bij de Molenkamp. Almelo denkt iets langer en daardoor veel beter na watook de burger nog veel geld bespaard ook. Prima suggestie ook verwoord ineen pagina groot artikel in de Tubantia van 1 okt.
Nu begrijp ik ook wel de haast van Borne om het er doorheen te jassen.
Ron Hartman — 01 okt 2021
Dat is kort door de bocht van de Gemeente Almelo. Ten koste van weer veel vertragingen, de hoogste prijs bedingen voor dat piepkleine stukje grond dat ze moeten afstaan? Zielig
Lichtgeel hesje — 01 okt 2021
Gentlemenís agreements bestaan niet in de politieke besluitvorming, Legio voorbeelden hiervan in zowel landelijke als provinciale als lokale politiek. Als het erop aankomt tellen slechts de eigen cq partijbelangen.....
Herman — 30 sep 2021
Zijn ?Provincie-ambtenaren ? Corona resistent. De Hondenborg treft geen enkele blaam. Juist gehandeld. Regels zijn regels. En dan biedt de Provincie ook nog haar excuses aan aan de ambtenaren. Omgekeerde wereld! Maar dat hebben we de laatste tijd wel meer gezien in Borne.
Ton Huiskes — 30 sep 2021
Jammer dat er niet wordt gerept over het weigeren van twee politici die geen Covid applicatie bij zich hadden. Communicatie is key hier, maar schijnt te zijn vergeten door de provincie ambtenaren.

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024