Huis van Borne krijgt vorm
SHEDDAKEN EN DIAMANTVORM ALS UITBREIDINGEN

Huis van Borne krijgt vorm

Als alles volgens planning verloopt zal de gemeente begin 2024 intrekken bij het Kulturhus. Daarvoor moet er in ieder geval een uitbreiding van het bestaande gebouw komen. Inmiddels zijn er diverse overleggen gevoerd door het projectteam met huidige en toekomstige gebruikers van het gebouw, met maatschappelijke partners, omwonenden en dergelijke. Met al die input komt zo langzamerhand de fase van voorontwerp in het vizier, die in het eerste kwartaal van komend jaar op tafel zal liggen.
 

Structuurontwerp

MAS Architectuur heeft dinsdagavond voor de gemeenteraad een presentatie gehouden over hoe het gebouw er globaal zou kunnen gaan uitzien. Het architectenbureau heeft indertijd ook het Kulturhus ontworpen en heeft de uitgangspunten van toen doorgetrokken naar het nieuwe ontwerp. Het Kulturhus bestaat uit diverse vormen, zoals een cirkel voor de bibliotheek en een trapezium voor het theater. Om het samengaan van diverse functies te benadrukken zijn er ook verschillende materialen gebruikt als hout, riet en koper.
 

Daarnaast is er gekeken naar de stedenbouwkundige inpassing met aan de ene zijde het historische Oud Borne en aan de andere zijde de massalere bouw van Het Dijkhuis.
 

Diamant en sheddaken

Dat resulteerde in een structuurontwerp, waarin de noordelijke uitbreiding van de kantorenvleugel een diamantvorm heeft gekregen en de zuidelijke uitbreiding met sheddaken wordt uitgevoerd, als knipoog naar het historische verleden. De diamant boven de ingang van de parkeergarage zal een gevelbekleding van keramisch materiaal krijgen, de ‘fabriek’ aan de zuidzijde wordt in metselwerk uitgevoerd. De huidige kantoorvleugel, die de verbinding vormt tussen beide uitbreidingen, wil men gaan aanrapen in een nog nader te bepalen kleur.
 

In de diamant komen voornamelijk kantoren voor de ambtelijke organisatie. De raadszaal is het belangrijkste element in de zuidelijke uitbreiding, die het aanzicht bij de entree mede bepaalt. De bedoeling is dat stuk zo open en transparant mogelijk te maken.
 

Presentatie

Het projectteam had eigenlijk graag een inloopbijeenkomst willen organiseren op 7 december, om ook meningen op te halen bij inwoners. Door corona kan dit niet doorgaan. Voor belangstellenden is hier de presentatie te zien, die dinsdag aan de gemeenteraad is gegeven. (AJ)

 

Afbeeldingen © MAS Architectuur

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Siny Boer — 07 dec 2021
Sorry voor de foute spelling van de namen. Haroen en Wolbers.
Siny Boer — 07 dec 2021
Een zeer duidelijke presentatie van architect dhr Harpen! Mevr Wolters vervulde haar voorzittersrol ook uitstekend. Helaas werd aan het eind de hoop uitgesproken dat er gauw een inloopbijeenkomst georganiseerd zou kunnen worden voor de inwoners van Borne. Ik zie het al weer voor me: groepjes mensen die zich verdringen om tafels waar ambtenaren steeds dezelfde vragen moeten beantwoorden. Een zeer slechte manier om te informeren! Beter idee: Een vaste aanvangstijd en eerst een centrale presentatie op een groot scherm. Daarna gelegenheid om vragen te stellen. Precies op de manier zoals ook de gemeenteraad werd geïnformeerd!
Paul Cohn — 04 dec 2021
Hout, een van de méést duurzame bouwmaterialen, kan CO2 voor eeuwen binden, zie bijvoorbeeld het spookhuis in Zenderen.
Productie van cement zorgt voor circa 8 % van alle CO2 uitstoot wereldwijd. De cementindustrie is daarmee één van de grootste vervuilers ter wereld.
Een schetsontwerp Huis van Borne met “duurzaam metselwerk” onderstreept dat Borne amper kennis ván laat staan interesse heeft ín duurzaamheid.
Dat óók een gemeentehuis al lang heel duurzaam kan zijn ziet u in: https://degrootvroomshoop.nl/project/gemeentehuis-dongen/
Herman — 04 dec 2021
Geachte reactie gevers. Wat vreemd dat jullie zeggen dat er geen overleg is geweest met de omwonenden.
Dit staat bij het college boven aan het lijstje. Ze bedoelen waarschijnlijk: we hadden contact willen opnemen met de omwonenden. Aan de Raad verklaren ze zonder blikken of blozen dat dit wel is gebeurd. Zo ook heeft Weth Kotteman geen overleg met de omwonenden in Azelo in tegenstelling tot wat hij beweert. Liegen en bedriegen!!!!!!!! Daar moet men toch op worden afgerekend?
Lichtgeel hesje — 04 dec 2021
Het is hiermee in ieder geval wel duidelijk geworden dat imago en het uiterlijk van het gebouw voor de buitenwereld (andere gemeenten??) is verheven boven functionaliteit en "zuinig" (lees: kostenbesparend) bouwen? Ben benieuwd welk 'potje' hiervoor is/wordt aangesproken en waar de uiteindelijke eindafrekening terecht komt (OZB-verhogingen in de komende jaren????). Overigens is de opzet de geplande raadszaal zo open en transparant mogelijk te maken een wensidee, zolang veel besluiten nog steeds achter gesloten deuren c.q. in achterkamertjes worden genomen.....
Michiel — 03 dec 2021
Oei, wat een lelijk wormvormig aanhangsel wordt hier gecreeerd. Met de omwonenden, die op 25 meter afstand wonen is geen contact geweest. Gemiste kans
Marion — 03 dec 2021
Hoezo contact met omwonenden?
Er is met ons geen contact opgenomen.

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024