Opnieuw spektakel over AZC in de raad
VERWIJTEN RICHTING AFVALLIGE WETHOUDERS EN BURGEMEESTER

Opnieuw spektakel over AZC in de raad

Het complex Maria Mediatrix in Azelo blijft maar voer voor veel ophef, discussie, misverstanden, gekrakeel, en wat dies meer zij. In een nieuw hoofdstuk in het gevoelige dossier: het Politieke Beraad, dat eigenlijk geen Politiek Beraad mocht heten omdat er insprekers niet werden toegelaten, kwamen de projectontwikkelaars aan het woord, die wel iets zien in een nieuwe ontwikkeling van het voormalige AZC. Hun verhaal is bekend, men wacht op heldere uitgangspunten op basis waarop men de plannen kan gaan uitwerken. Die zijn er nog niet en toch was daar plotseling het dreigende besluit om maar per direct de sloophamer ter hand te nemen. Reden voor de initiatiefnemers om de pers op te zoeken.
 

Memorabel

Dat én het afwijkende standpunt van wethouders Arno Spekschoor (CDA) en Martin Velten (Borne-Nu) dat via de pers gecommuniceerd werd, waren de ingrediënten van opnieuw een memorabele avond in de gemeenteraad. De projectontwikkelaars kregen hun kans om te vertellen dat zij veel potentie zien in herontwikkeling, maar nog niet de gelegenheid hebben gekregen om concrete plannen uit te werken. Raadsleden wilden graag weten of en in hoeverre er met hen gecommuniceerd was. De ervaringen waren wisselend, maar de boodschap was toch voornamelijk dat men de indruk had dat er ambtelijk hard gewerkt was, besluitvorming lang duurde en het hele proces gewoon veel meer tijd vraagt dan vooraf was bedacht. Vooral ook omdat een programma van eisen, door omstandigheden, nog niet voorhanden was.
 

Bizarre wending

Maar toen de raadsleden in gesprek gingen met het college werd het weer eens volledig bizar. Je zou misschien verwachten dat portefeuillehouder Michel Kotteman ervan langs zou krijgen. En ja, er was zeker kritiek. Waarom had de wethouder de raad niet wat vaker geïnformeerd over het proces? Zeker op zo’n gevoelig dossier. Kotteman beaamde dat dit achteraf beter was geweest. “Normaal gesproken bespreken we majeure projecten regelmatig in het college, maar ik moet eerlijk bekennen dat dit bij Maria Mediatrix niet is gebeurd. Wel op ambtelijk niveau, maar niet in het college. Er was natuurlijk afgelopen periode ook ineens het verzoek om asielzoekers op te vangen, en dat vertraagde ook het proces. Maar achteraf had ik eerder een tussenbericht over de herontwikkeling moeten sturen.”
 

Pijlen op Spekschoor, Velten en Pierik

En toen draaide het sentiment in de raad volledig richting de afvallige wethouders Spekschoor en Velten. Men was uiterst verbolgen over het feit dat beiden het nodig hadden gevonden om de pers op te zoeken met hun afwijkende standpunt en daarbij het ‘ambtelijk apparaat hadden geschoffeerd’ door te zeggen dat er ‘helemaal niets was gebeurd’ (Mike de Boer – GB90) en ‘de besluitvorming hadden gechanteerd door het gevaar van asielzoekers op te voeren’ (Leo Graafhuis – VVD). Maar ook burgemeester Jan Pierik kreeg ervanlangs. ‘Het is de taak van de voorzitter om de schaapjes op het droge te houden’ (Ernst Janssen – D66), ‘Pak de regie! Een brevet van onvermogen!’ (Jan de Vries – GrLi/PvdA), ‘Of werkt u totaal niet samen?’ (Mieke Visser – SP).
 

Indringend gesprek

Jan Pierik meldde dat er deze ochtend een ‘indringend gesprek’ was geweest in het college. “Vandaag hebben we elkaar gevonden in het oppakken van het proces en ons unaniem achter het memo van 30 november geschaard. Ik erken dat we stappen te maken hebben in gevoelige dossiers en zal proberen te verbeteren.”
 

En hoe dan nu verder? Spekschoor en Velten wilden geen excuses maken. Niet richting ambtenaren, noch richting raad. Zij herhaalden hun bedenkingen. Dat kwam er voornamelijk op neer dat ze geen informatie hadden gekregen over de initiatieven die er lagen, ondanks herhaaldelijk verzoek blijkbaar. “Dan vraag je toch je collega, of spreekt elkaar aan in de wandelgangen?”, stelde Mieke Visser (SP). “En ga je toch niet meteen naar de media? Zeker niet op zo’n gevoelig onderwerp!”
 

Conclusie: er komt een nieuw raadsvoorstel, waarin initiatiefnemers langer de tijd krijgen om hun ideeën uit te werken en er waarschijnlijk ook iets wordt afgesproken over tussentijdse communicatie. Volgende week in de raadsvergadering. (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 15 dec 2021
@ Leo Graafhuis
Toch verbaas ik me nog steeds over het fenomeen dat dit medium vaak niet zo uitgebreid gebruikt wordt als mogelijk is. In samenlevingen heb je verenigingen (geloof tot ongeloof, van sport tot spel etc.) Praatgroepen waren er in de oude tijd van Vido tot voorbereiden op pensioen. Vormingscentra hadden daar mede hun bestaansrecht door. Er zijn niet veel vormingscentra meer en kerken sluiten. Het proces van samen zou meer vorm kunnen krijgen via de digitale Dorpsproaters. Toegegeven; op Borne Boeit hoef je dan niet eerst door de ballotage zoals bij de kamertjes-proaters, maar voor de gewone man is die blokkade ook veel te groot. Samenleven? Dat verdient onderhoud door uitwisseling van de lokale dingen voor ieder. BB geeft de kans mee te praten. Ook zonder ballotage, maar wel gemodereerd (en dat is prima)
Leo Graafhuis — 15 dec 2021
Heren, twee weken geleden nodigde ik u uit om eens met elkaar in gesprek te gaan. Bij deze mijn herhaalde uitnodiging, omdat ik oprecht ben geinteresseerd in uw mening. U weet mij te bereiken op 0618300475, dan maken wij een afspraak. Ik hoor graag. Met vriendelijke groet, Leo Graafhuis.
Niet anoniem — 15 dec 2021
Ik hoop dat lichtgeel hesje zich verkiesbaar stelt, dan valt er wat te kiezen. Bij welke lijst kunnen we jou vinden en onder welke naam?
Lichtgeel hesje — 15 dec 2021
Op 16 maart 2022 krijgen alle stemgerechtigde inwoners van Borne weer de kans om hun zegje te doen over het gevoerde (wan-)beleid op meerdere fronten in de afgelopen jaren door bestuurlijk Borne, wat steeds meer op een politieke apenrots begint te lijken. Ego's en politieke agenda's voeren immers de boventoon, waarbij zowel College als Raad niet te beroerd zijn om elkaar (onderling) de zwarte piet toe te schuiven, al dan niet onderbouwd met feiten....
Ron Hartman — 15 dec 2021
Vreemd dat de directrice van het ambtelijk apparaat dat de met veel geld basis op orde gekregen zou moeten hebben, niet wat duidelijkheid bracht. Van de Boer is zijn eigen ambtenaarschap nog eens benadrukt en Kotteman? Tja. De vrijstaat is ten einde raad en de Raad heeft domweg de wijsheid niet in pacht in dit chantage-pokerspel. Dan maar vluchtelingen erin voor een korte harde periode en daarna; de kogel door de kerk...uh.. Maria Matrix?

Nieuwe manier van maaien

Er moeten met Twente Milieu nieuwe afspraken gemaakt worden over het beheer en onderhoud van de...
27-05-2023

Voorzichtige start Bornse Dromen Dagen

Noud en Beau willen meer speeltoestellen op de Pellenhof in Oud Borne. Een glijbaan lijkt hen...
25-05-2023

Gemeente overwoog Carmelitessenklooster te kopen

In 2019 verlieten de laatste zusters het Carmelitessenklooster in Zenderen. Sindsdien staat het...
25-05-2023

Borne steunt IJsbaan Twente

De gemeente draagt 24.000 euro – een euro per inwoner - bij aan het overeind houden van de...
23-05-2023

BorneBoeit vandaag 10 jaar online

Vandaag is het op de kop af tien jaar geleden dat BorneBoeit werd gelanceerd. Het platform -...
22-05-2023

Flexwoningen: ‘We moeten wel’

Veel omwonenden van de Tichelkampweg verzamelden zich dinsdagavond voor het gemeentehuis, waar...
16-05-2023