11 juli Wijkbijeenkomst Wensink Zuid

 

1 juli 2022 - Een groep bewoners uit Wensink Zuid roept medebewoners op: “Laat weten of je mee wilt beslissen over hoe de wijk aardgasvrij wordt, anders wordt het voor je besloten!” De inwoners in deze wijk mogen namelijk meebeslissen over het alternatief voor aardgas. De gemeenteraad heeft dit besloten.

 

“En dat is uniek. Normaal beslist de gemeente dit. Hoe meer mensen mee willen beslissen, hoe groter de kans dat er een alternatief voor aardgas komt waar zo veel mogelijk bewoners tevreden over zijn.” Op 11 juli wordt samen besproken hoe samengewerkt kan worden en deelt een inwoner uit Oldenzaal hoe hij in zijn wijk nu met de gemeente succesvol samenwerkt.

 

Hoe het proces precies zal lopen is nieuw voor iedereen. “Er zal dus veel geleerd en samengewerkt worden, door iedereen. Het proces wordt belangeloos begeleid door medewerkers van Studio Vers Bestuur uit Zwolle. Zij hebben heel goede ervaringen met de nieuwe manier van besluitvorming van overheden en meebeslissen van inwoners.”

 

Datum en tijd: 11 juli, 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie: Kulturhus Borne

Aanmelding is niet nodig

Meer informatie (PDF)

 

Meepraten over plannen zonne- en windenergie van Hengelo

 

10 juni 2021 - Het college van B&W in Hengelo heeft energiegebieden aangewezen waar op grotere schaal zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

 

Digitale bijeenkomsten

De gemeente Hengelo wil graag weten wat de Hengeloërs, maar ook de inwoners van de buurgemeenten van de plannen vinden. Daarom organiseert de gemeente een aantal bijeenkomsten. Onderzoeksbureau Bosch & van Rijn geeft in twee digitale bijeenkomsten uitleg over het onderzoek in de zoekgebieden.

 

Maandag 21 juni van 20:30 tot en met 22:00 uur; digitale bijeenkomst over zonne-energie

Donderdag 24 juni van 19:30 tot en met 21:00 uur; digitale bijeenkomst over windenergie

Meer informatie: www.hengelo.nl/nieuwe-energie

 

Karavaan van de Nieuwe Energie in Wensink-Zuid

Daarnaast komt de Karavaan van de Nieuwe Energie vanaf 25 juni op zes verschillende locaties in de buurt van de zoekgebieden te staan. Op 25 juni staat de Karavaan van 16.30 uur tot 19.45 uur op de parkeerplaats bij basisschool De Wheele in Wensink-Zuid. Daar kunt u in gesprek gaan over duurzame energie, uw vragen stellen en uw mening geven. Vanwege de corona-maatregelen moet u zich uiterlijk 24 uur van tevoren voor een tijdslot aanmelden als u langs wilt komen. Opgeven voor de Karavaan van de Nieuwe Energie? Dat kan hier.

 

Duurzaamheidsroute A35

Tijdens de Karavaan van de Nieuwe Energie sluit Rijkswaterstaat aan om al uw vragen over de duurzaamheidsroute A35 te beantwoorden. Het gaat hier om grootschalige zonne-opwek langs de rijkswegen. Reserveer een tijdslot bij onze collega’s van Rijkswaterstaat als u hier vragen over heeft. Reserveren kan hier.

 

Wensink-Zuid heeft twijfels bij warmtenet

 

21 januari 2021 - Voor de wijk Wensink-Zuid wordt een warmtenet kansrijk geacht om de wijk aardgasvrij te maken. Bewoners van de wijk hebben daar echter grote twijfels bij. In een zienswijze op de onlangs gepresenteerde Energievisie reageert de wijkvereniging op het voornemen. Om te beginnen vindt men dat ‘van het aardgas af’ een doel op zich lijkt, maar dit niet zou moeten zijn. Het grote doel is immers in 2050 een CO2-neutraal Borne en de vraag is of een warmtenet daaraan wel een bijdrage is...

 

Lees verder

 

Binnenkort niet meer betalen voor veilige verwijdering aardgasaansluiting

 

27 november 2020 - Steeds meer woningeigenaren willen een duurzame warmtevoorziening en besluiten zelfstandig van het aardgas af te gaan. Bij huishoudens die geen aardgas meer gebruiken, moet de gasaansluiting onder andere vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. Netbeheerders zijn verplicht de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting door te berekenen. Minister Wiebes komt inwoners nu tegemoet: binnenkort hoef je niet meer te betalen voor een veilige verwijdering van je aardgasaansluiting.

 

Veilig verwijderen
Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat verzegelen van de aansluiting -een tijdelijke afsluiting- op termijn niet veilig is. Voor de consument is dit nu een kosteloze oplossing. Bij wie definitief van het aardgas af wil, wordt de volledige aansluiting verwijderd. Volgens de minister is volledige verwijdering van de aansluiting de enige manier om een woning aardgasloos te maken.

 

Steeds meer mensen zonder aardgas
De netbeheerders mogen de kosten voor het volledig verwijderen van de gasaansluiting nu gaan verrekenen in het aansluittarief gas. Dit betekent dat de kosten voor het aardgasloos maken van woningen worden betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Nu is het aantal consumenten dat zelfstandig van het aardgas af gaat nog beperkt, maar die aantallen lopen de komende jaren op.

 

Vanaf 1 maart 2021
In februari 2020 heeft de Tweede Kamer het wijzigingsvoorstel op de Gaswet aangenomen om de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting te verdelen. Consumenten die van het gas af gaan zouden dan de helft van de kosten betalen. De andere helft van de kosten mochten de netbeheerders verrekenen in het periodieke aansluittarief gas. Het nieuwe besluit van de minister zorgt ervoor dat niet de helft, maar de volledige kosten worden verrekend in het periodieke aansluittarief gas. De procedure voor de aanpassing van de Gaswet volgens de 50/50-regeling loopt al. Deze wordt aangepast. De regeling moet nog door een aantal wettelijke procedures. Naar verwachting hoeven consumenten die vanaf 1 maart 2021 hun gasaansluiting laten verwijderen niet meer een apart eenmalig tarief te betalen voor de verwijdering van hun gasaansluiting.

 

De Energievisie van Borne geeft richting

 

25 november 2020 - Ook de gemeente Borne zet de stap naar verduurzaming van haar energiebehoefte. Vanuit onze gemeente dragen we bij aan de opgave die we in de regio Twente invullen richting het Nationaal Klimaatakkoord. In Borne doen we dat door energie te besparen, door onze woningen straks duurzaam te verwarmen en door onze energie duurzaam op te wekken. Hoe we dit willen doen, staat in de Energievisie van Borne.

 

Inspraakperiode

Dinsdag 24 november is het college akkoord gegaan om de Energievisie van Borne vrij te geven voor inspraak. Vanaf 10 december 2020 tot 20 januari 2021 geldt de gebruikelijke inspraakprocedure. Daarover leest u binnenkort meer in de Week van Borne. U kunt de Energievisie hier al doorbladeren.

 

Meedoen is belangrijk

De gemeenteraad heeft gevraagd om een Energievisie voor Borne, waarin Borne zich uitspreekt voor een CO2-neutrale samenleving in 2050 en waarin de route beschreven wordt hoe we dit met elkaar gaan doen. Aan deze eerste Energievisie van Borne is de afgelopen twee jaar, in een dynamisch samenspel met het traject voor de RES-Twente, door vele stakeholders gewerkt. Beleidsadviseurs van de gemeente, Waterschap Vechtstromen, woningcorporatie Welbions, Twence, Cogas, Enexis, LTO, de landgoederen Twickel en Weleveld, Borne Energie, Borne Duurzaam de Bundeling Bornse Ondernemers, Duurzaam Thuis Twente en vooral wijkraden en geïnteresseerde bewoners hebben bijgedragen aan deze visie.

 

Trots

Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid is trots: ‘Het meepraten en meedoen van bewoners is heel belangrijk in de energietransitie. Wij zijn trots dat onze Energievisie gezamenlijk tot stand is gekomen en we geloven in de maatschappelijke en technisch-financiële uitvoerbaarheid ervan.’

 

 

Geslaagde informatieavond over zonnepanelen


17 december 2019 - Circa 80 mensen bezochten maandag 16 december de informatieavond over collectief zonnepanelen aankopen voor Wensink-Zuid in het Twickelcollege aan de Welemanstraat.
 

Het buurtteam-Wensink-Zuid/energietransitie, bestaande uit Frans Spekschate, Dave Poort, Michel Oldenhof en Rinne Oost had de avond georganiseerd en uitstekend voorbereid. Zij werden bijgestaan door buurtbegeleider Miranda Scheffer die veel ervaring heeft op dit gebied. Rinne Oost presenteerde de resultaten van het onderzoek naar de beste panelen en de beste leveranciers. Bij dat onderzoek werd gelet op kwaliteit, garantie, leveringstijd, betrouwbaarheid, prijs en collectiviteitskorting.
Anzon BV, gevestigd aan de Oosterveldsingel in Hengelo, bleek het beste te voldoen aan de gestelde criteria. Na de presentatie vulden 36 mensen meteen al het inventariseringsformulier in.


Interesse voor gesprek of offerte?

Wijkbewoners die ook interesse hebben en een gesprek of offerte willen aanvragen kunnen zich melden door hun gegevens achter te laten op de website. Doe dit vóór 5 januari via
https://www.anzon.nl/collectief/wensink-zuid. Op deze website staat ook alle informatie over dit zonnepanelenplan.

Na aanmelding neemt Anzon contact met u op om een huisbezoek te plannen. Dit zal plaats vinden in januari en ongeveer een half uur duren. Er wordt gekeken naar het gewenste aantal panelen, het energieverbruik en de installatiedetails.

Bij akkoord ontvangt u een opdrachtbevestiging. Nadat u deze heeft ondertekend en teruggestuurd, ontvangt u, uiterlijk twee weken voor de installatie, een installatieplan met datum. De installatie zal collectief plaats vinden vanaf 1 maart 2020. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het hele project voltooid worden in juni of juli.

Als u gebruik wilt maken van de collectiviteitskorting moet u uiterlijk 31 januari 2020 een definitief contract hebben gesloten met Anzon.

 

Nog ruim € 185.000,- beschikbaar voor inwoners Borne

 

20 november 2020 - Sinds de start van Poen voor Groen hebben meer dan 250 woningeigenaren in de gemeente €50,- teruggekregen. Dat gebeurde na de aanschaf van energiebesparende producten en het uploaden van de kassabon op poenvoorgroen.nl. Borne organiseert de campagne, samen met zes andere Twentse gemeenten, met geld uit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Zo stimuleert de gemeente inwoners eenvoudige energiebesparende maatregelen te nemen in en om hun woning. Er zit nog ruim €185.000,- in de pot: dat betekent dat nog zo’n 3.700 inwoners van de actie kunnen profiteren.

 

De resultaten zijn boven verwachting, zeker omdat de actie eigenlijk nog maar net begonnen is. Een belangrijk aandeel in het succes van Poen voor Groen vormen de plaatselijke winkeliers. Zij zorgen dat mensen dichtbij huis de benodigde producten kunnen kopen en geven eventueel advies over de meest geschikte oplossing. Bijkomend voordeel is dat de winkeliers meeprofiteren van de subsidie die de gemeenten krijgt. In Borne doen Electro-Sounds, Plentyparts, Weghorst installatiebedrijf en Praxis mee.

 

Wethouder Kotteman op de fiets

Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid van de gemeente Borne, is speciaal naar Electro-Sounds gefietst voor energiebesparende lampen. ‘Een lamp in mijn woonkamer was kapot, dus ik ben op de fiets gestapt naar de winkel. Ik heb meteen meer lampen meegenomen. De kassabon heb ik meegenomen en geupload op poenvoorgroen.nl. Dat scheelt me direct geld en ik bespaar energie!’.

 

Doe ook mee!

De actie loopt tot 31 maart, tenzij het beschikbare subsidiegeld eerder is uitgekeerd. Op www.poenvoorgroen.nl is meer informatie te vinden. Hier staan ook de actievoorwaarden, de in aanmerking komende producten en de deelnemende bedrijven. Dus meld u aan op poenvoorgroen.nl, koop een energiebesparend product bij een deelnemende winkel, dien de kassabon in op de site en krijg na goedkeuring het aankoopbedrag tot maximaal 50 euro terug op uw bankrekening!

 

Waterbeheer en aardgasvrij: dé 2 sporen binnen het project Wensink Zuid

Nieuws van het bouwteam

 

30 december 2018 - Voor een duurzaam en beter waterbeheer wordt Wensink Zuid opnieuw ingericht. Daar is het project Wensink Zuid mee begonnen. Hoewel dat nog steeds de basis vormt van het project, zijn er de laatste maanden ontwikkelingen geweest op het gebied van het gebruik van aardgas. ‘Wensink Zuid aardgasvrij’ is daarmee het tweede belangrijke spoor dat we zullen (moeten) volgen binnen het project.

 

De komende tijd zal het projectteam via dit wijkplein meer informatie geven over de twee sporen.

 

Lees verder

 

Cogas en gemeente gaan warmtestudie uitvoeren

 

29 november 2018 - We staan landelijk voor een flinke opgave: een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Net als alle andere gemeenten moet Borne vóór 2021 een warmteplan maken. Daarin staat per wijk beschreven hoe de wijk in de toekomst zonder aardgas verwarmd wordt. Dus ook voor Wensink-Zuid.

 

Voor het warmteplan van Wensink-Zuid werkt de gemeente samen met NTP en Cogas. Samen met de gemeente zal Cogas een warmtestudie uitvoeren om uiteindelijk tot de meest optimale en duurzame energieoplossing te komen, waarbij de wijk van warmte en warm water wordt voorzien zonder aardgas.

 

Warmtenet

De aanleg van een warmtenet zou hierbij een van de oplossingen kunnen zijn. Een warmtenet is een duurzaam verwarmingssysteem, waarbij woningen en bedrijven worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. Kijk hier hoe dit precies werkt.

 

Waarom nu al over alternatieven voor aardgas nadenken?

In het kader van het project Waterbeheer Wensink-Zuid gaat in de hele wijk de schop in de grond. Omdat de gemeente voor 2021 ook het warmteplan in orde moet hebben, is het goed om nu al na te denken over hoe we in de wijk omgaan met duurzame energie. Door werkzaamheden in samenhang uit te voeren, is er minder overlast en kunnen er kostenvoordelen optreden

 

Wanneer is bekend wat de duurzame energieoplossing wordt?

Op dit moment is Cogas bezig met een verkennend onderzoek naar de beste oplossing voor duurzame energie in Wensink-Zuid. Cogas verwacht medio 2019 een oplossing te presenteren aan de gemeente.

 

Stel dat er een warmtenet komt, gaan bewoners dan meer betalen?

Bij de aanleg van een warmtenet gaat men er vanuit dat bewoners niet meer gaan betalen dan dat ze nu betalen voor hun energie. In sommige gevallen zijn de kosten zelfs lager.

 

Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

De straat gaat open. Bewoners worden hierover t.z.t. over geïnformeerd. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar, eventueel via een alternatieve route. Door de werkzaamheden binnen het project te bundelen, wordt de overlast tot een minimum beperkt.

 

Kan men dan helemaal geen aardgas meer in huis gebruiken?

Vooralsnog blijft het mogelijk om een aardgasaansluiting te houden. Cogas kan echter niet garanderen dat de aardgasaansluiting ook in de (nabije) toekomst nog gebruikt kan worden. Het huidige beleid van de overheid is om alle huishoudens in Nederland voor 2050 van het aardgas af te halen. Wat dit precies betekent is nog niet duidelijk.

 

Energiebesparen en zelf opwekken

De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Om energie (en geld) te besparen komt er een buurtteam van buurtbewoners die het energieverbruik in en om de woning gaat aanpakken. Het idee is om gezamenlijk op zoek te gaan mogelijkheden, en door gezamenlijk in te kopen geld te verdienen, en het voor iedereen makkelijker te maken om energie te besparen.

Omdat Cogas bezig is met de verwarming van woningen, richt het buurtteam zich in eerste instantie op isolatie en zonnepanelen. Het Buurtteam wordt ondersteund door Buurkracht, Borne Energie en de gemeente.

 

Meedenken over een duurzame energieoplossing? Of vragen over energie? Mail naar wensinkzuid@borne.nl.