Toekomstvisie van, voor en door Borne
02-03-2022
VIER BIJEENKOMSTEN IN KULTURHUS OM MIJNBORNE2030 TE HERIJKEN

Toekomstvisie van, voor en door Borne

Vier avonden lang komen ‘vrijdenkers’ bij elkaar. In het Kulturhus wordt de toekomstvisie MijnBorne2030, dynamische dorpen getoetst. Is de in 2011 door dorps- en wijkraden, verenigingen, stichtingen, organisaties en veel inwoners opgestelde visie nog actueel? Moet er nog iets worden veranderd?

 

Vrijdenkers

“Borne was de eerste gemeenschap die zelf een toekomstvisie schreef”, vertelt Miranda Mulder, adviseur communicatie en participatie van het bureau Anno.nu. Daarvoor heeft de gemeente diverse prijzen in de wacht gesleept. Mulder was al vanaf het eerste uur betrokken bij de opzet van MijnBorne2030. In 2011 is afgesproken dat de visie halverwege herijkt zou worden. Om een ‘tweede herziene druk’, een actueel kompas, samen te stellen. Hiervoor zijn inwoners opgeroepen om hun input te leveren. Vijfenzeventig betrokken mensen hebben zich opgegeven.

 

Per avond denken twintig ‘vrijdenkers’ mee over thema’s als Welzijn en samenleving, Ruimte en wonen, Duurzaamheid, Economie en ondernemen in 2030. De inbreng wordt vertaald naar aanpassingen van de toekomstvisie. De voorgestelde wijzigingen worden voorgelegd aan inwoners in Borne, Hertme en Zenderen. Dit wordt via een digitaal kennispunt verspreid. Maar ook trekken de organisatoren de wijk in om op verschillende bekende locaties met passanten en belangstellenden de aanpassingen voor te leggen en de reacties te peilen. Hierna wordt de visie definitief aangepast.

 

De partners van MijnBorne2030 stellen de visie uiteindelijk vast. Mulder streeft ernaar dat de ‘herziene tweede druk 2022’ tijdens de eerste raadsvergadering, in april, aan de nieuwe gemeenteraad wordt aangeboden. “Zij kunnen de wensen van de gemeenschap meenemen in het nieuwe raadsprogramma en toekomstige beleid”, aldus Mulder. De gezamenlijke partners van MijnBorne2030 zijn Bundeling Bornse Ondernemers, Duurzame initiatieven Borne, Kulturhus, TriviumMeulenbeltZorg, Wijkracht, Brigantijn, Welbions en de gemeente in samenwerking met dorps- en wijkraden.

 

Welzijn en samenleving

Mulder is tevreden over het aantal aanmeldingen en geïnteresseerden om aan deze avonden deel te nemen. Het is waardevol om de inbreng te horen van inwoners die niet via allerlei kanalen `al hun zegje doen’. En die was er tijdens de vrijdenkersavond Welzijn en samenleving. Jong en oud raakte met elkaar in gesprek over onderwerpen als de uitstraling, het winkelbestand, de horeca, culturele activiteiten, overheid en burgers, civil society, welzijn, noaberschap, jongeren, ouderen en veiligheid. Nu anno 2022 zijn er aanpassingen nodig. Vele woorden als `civil society, dialoog, task force` werden naar begrijpelijk Nederlands vertaald. In de afgelopen elf jaar blijkt er door de vele ontwikkelingen in de samenleving het één en ander veranderd te zijn. Wij kijken anders tegen jeugdzorg, digitalisering, isolement en invulling van culturele activiteiten aan.

 

Ook bij het thema duurzaamheid bleek dat nieuwe innovaties, windmolens en laadpalen om een andere invulling van de toekomstvisie vraagt. Het gebrek aan activiteiten en uitgaansmogelijkheden voor jongeren werd door de aanwezigen uit deze leeftijdsgroep benadrukt. Het bleef niet alleen bij een papieren constatering. Direct bood het Kulturhus aan om samen met de jongeren het probleem aan te pakken.

 

Informatie

Wie de huidige tekst van de toekomstvisie MijnBorne2030, uit 2011, terug wil lezen kan deze vinden op ons platform MijnBorne2030. Ook vind je hier meer informatie over het huidigie herijkingsproces én zal er binnenkort tevens de herziene visie in concept te lezen zijn. (YD)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Borns Bijtje voor verenigingsman Erik Rouhof

Zaterdagmiddag, een week na het carnaval, werd de fonkelnieuwe kantine/bar geopend van de...
17-02-2024

Provincie start planologische procedure Wind...

Het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel start met de planologische procedure voor het...
16-02-2024

Volgende stap richting Vloedbeltverbinding

Dinsdag hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het Provinciaal Inpassingsplan...
14-02-2024

Arthur Lammers voorgedragen als opvolger Martin...

Borne-Nu draagt Arthur Lammers voor als opvolger van de 26 maart 2024 aftredende wethouder...
05-02-2024

Aan de slag met inclusie

In het ‘Borns Akkoord’ heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om...
01-02-2024

Trouwen mag nu ook in de kerk

Sinds 2020 is het in de gemeente Borne mogelijk om een burgerlijk huwelijk of geregistreerd...
01-02-2024