Bezuinigen blijkt nog niet zo eenvoudig
DEEL TAAKSTELLINGEN GEHAALD, DEEL BLIJKT ONHAALBAAR

Bezuinigen blijkt nog niet zo eenvoudig

Inmiddels ziet de financiële situatie van de gemeente er wat rooskleuriger uit, maar in 2019 moesten er ingrijpende maatregelen genomen worden om het hoofd boven water te kunnen houden, de forse ambities te kunnen financieren en toch een sluitende begroting bij de provincie in te leveren.

 

In grote lijnen was het plan om flink in de uitgaven te snijden. Voor 2 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, 300.000 op de subsidie aan het Kulturhus, 300.000 op sport, 150.000 op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en nog eens 500.000 op overige zaken, waaronder bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie. Omdat daarmee het benodigde tekort van vier miljoen nog niet gehaald werd moest de OZB ook nog met 20 procent worden verhoogd. Allemaal te realiseren in drie jaar tijd.

 

Vragen D66

Ernst Janssen (D66) wilde wel eens weten hoe het er eigenlijk voor staat met deze bezuinigingsopgaven en of ook daadwerkelijk behaald is of wordt wat in de geduldige meerjarenbegrotingen op papier staat. Uit de beantwoording van het college blijkt dat een deel van de voorgenomen bezuinigingen is gerealiseerd, een deel aan de ene kant bezuinigd is, maar aan de andere kant weer uitgegeven en van een deel duidelijk is geworden dat het niet behaald gaat worden.

 

Sociaal domein

De belangrijkste opgave lag in het sociaal domein. Twee miljoen moest daarin minder uitgegeven worden. Dat zou kunnen omdat er ‘anders gewerkt’ ging worden. Daar waren indertijd al vraagtekens over en nu blijkt dat ook niet voor het volle bedrag mogelijk. Er is wel een kleine 6 ton gevonden, maar er resteert nog altijd een taakstelling van 1,4 miljoen. Dat acht het college niet meer realistisch. Voorgesteld wordt om daar 9 ton van te schrappen, mede mogelijk vanwege de extra middelen vanuit het Rijk voor Jeugdzorg.

 

Sport

Een andere grote bezuinigingspost lag op de schouders van de sport. Drie ton. Dat zou gerealiseerd kunnen worden als tenminste de plannen voor ’t Wooldrik zouden doorgaan en het Sportbedrijf van de grond zou komen. Revitalisatie van ’t Wooldrik staat in de steigers en de exploitatiebegroting van het op te richten Sportbedrijf is doorgerekend. Uit dat laatste blijkt echter dat er slechts 84.000 euro besparing gerealiseerd kan worden. De gemeenteraad wordt gevraagd dat te accepteren.

 

Cultuur

En dan cultuur. De besparing van 3 ton moest van het Kulturhus komen. 150.000 euro is er gerealiseerd, voornamelijk door de VVV en welzijnstaken bij het Kulturhus weg te halen. Die opgaven zijn echter niet geschrapt, maar anders gefinancierd. Of dat per saldo een bezuiniging oplevert is onduidelijk. Het restant van de taakstelling voor het Kulturhus is doorgeschoven naar 2023.

 

De OZB-verhoging van 20 procent is wel gerealiseerd. Die is per 2020 ingegaan. (AJ/BOP)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Dirk — 31 aug 2022
Zie graag vanuit de ook door deze lokale overheid zo gepredikte transparantie en openheid de volledige integrale beantwoording van het college op de gestelde vragen op dit forum. Dit artikel, hoe goed ook bedoeld, is te summier om hier als burger (lees: belastingbetaler cq financierder van diverse gemeentelijke uitspattingen) een volledig beeld bij te krijgen Er wordt geschrapt, geschoven, verschoven, afgeboekt, gesmeekt et cetera dat het een lieve lust is, en de Raad gaat hier om onduidelijke redenen kennelijk mee akkoord, wat helemaal te zot voor woorden is. 1 Ding is in ieder geval wel duidelijk: de burger mag financieel wederom voor deze gemeentelijke onkunde opdraaien op zowel korte als middellange termijn, op welke manier dan ook. PS: in een normaal bedrijf wordt je op de keien gezet met dit soort financiële flaters; op overheidsniveau wordt je als het ware echter nog beloond ook nog, omdat rupsje nooit genoeg altijd nog een geldboompje achter de hand heeft, nl. de burger....
Ron Hartman — 30 aug 2022
Het sportbedrijf van Borne. 3 ton minder lasten, maar slechts 84000 haalbaar? Hoe dan dat voordeel? En dan even buiten de fors gestegen stookkosten van de net niet optimaal duurzaam gemaakte nieuwbouw. Het wordt vast een feest met de aqua droom van Borne.

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023

‘Als het spaak loopt, dan krijgen we echt onrust’

Er zijn drie nieuwe onderzoeklocaties voor tijdelijke woningen aangewezen. Dat roept, net als de...
15-11-2023

Netjes binnen de lijntjes plakken

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen al...
14-11-2023